Przejdź do głównej zawartości

Jak wysłać wiadomość e-mail, jeśli przycisk zostanie kliknięty w programie Excel?

Przypuśćmy, że musisz wysłać wiadomość e-mail za pośrednictwem programu Outlook, klikając przycisk w arkuszu programu Excel, jak możesz to zrobić? W tym artykule szczegółowo przedstawimy metodę VBA, aby to osiągnąć.

Wyślij e-mail po kliknięciu przycisku z kodem VBA


Wyślij e-mail po kliknięciu przycisku z kodem VBA

Aby wysłać wiadomość e-mail za pośrednictwem programu Outlook po kliknięciu przycisku polecenia w skoroszycie programu Excel, wykonaj następujące czynności.

1. Wstaw przycisk polecenia do arkusza, klikając Deweloper > wstawka > Przycisk polecenia (formant ActiveX). Zobacz zrzut ekranu:

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wstawiony przycisk polecenia, a następnie kliknij Wyświetl kod z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, jak pokazano poniżej.

3. W otwarciu Microsoft Visual Basic for Applications oknie, zamień oryginalny kod w oknie Kod na następujący skrypt VBA.

Kod VBA: wyślij wiadomość e-mail po kliknięciu przycisku w programie Excel

Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 2017/9/14
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xMailBody As String
  On Error Resume Next
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xMailBody = "Body content" & vbNewLine & vbNewLine & _
       "This is line 1" & vbNewLine & _
       "This is line 2"
         On Error Resume Next
  With xOutMail
    .To = "Email Address"
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Test email send by button clicking"
    .Body = xMailBody
    .Display  'or use .Send
  End With
  On Error GoTo 0
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub

Uwagi:

1). Zmień treść wiadomości e-mail zgodnie z potrzebą w xMailBody wiersz w kodzie.

2). Zastąp Adres e-mail z adresem e-mail odbiorcy .To = "Adres e-mail".

3). W razie potrzeby określ odbiorców DW i UDW .CC = „” i .Bcc = „” działy.

4). Zmień temat wiadomości e-mail w wierszu .Subject = "Przetestuj e-mail wysyłany przez kliknięcie przycisku".

4. wciśnij inny + Q klawisze jednocześnie, aby zamknąć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

5. Wyłącz tryb projektowania, klikając Deweloper > Tryb projektowania. Zobacz zrzut ekranu:

Odtąd za każdym razem, gdy klikniesz przycisk polecenia, wiadomość e-mail będzie tworzona automatycznie z określonymi odbiorcami, tematem i treścią. Wyślij wiadomość e-mail, klikając Wyślij przycisk.

Note: Kod VBA działa tylko wtedy, gdy używasz Outlooka jako programu pocztowego.

Z łatwością wysyłaj wiadomości e-mail przez Outlooka na podstawie pól utworzonej listy mailingowej w Excelu:

Połączenia Wysyłać emaile użyteczność Kutools dla programu Excel pomaga w wysyłaniu e-maili przez Outlooka na podstawie pól utworzonej listy mailingowej w Excelu.
Pobierz i wypróbuj teraz! (30-dniowy bezpłatny szlak)


Podobne artykuły:

Najlepsze narzędzia biurowe

Popularne funkcje: Znajdź, wyróżnij lub zidentyfikuj duplikaty   |  Usuń puste wiersze   |  Łącz kolumny lub komórki bez utraty danych   |   Okrągły bez wzoru ...
Super wyszukiwanie: Wiele kryteriów VLookup    Wiele wartości VLookup  |   Przeglądanie pionowe na wielu arkuszach   |   Wyszukiwanie rozmyte ....
Zaawansowana lista rozwijana: Szybko twórz listę rozwijaną   |  Zależna lista rozwijana   |  Lista rozwijana wielokrotnego wyboru ....
Menedżer kolumn: Dodaj określoną liczbę kolumn  |  Przesuń kolumny  |  Przełącz stan widoczności ukrytych kolumn  |  Porównaj zakresy i kolumny ...
Polecane funkcje: Fokus siatki   |  Widok projektu   |   Duży pasek formuły    Menedżer skoroszytów i arkuszy   |  Biblioteka zasobów (Automatyczny tekst)   |  Selektor dat   |  Połącz arkusze   |  Szyfruj/odszyfruj komórki    Wysyłaj e-maile według listy   |  Super filtr   |   Specjalny filtr (filtruj pogrubienie/kursywa/przekreślenie...) ...
15 najlepszych zestawów narzędzi12 Tekst Tools (Dodaj tekst, Usuń znaki, ...)   |   50 + Wykres rodzaje (Wykres Gantta, ...)   |   40+ Praktyczne Wzory (Oblicz wiek na podstawie urodzin, ...)   |   19 Wprowadzenie Tools (Wstaw kod QR, Wstaw obraz ze ścieżki, ...)   |   12 Konwersja Tools (Liczby na słowa, Przeliczanie walut, ...)   |   7 Połącz i podziel Tools (Zaawansowane wiersze łączenia, Podział komórki, ...)   |   ... i więcej

Zwiększ swoje umiejętności Excela dzięki Kutools for Excel i doświadcz wydajności jak nigdy dotąd. Kutools dla programu Excel oferuje ponad 300 zaawansowanych funkcji zwiększających produktywność i oszczędzających czas.  Kliknij tutaj, aby uzyskać funkcję, której najbardziej potrzebujesz...

karta kte 201905


Karta Office wprowadza interfejs z zakładkami do pakietu Office i znacznie ułatwia pracę

 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i redukuje setki kliknięć myszką każdego dnia!
Comments (74)
Rated 3.5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Why is it that the filename of the attachment has the %20 filled in for the spaces? How to remove them and have the original file name, Price Discrepancy form.xlsm instead of Price%20Discrepancy%20form.xlsm?
Thank you.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi There,

I want to be able to attach a spreadsheet to an email and send it off, however, the difference is in the spreadsheet there is a date in cell A1 and description of works in cell A3, I want to be able to combine those and rename the spreadsheet to the attachments as per the date and description of works.

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Fadi,
The following VBA code can do you a favor. Please give it a try. Thank you.
Private Sub CommandButton1_Click()

  'Update 20221123
  Dim xFile As String
  Dim xFormat As Long
  Dim Wb As Workbook
  Dim Wb2 As Workbook
  Dim FilePath As String
  Dim FileName As String
  Dim OutlookApp As Object
  Dim OutlookMail As Object
  On Error Resume Next
  
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = True
  
  FileName = Format(ActiveSheet.Range("A1").Value, "dd-mmm-yy") & " " & ActiveSheet.Range("A3").Value
  Set Wb = Application.ActiveWorkbook
  ActiveSheet.Copy
  Set Wb2 = Application.ActiveWorkbook
  Select Case Wb.FileFormat
  Case xlOpenXMLWorkbook:
    xFile = ".xlsx"
    xFormat = xlOpenXMLWorkbook
  Case xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled:
    If Wb2.HasVBProject Then
      xFile = ".xlsm"
      xFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
    Else
      xFile = ".xlsx"
      xFormat = xlOpenXMLWorkbook
    End If
  Case Excel8:
    xFile = ".xls"
    xFormat = Excel8
  Case xlExcel12:
    xFile = ".xlsb"
    xFormat = xlExcel12
  End Select
  FilePath = Environ$("temp") & "\"

  Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
  Debug.Print FilePath & FileName & xFile
  Wb2.SaveAs FilePath & FileName & xFile, FileFormat:=xFormat
  With OutlookMail
    .To = ""
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Type your subject here"
    .Body = "Type your email body here."
    .Attachments.Add Wb2.FullName
    .Display
'    .Send
  End With
  Wb2.Close
  Kill FilePath & FileName & xFile
  Set OutlookMail = Nothing
  Set OutlookApp = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = False

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Guys,

Could you please help me with a VB code which should expand, Ungroup or Unhide base on if cell is selected with X and Y value
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Santosh,
I don't quite understand what you mean. You may need to attach a screenshot or a sample file to describe the problem you encountered more clearly.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
In my excel there is an chart, is there a way that when the button is pressed, the email is generated with the chart included into the body of the email?
Rated 3.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jack,
The following VBA code can do you a favor. After clicking the button, a dialog box will pop up, please enter the name of the chart you will include in your email body.
In the code, please change "Sheet1" to the name of the sheet that contains the chart you will send.
Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 20220826
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xStartMsg As String
  Dim xEndMsg As String
  Dim xChartName As String
  Dim xChartPath As String
  Dim xPath As String
  Dim xChart As ChartObject
  On Error Resume Next
  xChartName = Application.InputBox("Please enter the chart name:", "KuTools for Excel", , , , , , 2)
  If xChartName = "" Then Exit Sub
  Set xChart = Sheets("Sheet1").ChartObjects(xChartName) 'Change "Sheet1" to your worksheet name
  If xChart Is Nothing Then Exit Sub
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xStartMsg = "<font size='5' color='black'> Good Day," & "<br> <br>" & "Please find the chart below: " & "<br> <br> </font>"
  xEndMsg = "<font size='4' color='black'> Many Thanks," & "<br> <br> </font>"
  xChartPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & Environ("USERNAME") & VBA.Format(VBA.Now(), "DD_MM_YY_HH_MM_SS") & ".bmp"
  xPath = "<p align='Left'><img src="/%20&%20"cid:" & Mid(xChartPath, InStrRev(xChartPath, "\") + 1) & """ width=700 height=500 > <br> <br>"
  xChart.Chart.Export xChartPath
  With xOutMail
    .To = ""
    .Subject = "Add Chart in outlook mail body"
    .Attachments.Add xChartPath
    .HTMLBody = xStartMsg & xPath & xEndMsg
    .Display
  End With
  Kill xChartPath
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi

I'm trying the initial request to simply have a button to open a new email but it doesn't seem to work.

Wondering if it has something to do with the " 'Updated by Extendoffice 2017/9/14" date.

Please let me know how to update this so I can get the button working :)
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jonathan Matthias,
This line 'Updated by Extendoffice 2017/9/14" is a remark we give to the VBA code, which has nothing to do with the running of the VBA code.
Please make sure that CommandButton1 in the first line of the code is the same name as your button.
The name of the button will be displaysed in the Name Box after selecting it. See the screenshot below.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-picture-zxm/email_button.png
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi everyone,

On the lines of the email I'm trying right 4 lines of text and even adding "vbNewLine" is returning some errors. Also I'm trying to reference a column on the email subject and isn't showing anything. I really would appreciate any help.

Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 2017/9/14
Dim xOutApp As Object
Dim xOutMail As Object
Dim xMailBody As String
On Error Resume Next
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
ActiveWorkbook.Save

xMailBody = "Hi Kaitlyn," & vbNewLine & vbNewLine & _
"Please see the attached NPI form for for you review and approval." & vbNewLine & vbNewLine _
"Many thanks in advance, Liz"

On Error Resume Next
With xOutMail
.To = ""
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Updated NPI Form" & (B5)
.Body = xMailBody
.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
.Display 'or use .Send
End With
On Error GoTo 0
Set xOutMail = Nothing
Set xOutApp = Nothing
End Sub
Sub GroupBox542_Click()
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Camila,
The following VBA code can do you a favor. Please give it a try. Thank you.
Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 2017/9/14
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xMailBody As String
  On Error Resume Next
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xMailBody = "Hi Kaitlyn," & vbNewLine & _
        "The second line" & vbNewLine & _
       "Please see the attached NPI form for for you review and approval." & vbNewLine & _
       "Many thanks in advance, Liz"
         On Error Resume Next
  With xOutMail
    .To = ""
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Updated NPI Form" & Range("B5")
    .Body = xMailBody
    .Display  'or use .Send
  End With
  On Error GoTo 0
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I add code so that when the user submits the form via email to prompt them to include their name
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Susy Fong,
I don't quite understand what you mean. Can you explain it more specifically?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, your tutorial has been very useful but if I wanted to include a range in the mail body instead of a string how would I go about that. Currently replacing the strings by referencing the cells is not working eg. xMailBody = ThisWorkbook.Activeworksheet("sheet1").Range("A2:F40") does not work
This comment was minimized by the moderator on the site
Activeworksheet("sheet1").Range("A2:F40").Value will work
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, perfect. Thank you. Is there any possibility to set also from which mail adress should be the mail sent? (in Outlook, I have two adresses, it automatically set one adress, but I need the second just for this makro) Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
This works great for me, thank you. I'm having one challenge. I'd like to insert a hyperlink into the body of the email that says something like click "here" but currently can only get it to work using the full web address inserted into the body.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations