Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Zaloguj Się  \/ 
x
or
x
Rejestruję się  \/ 
x

or

Jak liczyć i sumować komórki na podstawie koloru tła w programie Excel?

Przypuśćmy, że masz zakres komórek z różnymi kolorami tła, takimi jak czerwony, zielony, niebieski i tak dalej, ale teraz musisz policzyć, ile komórek w tym zakresie ma określony kolor tła i zsumować kolorowe komórki o tym samym określonym kolorze . W programie Excel nie ma bezpośredniej formuły do ​​obliczania sumy i liczby komórek koloru, tutaj przedstawię kilka sposobów rozwiązania tego problemu.


Policz i zsumuj kolorowe komórki według filtru i sumy częściowej

Przypuśćmy, że mamy tabelę sprzedaży owoców, jak pokazano na zrzucie ekranu, i policzymy lub zsumujemy kolorowe komórki w kolumnie Kwota. W tej sytuacji możemy filtrować kolumnę Kwota według koloru, a następnie łatwo policzyć lub zsumować przefiltrowane kolorowe komórki za pomocą funkcji SUMA CZĘŚCIOWA w programie Excel.

1. Wybierz puste komórki, aby przejść do funkcji SUMA CZĘŚCIOWA.

 1. Aby policzyć wszystkie komórki z tym samym kolorem tła, wprowadź formułę = SUMA CZĘŚCIOWA (102; E2: E20);
 2. Aby zsumować wszystkie komórki o tym samym kolorze tła, wprowadź formułę = SUMA CZĘŚCIOWA (109; E2: E20);


Uwagi: W obu formułach E2: E20 to kolumna Kwota zawierająca kolorowe komórki i możesz je zmieniać według potrzeb.

2. Wybierz nagłówek tabeli i kliknij Statystyki i dane > Filtruj. Zobacz zrzut ekranu:

3. Kliknij ikonę Filtruj  w komórce nagłówka kolumny Kwota i kliknij Filtr według koloru a określony kolor będziesz liczyć sukcesywnie. Zobacz zrzut ekranu:

Po przefiltrowaniu obie formuły SUMA CZĘŚCIOWA automatycznie zliczają i sumują wszystkie przefiltrowane kolorowe komórki w kolumnie Kwota. Zobacz zrzut ekranu:

Uwagi: Ta metoda wymaga, aby kolorowe komórki, które będziesz policzyć lub zsumować, znajdują się w tej samej kolumnie.

Jedno kliknięcie, aby policzyć, zsumować i uśrednić kolorowe komórki w programie Excel

Z doskonałymi Policz według koloru cechą Kutools dla programu Excel, możesz szybko policzyć, podsumować i uśrednić komórki według określonego koloru wypełnienia lub koloru czcionki za pomocą jednego kliknięcia w programie Excel. Poza tym ta funkcja będzie również określać maksymalne i minimalne wartości komórek według koloru wypełnienia lub koloru czcionki. 30-dniowa bezpłatna wersja próbna!
liczba reklam według koloru 2

Kutools dla programu Excel - Zawiera ponad 300 przydatnych narzędzi dla programu Excel. Pełna wersja bezpłatna 30-dniowa, bez karty kredytowej! Zdobądź To Teraz

Zliczanie lub sumowanie kolorowych komórek za pomocą funkcji GET.CELL

W tej metodzie utworzymy nazwany zakres za pomocą funkcji GET.CELL, pobierzemy kod koloru komórek, a następnie z łatwością policzymy lub zsumujemy według kodu koloru w programie Excel. Wykonaj następujące czynności:

1, Kliknij Wzory > Zdefiniuj nazwę. Zobacz zrzut ekranu:

2. W oknie dialogowym Nowa nazwa wykonaj poniższe zrzuty ekranu:
(1) Wpisz nazwę w polu Nazwa;
(2) Wprowadź wzór = GET.CELL (38; Sheet4! $ E2) w polu Odnosi się do (noty: we wzorze, 38 oznacza zwrot kodu komórki i Arkusz4! $ E2 to pierwsza komórka w kolumnie Kwota, z wyjątkiem nagłówka kolumny, który należy zmienić na podstawie danych w tabeli).
(3) Kliknij OK przycisk.

3. Teraz dodaj nową kolumnę Kolor bezpośrednio do oryginalnej tabeli. Następnie wpisz formułę = NumColor i przeciągnij uchwyt Autouzupełnianie, aby zastosować formułę do innych komórek w kolumnie Kolor. Zobacz zrzut ekranu:
Uwagi: We wzorze NumerKolor to nazwany zakres, który określiliśmy w pierwszych 2 krokach. Musisz zmienić go na określoną przez siebie nazwę.

Teraz kod koloru każdej komórki w kolumnie Kwota powraca w kolumnie Kolor. Zobacz zrzut ekranu:

4. Skopiuj i wypisz kolor wypełnienia w pustym zakresie w aktywnym arkuszu i wpisz formuły obok niego, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:
A. Aby policzyć komórki według koloru, wprowadź formułę = LICZ.JEŻELI ($ F $ 2: $ F $ 20, NumColor);
B. Aby zsumować komórki według koloru, wprowadź wzór = SUMA.JEŻELI ($ F $ 2: $ F $ 20, NumColor, $ E $ 2: $ E $ 20).

Uwagi: W obu formułach 2 $ F $: 20 $ F $ to kolumna Kolor, NumerKolor to określony nazwany zakres, 2 E $: 20 E $ to kolumna Kwota i możesz ją zmienić w razie potrzeby.

Teraz zobaczysz, że komórki w kolumnie Kwota są liczone i sumowane według ich kolorów wypełnienia.


Policz i podsumuj komórki na podstawie określonego koloru wypełnienia za pomocą funkcji zdefiniowanej przez użytkownika

Zakładając, że kolorowe komórki rozpraszają się w zakresie, jak pokazano na zrzucie ekranu, obie powyższe metody nie mogą liczyć ani sumować kolorowych komórek. Tutaj ta metoda wprowadzi VBA do rozwiązania problemu.

1. Przytrzymaj ALT + F11 klucze i otwiera plik Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2, Kliknij wstawka > Modułi wklej następujący kod w oknie modułu.

VBA: Policz i podsumuj komórki na podstawie koloru tła:

Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)
Dim rCell As Range
Dim lCol As Long
Dim vResult
lCol = rColor.Interior.ColorIndex
If SUM = True Then
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
End If
Next rCell
Else
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = 1 + vResult
End If
Next rCell
End If
ColorFunction = vResult
End Function

3. Następnie zapisz kod i zastosuj następującą formułę:
A. Policz kolorowe komórki: = funkcja koloru (A, B: C, FALSE)
B. Zsumuj kolorowe komórki: = funkcja koloru (A, B: C, PRAWDA)

Uwaga: w powyższych wzorach A to komórka o określonym kolorze tła, dla której chcesz obliczyć liczbę i sumę, a PNE to zakres komórek, w którym chcesz obliczyć liczbę i sumę.

4. Weź na przykład poniższy zrzut ekranu, wprowadź wzór= funkcja koloru (A1, A1: D11, FALSE) policzyć żółte komórki. I użyj wzoru = funkcja koloru (A1, A1: D11, TRUE) podsumować żółte komórki. Zobacz zrzut ekranu:

5. Jeśli chcesz policzyć i zsumować inne kolorowe komórki, powtórz krok 4. Otrzymasz następujące wyniki:


Policz i sumuj komórki na podstawie określonego koloru wypełnienia za pomocą funkcji Kutools

Kutools dla programu Excel obsługuje również kilka przydatnych funkcji, które pomagają użytkownikom programu Excel w wykonywaniu specjalnych obliczeń, mówi liczenie według koloru tła komórki, suma według koloru czcionki itp.

Kutools dla programu Excel - Zawiera ponad 300 przydatnych narzędzi dla programu Excel. Pełna wersja bezpłatna 30-dniowa, bez karty kredytowej! Bezpłatna wersja próbna teraz!

1. Wybierz pustą komórkę, w której umieszczasz wyniki liczenia, i kliknij Kutools > Funkcje Kutools > Statystyka i matematyka > LICZ.BYKOWÓRKI. Zobacz zrzut ekranu:

2. W oknie dialogowym Argumenty funkcji określ zakres, w którym będą zliczane kolorowe komórki w Numer Referencyjny wybierz komórkę wypełnioną określonym kolorem tła w pliku Color_index_nr i kliknij przycisk OK przycisk. Zobacz zrzut ekranu:

Uwagi:
(1) Możesz również wpisać określoną funkcję Kutools = COUNTBYCELLCOLOR (1 $ A $: 20 $ E, G2)  w pustej komórce lub pasku formuły bezpośrednio, aby uzyskać wyniki zliczania;
(2) Kliknij Kutools > Funkcje Kutools > Statystyka i matematyka > KOLOR KOMÓRKI lub typ = SUMBYCELLCOLOR (1 $ A $: 20 $ E, G2) w pustej komórce bezpośrednio, aby zsumować komórki na podstawie określonego koloru tła.
Zastosuj LICZ.BYKOWÓRKI dzięki KOLOR KOMÓRKI funkcje dla każdego koloru tła osobno, a otrzymasz wyniki jak na poniższym zrzucie ekranu:

Funkcje Kutools zawierają szereg wbudowanych funkcji ułatwiających użytkownikom programu Excel wykonywanie obliczeń, w tym Liczba / suma / średnia widocznych komórek, Liczba / suma według koloru komórki, Liczba / suma według koloru czcionki, Policz znaki, Policz pogrubioną czcionkąItp Bezpłatna wersja próbna!


Policz i sumuj komórki na podstawie określonego koloru wypełnienia za pomocą Kutools for Excel

Dzięki powyższej funkcji zdefiniowanej przez użytkownika musisz wprowadzić formułę jeden po drugim, jeśli jest wiele różnych kolorów, ta metoda będzie żmudna i czasochłonna. Ale jeśli masz Kutools dla programu Excel'S Policz według koloru narzędzie, możesz szybko wygenerować raport z kolorowych komórek. Możesz nie tylko liczyć i sumować kolorowe komórki, ale także uzyskać średnią, maksymalną i minimalną wartość kolorowego zakresu.

Kutools dla programu Excel - Zawiera ponad 300 przydatnych narzędzi dla programu Excel. Pełna wersja bezpłatna 30-dniowa, bez karty kredytowej! Bezpłatna wersja próbna teraz!

1. Wybierz zakres, którego chcesz użyć, i kliknij Kutools Plus > Policz według koloruzobacz zrzut ekranu:

2. I w Policz według koloru okno dialogowe, wykonaj poniższe zrzuty ekranu:
(1) Wybierz Standardowe formatowanie z Metoda kolorystyczna Lista rozwijana;
(2) Wybierz tło z Typ zliczania Lista rozwijana.
(3) Kliknij przycisk Generuj raport.

Uwagi: Aby policzyć i zsumować kolorowe komórki według określonego koloru formatowania warunkowego, wybierz Formatowanie warunkowe z Metoda kolorystyczna rozwijana lista w powyższym oknie dialogowym lub wybierz Formatowanie standardowe i warunkowe z listy rozwijanej, aby policzyć wszystkie komórki wypełnione określonym kolorem.

Teraz otrzymasz nowy skoroszyt ze statystykami. Zobacz zrzut ekranu:

Pandemia Policz według koloru funkcja oblicza komórki (liczba, suma, średnia, maks. itp.) według koloru tła lub koloru czcionki. Bezpłatna wersja próbna!


Podobne artykuły:


Demo: Policz i sumuj komórki na podstawie tła, kolor formatowania warunkowego:


Kutools dla programu Excel zawiera ponad 300 przydatnych narzędzi do programu Excel, które można wypróbować bez ograniczeń w ciągu 30 dni. Pobierz i bezpłatną wersję próbną teraz!

Najlepsze narzędzia biurowe

Kutools for Excel rozwiązuje większość twoich problemów i zwiększa wydajność o 80%

 • Ponowne użycie: Szybko włóż złożone wzory, wykresy i wszystko, czego używałeś wcześniej; Szyfruj komórki z hasłem; Utwórz listę mailingową i wysyłaj e-maile ...
 • Pasek Super Formula (łatwo edytować wiele wierszy tekstu i formuły); Układ do czytania (łatwe odczytywanie i edytowanie dużej liczby komórek); Wklej do filtrowanego zakresu...
 • Scal komórki / wiersze / kolumny bez utraty danych; Podziel zawartość komórek; Połącz zduplikowane wiersze / kolumny... Zapobiegaj zduplikowanym komórkom; Porównaj zakresy...
 • Wybierz Duplikat lub Unikalny Wydziwianie; Wybierz puste wiersze (wszystkie komórki są puste); Super Find i Fuzzy Find w wielu zeszytach ćwiczeń; Losowy wybór ...
 • Dokładna kopia Wiele komórek bez zmiany odwołania do formuły; Automatyczne tworzenie odniesień do wielu arkuszy; Wstaw punktory, Pola wyboru i nie tylko ...
 • Wyodrębnij tekst, Dodaj tekst, Usuń według pozycji, Usuń przestrzeń; Tworzenie i drukowanie podsumowań stronicowania; Konwertuj zawartość komórek i komentarze...
 • Super filtr (zapisz i zastosuj schematy filtrów do innych arkuszy); Zaawansowane sortowanie według miesiąca / tygodnia / dnia, częstotliwości i innych; Specjalny filtr pogrubieniem, kursywą ...
 • Połącz skoroszyty i arkusze robocze; Scal tabele na podstawie kluczowych kolumn; Podziel dane na wiele arkuszy; Konwersja wsadowa xls, xlsx i PDF...
 • Ponad 300 zaawansowanych funkcji. Obsługuje Office / Excel 2007-2019 i 365. Obsługuje wszystkie języki. Łatwe wdrażanie w przedsiębiorstwie lub organizacji. Pełne funkcje 30-dniowy bezpłatny okres próbny. 60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.
karta kte 201905

Karta Office wprowadza interfejs z zakładkami do pakietu Office i znacznie ułatwia pracę

 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i zmniejsza setki kliknięć myszą każdego dnia!
officetab dół
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dusty · 1 years ago
  Is there a way to count different color backgrounds from conditional formatting? The current code as of 7/14/2020 counts them all as default yellow or not at all.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   kellytte · 1 years ago
   Hi Dusty,
   You can try the Count by Color feature of Kutools for Excel. This feature will help you quickly calculate (count, sum, average, etc.) cells by cell background color or font color, no matter they are formatted by conditional formatting or solidly format.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dennis · 1 years ago
  Did anyone find a solution to auto-refresh? I have to manually refresh for it to update. Otherwise, it works great!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   kellytte · 1 years ago
   Hi Dennis,
   By default, formulas are calculated in Excel until you are turning off the Automatic Formula Calculation. You can enable it by clicking Formulas > Calculation Options > Automatic.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Natasha · 1 years ago
  Anyone have tips on a max by color VBA?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   kellytte · 1 years ago
   Hi Natasha,
   VBA is good but hard to apply. But below methods may solve your work easily too.
   Method 1: Use Find & Replace feature to select and statistic the color cells
   (1) Press Ctrl + H keys to open the Find and Replace dialog, and then enable the Find tab.
   (2) In the dialog, click Options to show advanced find options.
   (3) Then click Format > Choose Format From Cell, and select one of the specified color cells.
   (4) Click Find All. Now all cells with the same fill color are found out and listed at the bottom of the dialog.
   (5) Select one of found cells, and press Ctrl + A to select all found cells, so that these cells are selected in the worksheet.
   (6) Now you can get the count, average, sum, min, max, etc. of these cells in the task bar.
   Note: If a certain statistic result cannot be found one the taskbar, you can right click the task bar, and then tick the specified item to show it.

   Method 2: Kutools for Excel
   Kutools for Excel supports 30-day free trial. Therefore, you can download it and try its Count by color feature to solve your problem with several clicks only.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Paul · 2 years ago
  awesome fix! count by color over an entire sheet was just what i was looking for and your VBA code was tighter than others that i have looked at. Works like a charm. Thank you, and again, well done.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mori · 2 years ago
  I copied and paste but calculation result is "0" why?? I am using Office 2016.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Krits · 2 years ago
   I try the same you this command =COUNTBYCELLCOLOR is counting only fill color but is not count by condition formating. Please help to improve code thx.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  havdaddy · 3 years ago
  I've copied and pasted as stated and have used this formula for over a year but recently saved the workbook to a new name and now the function doesn't work! I can't figure out what the deal is and I'm losing hair and sleep over it! Loading the original workbook, the formula works like a charm but going back to the new one, it doesn't! I've loaded VBA and tried re-creating the function but it doesn't work. Using Office 2019 - any help appreciated.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Jku · 2 years ago
   #NAME clearly indicates some keyword is not used in 2019, say, Interior.ColorIndex. Try to figure out changing the code from minimum lines to the full by adding one by one or search for the keywords in Excel/VBA in 2019
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   havdaddy · 3 years ago
   I should probably have also noted that I get a #NAME? error in the cell in which I try to use the function.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Karolin · 3 years ago
  works fine, except it does not update the value in the totals when i change a cell to a diffrent colour. i have to click in the totals cell again to trigger a recount. Any Ideas how to fix this?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   amirhamzah2107@gmail.com · 3 years ago
   Same here, i tried Ctrl+Alt+F9 or Ctrl+Shift+Alt+F9 to recalculate all formula and it works
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Aaron · 3 years ago
  This doesn't work at all. It's total BS.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Schmingy · 3 years ago
  I was experiencing issues when attempting to use this function as-is to count/sum the lighter (pastel?) colors, at least in Excel 2016. Some debugging led me to realize that the range of "ColorIndex" values is quite limited, and the function above fails to distinguish between light yellow and light orange, reading both as ColorIndex = 19.

  Using the "Color" attribute, instead (as in "lCol = rColor.Interior.Color" and the two instances of "If rCell.Interior.Color = lCol Then", per the sample code above), resolved the issue.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hredoy · 3 years ago
  i want to colour in excel by using if function.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Keerthi · 3 years ago
  Fix your formula, its not "=colorfunction(A,B:C,FALSE)", but "=colorfunction(A;B:C;FALSE)" its a semi-colon, not a comma.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Slegnor · 3 years ago
   I get an error when using ; but using, calculates fine?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Don Sison · 3 years ago
  This is useful for counting cells with a specific colour. How do you count all cells with any colour?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ashwin · 3 years ago
  Its work for me but does not get Auto refreshed - evey time i have to come back to cell and press enter. Any reason ?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Bobo · 4 years ago
  I have a few merged cells in the range, and the formula calculates the count of each cell within merged cell. I need count of each merged cell as 1. Waiting for some help.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Paul · 4 years ago
  I had the #NAME Error but I realised that it was because I was spelling COLOR as Colour (UK English Spelling). It worked after I change the spelling.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Oana · 4 years ago
  I tried to use this formula in a pivot table (and in a normal excel table) where I've applied conditional formatting to color the cells and it's not working. Do you know why and how can I fix this?
  Thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Will · 4 years ago
  I copied and pasted this code into the module screen but when I went back to the spreadsheet, the ColorFunction only returned the #NAME? error. What am I doing wrong? I have Microsoft Excel for Mac version 15.41.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Arjun · 4 years ago
   I used the Code and it was working fine till now. Suddenly it has stopped working. This is a very useful tool for me. Kindly help.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   amohuanna · 4 years ago
   Did you check the range value and cell that contains the desired color?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   kasim · 4 years ago
   Please this VBA with the name of MY FUNCTION save as add in format(type). Then you can solve that problem.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    andrew.carpenter@gmail.com · 4 years ago
    I'm having this same problem, and unfortunately this answer makes absolutely zero sense in the English language. If anyone is able to suggest a translation, I'd be very interested in hearing it. Thanks.
    • To post as a guest, your comment is unpublished.
     Erin · 3 years ago
     The module & function can't have the same name. Change your module name to Color_Function instead of ColorFunction.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jelena · 4 years ago
  Hi


  after applying range we need it jums back to VBA and says Ambiguous name detected: ColourFunction

  can you please help?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  kelli.crook9@gmail.com · 4 years ago
  this doesn't work if you change the colors in the cells: so if you change yellow to red or yellow to blank, it doesn't change the count. if you add/create new colored cells then yes it updates the count, but if you change the color of a cell that has already been counted, then the count will not update.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Penny · 4 years ago
   if you go back in the cell text with the formula for summing or counting and hit enter, it will recalculate. Just have to remember to do that when changing colors on the range cells.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Tim · 3 years ago
    Is there a way to auto-calculate? going into each cell and hitting enter each time colors change is extremely tedious.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Casey · 4 years ago
  This has been so useful! Thanks very much for your help
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Carolyn · 4 years ago
  The =colorfunction WAS working great for me ... got everything as I wanted it to work and then copied the sheet repeatedly ... then around the 10th copied sheet the formula stopped working ... what did I do wrong? How do I fix it?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  luisa · 4 years ago
  hey, we used the colorfunction and it works fine, however as soon as we close the sheet and open it again the next day, we have to copy+paste+save it all over again, is there any way to save so it will always be there? we save the sheet in a folder that's shared within many computers. Thanks!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Tim · 4 years ago
   Luisa,
   When you open VBA, you have VBAProject (sheet1) its the place for makros for THIS SHEET. But you also have VBA Projects (PERSONAL.XLSB). Add module in PERSONAL and paste this makro there. This way you will have function avialable in every file on your computer.
   Im not sure but probably you dont have this PRESONAL.XLSB automaticly, you need to create it.
   Probably not the the fastest way but : click record macro, window will apear where you put name (whatever), shortcut (whatever) and place to store makro (chose personal macros sheet). Click ok, record any makro (puting 1 in cell A1), stop recording. Now you should have PERSONAL.XLSB in the list.
   Hope it works and helps :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Justin · 4 years ago
  This works great unless you are trying to count colors from conditional formatting. Has anybody figured out how to solve that one?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Alex · 3 years ago
   Have you found a solution to this? I am trying to do the same thing but like you said, it does not work with conditional formatting.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  cobalt.kobold@gmail.com · 4 years ago
  This doesn't differentiate between similar colours, so I changed it so it calls the HEX value of the colour instead:

  Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean) As Variant
  Dim rCell As Range
  Dim lCol As Variant
  Dim vResult As Variant
  lCol = rColor.Interior.Color
  If SUM = True Then
  For Each rCell In rRange
  If rCell.Interior.Color = lCol Then
  vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
  End If
  Next rCell
  Else For Each rCell In rRange
  If rCell.Interior.Color = lCol Then
  vResult = 1 + vResult
  End If
  Next rCell
  End If
  ColorFunction = vResult
  End Function

  Just remember when applying the formula that A cell of the colour you are looking for and B:C is the range to look in. Also, remember that excel can sometimes not auto-update any change to the cell so you might have to manually do it (or write a function ;-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  manali · 4 years ago
  I implemented case 1 and it worked successfully. But whenever I change the color the count does not change automatically. I need to click on Count and press enter. Can't the count be changed automatically?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Wendy · 4 years ago
   Did you find a solution to this b/c I'm having the same problem.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    LiamKennedy1985 · 4 years ago
    Any news on this? I am having the same issue. Otherwise perfect :-)
    • To post as a guest, your comment is unpublished.
     Ryan · 4 years ago
     Code works perfectly but also ran into the same issue. Solved it by writing a quick macros that 'refreshes' the function(s) in the cells assigned so you have an accurate count as soon as you run the macros. Hope this helps!
     • To post as a guest, your comment is unpublished.
      Drew · 4 years ago
      Could you share the code you used to "refresh" the macros? I'd greatly appreciate it.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hellen Hornby · 4 years ago
  Hi I tried the above in Excel and keep getting a 'ambiguous name detected' error message related to the colorfunction. Any thoughts?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  a · 4 years ago
  the function does not differentiate between colours. it just counts any cell this is coloured.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   cobalt.kobold@gmail.com · 4 years ago
   See my new reply, I've updated it so it will now differentiate between similar colours.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Andrea · 4 years ago
  Hi

  Fantastic tool and really easy to use so thank you!

  Is there any update on using this with conditional formatting? I think there is a fix above but I didn't understand how it worked. Simple instructions for a novice would be much appreciated!

  Thanks :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  saurabh · 4 years ago
  everything is good but what if i want to add cells across multiple worksheet
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hien · 4 years ago
  $2,322.29 2322.29
  $100.00 128.66
  $76.13 76.13
  $450.02 450.02
  $28.66 128.66
  $544.31 488.77

  0 0
  $278.66
  $636.76 636.76
  Please help the numbers on the left are the correct number but when i dragged down the formula i get the numbers on the right. As you can see some of the numbers are correct but others come out wrong. Please help me, i dont understand why this is not working. Thanks.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hien · 4 years ago
  Please help, why do some of my numbers come out correct and some do not? Maybe two out of the 6 will be inccorect because its adding a different number from a different color.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   mc · 4 years ago
   Change everything that says ".colorindex" to ".color"

   .ColorIndex only supports 256 Colours. And will round similar colours together essentuially.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  RB · 4 years ago
  Very Helpful.

  Thanks a Lot.

  BR,
  RB.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Vamshi · 4 years ago
  The above function is only working for the data in a single sheet
  I want to capture the data from multiple workbooks.

  Please help .
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Vamshi · 4 years ago
  Hello,

  The above function works only if the all the coloured cells are in single sheet .
  I am unable to perform the colorfunction sum if the coloured cells are in different sheets.
  Any help around this.

  EX;- Trying to consolidate the sum of coloured cells in a Master sheet it says #VALUE
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sarah Chen · 4 years ago
  Thanks for this. It's truely helpful to me!!!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ramdzan · 4 years ago
  its a good function however it can't be save for the entire workbook, whenever to go to a new worksheet and I copy and paste the previous worksheet with the function it doesn't work and then must do it all over again, please advise if there anyway I can save the function for free ofcoz :0
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  AHMER IRFAN · 5 years ago
  Jazak ALLAH it was very helpful
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jacqui · 5 years ago
  Brilliant! I've been searching for a way to do this. Works perfectly and will save me so much time!!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rod · 5 years ago
  Lack me words to express my gratitude for your code. You've saved a lot of time, wish a could buy you a beer.

  All the best, mate.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Phillip · 5 years ago
  Hi,

  Is there any way to change the code so that instead of calculating a SUM when set to TRUE, it will count the number of cells with numbers or text in?? Ideally I would like if it could count a number over 10,000, but just the COUNT function would be great. I have tried simply changing SUM in the code to COUNT, but it doesn't work.

  Any help would be great
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Himmat · 5 years ago
  Good day,

  I have tried the coding provided. However I am using different color themes, which does not provide me with the answers I am seeking as the coding sums colors of a similar background and I need to obtain the sun for different colors. please assist
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ken · 5 years ago
  It's not working for me. I'm running Excel 2013 but I keep getting the Ambiguous name detected: colorfunction.
  Is there a way to fix this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dazzy · 5 years ago
  Fantastic! Worked very well.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Akshatha · 5 years ago
  Hi,

  Works Great. Needed a small tweak though. I have some colored empty cells which are also getting counted right now. How can i ignore those cells?

  Thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sylvia · 5 years ago
  Your code works really well. Thanks. Can you now please help to alter the function of colorfunction so horizontally merged cell is counted as one? I am using the following function:
  Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)
  Dim rCell As Range
  Dim lCol As Long
  Dim vResult
  lCol = rColor.Interior.ColorIndex
  If SUM = True Then
  For Each rCell In rRange
  If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
  vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
  End If
  Next rCell
  Else
  For Each rCell In rRange
  If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
  vResult = 1 + vResult
  End If
  Next rCell
  End If
  ColorFunction = vResult
  End Function

  Thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  GV · 5 years ago
  Works Great !!!
  Thanks for posting!!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kailas · 5 years ago
  Thanks! very useful function :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ranj · 5 years ago
  I have enabled macros to count cell colors. How do add another criteria for text? Lets say I have checked a range and recieved the count for cells that are green. How do I also check how many of those had "D" as text?

  thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  GK · 5 years ago
  Worked like a charm when other codes would not! THANK YOU!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Saifi · 5 years ago
  Thankyou. very helpful information