Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Zaloguj Się  \/ 
x
or
x
Rejestruję się  \/ 
x

or

Jak autouzupełnianie podczas pisania w rozwijanej liście programu Excel?

W przypadku rozwijanej listy sprawdzania poprawności danych zawierającej wiele elementów, musisz przewijać listę w górę iw dół, aby znaleźć tę, której potrzebujesz, lub poprawnie wpisać całe słowo w polu listy. Czy są jakieś metody tworzenia automatycznie uzupełnianej listy rozwijanej podczas wpisywania pierwszej litery lub dowolnych znaków względnych? Pomoże to ludziom wydajniej pracować w arkuszach roboczych z rozwijanymi listami w komórkach. Ten samouczek zawiera dwie metody, które pomogą Ci to osiągnąć.

Autouzupełnianie podczas wpisywania listy rozwijanej z kodem VBA
Autouzupełnianie podczas wpisywania listy rozwijanej za pomocą niesamowitego narzędzia

Więcej samouczków dla rozwijanej listy ...


Autouzupełnianie podczas wpisywania listy rozwijanej z kodem VBA

Wykonaj następujące czynności, aby lista rozwijana była automatycznie uzupełniana po wpisaniu odpowiednich liter w komórce.

Po pierwsze, musisz wstawić pole kombi do arkusza i zmienić jego właściwości.

1. Otwórz arkusz zawierający rozwijaną listę komórek, dla których chcesz, aby były one automatycznie uzupełniane.

2. Przed wstawieniem pola kombi należy dodać kartę Deweloper do wstążki programu Excel. Jeśli karta Deweloper jest wyświetlana na wstążce, przejdź do kroku 3. W przeciwnym razie wykonaj następujące czynności: Kliknij filet > Opcje otworzyć Opcje okno. W tym Opcje programu Excel okno, kliknij Dostosuj Wstążkę w lewym okienku zaznacz plik Deweloper a następnie kliknij OK przycisk. Zobacz zrzut ekranu:

3. kliknij Deweloper > wstawka > Pole kombi (formant ActiveX).

4. Narysuj pole kombi w bieżącym arkuszu. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Właściwości z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

5. w Właściwości W oknie dialogowym zamień oryginalny tekst w (Nazwa) pole z TempCombo.

6. Wyłącz Tryb projektowania klikając przycisk Deweloper > Tryb projektowania.

Następnie zastosuj poniższy kod VBA

7. Kliknij prawym przyciskiem myszy bieżącą kartę arkusza i kliknij Wyświetl kod z menu kontekstowego. Zobacz zrzut ekranu:

8. W otwarciu Microsoft Visual Basic for Applications należy skopiować i wkleić poniższy kod VBA do okna kodu arkusza roboczego.

Kod VBA: autouzupełnianie podczas pisania na rozwijanej liście

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'Update by Extendoffice: 2020/01/16
  Dim xCombox As OLEObject
  Dim xStr As String
  Dim xWs As Worksheet
  Dim xArr
  
  Set xWs = Application.ActiveSheet
  On Error Resume Next
  Set xCombox = xWs.OLEObjects("TempCombo")
  With xCombox
    .ListFillRange = ""
    .LinkedCell = ""
    .Visible = False
  End With
  If Target.Validation.Type = 3 Then
    Target.Validation.InCellDropdown = False
    Cancel = True
    xStr = Target.Validation.Formula1
    xStr = Right(xStr, Len(xStr) - 1)
    If xStr = "" Then Exit Sub
    With xCombox
      .Visible = True
      .Left = Target.Left
      .Top = Target.Top
      .Width = Target.Width + 5
      .Height = Target.Height + 5
      .ListFillRange = xStr
      If .ListFillRange = "" Then
        xArr = Split(xStr, ",")
        Me.TempCombo.List = xArr
      End If
      .LinkedCell = Target.Address
    End With
    xCombox.Activate
    Me.TempCombo.DropDown
  End If
End Sub
Private Sub TempCombo_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
  Select Case KeyCode
    Case 9
      Application.ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
    Case 13
      Application.ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
  End Select
End Sub

9. naciśnij inny + Q klawisze jednocześnie, aby zamknąć Aplikacje Microsoft Visual Basic okno.

Odtąd po kliknięciu komórki listy rozwijanej, lista rozwijana wyświetli się automatycznie. Możesz zacząć wpisywać literę, aby odpowiadająca jej pozycja była automatycznie uzupełniana w wybranej komórce. Zobacz zrzut ekranu:

Uwaga: Ten kod nie działa w przypadku scalonych komórek.


Autouzupełnianie podczas wpisywania listy rozwijanej za pomocą niesamowitego narzędzia

Ponieważ VBA jest trudny w obsłudze dla wielu użytkowników Excela, tutaj polecamy Przeszukiwalna lista rozwijana cechą Kutools dla programu Excel aby pomóc Ci łatwo wypełnić listę rozwijaną automatycznie podczas wpisywania pierwszego znaku.

Uwagi: Przed zastosowaniem funkcji upewnij się, że w arkuszu zostały utworzone listy rozwijane. W takim przypadku listy rozwijane są umieszczane w D3:D9.

1. kliknij Kutools > Lista rozwijana > Przeszukiwalna lista rozwijana > Ustawienia.

2. W wyskakującym okienku Przeszukiwalna lista rozwijana W oknie dialogowym należy wprowadzić następujące ustawienia.

2.1) W Stosuje się do sekcji, określ zakres lub arkusz roboczy, w którym chcesz zastosować funkcję listy rozwijanej z możliwością wyszukiwania;
Wskazówki: Po wybraniu Określony zakres przycisk radiowy, możesz wybrać Bieżący arkusz roboczy, Bieżący skoroszyt or Wszystkie skoroszyty z rozwijanej listy zgodnie z Twoimi potrzebami.
2.2) W Opcje wybierz sekcję Dopasowuje tylko początek słowa opcja lub Rozróżnianie wielkości liter opcja lub obie;
Dopasowuje tylko początek słowa: Zaznacz tę opcję, wyświetlane są tylko elementy, które zaczynają się od wpisanego znaku, a pierwszy dopasowany element zostanie automatycznie uzupełniony w polu listy. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wyświetlić elementy zawierające wpisany znak.
Rozróżnianie wielkości liter: Zaznacz tę opcję, aby przeprowadzić dopasowanie z rozróżnianiem wielkości liter do wpisanych znaków.
2.3) Kliknij OK.

3. Po zakończeniu ustawień musisz włączyć tę funkcję, klikając Kutools > Lista rozwijana > Przeszukiwalna lista rozwijana > Włącz listę rozwijaną z możliwością wyszukiwania.

Teraz, po kliknięciu komórki listy rozwijanej, wyświetlane jest pole listy ze wszystkimi elementami. Wystarczy wpisać znak w polu tekstowym, aby wyświetlić wszystkie odpowiadające mu elementy i użyć Up or W dół strzałkę, aby wybrać żądany element lub po prostu pozwól pierwszemu pasującemu elementowi automatycznie wypełnić pole listy, a następnie naciśnij wchodzić klawisz, aby automatycznie uzupełnić komórkę listy rozwijanej pasującym elementem. Zobacz poniższe demo.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji.

  Jeśli chcesz mieć bezpłatny okres próbny (30-dniowy) tego narzędzia, kliknij, aby go pobrać, a następnie przejdź do wykonania operacji zgodnie z powyższymi krokami.


Podobne artykuły:

Jak utworzyć listę rozwijaną z wieloma polami wyboru w programie Excel?
Wielu użytkowników programu Excel ma tendencję do tworzenia listy rozwijanej z wieloma polami wyboru, aby wybrać wiele pozycji z listy na raz. W rzeczywistości nie można utworzyć listy z wieloma polami wyboru z funkcją Walidacja danych. W tym samouczku pokażemy dwie metody tworzenia rozwijanej listy z wieloma polami wyboru w programie Excel. W tym samouczku przedstawiono metodę rozwiązania problemu.

Utwórz listę rozwijaną z innego skoroszytu w programie Excel
Utworzenie listy rozwijanej sprawdzania poprawności danych w arkuszach roboczych w skoroszycie jest dość łatwe. Ale jeśli lista danych potrzebnych do weryfikacji danych znajduje się w innym skoroszycie, co byś zrobił? W tym samouczku dowiesz się, jak szczegółowo utworzyć listę rozwijaną z innego skoroszytu w programie Excel.

Utwórz listę rozwijaną z możliwością wyszukiwania w programie Excel
W przypadku listy rozwijanej z wieloma wartościami znalezienie odpowiedniej nie jest łatwą pracą. Wcześniej wprowadziliśmy metodę automatycznego uzupełniania listy rozwijanej po wpisaniu pierwszej litery w rozwijanym polu. Oprócz funkcji autouzupełniania, możesz również umożliwić przeszukiwanie listy rozwijanej, aby zwiększyć wydajność pracy w znajdowaniu odpowiednich wartości na liście rozwijanej. Aby umożliwić przeszukiwanie listy rozwijanej, wypróbuj metodę opisaną w tym samouczku.

Automatycznie wypełniaj inne komórki podczas wybierania wartości na liście rozwijanej programu Excel
Załóżmy, że utworzyłeś listę rozwijaną na podstawie wartości w zakresie komórek B8: B14. Po wybraniu dowolnej wartości z listy rozwijanej chcesz, aby odpowiednie wartości w zakresie komórek C8: C14 były automatycznie wypełniane w wybranej komórce. Aby rozwiązać problem, skorzystaj z metod przedstawionych w tym samouczku.

Więcej samouczków dla rozwijanej listy ...


Najlepsze narzędzia biurowe

Kutools for Excel rozwiązuje większość twoich problemów i zwiększa wydajność o 80%

 • Ponowne użycie: Szybko włóż złożone wzory, wykresy i wszystko, czego używałeś wcześniej; Szyfruj komórki z hasłem; Utwórz listę mailingową i wysyłaj e-maile ...
 • Pasek Super Formula (łatwo edytować wiele wierszy tekstu i formuły); Układ do czytania (łatwe odczytywanie i edytowanie dużej liczby komórek); Wklej do filtrowanego zakresu...
 • Scal komórki / wiersze / kolumny bez utraty danych; Podziel zawartość komórek; Połącz zduplikowane wiersze / kolumny... Zapobiegaj zduplikowanym komórkom; Porównaj zakresy...
 • Wybierz Duplikat lub Unikalny Wydziwianie; Wybierz puste wiersze (wszystkie komórki są puste); Super Find i Fuzzy Find w wielu zeszytach ćwiczeń; Losowy wybór ...
 • Dokładna kopia Wiele komórek bez zmiany odwołania do formuły; Automatyczne tworzenie odniesień do wielu arkuszy; Wstaw punktory, Pola wyboru i nie tylko ...
 • Wyodrębnij tekst, Dodaj tekst, Usuń według pozycji, Usuń przestrzeń; Tworzenie i drukowanie podsumowań stronicowania; Konwertuj zawartość komórek i komentarze...
 • Super filtr (zapisz i zastosuj schematy filtrów do innych arkuszy); Zaawansowane sortowanie według miesiąca / tygodnia / dnia, częstotliwości i innych; Specjalny filtr pogrubieniem, kursywą ...
 • Połącz skoroszyty i arkusze robocze; Scal tabele na podstawie kluczowych kolumn; Podziel dane na wiele arkuszy; Konwersja wsadowa xls, xlsx i PDF...
 • Ponad 300 zaawansowanych funkcji. Obsługuje Office / Excel 2007-2019 i 365. Obsługuje wszystkie języki. Łatwe wdrażanie w przedsiębiorstwie lub organizacji. Pełne funkcje 30-dniowy bezpłatny okres próbny. 60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.
karta kte 201905

Karta Office wprowadza interfejs z zakładkami do pakietu Office i znacznie ułatwia pracę

 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i zmniejsza setki kliknięć myszą każdego dnia!
officetab dół
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mbuchmeier · 1 months ago
  This code works really well for a single drop down. However, if I have 5 dropdowns using the same list of values but they need to operate independently of each other how is that accomplished? Despite my best efforts, if I put more than one combo box on the page, any selection is one is mirrored in the other.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 months ago
   Hi Mbuchmeier,
   Only need one combo box on the page. The code works on all drop-down lists in current page. You just need to manually click on the drop-down list cell to activate the combo box.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  B.K · 1 months ago
  will, thank you is not enugh :::: alot of thank you then ;;;;; that worked like magic :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nick M · 2 months ago
  Yeah, basically completely useless.  Want the cell to auto-complete when typing in a cell using list data validation.
  Tried this, and now I have to start over from scratch because I can't Undo it.  Thanks.
  Also loaded with syntax errors.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ahmed · 3 months ago
  It works as it should be except for two things, first, there is no validation after insertion. i.e. if I typed anything at the combo then clicked enter it will accept the typed value while it should not do this since the data validation is being used to prevent such behaviors and make sure that the entered data is from selected range. Second, at the data validation list, sometimes I use big range with empty cells and select ignore empty at validation list but the combo takes all the range and shows it, will be nice to remove the empty cells from the combo range.

  Thanks & hope you can implement these things to make it perfect. 
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 months ago
   Hi, Ahmed
   The VBA below helps to solve the problem of blank cells. 
   Since the Combo box accepts the value that are not in the list, we still can't find a way to solve this problem. Sorry for the inconvenience.

   Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 'Update by Extendoffice: 2021/11/05 Dim xCombox As OLEObject Dim xStr As String Dim xWs As Worksheet Dim xArr, xArr1 Dim xRg As Range Dim xSrc As Variant Dim xI, xJ, xIndex, xCount As Integer Set xWs = Application.ActiveSheet On Error Resume Next Set xCombox = xWs.OLEObjects("TempCombo") With xCombox .ListFillRange = "" .LinkedCell = "" .Visible = False End With If Target.Validation.Type = 3 Then Target.Validation.InCellDropdown = False Cancel = True xStr = Target.Validation.Formula1 xStr = Right(xStr, Len(xStr) - 1) If xStr = "" Then Exit Sub Set xRg = Range(xStr) If xRg Is Nothing Then xArr1 = Split(xStr, ",") Else ReDim xArr1(0 To xRg.Count - 1) For xI = 0 To xRg.Count - 1 xArr1(xI) = xRg.Item(xI + 1).Value Next End If xI = 0 xCount = UBound(xArr1) + 1 For xJ = 0 To UBound(xArr1) If Replace(xArr1(xJ), " ", "") = "" Then xCount = xCount - 1 Next ReDim xArr(0 To xCount - 1) xIndex = 0 For xJ = 0 To UBound(xArr1) If Replace(xArr1(xJ), " ", "") <> "" Then xArr(xIndex) = xArr1(xJ) xIndex = xIndex + 1 End If Next xStr = "" With xCombox .Visible = True .Left = Target.Left .Top = Target.Top .Width = Target.Width + 5 .Height = Target.Height + 5 .ListFillRange = xStr If .ListFillRange = "" Then 'xArr = Split(xStr, ",") Me.TempCombo.List = xArr End If .LinkedCell = Target.Address End With xCombox.Activate Me.TempCombo.DropDown End If End Sub Private Sub TempCombo_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) Select Case KeyCode Case 9 Application.ActiveCell.Offset(0, 1).Activate Case 13 Application.ActiveCell.Offset(1, 0).Activate End Select End Sub
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Syu · 1 days ago
    Hi, could you please doublecheck this code, when I use it instead of the dropdown list appearing, the source for the dropdown appears instead. This is the exact function I want, could you please fix it.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  xxxZIDANExxx · 4 months ago
  Hello. The code is very cool. Please make sure that the formula "INDIRECT" is carried out and displayed. It is very necessary
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Zaher · 4 months ago
  The code is not working for a validation list which is created by vba code and the source is a named range
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tony Araya · 4 months ago
  This works incredible! that is exactly what I was looking for, Thank You so much!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Elizabeth · 5 months ago
  This works wonderfully. May I ask how you can tweek the macro to work on a whole workbook and not just the workshee?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Monse · 5 months ago
  Buenas! Me ha funcionado de maravilla, pero digamos que solo quiero que aplique a una cierta cantidad de listas validadas, no a todas las que se encuentren o agregue a la hoja...como detengo esta función para que afecta a otras lista validadas en la hoja?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Arianna · 7 months ago
  How can I update the list? 
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Edwin · 8 months ago
  Mine disappears when Design Mode is deselected, why?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nat · 8 months ago
  Thank you, this worked for me.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jesus Bermudez · 9 months ago
  Hi, thanks for your code. I have a problem, It's not working. My data for the validation list is in other sheet (Also is a excel table Ctrl + T because I need enter new data every day), I dont know if any of these are the problem. Can you help me with this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  stefany · 11 months ago
  hi, thanks for your code. I would like to autocomplete and make multiple selections in a drop down list. Can you help me please?, thank you
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  krish · 1 years ago
  Hello thanks for the code it works great.
  But i want to auto expand drop down list when i move to next cell by pressing enter key without clicking on arrow button (or) alt+down.
  Thanks in advance.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  taras.samolyuk · 1 years ago
  Hello, is there a chance to add dependency to select date and in the next column to the proposed choices?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Good day,
   Would you provide a screenshot of what you are trying to do?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Christiam Alfonzo · 1 years ago
  como hago para agregar esta función
  =INDIRECTO("tabla1[columna]")
  al código
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Ben · 8 months ago
   @Crystal I'm having the same problem. One of my lists uses an INDIRECT formula (based on what they choose in the first column) to generate the list. With this code, now the formula appears instead of the list.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Danielle · 1 years ago
  I tried to use this method. I added the code. After that I add the range needed. Looks all fine. Then I test and the combobox dissapears directly after filling it. So the code works, but its not usable. What do I do wrong?
  Kind regards, Danielle
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi,
   The code works well in my case. It is not easy to figure out the problem as you described above. Would you mind sending your worksheet to my email address?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  coltan123 · 1 years ago
  Code is working , but data validation is not working. For example, when i set the data validation to be red/bue/yellow, it does not show error message when i type green
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mhyk · 1 years ago
  Hi I have some difficulties with my excel work. I would like to know if there is a method to autofill the cell I desire?
  Example
  1 = san pedro
  2 = santa rosa
  3 = calamba
  4 = san pablo
  and so on.

  I have a list with correspoding numbers. If I input number 1 in Cell A5 I would like it to automatically fill the Cell B5 with its corresponding list name (san pedro) and if I input 3 in A5, B5 will be = calamba.
  thank you. for the help, Im having trouble to find a solution to this hope to find answers.
  Thank you and God Bless.


  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi,
   Methods in this tutorial can do you a favor:
   How To Auto Populate Other Cells When Selecting Values In Excel Drop Down List?
   https://www.extendoffice.com/documents/excel/2400-excel-drop-down-list-auto-populate.html
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sisi · 1 years ago
  Hi Guys,


  I have made 2 different drop down list searchable in 1 sheet, the fist is working well but the second drop down list is showing me the formula of indirect as the second drop down list is indirect of the first. I have apply the VBA with combo and so on but still the second list is showing me the formula. how to I fix this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Simona Muresan · 1 years ago
  Hi Guys,


  I have made 2 different drop down list searchable in 1 sheet, the fist is working well but the second drop down list is showing me the formula of indirect as the second drop down list is indirect of the first. I have apply the VBA with combo and so on but still the second list is showing me the formula. how to I fix this?

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Juan Carlos · 1 years ago
  Hello, I have a problem with this method and I already use a list validated with an indirect function to refer to the range of a table and when applying this macro it shows me only the indirect formula in the list! How could I solve this problem?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Leonardo · 1 years ago
  Hi! Is it possible to disable the combo box scrolling list when I click on the cell? and leave it active only if I click on the arrow, thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Leonardo · 1 years ago
  Hello, is it possible to replicate this in a complete column? I mean that each individual row of a column has this possibility or at least 1000 rows in a simple way. Thank you!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Leonardo,
   The VBA works for all data validation drop down lists in the worksheet.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  gurita_22 · 1 years ago
  If you use this method with one combobox/sheet i guess it's flawless.

  I used this method with three comboboxes on one sheet with 3 different ListFillRange.
  Dropdown keep showing up on different combobox than what i'm typing in.
  1. I type and select correctly from the first.
  2. When i go to second combo, the third dropdown pops up.(I have to select the"", as it is still empty)
  then i can search my second combobox.
  3. When i go to the third, the first dropdown pops up, I reselect the only item(as there is only one that was already selected in the first step)
  After this i can add the content in the third dropdown.  All subs are on sheet1's vba window.
  Now i'm trying to spit code in different modules, but can't really make it work.
  Search works, but i always have to push the dropdown arrow to see available results to select. Dropdown doesn't pop up at all.

  using 365, but i have to make "sheet" work on excel 2010
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rohit · 1 years ago
  The command works when first applied. But after saving the file, when i reopen it the drop down itself disappears.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Rohit,
   After applying the code, please save the workbook as an Excel Macro-Enabled Workbook before closing the file.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    wendy · 1 years ago
    I have done that - saved as a macro-enabled workbook but it still all disappears when you close the file. Thanks, Wendy

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ahmadzaid · 1 years ago
  I get an error message (1004) - the debug highlights ‘If Target.Validation.Type =3 Then’


  for info .. I use excel 2010

  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi,
   I tried the VBA in Excel 2010 and it works well.
   The drop down list should be data validation drop-down list which is created by clicking Data > Data Validation....
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    ahmad zaid · 1 years ago
    It's work in cell with list but when i move or tap or select any cell with no list ..the up message talked you about always show..

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Carlos · 1 years ago
  Hi! Thanks for this code!

  I'm getting a compile error saying "variable not defined", it highlights the "cancel = true" line
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Carlos,
   Which Excel version are you using?
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    ahmadzaid · 1 years ago
    I get an error message (1004) - the debug highlights ‘If Target.Validation.Type =3 Then’


    fo info. I use excel 2010
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Carlos · 1 years ago
    Hi. Office 365 Pro Plus
    • To post as a guest, your comment is unpublished.
     crystal · 1 years ago
     Hi Carlos,
     Remove the "cancel = true" line from the VBA, then try again.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mitchell · 1 years ago
  Hi Crystal,

  Absolutely perfect and thank you for the code. However when i press enter the cell automatically goes down. How can I make the cell go to the right when I press enter?

  MItchell

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sergio · 1 years ago
  Hi,

  Is it possible to show the matches with the caracter your typping using this code and format of combox?

  Example:

  You have a list with Onion, Black Onion, Green Onion, Red Onion...

  And in the combox you type: "On", so the drop down list show all the values existing on the list that matchs with "On".

  Thanks
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Sergio,
   The method in this article can help you:
   How To Create A Searchable Drop Down List In Excel?
   https://www.extendoffice.com/documents/excel/2439-excel-drop-down-list-search.html
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Reinaldo Yajure · 1 years ago
  When I applied this code to my worksheet, the Undo function is disabled (but only for this sheet in the workbook) -- is there a way to fix this so that undo can still be used?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Reinaldo Yajure,
   Please apply the below VBA code. The problem is fixed. Sorry for the inconvenience.

   Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
   'Update by Extendoffice: 2020/05/19
   Dim xCombox As OLEObject
   Dim xStr As String
   Dim xWs As Worksheet
   Dim xArr

   Set xWs = Application.ActiveSheet
   On Error Resume Next
   If Target.Validation.Type = 3 Then
   Target.Validation.InCellDropdown = False
   Cancel = True
   xStr = Target.Validation.Formula1
   xStr = Right(xStr, Len(xStr) - 1)
   If xStr = "" Then Exit Sub
   Set xCombox = xWs.OLEObjects("TempCombo")
   With xCombox
   .ListFillRange = ""
   .LinkedCell = ""
   .Visible = False
   End With
   With xCombox
   .Visible = True
   .Left = Target.Left
   .Top = Target.Top
   .Width = Target.Width + 5
   .Height = Target.Height + 5
   .ListFillRange = xStr
   If .ListFillRange = "" Then
   xArr = Split(xStr, ",")
   Me.TempCombo.List = xArr
   End If
   .LinkedCell = Target.Address
   End With
   xCombox.Activate
   Me.TempCombo.DropDown
   End If
   End Sub
   Private Sub TempCombo_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
   Select Case KeyCode
   Case 9
   Application.ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
   Case 13
   Application.ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
   End Select
   End Sub
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Alistair · 1 years ago
    Hi there, this is a great solution, but for some reason, in the original code, the combox was hidden when the cell with the data validation was not active, and only visible when the cell was selected.
    With this code, we get undo back, which is perfect, but the combox does not auto-hide again when you click off.
    Do you have a solution for this?

    Thanks,

    Alistair
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sandeep Sharma · 1 years ago
  is there any way to increase the list size as it is showing up only 10 line items as i have 12 lines
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Sandeep Sharma,
   In the Properties dialog box of the Combo box (step 5 of this tutorial), please find the ListRows field and then change the number 8 to 12 under the Alphabetic tab.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jonas · 1 years ago
  How can I Use Tab/Arrows/Enter to move to another cell once the current cell is filled? Thanks
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Jonas,
   The Tab key and the Enter key can work normally. But can't help with the Arrows yet. Sorry for the inconvenience.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    V.A. · 5 months ago
    Hi crystal this works great, but I cannot tab or enter to move to the next cell. I have found no command that lets me move to another cell. I have to click the next cell to categorize the column. I have used the code updated 2020/05/19 above in the comments. Please help :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ramitha · 1 years ago
  Hi . It is a very useful code . However , I cannot use it on horizontal tables which are is a reference for vertical drop downs. Is there a solution ?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  K1000z · 1 years ago
  Hi Guys, are you able to share a code which i can use so that the autocomplete is used on the same column i.e H in every sheet within the workbook.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi,
   If you only want the column H to be affected, please try the below VBA code. But it is only available in one worksheet. For multiple sheets, you need to add the code to each sheet code window. Hope I can help.

   Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
   'Update by Extendoffice: 2019/8/14
   Dim xCombox As OLEObject
   Dim xStr As String
   Dim xWs As Worksheet
   Dim xArr
   Dim xRgStr As String
   Dim xRg As Range
   xRgStr = "H:H"

   Set xWs = Application.ActiveSheet
   On Error Resume Next
   Set xCombox = xWs.OLEObjects("TempCombo")
   With xCombox
   .ListFillRange = ""
   .LinkedCell = ""
   .Visible = False
   End With
   Set xRg = Intersect(Range(xRgStr), Target)
   If xRg Is Nothing Then Exit Sub
   If Target.Validation.Type = 3 Then
   Target.Validation.InCellDropdown = False
   Cancel = True
   xStr = Target.Validation.Formula1
   xStr = Right(xStr, Len(xStr) - 1)
   If xStr = "" Then Exit Sub
   With xCombox
   .Visible = True
   .Left = Target.Left
   .Top = Target.Top
   .Width = Target.Width + 5
   .Height = Target.Height + 5
   .ListFillRange = xStr
   If .ListFillRange = "" Then
   xArr = Split(xStr, ",")
   Me.TempCombo.List = xArr
   End If
   .LinkedCell = Target.Address
   End With

   xCombox.Activate
   Me.TempCombo.DropDown
   End If
   End Sub
   Private Sub TempCombo_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
   Select Case KeyCode
   Case 9
   Application.ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
   Case 13
   Application.ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
   End Select
   End Sub
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    K1000z · 1 years ago
    Looks good.Thanks Crystal.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Billy · 1 years ago
  I get an error message (1004) - the debug highlights ‘If Target.Validation.Type =3 Then’
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Billy,
   Which Excel version are you using?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Angga S.P. · 1 years ago
  Woooooooowwwwww very useful, thankyou for sharing, god bless you
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Big.Moe · 1 years ago
  Love this! Thanks so much. Got a small issue though. I like to tab from one cell to the next, but when I get to the cell with the drop down list, I can tab into the cell with no problem, but once I'm in, it won't let me tab back out. I have to physically move the mouse over and click into the next cell. Any fix for this? Kind of disrupts my rhythm, which is why I loved this autocomplete function in the first place. ;o)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jerome · 1 years ago
  This is a great find, however, I have one little issue: I like to tab through the cells as I am entering data. I can tab into the cell with the drop down menu just fine, but once I'm in that cell, it stops me from exiting the cell with a tab. I have to physically move the mouse to the next cell and click on it. Is there a fix to be able to simply tab in and tab out of the autocomplete cell? Thanks.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Jerome,
   The Tab key still works well in my case after applying the code. Which Excel version are you using?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Alex C · 1 years ago
  I am using this code and a data validation with drop down lists for easy acces to what i need because i need the data to remain in excel boxes for other formulas to use it. However one of the combo boxes has almost 1500 items in the drop down and I'd like the user to be able to start typing a word in the combo box and get a list of suggestions to choose from based on the word entered for example if they type 'joh' in the combo box I want to show them a list of all the choices in the drop down that contains 'joh' so they can select the one they want. Now i can find the first 'joh' but it shows me like a list with what is near this 'joh', not specific all that contain 'joh'. Can i modify this code so can be used for what i want? Thank you and please help
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Don P. · 2 years ago
  The Combobox works fine when 1-MatchEntryComplete is selected ,when I changed the selection to 2-fmMatchEntryNone in the Combobox properties it did not work ,i.e It does not auto select as I start typing. Is there a fix for this?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Don P.
   Only the 1-MatchEntryComplete option can make it work. Sorry can't help you for that.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Christian · 2 years ago
  It works. Thank you and God bless
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kuku · 2 years ago
  The code working but whenever I click on cell there the drop list auto prompt ,this make me unable to copy the contents and paste somewhere , how can I enable the copy and paste ?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi Kuku,
   When the drop down list auto prompt, you can see the cursor displays inside the cell. It allows you to manually select the contents in the cell and then copy and paste with shortcut keys. Please have a try. Thank you for your comment.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Charlis · 2 years ago
  I try copy the whole cell of droplisting after all selection , but whenever I click on cell it auto show the listing , this has cost me unable to copy the cells and paste the contents somewhere , any solutions , pls help ?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi Charlis,
   Actually when the drop down list auto prompt, you can see the cursor displays inside the cell. It allows you to manually select the contents in the cell and then copy and paste with shortcut keys. Please have a try. Thank you for your comment.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Eze · 2 years ago
  Hi! Does Anyone Know, how use this function just on a cell?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Thomas · 1 years ago
   Change line 16 to read "If ActiveCell.Address = "{ADDRESS e.g. $C$8}" Then"
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ron · 2 years ago
  hi! I have tried the code, and it works fine, but it will not allow a macro to copy and paste.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  RyanPlanteNJ · 2 years ago
  Hey guys, I'm having an issue where it doesn't let me type what I want to search for letter by letter. It just shows the whole word automatically and highlighted, and I start to type it moves it to the next closest word. is there anyway to not have it highlight the whole thing?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  MartinK. · 2 years ago
  Great tutorial. Thank you.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  me · 2 years ago
  Doesn't work. Please update.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi,
   Sorry for the inconvenience. Which Excel version are you using?