Przejdź do głównej zawartości

Jak automatycznie rejestrować datę i godzinę po zmianie komórki?

Z łatwością możemy ręcznie wstawić statyczną datę i godzinę lub wstawić dynamiczną datę zmieniającą się wraz z czasem systemowym za pomocą formuły. Jeśli chcesz automatycznie rejestrować datę i godzinę podczas zmiany lub wprowadzania wartości, ten problem może być nieco inny. Ale w tym artykule możesz rozwiązać to zadanie, wykonując następujące czynności.

Rejestruj datę i godzinę automatycznie, gdy komórka zmienia się z kodem VBA


strzałka niebieski prawy bąbelek Rejestruj datę i godzinę automatycznie, gdy komórka zmienia się z kodem VBA

Na przykład mam zakres wartości, a teraz, kiedy zmieniam lub wpisuję nowe wartości w kolumnie B, chcę, aby automatycznie rejestrowała bieżącą datę i godzinę w kolumnie C, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

aktualizacja-dokumentu-zmiany-wartości-czasu-1

Możesz zakończyć to zadanie, wykonując następujący kod VBA. Zrób tak:

1. Przytrzymaj ALT + F11 klawisze, aby otworzyć Okno Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Następnie wybierz używany arkusz roboczy po lewej stronie Eksplorator projektówkliknij go dwukrotnie, aby otworzyć plik Moduł, a następnie skopiuj i wklej następujący kod VBA do pustego modułu:

Kod VBA: automatycznie rejestruj datę i godzinę po zmianie komórki

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Update 20140722
Dim WorkRng As Range
Dim Rng As Range
Dim xOffsetColumn As Integer
Set WorkRng = Intersect(Application.ActiveSheet.Range("B:B"), Target)
xOffsetColumn = 1
If Not WorkRng Is Nothing Then
  Application.EnableEvents = False
  For Each Rng In WorkRng
    If Not VBA.IsEmpty(Rng.Value) Then
      Rng.Offset(0, xOffsetColumn).Value = Now
      Rng.Offset(0, xOffsetColumn).NumberFormat = "dd-mm-yyyy, hh:mm:ss"
    Else
      Rng.Offset(0, xOffsetColumn).ClearContents
    End If
  Next
  Application.EnableEvents = True
End If
End Sub

aktualizacja-dokumentu-zmiany-wartości-czasu-1

3. Następnie zapisz i zamknij ten kod, aby powrócić do arkusza roboczego, teraz po zmianie wartości komórki lub wpisaniu nowych danych w kolumnie B data i godzina zostaną automatycznie zapisane w kolumnie C.

Uwagi:

1. W powyższym kodzie możesz zmodyfikować „NOCLEG ZE ŚNIADANIEM”Do dowolnej innej kolumny, w której chcesz zmienić wartości komórek w tym skrypcie: Ustaw WorkRng = Intersect (Application.ActiveSheet.Range ("B: B"), Target).

2. Dzięki temu xKolumna Odsunięcia = 1 skryptu, możesz wstawić i zaktualizować datę i godzinę do pierwszej kolumny obok zmieniającej się kolumny wartości, możesz zmienić numer 1 na inne liczby, takie jak 2,3,4,5… to oznacza, że ​​data zostanie wstawiona druga, trzecia, czwarta lub piąta kolumna oprócz kolumny ze zmienionymi wartościami.

3. Usunięcie wartości w zmienionej kolumnie spowoduje również usunięcie daty i godziny.

Najlepsze narzędzia biurowe

Popularne funkcje: Znajdź, wyróżnij lub zidentyfikuj duplikaty   |  Usuń puste wiersze   |  Łącz kolumny lub komórki bez utraty danych   |   Okrągły bez wzoru ...
Super wyszukiwanie: Wiele kryteriów VLookup    Wiele wartości VLookup  |   Przeglądanie pionowe na wielu arkuszach   |   Wyszukiwanie rozmyte ....
Zaawansowana lista rozwijana: Szybko twórz listę rozwijaną   |  Zależna lista rozwijana   |  Lista rozwijana wielokrotnego wyboru ....
Menedżer kolumn: Dodaj określoną liczbę kolumn  |  Przesuń kolumny  |  Przełącz stan widoczności ukrytych kolumn  |  Porównaj zakresy i kolumny ...
Polecane funkcje: Fokus siatki   |  Widok projektu   |   Duży pasek formuły    Menedżer skoroszytów i arkuszy   |  Biblioteka zasobów (Automatyczny tekst)   |  Selektor dat   |  Połącz arkusze   |  Szyfruj/odszyfruj komórki    Wysyłaj e-maile według listy   |  Super filtr   |   Specjalny filtr (filtruj pogrubienie/kursywa/przekreślenie...) ...
15 najlepszych zestawów narzędzi12 Tekst Tools (Dodaj tekst, Usuń znaki, ...)   |   50 + Wykres rodzaje (Wykres Gantta, ...)   |   40+ Praktyczne Wzory (Oblicz wiek na podstawie urodzin, ...)   |   19 Wprowadzenie Tools (Wstaw kod QR, Wstaw obraz ze ścieżki, ...)   |   12 Konwersja Tools (Liczby na słowa, Przeliczanie walut, ...)   |   7 Połącz i podziel Tools (Zaawansowane wiersze łączenia, Podział komórki, ...)   |   ... i więcej

Zwiększ swoje umiejętności Excela dzięki Kutools for Exceli doświadcz wydajności jak nigdy dotąd. Kutools for Excel Oferuje ponad 300 zaawansowanych funkcji zwiększających produktywność i oszczędzających czas.  Kliknij tutaj, aby uzyskać funkcję, której najbardziej potrzebujesz...

karta kte 201905


Office Tab Wprowadza interfejs z kartami do pakietu Office i znacznie ułatwia pracę

 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i redukuje setki kliknięć myszką każdego dnia!
Comments (109)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
Is it is also possible to have a VBA code that is able to create a timestamp for cells that have a formula in it? So when the value changes (changes from empty cell to a cell with a value >0 in it) the timestamp appears?
Kind regards,
Femke
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Femke,
To solve your problem, please apply the below VBA code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updateby ExtendOffice
Dim WorkRng As Range
Dim Rng As Range
Dim xOffsetColumn As Integer
Dim xDRg As Range

On Error Resume Next
Set xDRg = Target.DirectDependents

If Not xDRg Is Nothing Then

Set WorkRng = Intersect(Application.ActiveSheet.Range("B:B"), xDRg)

xOffsetColumn = 1
If Not WorkRng Is Nothing Then
  Application.EnableEvents = False
  For Each Rng In WorkRng
    If Not VBA.IsEmpty(Rng.Value) Then
      Rng.Offset(0, xOffsetColumn).Value = Now
      Rng.Offset(0, xOffsetColumn).NumberFormat = "dd-mm-yyyy, hh:mm:ss"
    Else
      Rng.Offset(0, xOffsetColumn).ClearContents
    End If
  Next
  Application.EnableEvents = True
End If
Else
Set WorkRng = Intersect(Application.ActiveSheet.Range("B:B"), Target)
xOffsetColumn = 1
If Not WorkRng Is Nothing Then
  Application.EnableEvents = False
  For Each Rng In WorkRng
    If Not VBA.IsEmpty(Rng.Value) Then
      Rng.Offset(0, xOffsetColumn).Value = Now
      Rng.Offset(0, xOffsetColumn).NumberFormat = "dd-mm-yyyy, hh:mm:ss"
    Else
      Rng.Offset(0, xOffsetColumn).ClearContents
    End If
  Next
  Application.EnableEvents = True
End If

End If
End Sub


Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Sir ! I have a problem that I have data entering Column B in sheet 1 and Date Column C in sheet 2....please guide me what will be the code for that...Anyone
This comment was minimized by the moderator on the site
I want to use this code to update multiple cells within the same sheet. How do I write this?For example, when cell C12 changes, C13 gets the datewhen cell C26 changes, C27 gets the date
when cell G13 changes, G14 gets the date
and so on
This comment was minimized by the moderator on the site
datetime    auto_cycle    tool    time_difference
01-01-2021 :10:10:09    1    1    00:00:11
03-01-2021 :10:10:20    1    2    00:00:02
13-10-2021 :10:10:22    1    3    00:00:04
13-10-2021 :10:10:26    1    4    00:00:04
13-10-2021 :10:10:30    1    5    00:00:06
13-10-2021 :10:10:36    1    6    00:00:02
13-10-2021 :10:10:38    1    7    00:00:05
13-10-2021 :10:10:43    1    8    00:00:00
13-10-2021 :10:10:43    1    9    00:00:06
13-10-2021 :10:10:49    1    10    00:00:03
13-10-2021 :10:10:52    1    11    00:00:08
13-10-2021 :10:11:00    1    13    00:00:10
13-10-2021 :10:11:10    1    12    00:00:04
13-10-2021 :10:11:14    1    14    00:00:05
13-10-2021 :10:11:19    1    16    00:00:04
13-10-2021 :10:11:23    1    17    00:00:04
13-10-2021 :10:11:27    1    18    00:00:02
13-10-2021 :10:11:29    1    19    00:00:04
13-10-2021 :10:11:33    1    20    00:00:05
13-10-2021 :10:11:38    1    21    00:00:07
13-10-2021 :10:11:45    1    12    

this is my master file suppose i change the time value in a column corresponding time difference sshould be update in d column automatically without trigger the macro assigning button could you please help me out 
This comment was minimized by the moderator on the site
I see a couple of people asking about formulas and I'm sorry if I missed the answer somewhere in the thread. I am updating very large data sets that then are migrated to hidden sheets. I have those sheets each set with this "latest update" code but since everything on those sheets references back to the larger data set, it does not see a cell update as the formulas remain the same even thought the values change. I need it to update when the value changes and not jus when the content of the cell changes.
This comment was minimized by the moderator on the site
Sir ! Did you find solution of your problem then please share it with me.I am also facing the same issue...I am new in this...Please
This comment was minimized by the moderator on the site
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Update 20140722
Dim WorkRng As Range
Dim Rng As Range
Dim xOffsetColumn As Integer
Set WorkRng = Intersect(Application.ActiveSheet.Range("A:A"), Target)
xOffsetColumn = 1
If Not WorkRng Is Nothing Then
Application.EnableEvents = False
For Each Rng In WorkRng
If Not VBA.IsEmpty(Rng.Value) Then
Rng.Offset(0, xOffsetColumn).Value = Now
Rng.Offset(0, xOffsetColumn).NumberFormat = "dd-mm-yyyy, hh:mm:ss"
Else
Rng.Offset(0, xOffsetColumn).ClearContents
End If
Next
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub

This comment was minimized by the moderator on the site
1 26-02-2021, 11:32:49
1 26-02-2021, 11:32:49
1 26-02-2021, 11:32:49
1 26-02-2021, 11:32:49
1 26-02-2021, 11:32:50
1 26-02-2021, 11:32:50
1 26-02-2021, 11:32:50
1 26-02-2021, 11:32:50
1 26-02-2021, 11:32:50
0 26-02-2021, 11:33:04
0 26-02-2021, 11:33:04
0 26-02-2021, 11:33:04
0 26-02-2021, 11:33:04
0 26-02-2021, 11:33:04
0 26-02-2021, 11:33:04
0 26-02-2021, 11:33:04
0 26-02-2021, 11:33:04
0 26-02-2021, 11:33:04
0 26-02-2021, 11:33:04

Why on 0 value its getting date.. when cell have data then only get date otherwise show balnk...how we can do it vba code
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,The code works perfect but if changed the data in A i was wondering if i could have the date in column B and the time in Column D?Thanks for any help.
This comment was minimized by the moderator on the site
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Update 20140722
Dim WorkRng As Range
Dim Rng As Range
Dim xOffsetColumn As Integer
Set WorkRng = Intersect(Application.ActiveSheet.Range("J:J"), Target)
xOffsetColumn = 1
If Not WorkRng Is Nothing Then
Application.EnableEvents = False
For Each Rng In WorkRng
If Not VBA.IsEmpty(Rng.Value) Then
Rng.Offset(0, xOffsetColumn).Value = Now
Rng.Offset(0, xOffsetColumn).NumberFormat = "dd-mm-yyyy, hh:mm:ss"
Else
Rng.Offset(0, xOffsetColumn).ClearContents
End If
Next
Application.EnableEvents = True
End If
xOffsetColumn = 2
If Not WorkRng Is Nothing Then
Application.EnableEvents = False
For Each Rng In WorkRng
If Not VBA.IsEmpty(Rng.Value) Then
Rng.Offset(0, xOffsetColumn).Value = Now
Rng.Offset(0, xOffsetColumn).NumberFormat = "hh:mm:ss"
Else
Rng.Offset(0, xOffsetColumn).ClearContents
End If
Next
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,If i were to have 2 columns duplicating the same macros, how can that be possible.
I want to show the date and time in column B for values changed in A; while also wanting to show the time and date in column D for values changed in C.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Extend Office, thank you for guiding me.I am a beginner , i had this problem which i saw some of your faced. This was the situationFor e.g
You want your date and time shown in Column A when any other column of the same row B:AZ for example got their values changed.So heres my solution. Please correct me if the code has any issues. TIA.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

Dim WorkRng As Range
Dim Rng As Range
Dim xOffsetColumn As Integer
Set WorkRng = Intersect(Application.ActiveSheet.Range("B:AZ"), Target)'B:AZ put your own columns'rownumber=Activecell.Row will not work because it it will locate the adjacent row after you press enter or when ur mouse click on other cells
rownumber = Target.Row
If Not WorkRng Is Nothing Then
Application.EnableEvents = False
For Each Rng In WorkRng
If Not VBA.IsEmpty(Rng.Value) Then
Range("A" & rownumber).Value = Now 'gives A and the adjacent row number
Range("A" & rownumber).NumberFormat = "dd-mm-yyyy, hh:mm:ss"
End If
Next
Application.EnableEvents = True
End If
End SubThank you.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations