Przejdź do głównej zawartości

Jak autouzupełnianie podczas pisania w rozwijanej liście programu Excel?

Aby wyświetlić listę rozwijaną sprawdzania poprawności danych z wieloma elementami, należy przewijać listę w górę iw dół, aby znaleźć tę, której potrzebujesz, lub poprawnie wpisać całe słowo w polu listy. Czy jest jakiś sposób, aby lista rozwijana automatycznie uzupełniała się podczas wpisywania odpowiednich znaków? Pomogłoby to ludziom wydajniej pracować w arkuszach z listami rozwijanymi w komórkach. W tym samouczku przedstawiono dwie metody, które pomogą Ci to osiągnąć.

Spraw, aby listy rozwijane były automatycznie uzupełniane kodem VBA
Z łatwością spraw, aby listy rozwijane były automatycznie uzupełniane w ciągu 2 sekund

Więcej samouczków dla rozwijanej listy ...


Spraw, aby listy rozwijane były automatycznie uzupełniane kodem VBA

Wykonaj następujące czynności, aby lista rozwijana była automatycznie uzupełniana po wpisaniu odpowiednich liter w komórce.

Po pierwsze, musisz wstawić pole kombi do arkusza i zmienić jego właściwości.
 1. Otwórz arkusz zawierający komórki listy rozwijanej, dla których chcesz, aby były autouzupełniane.
 2. Przed wstawieniem pola kombi należy dodać zakładkę Deweloper do wstążki programu Excel. Jeśli na wstążce jest widoczna karta Deweloper, przejdź do kroku 3. W przeciwnym razie wykonaj następujące czynności, aby karta Deweloper pojawiła się na wstążce: Kliknij filet > Opcje otworzyć Opcje okno. W tym Opcje programu Excel okno, kliknij Dostosuj Wstążkę w lewym okienku zaznacz plik Deweloper a następnie kliknij OK przycisk. Zobacz zrzut ekranu:
 3. Kliknij Deweloper > wstawka > Pole kombi (formant ActiveX).
 4. Narysuj pole kombi w bieżącym arkuszu. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Właściwości z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
 5. W Właściwości W oknie dialogowym zamień oryginalny tekst w (Nazwa) pole z TempCombo.
 6. Wyłącz Tryb projektowania klikając przycisk Deweloper > Tryb projektowania.
Następnie zastosuj poniższy kod VBA
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę bieżącego arkusza i kliknij Wyświetl kod z menu kontekstowego. Zobacz zrzut ekranu:
 2. W otwarciu Microsoft Visual Basic for Applications należy skopiować i wkleić poniższy kod VBA do okna kodu arkusza roboczego.
  Kod VBA: autouzupełnianie podczas pisania na rozwijanej liście
  Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  'Update by Extendoffice: 2020/01/16
    Dim xCombox As OLEObject
    Dim xStr As String
    Dim xWs As Worksheet
    Dim xArr
    
    Set xWs = Application.ActiveSheet
    On Error Resume Next
    Set xCombox = xWs.OLEObjects("TempCombo")
    With xCombox
      .ListFillRange = ""
      .LinkedCell = ""
      .Visible = False
    End With
    If Target.Validation.Type = 3 Then
      Target.Validation.InCellDropdown = False
      Cancel = True
      xStr = Target.Validation.Formula1
      xStr = Right(xStr, Len(xStr) - 1)
      If xStr = "" Then Exit Sub
      With xCombox
        .Visible = True
        .Left = Target.Left
        .Top = Target.Top
        .Width = Target.Width + 5
        .Height = Target.Height + 5
        .ListFillRange = xStr
        If .ListFillRange = "" Then
          xArr = Split(xStr, ",")
          Me.TempCombo.List = xArr
        End If
        .LinkedCell = Target.Address
      End With
      xCombox.Activate
      Me.TempCombo.DropDown
    End If
  End Sub
  Private Sub TempCombo_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    Select Case KeyCode
      Case 9
        Application.ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
      Case 13
        Application.ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
    End Select
  End Sub
 3. Naciśnij przycisk inny + Q klawisze jednocześnie, aby zamknąć Aplikacje Microsoft Visual Basic okno.

