Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Zaloguj Się  \/ 
x
or
x
Rejestruję się  \/ 
x

or

Jak zablokować lub chronić komórki po wprowadzeniu lub wprowadzeniu danych w programie Excel?

Przypuśćmy, że masz arkusz roboczy i tylko pewien zakres pustych komórek wymaga wprowadzenia danych, a po zakończeniu wprowadzania danych musisz automatycznie zablokować komórki, aby ponownie zapobiec zmianom. Jak możesz to osiągnąć? Ten artykuł może ci pomóc.

Zablokuj lub chroń komórki po wprowadzeniu danych lub wprowadzeniu kodu VBA


Zablokuj lub chroń komórki po wprowadzeniu danych lub wprowadzeniu kodu VBA

Na przykład pewien zakres pustych komórek to A1: F8. Wykonaj następujące czynności, aby zablokować te komórki po wprowadzeniu danych w programie Excel.

1. Najpierw odblokuj ten zakres, zaznacz komórki i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Formatowanie komórek w menu prawym przyciskiem myszy i w Formatowanie komórek okno dialogowe, usuwając zaznaczenie Zamknięty pole pod ochrona i na koniec klikając OK przycisk. Zobacz zrzut ekranu:

2. kliknij przegląd > Chroń arkusz. I określ hasło, aby chronić ten arkusz.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, wybierz Wyświetl kod z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Następnie skopiuj i wklej poniższy kod VBA do okna Code. Zobacz zrzut ekranu:

Kod VBA: blokuj lub chroń komórki po wprowadzeniu lub wprowadzeniu danych

Dim mRg As Range
Dim mStr As String

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Range("A1:F8"), Target) Is Nothing Then
  Set mRg = Target.Item(1)
  mStr = mRg.Value
End If
End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim xRg As Range
  On Error Resume Next
  Set xRg = Intersect(Range("A1:F8"), Target)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  Target.Worksheet.Unprotect Password:="123"
  If xRg.Value <> mStr Then xRg.Locked = True
  Target.Worksheet.Protect Password:="123" 
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Range("A1:F8"), Target) Is Nothing Then
  Set mRg = Target.Item(1)
   mStr = mRg.Value
End If
End Sub

Uwagi: W kodzie „A1: F8” to zakres, w którym należy wprowadzić dane; a „123” to hasło tego chronionego arkusza. Zmień je według potrzeb.

4. naciśnij inny + Q klawisze jednocześnie, aby zamknąć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

Po zakończeniu wprowadzania danych do komórek z zakresu A1: F8 zostaną one automatycznie zablokowane. Jeśli spróbujesz zmienić zawartość dowolnej komórki w tym zakresie, pojawi się okno dialogowe z monitem. Zobacz zrzut ekranu:


Powiązane artykuły:


Najlepsze narzędzia biurowe

Kutools for Excel rozwiązuje większość twoich problemów i zwiększa wydajność o 80%

 • Ponowne użycie: Szybko włóż złożone wzory, wykresy i wszystko, czego używałeś wcześniej; Szyfruj komórki z hasłem; Utwórz listę mailingową i wysyłaj e-maile ...
 • Pasek Super Formula (łatwo edytować wiele wierszy tekstu i formuły); Układ do czytania (łatwe odczytywanie i edytowanie dużej liczby komórek); Wklej do filtrowanego zakresu...
 • Scal komórki / wiersze / kolumny bez utraty danych; Podziel zawartość komórek; Połącz zduplikowane wiersze / kolumny... Zapobiegaj zduplikowanym komórkom; Porównaj zakresy...
 • Wybierz Duplikat lub Unikalny Wydziwianie; Wybierz puste wiersze (wszystkie komórki są puste); Super Find i Fuzzy Find w wielu zeszytach ćwiczeń; Losowy wybór ...
 • Dokładna kopia Wiele komórek bez zmiany odwołania do formuły; Automatyczne tworzenie odniesień do wielu arkuszy; Wstaw punktory, Pola wyboru i nie tylko ...
 • Wyodrębnij tekst, Dodaj tekst, Usuń według pozycji, Usuń przestrzeń; Tworzenie i drukowanie podsumowań stronicowania; Konwertuj zawartość komórek i komentarze...
 • Super filtr (zapisz i zastosuj schematy filtrów do innych arkuszy); Zaawansowane sortowanie według miesiąca / tygodnia / dnia, częstotliwości i innych; Specjalny filtr pogrubieniem, kursywą ...
 • Połącz skoroszyty i arkusze robocze; Scal tabele na podstawie kluczowych kolumn; Podziel dane na wiele arkuszy; Konwersja wsadowa xls, xlsx i PDF...
 • Ponad 300 zaawansowanych funkcji. Obsługuje Office / Excel 2007-2019 i 365. Obsługuje wszystkie języki. Łatwe wdrażanie w przedsiębiorstwie lub organizacji. Pełne funkcje 30-dniowy bezpłatny okres próbny. 60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.
karta kte 201905

Karta Office wprowadza interfejs z zakładkami do pakietu Office i znacznie ułatwia pracę

 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i zmniejsza setki kliknięć myszą każdego dnia!
officetab dół
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rod · 26 days ago
  Hi I am having an error with the deletion. Whenever I tried to click the delete the record a pop up will say "Microsoft Excel will permanently delete this sheet. Do you want to continue'.

  Here's the code that I am using:

  Sub Deletion()

  Dim iRow As Long
  Dim iSerial As Long


  iSerial = Application.InputBox("Please enter Serial No. to delete the record.", "Delete", , , , , , 1)

  On Error Resume Next

  iRow = Application.WorksheetFunction.IfError _
  (Application.WorksheetFunction.Match(iSerial, Sheets("Database").Range("A:A"), 0), 0)

  On Error GoTo 0

  If iRow = 0 Then

  MsgBox "No record found.", vbOKOnly + vbCritical, "No Record"
  Exit Sub

  End If

  Sheets("Database").Cells(iRow, 1).EntireRow.Delete Shift:=xlUp

  End Sub  Please help me fix it. Thanks!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  r.velez@farsi1907.com · 3 months ago
  Hi guys. I need help and I'm new with VBA. 

  Say, I have Column BH with dropdown choices for Confirmed, Pending, and Cancelled

  All columns must remain unlocked for editing except for  Columns A, BD, BE, and BF which must remain lock all the time.

  If "Confirmed" is selected on Column BH, I want to lock the entire row before/next to it. Then, a password must be used if I want to edit the "Confirmed" row.

  Can someone help me with this please?

  Thanks in advance.


 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  daryll · 7 months ago
  Good day...

  Your tutorial is great!

  I ran across a Run-Time error '13': during selection change if I select entire row. What is the turn-around for this? Any insight is much appreciated.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 7 months ago
   Hi,
   Which Excel version are you using?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  simon · 11 months ago
  Hi, This is all new to me. The formula is great. I want to lock cells D6:D36, H6:H35 & L6:L35 but can't get this to work. any help would be greatly appreciated.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 10 months ago
   Hi simon,
   If you want to lock cells in D6:D36, H6:H35 and L6:L35 separately after finish entering data in each range. Please do as follows.
   1. Select these three ranges by holding the Ctrl key;
   2. Do as the post described in step 1 to unlock these three ranges;
   3. Protect your worksheet with a password (Here my password is 123. This password will be used in the below code);
   4. Right click the sheet tab and then paste the below VBA code into the Code editor, and then press Alt + Q keys to close the Microsoft Visual Basic for Applications window.
   Notes:
   1) In the code, you can change the ranges and password as you need;
   2)After pressing Alt + Q keys to close the code window, you need to shift to another worksheet and then go back to current sheet to make the code work. Otherwise, error will be occurred.
   Dim mRg As Range 'Updated by Extendoffice 20201030 Dim mStr As String Dim mStrAddress As String Dim mArr Private Sub Worksheet_Activate() On Error Resume Next Erase mArr() mStrAddress = "D6:D36,H6:H35,L6:L35" mArr = Split(mStrAddress, ",") End Sub Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Dim xI As Integer For xI = 0 To UBound(mArr) If Not Intersect(Range(mArr(xI)), Target) Is Nothing Then Set mRg = Target.Item(1) mStr = mRg.Value Exit For End If Next End Sub Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim xRg As Range Dim xI As Integer On Error Resume Next For xI = 0 To UBound(mArr) Set xRg = Null Set xRg = Intersect(Range(mArr(xI)), Target) If Not (xRg Is Nothing) Then Target.Worksheet.Unprotect Password:="123" If xRg.Value <> mStr Then xRg.Locked = True Target.Worksheet.Protect Password:="123" End If Next End Sub Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim xI As Integer On Error Resume Next For xI = 0 To UBound(mArr) If Not Intersect(Range(mArr(xI)), Target) Is Nothing Then Set mRg = Target.Item(1) mStr = mRg.Value End If Next End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  kit · 11 months ago
  If Not Intersect(Range("CUSTOMER!"), Target) Is Nothing Then

  I got an error. I want to protect the whole sheet
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  scpsrm · 1 years ago
  Good afternoon ... thank you again for this great resource. I do have one question. We have a shared document that is used by multiple users for input purposes. We have noticed that if User A enters data in a given cell, User A cannot edit per the code above (which is exactly what we want) but User B who the document is also shared with can delete the data that User A entered. Is there a revision for the code above that could be included in a shared document that has multiple users that are entering data.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Yosi · 1 years ago
  Hi
  I want to auto lock cell while i'm saving my worksheet
  Can you help me how to do this in vba
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Will · 1 years ago
  Good morning,

  I want to make it so that when a specific cell="Complete" the rest of that row locks. How would I modify this? Let's say that someone enters data into columns A through D and then Column E they enter "Complete" to lock A:E for that row.

  Thank you,

  Will
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Will,
   Try this VBA. When entering "Complete" in any cell in column E, the rest cells of that row will be locked.

   Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

   For Each cell In Range("E1:E500")
   If cell.Value = "Complete" Then
   ActiveSheet.Unprotect "Password"
   cell.EntireRow.Locked = True
   ActiveSheet.Protect "Password"
   End If
   Next cell

   End Sub
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    WGardner970 · 1 years ago
    Thank you so much for this, it is really helpful!

    One of my colleagues is working on a notebook that isn't able to install Microsoft Excel but through Microsoft Teams she can access this workbook.Something we were wondering about for another sheet would be if the password were typed into cell AZ1 then all the other cells would unlock, but if the password is not currently in the cell the cells would switch back to locked. Is this feasible?
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Will · 1 years ago
    Thanks so much! I just got a chance to test this while setting up our logging sheet for next month and this works fantastic. One thing I did notice is that reading for "Complete" is case sensitive. Sometimes the logger will put in "complete" and the data limitation allows it. To include this, would I just copy that "If" to "End If" and put "complete"?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  John Stephen · 1 years ago
  Hi,
  Can this be done in google sheet, if yes please let me know the procedure.

  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi John,
   This can't be done in google sheet. Sorry for the inconvenience.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  john · 1 years ago
  HI,

  Can this be done in Google sheet if yes how?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Skyfirst · 1 years ago
  For those who want to protect different range of cells you can edit the range in the code like what I did. Use "comma" if making multiple cells.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  VALERY · 1 years ago
  hello if i have entered data from A1 right up to F and from A2 right up to F what will be the range that i have to input on the VBA code listed above in order to protect the cell A1,B1, C1, D1, E1, F1 AND A2, B2, C2, D2, E2, F2
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  jayaa · 1 years ago
  Hi,

  Please, can you help with my needs?

  I am looking for VBA code - Once I save the sheet then can't edit on used cells and only allow to enter in new cells. Save by clicking save symbol or close file.

  I tried various options but I unable to get them correctly, sometimes works and sometimes fail to work. Please help.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  RUPESH · 1 years ago
  Hi
  how do i increase range? I have already done protect sheet and i want to increase rage how do i do it>

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  zxp · 1 years ago
  I am looking same sort of thing but data range is in different cells eg, B3:D44 and then F20:H122 and so on 5 or 6 different ranges, could you please elaborate how to make VB code for it?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jenny · 2 years ago
  After implementing this code, I can no longer sign my signature in Excel's signature tool. What code can I add so that this won't occur? I can set it so that one can edit objects but as soon as I type something into one of my protected cells the options are reset and I can't use the signature box. Any help would be appreciated
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Daniel · 1 years ago
   Unlock the Worksheet, and when protecting again, enable the edit object checkbox before confirming passwords
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jim · 2 years ago
  Hi, something like this in google sheet?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi Jim,
   Didn't text in google sheet. Thanks for your comment.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ryan Bullock · 2 years ago
  Hello there, how can I use this so that the user inputs the data in a range and then must click a submit button/cell to lock the cells?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Good day,
   Can't help you solving this problem yet. Thanks for your comment.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  AW · 2 years ago
  If the cell is currently empty (but has previously been filled) is there a way to make it editable rather than protected?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  M · 2 years ago
  it doesn't seem to work if i have some cells merged. is there a solution for that?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi,
   If there are merged cells in the specified range, please try the following code.

   Dim mRg As Range
   Dim mStr As String

   Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
   If Not Intersect(Range("A1:F8"), Target) Is Nothing Then
   Set mRg = Target.Item(1)
   mStr = mRg.Value
   End If
   End Sub
   Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
   Dim xRg As Range
   On Error Resume Next
   Set xRg = Intersect(Range("A1:F8"), Target)
   If xRg Is Nothing Then Exit Sub
   Target.Worksheet.Unprotect Password:="123"
   If xRg.Value <> mStr Then xRg.MergeArea.Locked = True
   Target.Worksheet.Protect Password:="123"
   End Sub
   Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
   If Not Intersect(Range("A1:F8"), Target) Is Nothing Then
   Set mRg = Target.Item(1)
   mStr = mRg.Value
   End If
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  SURENDRA · 2 years ago
  SIR I SUCCESS TO PROTECT AND LOCK CELL BUT I WANT TO EDIT CELLS WHEN THEY LOCKED ONLY THROUGH CELLS CLICK AND ASK PASSWORD TO EDIT CELL . HOW TO DO THIS ..?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi SURENDAR,
   Sorry can't help with that. Thank you for your comment.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Prandeep · 2 years ago
  Sir, when pasting code after double click in selected entry cell which cell enter the data the cell did not permission to entry value please fix the problem modify the code.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi,
   The code has been updated with the problem solving, please have a try. Thank you for your comment.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jess · 2 years ago
  Hello, I'm trying to code so that a user can double-click and it will capture their username and timestamp. I was the cells to lock immediately after this is completed. I have the following in VBA, but it keeps debugging back to the "Target = Environ("USERNAME") & " " & Now()". I am VERY new and VERY inexperienced w/ VBA, so please bear with me if it's something small I'm doing wrong.

  Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

  Target = Environ("USERNAME") & " " & Now()
  Cancel = True

  End Sub

  Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim xRg As Range
  On Error Resume Next
  Set xRg = Intersect(Range("A1:D45"), Target)
  If xRg Is Nothing Then Exit Sub
  Target.Worksheet.Unprotect Password:="GENERAL"
  xRg.Locked = True
  Target.Worksheet.Protect Password:="GENERAL"
  End Sub
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi Jess,
   The below VBA code can help you.
   Note: When protecting the worksheet, please uncheck the "Select locked cells" option in the Protect sheet dialog box. Thank you for your comment.

   Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
   Dim xRg As Range
   On Error Resume Next
   If ProtectContents Then
   Set xRg = Intersect(Range("A1:D4"), Target)
   If xRg Is Nothing Then Exit Sub
   Target.Worksheet.Unprotect Password:="123"
   Target = Environ("USERNAME") & " " & Now()
   Target.Locked = True
   Target.Worksheet.Protect Password:="123"
   Cancel = True
   End If
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nazmul · 2 years ago
  when I get out of the currently working file and opened it again I found that new cell not locked after data entry, only the previous lock cell found lock. any solution
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi Nazmul,
   You need to save the workbook as an Excel Macro-Enabled Workbook before closing it.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  shreedhar · 2 years ago
  Thanks man, This Saved my job : D
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kim · 3 years ago
  Hi - this post was very helpful and works perfectly. However, my filters stop working when the cells lock. Is there a way around this? Thanks!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Hi Kim,
   Sorry can't help with this. The filter feature is disabled in a protected worksheet by default.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  max m. marcus · 3 years ago
  hello there need some help


  im actually doing a working roster for a large group of people, and this sheet is accessible by all so that they can key in their requests for days off/ annual leaves etc. however i want to only limit a number of people on leave for each day (maximum 5 on leave) and after 5 leave requests are keyed in for the day, no body else can fill anymore requests for that particular date.


  is there any code/function that will calculate the number of specific requests perday then when the quota is reached, then the other cells are blocked for the requests as to not exceed? thanks in advance
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Good day,
   Welcome to post any question in our forum: https://www.extendoffice.com/forum.html.
   You will get more Excel supports from our professional or other Excel fans.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Stires62 · 3 years ago
  Good Morning,

  Is there anyway to prevent a user from right clicking "view code" and seeing the admins password?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Stires62 · 3 years ago
   Never mind, I got it.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Max · 3 years ago
    How? i didn't get it...
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  smith123451 · 3 years ago
  Hello,
  Is there a way to lock only cells rather than the whole sheet? For example, if a user enters "Yes" in A2, then A2 would lock immediately as to not allow any changes. I would still like if others could still edit any other cell too. Thanks!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Hi Smith,
   The below VBA code can help you solving the problem. Please have a try and thank you for your comment.

   Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
   On Error Resume Next
   Target.Worksheet.Unprotect Password:="123"
   Target.Locked = True
   Target.Worksheet.Protect Password:="123"
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  jacjas · 3 years ago
  Hi
  editing the code is there a way i can get it to lock all the cells in the range after data has been entered into one cell within that range ? so they can only enter data into one cell within the range not multiple.


  thank you
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Dear Jackie,
   The below VBA code can help you solve the problem.

   Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
   Dim xRg As Range
   Dim xSRg As Range
   On Error Resume Next
   Set xSRg = Range("A1:F8")
   Set xRg = Intersect(xSRg, Target)
   If xRg Is Nothing Then Exit Sub
   Target.Worksheet.Unprotect Password:="123"
   xSRg.Locked = True
   Target.Worksheet.Protect Password:="123"
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  jackie · 3 years ago
  Hi


  i want it to lock the range after entry into one cell in the range please can you advise how i need to edit this to do this thank you
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  oh yeah · 3 years ago
  is it have to coding?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Palash Somani · 3 years ago
  cells are not even editable...what went wrong don't understand pls help
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Good Day,
   At first, you need to set specified cells to Unlocked for editig, and then protect the worksheet. And finally apply the VBA script.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Akshay · 3 years ago
  Hi,
  Sir i want to lock after one time input data !
  Like i am following one customer and write status , then any more employee cant edit or modify that !
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Good Day,
   Method in this post can also help you to solve this problem.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Fair · 4 years ago
  Thanx for the coding, but I've a problem to put 2 coding in 1 sheet, pls help.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Dear Fair,
   Sorry can't solve this problem.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Subhash Deb · 4 years ago
  i like to lock only the edited cells. once i enter any data to the empty cells, i require to lock the edited cell to be automitically locked but not the empty cells.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Dear Subhash,
   After using the code, only the edited cells are locked in the specified range. And you can still enter data into the empty cells in the specified range as you need. After fill in the blank cell, it will be locked automatically.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    pradip · 3 years ago
    No, it locks the whole range at once after a data input into a cell in the range
    • To post as a guest, your comment is unpublished.
     crystal · 3 years ago
     Dear pradip,
     Which Office version do you use?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jezamiah · 4 years ago
  For anyone who might have stumbled here since this comment.
  If you are having to unlock the worksheet EVERYTIME you fill in a cell then you need to first,

  - Unlock the spreadsheet
  - Highlight the area of the worksheet the code applies over
  - Right-click and go to 'format cells'
  - Go to the far right tab called 'Protection' and UNCHECK the 'Locked' section (Even if It appears as a solid fill instead of a tick)

  After that you will be able to enter data in multiple cells without having to unlock everytime. Bear in mind if you need to revisit locked cells to delete or edit information you may need to repeat the steps above.

  Hope this helps.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Stacy · 4 years ago
  I tried the code and seemed to work somewhat. It does however allow me to delete the date entered into the cell but only stops me when I try to enter something else. Is there a way to keep data from being deleted?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Dear Stacy,
   The same problem does not appear in my case. The code prevent users from entering as well as deleting data from the specified range. Would you provide your Office version for further testing?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gourav Goya · 4 years ago
  Hello Sir ,

  I am facing one problem with the same code while using this code with other cobe in VBA.

  Please suggest me some solution

  Thanks and Regards
  Gourav
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Dear Gourav,
   Sorry can't solve this problem.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  rsrneuro · 4 years ago
  Thanks for the code. Please let me know how to do auto lock the cells (similar to the ones listed by you) ONLY AFTER saving the file
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  spence · 4 years ago
  Try this code instead:


  Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim MyRange As Range

  Set MyRange = Intersect(Range("A1:D100"), Target)
  If Not MyRange Is Nothing Then
  Sheets("Sheet1").Unprotect password:="hello"
  MyRange.Locked = True
  Sheets("Sheet1").Protect password:="hello"
  End If
  End Sub


  And remember to change range (A1:D100), password (hello) and sheet (Sheet1) names/numbers if it does not match the above :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nitin Ingole · 4 years ago
  This is not working when it reopen excel file please help
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Pravallika p · 5 years ago
  Hello,

  I have a spreadsheet with the range A3:AN219, i would like to protect this range as and when input complete.
  Please help me on this. I tried above code but it is not working for me