Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Jak przekonwertować liczby na słowa w rupiach indyjskich w programie Excel?

W tym artykule przedstawię, jak przekonwertować listę liczb na słowa w rupiach indyjskich lub dolarach angielskich w programie Excel.

Konwertuj liczby na słowa w rupiach indyjskich za pomocą kodu VBA

Konwertuj liczby na słowa w dolarach angielskich z niesamowitą funkcją


Konwertuj liczby na słowa w rupiach indyjskich za pomocą kodu VBA

Poniższy kod VBA może pomóc w konwersji liczb na słowa w rupiach, wykonaj następujące czynności:

1. Przytrzymaj ALT + F11 klawisze, aby otworzyć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2, Kliknij wstawka > Modułi wklej następujący kod w oknie modułu.

Kod VBA: Konwertuj liczby na słowa w rupiach

Public Function RupeeFormat(SNum As String)
'Updateby Extendoffice
Dim xDPInt As Integer
Dim xArrPlace As Variant
Dim xRStr_Paisas As String
Dim xNumStr As String
Dim xF As Integer
Dim xTemp As String
Dim xStrTemp As String
Dim xRStr As String
Dim xLp As Integer
xArrPlace = Array("", "", " Thousand ", " Lacs ", " Crores ", " Trillion ", "", "", "", "")
On Error Resume Next
If SNum = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If
xNumStr = Trim(str(SNum))
If xNumStr = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If

xRStr = ""
xLp = 0
If (xNumStr > 999999999.99) Then
  RupeeFormat = "Digit excced Maximum limit"
  Exit Function
End If
xDPInt = InStr(xNumStr, ".")
If xDPInt > 0 Then
  If (Len(xNumStr) - xDPInt) = 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1) & "0", 2))
  ElseIf (Len(xNumStr) - xDPInt) > 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1), 2))
  End If
    xNumStr = Trim(Left(xNumStr, xDPInt - 1))
  End If
  xF = 1
  Do While xNumStr <> ""
    If (xF >= 2) Then
      xTemp = Right(xNumStr, 2)
    Else
      If (Len(xNumStr) = 2) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 2)
      ElseIf (Len(xNumStr) = 1) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 1)
      Else
        xTemp = Right(xNumStr, 3)
      End If
    End If
    xStrTemp = ""
    If Val(xTemp) > 99 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetH(Right(xTemp, 3), xLp)
      If Right(Trim(xStrTemp), 3) <> "Lac" Then
      xLp = xLp + 1
      End If
    ElseIf Val(xTemp) <= 99 And Val(xTemp) > 9 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetT(Right(xTemp, 2))
    ElseIf Val(xTemp) < 10 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetD(Right(xTemp, 2))
    End If
    If xStrTemp <> "" Then
      xRStr = xStrTemp & xArrPlace(xF) & xRStr
    End If
    If xF = 2 Then
      If Len(xNumStr) = 1 Then
        xNumStr = ""
      Else
        xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      End If
    ElseIf xF = 3 Then
      If Len(xNumStr) >= 3 Then
         xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      Else
        xNumStr = ""
      End If
    ElseIf xF = 4 Then
     xNumStr = ""
  Else
    If Len(xNumStr) <= 2 Then
    xNumStr = ""
  Else
    xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 3)
    End If
  End If
    xF = xF + 1
Loop
  If xRStr = "" Then
    xRStr = "No Rupees"
  Else
    xRStr = " Rupees " & xRStr
  End If
  If xRStr_Paisas <> "" Then
    xRStr_Paisas = " and " & xRStr_Paisas & " Paisas"
  End If
  RupeeFormat = xRStr & xRStr_Paisas & " Only"
  End Function
Function RupeeFormat_GetH(xStrH As String, xLp As Integer)
Dim xRStr As String
If Val(xStrH) < 1 Then
  RupeeFormat_GetH = ""
  Exit Function
Else
  xStrH = Right("000" & xStrH, 3)
  If Mid(xStrH, 1, 1) <> "0" Then
    If (xLp > 0) Then
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Lac "
    Else
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
  End If
  If Mid(xStrH, 2, 1) <> "0" Then
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetT(Mid(xStrH, 2))
  Else
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 3))
  End If
End If
  RupeeFormat_GetH = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetT(xTStr As String)
  Dim xTArr1 As Variant
  Dim xTArr2 As Variant
  Dim xRStr As String
  xTArr1 = Array("Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen")
  xTArr2 = Array("", "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety")
  Result = ""
  If Val(Left(xTStr, 1)) = 1 Then
    xRStr = xTArr1(Val(Mid(xTStr, 2, 1)))
  Else
    If Val(Left(xTStr, 1)) > 0 Then
      xRStr = xTArr2(Val(Left(xTStr, 1)) - 1)
    End If
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Right(xTStr, 1))
  End If
   RupeeFormat_GetT = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetD(xDStr As String)
Dim xArr_1() As Variant
  xArr_1 = Array(" One", " Two", " Three", " Four", " Five", " Six", " Seven", " Eight", " Nine", "")
  If Val(xDStr) > 0 Then
    RupeeFormat_GetD = xArr_1(Val(xDStr) - 1)
  Else
    RupeeFormat_GetD = ""
  End If
End Function 

3. Po wstawieniu kodu zapisz i zamknij okno kodu, wróć do arkusza i wprowadź następującą formułę: = RupeeFormat (A2) do pustej komórki, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół, aby zastosować tę formułę do innych komórek, wszystkie liczby zostały przeliterowane w rupiach, patrz zrzut ekranu:


Konwertuj liczby na słowa w dolarach angielskich z niesamowitą funkcją

Jeśli chcesz zamienić liczby na słowa w dolarach angielskich, Kutools dla programu Excel'S Liczby na słowa funkcja może pomóc ci szybko i łatwo rozwiązać tę pracę.

Porady:Aby to zastosować Numer do słów Po pierwsze, należy pobrać plik Kutools dla programu Excel, a następnie szybko i łatwo zastosuj tę funkcję.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, zrób tak:

1. Wybierz listę liczb, które chcesz przekonwertować, a następnie kliknij Kutools > Treść > Liczby na słowazobacz zrzuty ekranu:

2, w Liczby na słowa walutowe okno dialogowe, wybierz angielsku opcja z Języki , a następnie kliknij Ok przycisk, liczby w wyborze zostały przeliczone na angielskie słowa walutowe, patrz zrzut ekranu:

Kliknij, aby pobrać Kutools dla programu Excel i bezpłatną wersję próbną teraz!

 


 • Pasek Super Formula (łatwo edytować wiele wierszy tekstu i formuły); Układ do czytania (łatwe odczytywanie i edytowanie dużej liczby komórek); Wklej do filtrowanego zakresu...
 • Scal komórki / wiersze / kolumny i przechowywanie danych; Podziel zawartość komórek; Połącz zduplikowane wiersze i sumę / średnią... Zapobiegaj zduplikowanym komórkom; Porównaj zakresy...
 • Wybierz Duplikat lub Unikalny Wydziwianie; Wybierz puste wiersze (wszystkie komórki są puste); Super Find i Fuzzy Find w wielu zeszytach ćwiczeń; Losowy wybór ...
 • Dokładna kopia Wiele komórek bez zmiany odwołania do formuły; Automatyczne tworzenie odniesień do wielu arkuszy; Wstaw punktory, Pola wyboru i nie tylko ...
 • Ulubione i szybkie wstawianie formuł, Zakresy, wykresy i obrazy; Szyfruj komórki z hasłem; Utwórz listę mailingową i wysyłaj e-maile ...
 • Wyodrębnij tekst, Dodaj tekst, Usuń według pozycji, Usuń przestrzeń; Tworzenie i drukowanie podsumowań stronicowania; Konwertuj zawartość komórek i komentarze...
 • Super filtr (zapisz i zastosuj schematy filtrów do innych arkuszy); Zaawansowane sortowanie według miesiąca / tygodnia / dnia, częstotliwości i innych; Specjalny filtr pogrubieniem, kursywą ...
 • Połącz skoroszyty i arkusze robocze; Scal tabele na podstawie kluczowych kolumn; Podziel dane na wiele arkuszy; Konwersja wsadowa xls, xlsx i PDF...
 • Grupowanie tabel przestawnych według numer tygodnia, dzień tygodnia i więcej ... Pokaż odblokowane, zablokowane komórki w różnych kolorach; Podświetl komórki, które mają formułę / nazwę...
karta kte 201905
 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i redukuje setki kliknięć myszką każdego dnia!
officetab dół

 

Sortuj komentarze według
Komentarze (22)
Brak ocen. Oceń jako pierwszy!
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Excel ulega awarii, gdy komórka odniesienia nie ma zaworu!
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Cześć, Użytkowniku,
Dziękujemy za komentarz, kod w tym artykule został zaktualizowany, spróbuj ponownie, dziękuję!
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Szanowny Panie,

Dzień dobry,

Testowałem powyższą formułę, która nie działa w myślnikach minus wartości takie jak -100 -10,000 100 lub (10,000) (XNUMX XNUMX)

Proszę pana, używam poniższego kodu od 1 roku i dzisiaj odkryłem ten sam błąd.

Kiedy piszę minus -10,000 10,000 lub (XNUMX XNUMX), pokazuje „Tylko sto dziesięć tysięcy”
Kiedy piszę Positive 10,000 XNUMX, działa świetnie „Tylko dziesięć tysięcy”

Poniżej przykład:

(10,000.99 99) Tylko sto dziesięć tysięcy i 100/XNUMX riali
10,000.99 99 Tylko dziesięć tysięcy i 100/XNUMX riali
(10,000,000.99 99 100) Tylko sto dziesięć milionów i XNUMX/XNUMX riali
10,000,000.99 99 100 Tylko dziesięć milionów i XNUMX/XNUMX riali
(10,000,000,000.99 99 100 XNUMX) Tylko sto dziesięć miliardów i XNUMX/XNUMX rialów
10,000,000,000.99 99 100 XNUMX Tylko dziesięć miliardów i XNUMX/XNUMX riali
(10,000,000,000,000.90 90 100 XNUMX XNUMX XNUMX) Tylko sto dziesięć bilionów i XNUMX/XNUMX rialów
10,000,000,000,000.90 90 100 XNUMX XNUMX Tylko dziesięć bilionów i XNUMX/XNUMX rialów

Formuła = pisownia

MÓJ KOD VBA:

'Główna funkcja
Funkcja SpellBilling (ByVal MyNumber)
Dim Riale, Halalas, Temp
Dim DecimalMiejsce, Count
Miejsce ReDim (9) jako ciąg
Miejsce(2) = " Tysiąc "
Miejsce(3) = " Milion "
Miejsce(4) = „Miliard”
Miejsce (5) = " bilion "
' Łańcuchowa reprezentacja kwoty.
MójNumer = Przytnij(Str(MójNumer))
' Pozycja miejsca dziesiętnego 0, jeśli brak.
DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
' Konwertuj Halalas i ustaw MyNumber na kwotę Riyal.
Jeśli DziesiętneMiejsce > 0 Wtedy
Halalas = GetTens(Left(Mid(MyNumber,DecimalPlace + 1) & _
"00", 2))
MyNumber = Trim(Left (MyNumber, DecimalPlace - 1))
End If
Liczba = 1
Zrób, gdy Mój numer <> „”
Temp = GetHundreds (Right (MyNumber, 3))
Jeśli Temp <> „” Wtedy Riale = Temp i Miejsce (Liczba) i Riale
Jeśli dł.(mój numer) > 3, to
MójNumer = Lewy(MójNumer, Len(MójNumer) - 3)
Więcej
MójNumer = ""
End If
Liczenie = Liczenie + 1
Pętla
Wybierz Case Riale
Sprawa ""
Riale = „Bez Rial”
Sprawa „Jeden”
Riale = „Tylko jeden Rial”
Case Else
Riale = „Tylko” i Riale
Riale = Riale i „”
End Select
Wybierz przypadek Halalas
Sprawa ""
Halalas = „i 00/00 Riale”
Sprawa „Jeden”
Halalas = „i 01/100 Riale”
Sprawa „Druga”
Halalas = „i 02/100 Riale”
Sprawa „Trzy”
Halalas = „i 03/100 Riale”
Sprawa „Cztery”
Halalas = „i 04/100 Riale”
Sprawa „Pięć”
Halalas = „i 05/100 Riale”
Sprawa „Sześć”
Halalas = „i 06/100 Riale”
Sprawa „Siódemka”
Halalas = „i 07/100 Riale”
Sprawa „Osiem”
Halalas = „i 08/100 Riale”
Sprawa „Dziewięć”
Halalas = „i 09/100 Riale”
Przypadek „Dziesięć”
Halalas = „i 10/100 Riale”
Sprawa „Jedenaście”
Halalas = „i 11/100 Riale”
Sprawa „Dwanaście”
Halalas = „i 12/100 Riale”
Sprawa „Trzynaście”
Halalas = „i 13/100 Riale”
Sprawa „Czternaście”
Halalas = „i 14/100 Riale”
Sprawa „Piętnastka”
Halalas = „i 15/100 Riale”
Sprawa „szesnaście”
Halalas = „i 16/100 Riale”
Sprawa „siedemnaście”
Halalas = „i 17/100 Riale”
Sprawa "osiemnaście"
Halalas = „i 18/100 Riale”
Sprawa „Dziewiętnaście”
Halalas = „i 19/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia”
Halalas = „i 20/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia jeden”
Halalas = „i 21/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia dwa”
Halalas = „i 22/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia trzy”
Halalas = „i 23/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia cztery”
Halalas = „i 24/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia pięć”
Halalas = „i 25/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia Sześć”
Halalas = „i 26/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia siedem”
Halalas = „i 27/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia osiem”
Halalas = „i 28/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia dziewięć”
Halalas = „i 29/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści”
Halalas = „i 30/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści jeden”
Halalas = „i 31/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści dwa”
Halalas = „i 32/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści trzy”
Halalas = „i 33/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści cztery”
Halalas = „i 34/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści pięć”
Halalas = „i 35/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści sześć”
Halalas = „i 36/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści siedem”
Halalas = „i 37/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści osiem”
Halalas = „i 38/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści dziewięć”
Halalas = „i 39/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści”
Halalas = „i 40/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści jeden”
Halalas = „i 41/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści dwa”
Halalas = „i 42/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści trzy”
Halalas = „i 43/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści cztery”
Halalas = „i 44/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści pięć”
Halalas = „i 45/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści sześć”
Halalas = „i 46/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści siedem”
Halalas = „i 47/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści osiem”
Halalas = „i 48/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści dziewięć”
Halalas = „i 49/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt”
Halalas = „i 50/100 Riale”
Sprawa „pięćdziesiąt jeden”
Halalas = „i 51/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt dwa”
Halalas = „i 52/100 Riale”
Sprawa „pięćdziesiąt trzy”
Halalas = „i 53/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt cztery”
Halalas = „i 54/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt pięć”
Halalas = „i 55/100 Riale”
Sprawa „Fifty Six”
Halalas = „i 56/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt siedem”
Halalas = „i 57/100 Riale”
Sprawa „Fifty Eight”
Halalas = „i 58/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt dziewięć”
Halalas = „i 59/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt”
Halalas = „i 60/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt jeden”
Halalas = „i 61/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt dwa”
Halalas = „i 62/100 Riale”
Sprawa „sześćdziesiąt trzy”
Halalas = „i 63/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt cztery”
Halalas = „i 64/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt pięć”
Halalas = „i 65/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt sześć”
Halalas = „i 66/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt siedem”
Halalas = „i 67/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt osiem”
Halalas = „i 68/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt dziewięć”
Halalas = „i 69/100 Riale”
Sprawa „Siedemdziesiąt”
Halalas = „i 70/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt jeden”
Halalas = „i 71/100 Riale”
Sprawa „Siedemdziesiąt dwa”
Halalas = „i 72/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt trzy”
Halalas = „i 73/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt cztery”
Halalas = „i 74/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt pięć”
Halalas = „i 75/100 Riale”
Sprawa „Siedemdziesiąt sześć”
Halalas = „i 76/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt siedem”
Halalas = „i 77/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt osiem”
Halalas = „i 78/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt dziewięć”
Halalas = „i 79/100 Riale”
Sprawa „Osiemdziesiąt”
Halalas = „i 80/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt jeden”
Halalas = „i 81/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt dwa”
Halalas = „i 82/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt trzy”
Halalas = „i 83/100 Riale”
Sprawa „Osiemdziesiąt cztery”
Halalas = „i 84/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt pięć”
Halalas = „i 85/100 Riale”
Sprawa „Osiemdziesiąt sześć”
Halalas = „i 86/100 Riale”
Sprawa „Osiemdziesiąt siedem”
Halalas = „i 87/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt osiem”
Halalas = „i 88/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt dziewięć”
Halalas = „i 89/100 Riale”
Sprawa „Dziewięćdziesiąt”
Halalas = „i 90/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt jeden”
Halalas = „i 91/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt dwa”
Halalas = „i 92/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt trzy”
Halalas = „i 93/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt cztery”
Halalas = „i 94/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt pięć”
Halalas = „i 95/100 Riale”
Sprawa „Dziewięćdziesiąt sześć”
Halalas = „i 96/100 Riale”
Sprawa „Dziewięćdziesiąt siedem”
Halalas = „i 97/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt osiem”
Halalas = „i 98/100 Riale”
Sprawa „Dziewięćdziesiąt dziewięć”
Halalas = „i 99/100 Riale”


Case Else
Halalas = „&” & Halalas & „Halalas”
End Select
SpellBilling = Riale i Halalas
End Function


' Konwertuje liczbę od 100 do 999 na tekst
Funkcja GetHundreds(ByVal MyNumber)
Wynik przyciemnienia jako ciąg
Jeśli Val(MyNumber) = 0, to zakończ funkcję
MójNumer = Prawo("000" & MójNumer, 3)
Przekształć setki miejsc.
Jeśli Mid(MójNumer, 1, 1) <> "0" Wtedy
Wynik = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & "Sto"
End If
' Zamień miejsca dziesiątek i jedynek.
Jeśli Mid(MójNumer, 2, 1) <> "0" Wtedy
Wynik = Wynik i GetTens(Mid(MyNumber, 2))
Więcej
Wynik = wynik i pobierz cyfrę (środek (mój numer, 3))
End If
GetHundreds = Wynik
End Function

' Konwertuje liczbę od 10 do 99 na tekst.
Funkcja GetTens(TensText)
Wynik przyciemnienia jako ciąg
Wynik = "" ' Unieważnia tymczasową wartość funkcji.
If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' Jeśli wartość z zakresu 10-19...
Wybierz wielkość liter (TensText)
Przypadek 10: Wynik = „Dziesięć”
Przypadek 11: Wynik = „Jedenaście”
Przypadek 12: Wynik = „Dwanaście”
Przypadek 13: Wynik = „Trzynaście”
Przypadek 14: Wynik = „Czternaście”
Przypadek 15: Wynik = „Piętnaście”
Przypadek 16: Wynik = „szesnaście”
Przypadek 17: Wynik = „siedemnaście”
Przypadek 18: Wynik = „Osiemnaście”
Przypadek 19: Wynik = „Dziewiętnaście”
Case Else
End Select
Else ' Jeśli wartość pomiędzy 20-99...
Wybierz wielkość liter (po lewej (TensText, 1))
Przypadek 2: Wynik = „Dwadzieścia”
Przypadek 3: Wynik = „Trzydzieści”
Przypadek 4: Wynik = „Czterdzieści”
Przypadek 5: Wynik = „Pięćdziesiąt”
Przypadek 6: Wynik = „Sześćdziesiąt”
Przypadek 7: Wynik = „Siedemdziesiąt”
Przypadek 8: Wynik = „Osiemdziesiąt”
Przypadek 9: Wynik = „Dziewięćdziesiąt”
Case Else
End Select
Wynik = wynik i pobierz cyfrę _
(Right(TensText, 1)) ' Pobierz jedno miejsce.
End If
GetTens = Wynik
End Function

' Konwertuje liczbę od 1 do 9 na tekst.
Funkcja GetDigit(cyfra)
Wybierz wielkość liter (cyfra)
Przypadek 1: GetDigit = „Jeden”
Przypadek 2: GetDigit = „Dwa”
Przypadek 3: GetDigit = „Trzy”
Przypadek 4: GetDigit = „Cztery”
Przypadek 5: GetDigit = „Pięć”
Przypadek 6: GetDigit = „Sześć”
Przypadek 7: GetDigit = „Siedem”
Przypadek 8: GetDigit = „Osiem”
Przypadek 9: GetDigit = „Dziewięć”
Inny przypadek: GetDigit = ""
End Select
End Function
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Nic do powiedzenia! Niezwykle super
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Szanowny Panie,

Dzień dobry,
Przetestowałem twój kod VBA, ale niestety nie działa on dobrze na wartościach ujemnych / ujemnych, takich jak -100 -10,000 100 / (10,000) (XNUMX XNUMX).

Proszę pana, używam poniższego kodu od 1 roku i dzisiaj odkryłem ten sam błąd, który znajduje się również w twoim kodzie VBA.

Kiedy piszę minus -10,000 XNUMX, to widać na „Tylko sto dziesięć tysięcy”
Kiedy piszę pozytywne 10,000 XNUMX, to widać na „Tylko dziesięć tysięcy” działa dobrze

Poniżej przykład:

(10,000.99 99) Tylko sto dziesięć tysięcy i 100/XNUMX riali
10,000.99 99 Tylko dziesięć tysięcy i 100/XNUMX riali
(10,000,000.99 99 100) Tylko sto dziesięć milionów i XNUMX/XNUMX riali
10,000,000.99 99 100 Tylko dziesięć milionów i XNUMX/XNUMX riali
(10,000,000,000.99 99 100 XNUMX) Tylko sto dziesięć miliardów i XNUMX/XNUMX rialów
10,000,000,000.99 99 100 XNUMX Tylko dziesięć miliardów i XNUMX/XNUMX riali
(10,000,000,000,000.90 90 100 XNUMX XNUMX XNUMX) Tylko sto dziesięć bilionów i XNUMX/XNUMX rialów
10,000,000,000,000.90 90 100 XNUMX XNUMX Tylko dziesięć bilionów i XNUMX/XNUMX rialów

Formuła = pisownia

MÓJ KOD VBA:

'Główna funkcja
Funkcja SpellBilling (ByVal MyNumber)
Dim Riale, Halalas, Temp
Dim DecimalMiejsce, Count
Miejsce ReDim (9) jako ciąg
Miejsce(2) = " Tysiąc "
Miejsce(3) = " Milion "
Miejsce(4) = „Miliard”
Miejsce (5) = " bilion "
' Łańcuchowa reprezentacja kwoty.
MójNumer = Przytnij(Str(MójNumer))
' Pozycja miejsca dziesiętnego 0, jeśli brak.
DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
' Konwertuj Halalas i ustaw MyNumber na kwotę Riyal.
Jeśli DziesiętneMiejsce > 0 Wtedy
Halalas = GetTens(Left(Mid(MyNumber,DecimalPlace + 1) & _
"00", 2))
MyNumber = Trim(Left (MyNumber, DecimalPlace - 1))
End If
Liczba = 1
Zrób, gdy Mój numer <> „”
Temp = GetHundreds (Right (MyNumber, 3))
Jeśli Temp <> „” Wtedy Riale = Temp i Miejsce (Liczba) i Riale
Jeśli dł.(mój numer) > 3, to
MójNumer = Lewy(MójNumer, Len(MójNumer) - 3)
Więcej
MójNumer = ""
End If
Liczenie = Liczenie + 1
Pętla
Wybierz Case Riale
Sprawa ""
Riale = „Bez Rial”
Sprawa „Jeden”
Riale = „Tylko jeden Rial”
Case Else
Riale = „Tylko” i Riale
Riale = Riale i „”
End Select
Wybierz przypadek Halalas
Sprawa ""
Halalas = „i 00/00 Riale”
Sprawa „Jeden”
Halalas = „i 01/100 Riale”
Sprawa „Druga”
Halalas = „i 02/100 Riale”
Sprawa „Trzy”
Halalas = „i 03/100 Riale”
Sprawa „Cztery”
Halalas = „i 04/100 Riale”
Sprawa „Pięć”
Halalas = „i 05/100 Riale”
Sprawa „Sześć”
Halalas = „i 06/100 Riale”
Sprawa „Siódemka”
Halalas = „i 07/100 Riale”
Sprawa „Osiem”
Halalas = „i 08/100 Riale”
Sprawa „Dziewięć”
Halalas = „i 09/100 Riale”
Przypadek „Dziesięć”
Halalas = „i 10/100 Riale”
Sprawa „Jedenaście”
Halalas = „i 11/100 Riale”
Sprawa „Dwanaście”
Halalas = „i 12/100 Riale”
Sprawa „Trzynaście”
Halalas = „i 13/100 Riale”
Sprawa „Czternaście”
Halalas = „i 14/100 Riale”
Sprawa „Piętnastka”
Halalas = „i 15/100 Riale”
Sprawa „szesnaście”
Halalas = „i 16/100 Riale”
Sprawa „siedemnaście”
Halalas = „i 17/100 Riale”
Sprawa "osiemnaście"
Halalas = „i 18/100 Riale”
Sprawa „Dziewiętnaście”
Halalas = „i 19/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia”
Halalas = „i 20/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia jeden”
Halalas = „i 21/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia dwa”
Halalas = „i 22/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia trzy”
Halalas = „i 23/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia cztery”
Halalas = „i 24/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia pięć”
Halalas = „i 25/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia Sześć”
Halalas = „i 26/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia siedem”
Halalas = „i 27/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia osiem”
Halalas = „i 28/100 Riale”
Sprawa „Dwadzieścia dziewięć”
Halalas = „i 29/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści”
Halalas = „i 30/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści jeden”
Halalas = „i 31/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści dwa”
Halalas = „i 32/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści trzy”
Halalas = „i 33/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści cztery”
Halalas = „i 34/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści pięć”
Halalas = „i 35/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści sześć”
Halalas = „i 36/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści siedem”
Halalas = „i 37/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści osiem”
Halalas = „i 38/100 Riale”
Sprawa „Trzydzieści dziewięć”
Halalas = „i 39/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści”
Halalas = „i 40/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści jeden”
Halalas = „i 41/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści dwa”
Halalas = „i 42/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści trzy”
Halalas = „i 43/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści cztery”
Halalas = „i 44/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści pięć”
Halalas = „i 45/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści sześć”
Halalas = „i 46/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści siedem”
Halalas = „i 47/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści osiem”
Halalas = „i 48/100 Riale”
Sprawa „Czterdzieści dziewięć”
Halalas = „i 49/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt”
Halalas = „i 50/100 Riale”
Sprawa „pięćdziesiąt jeden”
Halalas = „i 51/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt dwa”
Halalas = „i 52/100 Riale”
Sprawa „pięćdziesiąt trzy”
Halalas = „i 53/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt cztery”
Halalas = „i 54/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt pięć”
Halalas = „i 55/100 Riale”
Sprawa „Fifty Six”
Halalas = „i 56/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt siedem”
Halalas = „i 57/100 Riale”
Sprawa „Fifty Eight”
Halalas = „i 58/100 Riale”
Sprawa „Pięćdziesiąt dziewięć”
Halalas = „i 59/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt”
Halalas = „i 60/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt jeden”
Halalas = „i 61/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt dwa”
Halalas = „i 62/100 Riale”
Sprawa „sześćdziesiąt trzy”
Halalas = „i 63/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt cztery”
Halalas = „i 64/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt pięć”
Halalas = „i 65/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt sześć”
Halalas = „i 66/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt siedem”
Halalas = „i 67/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt osiem”
Halalas = „i 68/100 Riale”
Sprawa „Sześćdziesiąt dziewięć”
Halalas = „i 69/100 Riale”
Sprawa „Siedemdziesiąt”
Halalas = „i 70/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt jeden”
Halalas = „i 71/100 Riale”
Sprawa „Siedemdziesiąt dwa”
Halalas = „i 72/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt trzy”
Halalas = „i 73/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt cztery”
Halalas = „i 74/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt pięć”
Halalas = „i 75/100 Riale”
Sprawa „Siedemdziesiąt sześć”
Halalas = „i 76/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt siedem”
Halalas = „i 77/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt osiem”
Halalas = „i 78/100 Riale”
Sprawa „siedemdziesiąt dziewięć”
Halalas = „i 79/100 Riale”
Sprawa „Osiemdziesiąt”
Halalas = „i 80/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt jeden”
Halalas = „i 81/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt dwa”
Halalas = „i 82/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt trzy”
Halalas = „i 83/100 Riale”
Sprawa „Osiemdziesiąt cztery”
Halalas = „i 84/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt pięć”
Halalas = „i 85/100 Riale”
Sprawa „Osiemdziesiąt sześć”
Halalas = „i 86/100 Riale”
Sprawa „Osiemdziesiąt siedem”
Halalas = „i 87/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt osiem”
Halalas = „i 88/100 Riale”
Sprawa „osiemdziesiąt dziewięć”
Halalas = „i 89/100 Riale”
Sprawa „Dziewięćdziesiąt”
Halalas = „i 90/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt jeden”
Halalas = „i 91/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt dwa”
Halalas = „i 92/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt trzy”
Halalas = „i 93/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt cztery”
Halalas = „i 94/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt pięć”
Halalas = „i 95/100 Riale”
Sprawa „Dziewięćdziesiąt sześć”
Halalas = „i 96/100 Riale”
Sprawa „Dziewięćdziesiąt siedem”
Halalas = „i 97/100 Riale”
Sprawa „dziewięćdziesiąt osiem”
Halalas = „i 98/100 Riale”
Sprawa „Dziewięćdziesiąt dziewięć”
Halalas = „i 99/100 Riale”


Case Else
Halalas = „&” & Halalas & „Halalas”
End Select
SpellBilling = Riale i Halalas
End Function


' Konwertuje liczbę od 100 do 999 na tekst
Funkcja GetHundreds(ByVal MyNumber)
Wynik przyciemnienia jako ciąg
Jeśli Val(MyNumber) = 0, to zakończ funkcję
MójNumer = Prawo("000" & MójNumer, 3)
Przekształć setki miejsc.
Jeśli Mid(MójNumer, 1, 1) <> "0" Wtedy
Wynik = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & "Sto"
End If
' Zamień miejsca dziesiątek i jedynek.
Jeśli Mid(MójNumer, 2, 1) <> "0" Wtedy
Wynik = Wynik i GetTens(Mid(MyNumber, 2))
Więcej
Wynik = wynik i pobierz cyfrę (środek (mój numer, 3))
End If
GetHundreds = Wynik
End Function

' Konwertuje liczbę od 10 do 99 na tekst.
Funkcja GetTens(TensText)
Wynik przyciemnienia jako ciąg
Wynik = "" ' Unieważnia tymczasową wartość funkcji.
If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' Jeśli wartość z zakresu 10-19...
Wybierz wielkość liter (TensText)
Przypadek 10: Wynik = „Dziesięć”
Przypadek 11: Wynik = „Jedenaście”
Przypadek 12: Wynik = „Dwanaście”
Przypadek 13: Wynik = „Trzynaście”
Przypadek 14: Wynik = „Czternaście”
Przypadek 15: Wynik = „Piętnaście”
Przypadek 16: Wynik = „szesnaście”
Przypadek 17: Wynik = „siedemnaście”
Przypadek 18: Wynik = „Osiemnaście”
Przypadek 19: Wynik = „Dziewiętnaście”
Case Else
End Select
Else ' Jeśli wartość pomiędzy 20-99...
Wybierz wielkość liter (po lewej (TensText, 1))
Przypadek 2: Wynik = „Dwadzieścia”
Przypadek 3: Wynik = „Trzydzieści”
Przypadek 4: Wynik = „Czterdzieści”
Przypadek 5: Wynik = „Pięćdziesiąt”
Przypadek 6: Wynik = „Sześćdziesiąt”
Przypadek 7: Wynik = „Siedemdziesiąt”
Przypadek 8: Wynik = „Osiemdziesiąt”
Przypadek 9: Wynik = „Dziewięćdziesiąt”
Case Else
End Select
Wynik = wynik i pobierz cyfrę _
(Right(TensText, 1)) ' Pobierz jedno miejsce.
End If
GetTens = Wynik
End Function

' Konwertuje liczbę od 1 do 9 na tekst.
Funkcja GetDigit(cyfra)
Wybierz wielkość liter (cyfra)
Przypadek 1: GetDigit = „Jeden”
Przypadek 2: GetDigit = „Dwa”
Przypadek 3: GetDigit = „Trzy”
Przypadek 4: GetDigit = „Cztery”
Przypadek 5: GetDigit = „Pięć”
Przypadek 6: GetDigit = „Sześć”
Przypadek 7: GetDigit = „Siedem”
Przypadek 8: GetDigit = „Osiem”
Przypadek 9: GetDigit = „Dziewięć”
Inny przypadek: GetDigit = ""
End Select
End Function
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Muszę zastosować wszystkie skoroszyty Excell. Jak zastosować to kodowanie do wszystkich skoroszytów programu Excel.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Rupie czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć Tylko ostatnia kwota powinna zawierać słowo i przykład
Tylko czternaście tysięcy rupii osiemset siedemdziesiąt pięć
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
nie mogę przeczytać więcej niż 10 crore.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Jeden Lac Sixty Dziewięć Tysięcy Osiemdziesiąt Jeden i Czterdzieści Dwa Paise — Niewłaściwie przekonwertowany. Nie przekonwertowano również powyższej liczby po jej zaokrągleniu.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
DZIĘKUJEMY ZA KOD...
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Dziękuję za kodowanie. Złożyłem wniosek i jego działanie. Ale dotyczy tylko tego konkretnego skoroszytu. Muszę zastosować wszystkie skoroszyty Excell. Jak zastosować to kodowanie do wszystkich skoroszytów programu Excel.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Witaj,SivaG
Tak, ten kod jest funkcją zdefiniowaną przez użytkownika, powinieneś zastosować formułę do plików jeden po drugim, jeśli potrzebujesz kodu do zastosowania do wielu skoroszytów, zostanie on zastosowany do wszystkich liczb, więc wszystkie liczby zostaną zmienione. A kod nie obsługuje cofania, istnieje pewne zagrożenie bezpieczeństwa. Nie zaleca się tego. Dziękuję Ci!
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Jak można usunąć słowo „rupii”? Zwykle na listach czekowych widnieje już słowo „rupie”.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Witaj, Sakariya
Aby rozwiązać problem, zastosuj poniższy kod:
Public Function RupeeFormat(SNum As String)
'Updateby Extendoffice
Dim xDPInt As Integer
Dim xArrPlace As Variant
Dim xRStr_Paisas As String
Dim xNumStr As String
Dim xF As Integer
Dim xTemp As String
Dim xStrTemp As String
Dim xRStr As String
Dim xLp As Integer
xArrPlace = Array("", "", " Thousand ", " Lacs ", " Crores ", " Trillion ", "", "", "", "")
On Error Resume Next
If SNum = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If
xNumStr = Trim(Str(SNum))
If xNumStr = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If

xRStr = ""
xLp = 0
If (xNumStr > 999999999.99) Then
  RupeeFormat = "Digit excced Maximum limit"
  Exit Function
End If
xDPInt = InStr(xNumStr, ".")
If xDPInt > 0 Then
  If (Len(xNumStr) - xDPInt) = 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1) & "0", 2))
  ElseIf (Len(xNumStr) - xDPInt) > 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1), 2))
  End If
    xNumStr = Trim(Left(xNumStr, xDPInt - 1))
  End If
  xF = 1
  Do While xNumStr <> ""
    If (xF >= 2) Then
      xTemp = Right(xNumStr, 2)
    Else
      If (Len(xNumStr) = 2) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 2)
      ElseIf (Len(xNumStr) = 1) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 1)
      Else
        xTemp = Right(xNumStr, 3)
      End If
    End If
    xStrTemp = ""
    If Val(xTemp) > 99 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetH(Right(xTemp, 3), xLp)
      If Right(Trim(xStrTemp), 3) <> "Lac" Then
      xLp = xLp + 1
      End If
    ElseIf Val(xTemp) <= 99 And Val(xTemp) > 9 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetT(Right(xTemp, 2))
    ElseIf Val(xTemp) < 10 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetD(Right(xTemp, 2))
    End If
    If xStrTemp <> "" Then
      xRStr = xStrTemp & xArrPlace(xF) & xRStr
    End If
    If xF = 2 Then
      If Len(xNumStr) = 1 Then
        xNumStr = ""
      Else
        xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      End If
    ElseIf xF = 3 Then
      If Len(xNumStr) >= 3 Then
         xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      Else
        xNumStr = ""
      End If
    ElseIf xF = 4 Then
     xNumStr = ""
  Else
    If Len(xNumStr) <= 2 Then
    xNumStr = ""
  Else
    xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 3)
    End If
  End If
    xF = xF + 1
Loop
  If xRStr = "" Then
    xRStr = "No Rupees"
  Else
    xRStr = xRStr
  End If
  If xRStr_Paisas <> "" Then
    xRStr_Paisas = " and " & xRStr_Paisas & " Paisas"
  End If
  RupeeFormat = xRStr & xRStr_Paisas & " Only"
  End Function
Function RupeeFormat_GetH(xStrH As String, xLp As Integer)
Dim xRStr As String
If Val(xStrH) < 1 Then
  RupeeFormat_GetH = ""
  Exit Function
Else
  xStrH = Right("000" & xStrH, 3)
  If Mid(xStrH, 1, 1) <> "0" Then
    If (xLp > 0) Then
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Lac "
    Else
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
  End If
  If Mid(xStrH, 2, 1) <> "0" Then
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetT(Mid(xStrH, 2))
  Else
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 3))
  End If
End If
  RupeeFormat_GetH = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetT(xTStr As String)
  Dim xTArr1 As Variant
  Dim xTArr2 As Variant
  Dim xRStr As String
  xTArr1 = Array("Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen")
  xTArr2 = Array("", "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety")
  Result = ""
  If Val(Left(xTStr, 1)) = 1 Then
    xRStr = xTArr1(Val(Mid(xTStr, 2, 1)))
  Else
    If Val(Left(xTStr, 1)) > 0 Then
      xRStr = xTArr2(Val(Left(xTStr, 1)) - 1)
    End If
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Right(xTStr, 1))
  End If
   RupeeFormat_GetT = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetD(xDStr As String)
Dim xArr_1() As Variant
  xArr_1 = Array(" One", " Two", " Three", " Four", " Five", " Six", " Seven", " Eight", " Nine", "")
  If Val(xDStr) > 0 Then
    RupeeFormat_GetD = xArr_1(Val(xDStr) - 1)
  Else
    RupeeFormat_GetD = ""
  End If
End FunctionProszę spróbować, mam nadzieję, że może ci to pomóc!
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Wielkie dzięki... 🙂
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Ale dotyczy to tylko jednego programu Excel. Jeśli wprowadzę tę formułę w innym programie Excel, to nie działa
jakie jest na to rozwiązanie
proszę o powrót
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Cześć,

Jeśli masz kilka skoroszytów, musisz skopiować kod do kilku skoroszytów.
Jeśli skopiujesz go tylko do jednego skoroszytu, nie będzie działać w innych skoroszytach. 😀
Proszę spróbuj, dziękuję!
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Wielkie dzięki jest bardzo pomocne
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Cześć Panie, czy można to ustawić domyślnie dla każdego arkusza roboczego programu Excel, czy nie?
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Witaj Mukesh

Tak, o ile kod zostanie skopiowany do modułu okna vba, formułę można zastosować do całego skoroszytu.
Ale zamykając skoroszyt, powinieneś zapisać go jako Skoroszyt Excel z włączoną obsługą makr format pliku.
Proszę spróbować, dziękuję!
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Probowalem wiele razy nie dziala. Proszę pomóż
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Hej, Wielka Pomoc! Dzięki za stworzenie tak wspaniałego kodu.

Zaoszczędziło to dużo czasu. "Niech cię Bóg błogosławi!!"
Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy
Zostaw swój komentarz
Publikowanie jako gość
×
Oceń ten post:
0   Postacie
Sugerowane lokalizacje

Bądż na bieżąco

Prawa autorskie © 2009 - www.extendoffice.com. | Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasilany przez ExtendOffice, | Mapa strony
Microsoft i logo Office są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Chronione przez Sectigo SSL