Odtąd po kliknięciu komórki listy rozwijanej, lista rozwijana wyświetli się automatycznie. Możesz zacząć wpisywać literę, aby odpowiadająca jej pozycja była automatycznie uzupełniana w wybranej komórce. Zobacz zrzut ekranu:

Uwaga: Ten kod nie działa w przypadku scalonych komórek.

Z łatwością spraw, aby lista rozwijana była automatycznie uzupełniana w ciągu 2 sekund

Dla większości użytkowników Excela powyższa metoda VBA jest trudna do opanowania. Ale z Przeszukiwalna lista rozwijana cechą Kutools dla programu Excel, możesz łatwo włączyć autouzupełnianie dla list rozwijanych sprawdzania poprawności danych w określony zakres w zaledwie 2 sekundy. Co więcej, ta funkcja jest dostępna dla wszystkich wersji Excela.

Wskazówka: Przed zastosowaniem tego narzędzia zainstaluj Kutools dla programu Excel po pierwsze. Przejdź do bezpłatnego pobierania teraz.

 1. Aby włączyć autouzupełnianie na listach rozwijanych, najpierw wybierz zakres z listami rozwijanymi. Następnie przejdź do Kutools kartę, wybierz Lista rozwijana > Umożliwia przeszukiwanie listy rozwijanej, automatyczne wyskakujące okienko.
 2. W Udostępnij listę rozwijaną do przeszukiwania oknie dialogowym kliknij OK , aby zapisać ustawienie.
Wynik

Po zakończeniu konfiguracji kliknięcie komórki listy rozwijanej w określonym zakresie spowoduje wyświetlenie pola listy. Podczas wprowadzania znaków, jeśli tylko jeden element pasuje dokładnie, całe słowo jest natychmiast podświetlane w polu listy i można je umieścić w komórce listy rozwijanej, po prostu naciskając klawisz Enter.

Note: Aby zastosować tę funkcję, proszę pobierz i zainstaluj Kutools dla Excela Pierwszy. Albo możesz kliknij, aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji.

Podobne artykuły:

Jak utworzyć listę rozwijaną z wieloma polami wyboru w programie Excel?
Wielu użytkowników programu Excel ma tendencję do tworzenia listy rozwijanej z wieloma polami wyboru, aby wybrać wiele pozycji z listy na raz. W rzeczywistości nie można utworzyć listy z wieloma polami wyboru z funkcją Walidacja danych. W tym samouczku pokażemy dwie metody tworzenia rozwijanej listy z wieloma polami wyboru w programie Excel. W tym samouczku przedstawiono metodę rozwiązania problemu.

Utwórz listę rozwijaną z innego skoroszytu w programie Excel
Utworzenie listy rozwijanej sprawdzania poprawności danych w arkuszach roboczych w skoroszycie jest dość łatwe. Ale jeśli lista danych potrzebnych do weryfikacji danych znajduje się w innym skoroszycie, co byś zrobił? W tym samouczku dowiesz się, jak szczegółowo utworzyć listę rozwijaną z innego skoroszytu w programie Excel.

Utwórz listę rozwijaną z możliwością wyszukiwania w programie Excel
W przypadku listy rozwijanej z wieloma wartościami znalezienie odpowiedniej nie jest łatwą pracą. Wcześniej wprowadziliśmy metodę automatycznego uzupełniania listy rozwijanej po wpisaniu pierwszej litery w rozwijanym polu. Oprócz funkcji autouzupełniania, możesz również umożliwić przeszukiwanie listy rozwijanej, aby zwiększyć wydajność pracy w znajdowaniu odpowiednich wartości na liście rozwijanej. Aby umożliwić przeszukiwanie listy rozwijanej, wypróbuj metodę opisaną w tym samouczku.

Automatycznie wypełniaj inne komórki podczas wybierania wartości na liście rozwijanej programu Excel
Załóżmy, że utworzyłeś listę rozwijaną na podstawie wartości w zakresie komórek B8: B14. Po wybraniu dowolnej wartości z listy rozwijanej chcesz, aby odpowiednie wartości w zakresie komórek C8: C14 były automatycznie wypełniane w wybranej komórce. Aby rozwiązać problem, skorzystaj z metod przedstawionych w tym samouczku.

Więcej samouczków dla rozwijanej listy ...

Najlepsze narzędzia biurowe

🤖 Pomocnik AI Kutools: Zrewolucjonizuj analizę danych w oparciu o: Inteligentne wykonanie   |  Wygeneruj kod  |  Twórz niestandardowe formuły  |  Analizuj dane i generuj wykresy  |  Wywołaj funkcje Kutools...
Popularne funkcje: Znajdź, wyróżnij lub zidentyfikuj duplikaty   |  Usuń puste wiersze   |  Łącz kolumny lub komórki bez utraty danych   |   Okrągły bez wzoru ...
Super wyszukiwanie: Wiele kryteriów VLookup    Wiele wartości VLookup  |   Przeglądanie pionowe na wielu arkuszach   |   Wyszukiwanie rozmyte ....
Zaawansowana lista rozwijana: Szybko twórz listę rozwijaną   |  Zależna lista rozwijana   |  Lista rozwijana wielokrotnego wyboru ....
Menedżer kolumn: Dodaj określoną liczbę kolumn  |  Przesuń kolumny  |  Przełącz stan widoczności ukrytych kolumn  |  Porównaj zakresy i kolumny ...
Polecane funkcje: Fokus siatki   |  Widok projektu   |   Duży pasek formuły    Menedżer skoroszytów i arkuszy   |  Biblioteka zasobów (Automatyczny tekst)   |  Selektor dat   |  Połącz arkusze   |  Szyfruj/odszyfruj komórki    Wysyłaj e-maile według listy   |  Super filtr   |   Specjalny filtr (filtruj pogrubienie/kursywa/przekreślenie...) ...
15 najlepszych zestawów narzędzi12 Tekst Tools (Dodaj tekst, Usuń znaki, ...)   |   50 + Wykres rodzaje (Wykres Gantta, ...)   |   40+ Praktyczne Wzory (Oblicz wiek na podstawie urodzin, ...)   |   19 Wprowadzenie Tools (Wstaw kod QR, Wstaw obraz ze ścieżki, ...)   |   12 Konwersja Tools (Liczby na słowa, Przeliczanie walut, ...)   |   7 Połącz i podziel Tools (Zaawansowane wiersze łączenia, Podział komórki, ...)   |   ... i więcej

Zwiększ swoje umiejętności Excela dzięki Kutools for Excel i doświadcz wydajności jak nigdy dotąd. Kutools dla programu Excel oferuje ponad 300 zaawansowanych funkcji zwiększających produktywność i oszczędzających czas.  Kliknij tutaj, aby uzyskać funkcję, której najbardziej potrzebujesz...

Opis


Karta Office wprowadza interfejs z zakładkami do pakietu Office i znacznie ułatwia pracę

 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i redukuje setki kliknięć myszką każdego dnia!
Comments (325)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, many thanks for this material. It helped a lot.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,

following on from my last comment:

I'm setting up 'standard' rows with the dropdown lists in them. These I'm wanting to copy below into an extensive spreadsheet.
Unfortunately the dropdown's don't copy down when I do that after using the VBA.
Is there a way to do whats described above?

Cheers,
Catherine
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Catherine,
The autocomplete drop-down lists generated by VBA code cannot be copied. You can only copy selected items that are displayed in the drop-down cell. Sorry for the inconvenience.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,

Have implemented this successfully, so thank you for this page and code.
But now I have an associated problem...:

After doing all of the above points, the code works as described, but I cannot do any undo/redo actions in the entire spreadsheet.
Is there a way to turn this combo box on for when I want to work with the dropdowns and off for when I want to work in other cells? so that the undo/redo actions are possible again?
and note, yes I have turned the design mode off after doing the above steps, but it still doesn't help the problem.

Cheers,
Catherine
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Catherine Foley,
If you want to use the undo operation on cells other than the drop-down cells, the following VBA code can help you. Please give it a try.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'Update by Extendoffice: 2022/09/22
  Dim xCombox As OLEObject
  Dim xStr As String
  Dim xWs As Worksheet
  Dim xArr
  
  On Error Resume Next

  Set xWs = Application.ActiveSheet
  
  Set xCombox = xWs.OLEObjects("TempCombo")
  If Target.Validation.Type <> 3 Then
    If xCombox.Visible Then
      xCombox.Visible = False
    End If
    Exit Sub
  End If
  
  With xCombox
    .ListFillRange = ""
    .LinkedCell = ""
'    .Visible = False
  End With

  Target.Validation.InCellDropdown = False
  Cancel = True
  xStr = Target.Validation.Formula1
  xStr = Right(xStr, Len(xStr) - 1)
  If xStr = "" Then Exit Sub
  With xCombox
    .Visible = True
    .Left = Target.Left
    .Top = Target.Top
    .Width = Target.Width + 5
    .Height = Target.Height + 5
    .ListFillRange = xStr
    If .ListFillRange = "" Then
      xArr = Split(xStr, ",")
      Me.TempCombo.List = xArr
    End If
    .LinkedCell = Target.Address
  End With
  xCombox.Activate
  Me.TempCombo.DropDown

End Sub
Private Sub TempCombo_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
  Select Case KeyCode
    Case 9
      Application.ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
    Case 13
      Application.ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
  End Select
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
I hope now it will be upload
This comment was minimized by the moderator on the site
This code works really well for a single drop down. However, if I have 5 dropdowns using the same list of values but they need to operate independently of each other how is that accomplished? Despite my best efforts, if I put more than one combo box on the page, any selection is one is mirrored in the other.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Mbuchmeier,Only need one combo box on the page. The code works on all drop-down lists in current page. You just need to manually click on the drop-down list cell to activate the combo box.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi crystal,
I am working with the combo box (The VBA code from 2021/11/05). It is working great and very useful but there are 2 issues:1. Issue #1: Usually when you work on any cell in Excel, there is indication on the row number which indicate which row you work about. When the combo box is opened this indication is missing2.  Issue #2: When the combo box is opened in the last column of the dynamic table, then it isn't  working as usual: when I select value from the list, the cell remain empty until I move the cursor to another cell
Attached screenshot.
Thank in advance
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Yoni,Thanks for your feedback. For the issues you mentioned:1. Issue #1: Excel does not highlight the row number when selecting an object in the worksheet. Since we use a combo box to replace the data validation drop-down list to handle the autocomplete operation, we can't show the indication in this case;2. Issue #2: I have tried as you described, but the problem cannot be reproduced. The screenshot you attached does not display, you need to save the screenshot and uplode it via the "Upload files" button below.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,Thanks a lot for your response. Attached the screenshot. hope it will work now
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Yoni,Sorry for the inconvenience. The screenshot you uploaded is still not shown on the page. You need to save the screenshot on your disk in advance and then uplode it via the "Upload files" button. See the attached screenshot.
This comment was minimized by the moderator on the site
will, thank you is not enugh :::: alot of thank you then ;;;;; that worked like magic :)
This comment was minimized by the moderator on the site
Yeah, basically completely useless.  Want the cell to auto-complete when typing in a cell using list data validation.Tried this, and now I have to start over from scratch because I can't Undo it.  Thanks.Also loaded with syntax errors.
This comment was minimized by the moderator on the site
It works as it should be except for two things, first, there is no validation after insertion. i.e. if I typed anything at the combo then clicked enter it will accept the typed value while it should not do this since the data validation is being used to prevent such behaviors and make sure that the entered data is from selected range. Second, at the data validation list, sometimes I use big range with empty cells and select ignore empty at validation list but the combo takes all the range and shows it, will be nice to remove the empty cells from the combo range.
Thanks & hope you can implement these things to make it perfect.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, AhmedThe VBA below helps to solve the problem of blank cells. Since the Combo box accepts the value that are not in the list, we still can't find a way to solve this problem. Sorry for the inconvenience.
<div data-tag="code">Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'Update by Extendoffice: 2021/11/05
Dim xCombox As OLEObject
Dim xStr As String
Dim xWs As Worksheet
Dim xArr, xArr1
Dim xRg As Range
Dim xSrc As Variant
Dim xI, xJ, xIndex, xCount As Integer

Set xWs = Application.ActiveSheet
On Error Resume Next
Set xCombox = xWs.OLEObjects("TempCombo")
With xCombox
.ListFillRange = ""
.LinkedCell = ""
.Visible = False
End With
If Target.Validation.Type = 3 Then
Target.Validation.InCellDropdown = False
Cancel = True
xStr = Target.Validation.Formula1
xStr = Right(xStr, Len(xStr) - 1)
If xStr = "" Then Exit Sub
Set xRg = Range(xStr)
If xRg Is Nothing Then
xArr1 = Split(xStr, ",")
Else
ReDim xArr1(0 To xRg.Count - 1)
For xI = 0 To xRg.Count - 1
xArr1(xI) = xRg.Item(xI + 1).Value
Next
End If
xI = 0
xCount = UBound(xArr1) + 1
For xJ = 0 To UBound(xArr1)
If Replace(xArr1(xJ), " ", "") = "" Then xCount = xCount - 1
Next
ReDim xArr(0 To xCount - 1)
xIndex = 0
For xJ = 0 To UBound(xArr1)
If Replace(xArr1(xJ), " ", "") <> "" Then
xArr(xIndex) = xArr1(xJ)
xIndex = xIndex + 1
End If
Next
xStr = ""
With xCombox
.Visible = True
.Left = Target.Left
.Top = Target.Top
.Width = Target.Width + 5
.Height = Target.Height + 5
.ListFillRange = xStr
If .ListFillRange = "" Then
'xArr = Split(xStr, ",")
Me.TempCombo.List = xArr
End If
.LinkedCell = Target.Address
End With
xCombox.Activate
Me.TempCombo.DropDown
End If
End Sub
Private Sub TempCombo_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
Select Case KeyCode
Case 9
Application.ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
Case 13
Application.ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
End Select
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,
I am working with the combo box (The VBA code from 2021/11/05). It is working great and so useful! thanks a lot.
I found the source of my problem. There was a line of freeze panes which override the combo box.
The only problem now is that the Undo is not working. Any idea?
Thanks in advanced,
Yoni
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
The code does not support Undo. Sorry for the inconvenience.
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks. Maybe do you know why Worksheet_Change event is not firing once I choose value from the combo box?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, could you please doublecheck this code, when I use it instead of the dropdown list appearing, the source for the dropdown appears instead. This is the exact function I want, could you please fix it.
This comment was minimized by the moderator on the site
If you use a named range or something similar, like I have with a table column, it will display the named range name instead of the values in that named range. To get what you want, you need to change the xStr to display the worksheet range of that named range, since the .ListFillRange does not take in named ranges directly. This should accomplish it : dim RangeAddress as String: RangeAddress = Range(YourNamedRange).addressand then make the xStr something like this: xStr = "YourWorksheetNameWithTheNamedRangeInIt!" & RangeAddress (important: add the '!' for the sheet reference)
This will make your xStr look something like: NamedRangeSheet!$A$1:$A$5
xStr = Right(xStr, Len(xStr) - 1)

If .ListFillRange = "" Then
xArr = Split(xStr, ",")
Me.TempCombo.List = xArr
End If

with these adjustments your combobox should display the list values instead of the source
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Syu,Sorry I don't quite understand your description. Can you try to be more specific of it?After applying the VBA code mentioned in the above method, when the cell with the data validation drop-down list is checked, the drop-down list turn into a combo box, and then all the items in the list are listed. 
This comment was minimized by the moderator on the site
do you have an example file please?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello. The code is very cool. Please make sure that the formula "INDIRECT" is carried out and displayed. It is very necessary
This comment was minimized by the moderator on the site
The code is not working for a validation list which is created by vba code and the source is a named range
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations