Przejdź do głównej zawartości

Sortowanie w Excelu: sortuj dane według tekstu, daty, liczby lub koloru

Sortowanie danych w programie Excel jest powszechnym i prostym zadaniem, które może pomóc zmienić kolejność danych na podstawie wybranego typu sortowania. Zwykle dzięki wbudowanej funkcji sortowania możesz sortować liczby, ciągi tekstowe, daty i godziny w jednej lub kilku kolumnach; Możesz także szybko i łatwo sortować dane według utworzonej niestandardowej listy lub według formatowania komórek (np. koloru czcionki, koloru tła lub ikony).

Oprócz tego prostego sortowania, w codziennej pracy możesz potrzebować znacznie bardziej przydatnego i złożonego sortowania. Ten samouczek wprowadzi kilka różnych rodzajów sortowania w celu rozwiązania problemu w programie Excel.

Spis treści:

1. Dostęp do opcji sortowania w Excelu

2. Podstawowe zastosowania sortowania

3. Zaawansowane zastosowania sortowania

4. Sortuj dane automatycznie podczas wprowadzania lub zmiany danych

5. Inne przypadki sortowania


Dostęp do opcji sortowania w Excelu

Aby zastosować funkcję sortowania, program Excel udostępnia kilka sposobów uzyskiwania dostępu do opcji sortowania.

1.1 Sortowanie przycisków na wstążce

Najszybszym sposobem zastosowania funkcji sortowania jest użycie przycisków sortowania na wstążce.

Kliknij dowolną komórkę w kolumnie z wartościami do posortowania, a następnie kliknij Dane zakładka, w Sortuj i filtruj sekcja, kliknij Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A przycisk, aby posortować dane w rosnącej lub malejącej kolejności alfabetycznej. Zobacz zrzut ekranu:

Note: Jeśli w zakresie danych znajdują się puste wiersze, po zastosowaniu tych przycisków można pomyślnie posortować tylko zakres danych wybranej komórki, który znajduje się powyżej lub poniżej pustych wierszy.


1.2 Okno dialogowe sortowania

W Sortuj i filtruj grupa Dane zakładka, jest jeszcze jedna Sortuj przycisk, zobacz zrzut ekranu:

Po kliknięciu tego Sortuj przycisk, a Sortuj Pojawi się okno dialogowe, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Następnie w Sortuj W oknie dialogowym możesz wybrać odpowiednie reguły sortowania danych według potrzeb.

Tips: Możesz również użyć klawiszy skrótów, aby to otworzyć Sortuj w oknie dialogowym, proszę nacisnąć Alt + A + S + S klawisze kolejno na klawiaturze.


1.3 Opcje sortowania w menu Filtr

Jeśli zastosowałeś filtry do swojego zakresu danych, możesz również znaleźć opcje sortowania wraz z opcjami filtrowania. Klikając ikonę filtra w dowolnej kolumnie, możesz zobaczyć opcje sortowania na rozwiniętej liście, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Note: Te opcje sortowania zmienią się w zależności od danych w kolumnie: Jeśli w kolumnie znajduje się tekst, pokaże się Sortuj od A do Z, Sortuj od Z do A; Jeśli w kolumnie są liczby, pokaże się Sortuj od najmniejszego do największego, Sortuj od największego do najmniejszego; Jeśli w kolumnie są daty, pokaże się Sortuj od najstarszych do najnowszych, Sortuj od najnowszych do najstarszych.


1.4 Opcje sortowania prawym przyciskiem myszy

W programie Excel można również użyć opcji sortowania prawym przyciskiem myszy, aby szybko i łatwo sortować dane, kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę w kolumnie z wartościami do posortowania, a w menu kontekstowym widać, że dostępnych jest sześć opcji sortowania, proszę wybrać ten, którego potrzebujesz, zobacz zrzut ekranu:


Podstawowe zastosowania sortowania

Ta funkcja sortowania Excel może pomóc w prostym sortowaniu, takim jak sortowanie liczb, ciągów tekstowych, dat w kolejności rosnącej lub malejącej, sortowanie komórek na podstawie czcionki lub koloru tła. W tej sekcji omówimy niektóre podstawowe zastosowania tego rodzaju funkcji.


2.1 Sortuj dane według tekstów, liczb lub dat

Aby posortować zakres danych na podstawie tekstów, liczb lub dat w porządku rosnącym lub malejącym, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz zakres danych, który chcesz posortować, a następnie kliknij Dane > Sortujzobacz zrzut ekranu:

2, w Sortuj w oknie dialogowym wykonaj następujące operacje:

 • W Kolumna sekcji, wybierz nazwę kolumny, według której chcesz sortować;
 • W Sortuj według sekcja, wybierz Wartości komórek opcja;
 • W Zamówienie sekcji, określ porządek sortowania. (Aby posortować ciągi tekstowe, wybierz A do Z or Z do A; Aby posortować listę numerów, wybierz Najmniejszy do największego or Od największego do najmniejszego; Aby posortować komórki daty, wybierz Najstarszy do najnowszego or Najnowszy do najstarszego.)
 • Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Następnie kliknij OK przycisk, wybrane dane zostaną posortowane na podstawie kolumny określonej naraz.


2.2 Sortuj dane według koloru komórki, koloru czcionki, ikony komórki

Jeśli chcesz posortować zakres danych na podstawie koloru komórki, koloru czcionki lub ikony formatowania warunkowego, funkcja sortowania może szybko rozwiązać to zadanie.

Przypuśćmy, że masz zakres danych, który jest sformatowany za pomocą niektórych kolorów komórek, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, jeśli chcesz zmienić kolejność danych na podstawie koloru komórki, na przykład chcesz umieścić jasnoczerwone wiersze na górze, a następnie światło żółte i jasnoniebieskie wiersze, aby posortować wiersze według koloru komórki, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz zakres danych, który chcesz posortować na podstawie koloru komórki, a następnie kliknij Dane > Sortuj , aby przejść do Sortuj okno dialogowe.

2, w Sortuj w oknie dialogowym określ następujące operacje:

2.1) Ustaw kolor pierwszej komórki na górze w ten sposób:

 • W Kolumna sekcja, wybierz Nazwa lub inne kolumny, w których masz kolorowe komórki. W tym przykładzie mam kolorowe komórki we wszystkich kolumnach, możesz wybrać dowolną nazwę kolumny;
 • Pod Sortuj według wybierz sekcję Kolor komórki opcja;
 • W Zamówienie sekcji, wybierz jeden kolor komórki, który chcesz umieścić na górze lub na dole;

2.2) Następnie kliknij Dodaj poziom , aby dodać drugi i inne poziomy reguł, powtórz powyższe kroki, aby ustawić drugi i inne kolory komórek.

 • Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Po zakończeniu ustawień kliknij OK przycisk, a zakres danych został posortowany według określonego koloru komórki, patrz zrzut ekranu:

Tips: Zgodnie z powyższymi krokami możesz również sortować dane na podstawie koloru czcionki lub ikony komórki, wybierając Kolor czcionki or Ikona formatowania warunkowego w oknie dialogowym Sortuj.


2.3 Sortuj dane według wielu kolumn

Jeśli masz duży zestaw danych, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, teraz chcesz wykonać wielopoziomowe sortowanie danych w celu wyraźniejszego odczytu danych, na przykład najpierw sortowanie według kolumny Region, a następnie kolumny Stan, w ostatniej kolumnie Sprzedaż. Jak możesz to sortować w programie Excel?

Aby posortować dane według kilku kolumn, wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz zakres danych, które chcesz posortować, a następnie kliknij Dane > Sortuj , aby przejść do Sortuj okno dialogowe.

2, w Sortuj okno dialogowe, kliknij Dodaj poziom dwa razy, ponieważ istnieją trzy kolumny, których chcesz użyć do sortowania. Wtedy możesz zobaczyć dwa Następnie przez poziomy reguł zostały dodane do pola listy:

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Od Sortuj według maszyn ciężkich Następnie przez z listy rozwijanej wybierz nazwy kolumn, według których chcesz sortować, a następnie wybierz Wartości komórek z Sortuj według sekcja osobno dla każdej wybranej kolumny, na koniec wybierz kolejność sortowania według potrzeb.

4. Następnie kliknij OK, a otrzymasz wynik sortowania, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:


2.4 Sortuj dane na podstawie niestandardowej listy

Zamiast sortować dane w kolejności alfabetycznej lub numerycznej, ta funkcja sortowania zapewnia również niestandardowe sortowanie list. Na przykład chcesz posortować poniższy zakres danych według zdefiniowanego stanu — nie rozpoczęto, w toku, ukończono. Tutaj przedstawię jak radzić sobie z tego typu sortowaniem.

1. Wybierz zakres danych, który chcesz posortować, a następnie kliknij Dane > Sortuj , aby przejść do Sortuj okno dialogowe.

2, w Sortuj w oknie dialogowym wybierz kolumnę, którą chcesz posortować z Kolumna sekcji, a następnie wybierz Wartości komórek z Sortuj według sekcja, w Zamówienie sekcja, kliknij Lista niestandardowa opcja, patrz zrzut ekranu:

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. I Listy niestandardowe pojawi się okienko, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij NOWA LISTA Zamówienia Indywidualne pole listy;
 • Następnie wprowadź ciągi tekstowe w kolejności, w jakiej chcesz posortować w oparciu o Lista wpisów skrzynka; (Podczas wpisywania tekstów proszę nacisnąć Wchodzę klucz do oddzielenia wpisów.)
 • Nareszcie kliknij Dodaj przycisk, nowa lista zostanie dodana do Własne listy pudełko na raz.

4. Następnie kliknij OK przycisk, aby powrócić do Sortuj Okno dialogowe. Nowa niestandardowa lista przedmiotów jest teraz wyświetlana w Zamówienie Lista rozwijana.

5. A następnie kliknij OK przycisk, aby zamknąć okno dialogowe, w rezultacie zakres danych został posortowany według zdefiniowanej listy niestandardowej, patrz zrzut ekranu:


2.5 Sortuj dane od lewej do prawej (sortuj poziomo)

Zwykle tabelę danych zawsze sortujesz pionowo od góry do dołu, ale czasami możesz chcieć posortować dane na podstawie wartości wierszy (sortuj od lewej do prawej). Na przykład w poniższym zakresie danych chcę go posortować na podstawie wartości w wierszu Nazwa.

W takim przypadku funkcja Sortuj ma wbudowaną funkcję, która umożliwia sortowanie od lewej do prawej. Wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz zakres danych (wyklucz nagłówki), który chcesz posortować, a następnie kliknij Dane > Sortuj aby przejść do okna dialogowego Sortuj.

2. W wyskoczył Sortuj okno dialogowe, kliknij Opcje przycisk, a następnie w Sortuj opcje okno dialogowe, wybierz Sortuj od lewej do prawej opcja, patrz zrzut ekranu:

3. Kliknij OK aby wrócić do okna sortowania, teraz w Rząd sekcji, określ numer wiersza, na podstawie którego chcesz sortować dane, a następnie wybierz Wartości komórek Sortuj według sekcji, na koniec wybierz porządek sortowania w Zamówienie sekcja, której potrzebujesz, zobacz zrzut ekranu:

4. Następnie kliknij OK, a Twoje dane są sortowane tak, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:


2.6 Sortuj dane w kolejności rozróżniania wielkości liter

Ogólnie rzecz biorąc, sortowanie danych nie jest wykonywane w kolejności uwzględniającej wielkość liter, jak pokazano poniżej na pierwszym zrzucie ekranu. Ale co, jeśli chcesz rozróżniać wielkość liter, jak pokazano na poniższym drugim zrzucie ekranu, jak możesz rozwiązać to zadanie w programie Excel?

Aby przeprowadzić sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter w programie Excel, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz zakres danych, który chcesz posortować, a następnie kliknij Dane > Sortuj , aby przejść do Sortuj okno dialogowe.

2, w Sortuj okno dialogowe w Kolumna sekcji, określ nazwę kolumny, według której chcesz sortować dane, a następnie wybierz Wartości komórek Sortuj według sekcji, na koniec wybierz porządek sortowania w Zamówienie sekcja, której potrzebujesz, zobacz zrzut ekranu:

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Kontynuuj klikanie Opcje w tym oknie dialogowym, a w Sortuj opcje pole zachęty, zaznacz Rozróżnianie wielkości liter opcja, patrz zrzut ekranu:

4. Kliknij OK > OK aby zamknąć okna dialogowe, dane zostaną posortowane w kolejności uwzględniającej wielkość liter, najpierw małymi literami, a następnie wielkimi literami, jeśli tekst jest taki sam. Zobacz zrzut ekranu:


Zaawansowane zastosowania sortowania

W codziennej pracy możesz natknąć się na inne, bardziej złożone, praktyczne, specyficzne problemy z sortowaniem, w tej sekcji omówimy różne rodzaje zadań sortowania w programie Excel.

3.1 Sortuj dane według częstotliwości

Zakładając, że masz listę danych w kolumnie, a teraz chcesz posortować tę kolumnę w kolejności malejącej częstotliwości występowania danych, jak pokazano na zrzucie ekranu. Tutaj przedstawię dwie metody rozwiązania tego zadania.

 Sortuj dane według częstotliwości za pomocą kolumny pomocniczej

W programie Excel nie ma bezpośredniego sposobu sortowania danych na podstawie liczby wystąpień, tutaj możesz utworzyć formułę pomocnika, aby uzyskać częstotliwość występowania każdego tekstu, a następnie posortować według kolumny pomocnika, aby uzyskać potrzebny wynik sortowania.

1. Wpisz poniższą formułę w pustą komórkę sąsiadującą z oryginalnymi danymi, na przykład B2, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół do komórek, aby zastosować tę formułę, zobacz zrzut ekranu:

=COUNTIF($A$2:$A$16,A2)

Note: W powyższym wzorze, A2: A16 to lista z danymi, które chcesz posortować według częstotliwości, oraz A2 to pierwsze dane z tej listy.

2. Następnie kontynuuj wybieranie komórek formuły, a następnie kliknij Dane > Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A jak potrzebujesz, w wyskakującym okienku Ostrzeżenie sortowania okno dialogowe, wybierz Rozwiń wybórzobacz zrzuty ekranu:

3. A następnie kliknij Sortuj przycisk, teraz oryginalna kolumna została posortowana według częstotliwości, jak pokazano na poniższych zrzutach ekranu:

Porady:

1. Po uzyskaniu wyniku możesz usunąć kolumnę pomocnika według potrzeb.

2. Jeśli istnieją ciągi tekstowe, które pojawiają się tyle samo razy, ten sam tekst może nie być posortowany razem. W takim przypadku powinieneś udać się do Sortuj w oknie dialogowym, najpierw posortuj według kolumny pomocnika, a następnie posortuj według tekstu, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:


 Sortuj dane według częstotliwości z przydatną funkcją

Jeśli Kutools dla programu Excel, Z siedzibą w Zaawansowane sortowanie funkcja, możesz szybko i łatwo sortować dane na podstawie częstotliwości występowania bez żadnej kolumny pomocniczej.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, zrób tak:

1. Wybierz listę danych, którą chcesz posortować, a następnie kliknij Kutools Plus > Sortuj > Zaawansowane sortowaniezobacz zrzut ekranu:

2, w Zaawansowane sortowanie w oknie dialogowym wybierz kolumnę, którą chcesz posortować z Kolumna sekcji, a następnie wybierz Częstotliwość Sortuj według rozwijanej listy, na koniec określ porządek sortowania w Zamówienie sekcja, patrz zrzut ekranu:

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Następnie kliknij OK przycisk, lista danych została posortowana według liczby wystąpień na raz, patrz zrzut ekranu:


3.2 Sortuj dane na podstawie długości znaków

Jeśli masz listę danych, która zawiera ciągi tekstowe o różnej długości, teraz może być konieczne posortowanie danych według długości znaków, aby kolumna wyglądała schludnie i schludnie. W tej sekcji omówimy, jak sortować dane według liczby znaków.

 Sortuj dane na podstawie długości znaków za pomocą kolumny pomocniczej

Aby posortować kolumnę według długości znaków, należy użyć funkcji LEN, aby obliczyć liczbę znaków dla każdej komórki, a następnie zastosować funkcję Sort, aby posortować listę danych, wykonaj poniższe czynności:

1. Wprowadź tę formułę = LEN (A2) do pustej komórki sąsiadującej z oryginalnymi danymi, na przykład B2, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół do komórek, aby zastosować tę formułę, patrz zrzut ekranu:

2. Następnie kontynuuj wybieranie komórek formuły, a następnie kliknij Dane > Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A jak potrzebujesz, w wyskakującym okienku Ostrzeżenie sortowania okno dialogowe, wybierz Rozwiń wybórzobacz zrzut ekranu:

3. Następnie kliknij Sortuj przycisk, ciągi zostały posortowane według długości znaków. Możesz usunąć kolumnę pomocnika B według potrzeb. Zobacz zrzut ekranu:


 Sortuj dane na podstawie długości znaków z łatwą opcją

Aby szybko i łatwo posortować dane według liczby znaków, tutaj polecę przydatne narzędzie – Kutools dla programu Excel, Z siedzibą w Zaawansowane sortowanie funkcja, możesz z łatwością poradzić sobie z tym zadaniem.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, zrób tak:

1. Wybierz listę danych, którą chcesz posortować, a następnie kliknij Kutools Plus > Sortuj > Zaawansowane sortowanie.

2, w Zaawansowane sortowanie w oknie dialogowym wybierz kolumnę, którą chcesz posortować w Kolumna sekcja, i wybierz Długość tekstu z Sortuj według rozwijanej listy, na koniec określ kolejność sortowania, której potrzebujesz w Zamówienie Sekcja. Zobacz zrzut ekranu:

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki is sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Następnie kliknij OK przycisk, ciągi tekstowe na liście zostały posortowane według długości znaków, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:


3.3 Sortuj imiona i nazwiska według nazwisk

Podczas sortowania listy pełnych nazwisk program Excel użyje do sortowania pierwszego znaku nazwy, ale co, jeśli chcesz posortować dane według nazwisk? Tutaj przyniosę kilka sztuczek, aby łatwo sortować imiona i nazwiska według nazwisk w programie Excel.

 Sortuj imiona i nazwiska według nazwisk z kolumną pomocnika

Sortując pełne nazwiska na podstawie nazwisk, należy wyodrębnić nazwiska do nowej kolumny, a następnie zastosować funkcję Sortuj, aby posortować pełne nazwiska na podstawie oddzielonych nazwisk alfabetycznie. Proszę wykonać następujące czynności:

1. Wprowadź lub skopiuj poniższą formułę do pustej komórki sąsiadującej z oryginalnymi danymi, na przykład B2, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół do komórek, aby zastosować tę formułę, zobacz zrzut ekranu:

=RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND("@",SUBSTITUTE(A2," ","@",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2," ","")))))

2. Kontynuuj wybieranie komórek formuły, a następnie kliknij Dane > Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A jak potrzebujesz, w wyskakującym okienku Ostrzeżenie sortowania okno dialogowe, wybierz Rozwiń wybórzobacz zrzut ekranu:

3. Następnie kliknij Sortuj przycisk, a otrzymasz pełne nazwy, które są posortowane na podstawie nazwisk, po zakończeniu możesz usunąć kolumnę pomocnika, zgodnie z potrzebami. Zobacz zrzut ekranu:


 Sortuj imiona i nazwiska według nazwisk za pomocą szybkiej metody

Jeśli nie znasz formuły, aby posortować imiona i nazwiska według nazwisk bez formuły, Zaawansowane sortowanie cechą Kutools dla programu Excel mogę zrobić ci przysługę.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, zrób tak:

1. Wybierz komórki z pełną nazwą, które chcesz posortować, i kliknij Kutools Plus > Sortuj > Zaawansowane sortowanie.

2, w Zaawansowane sortowanie w oknie dialogowym wybierz kolumnę, którą chcesz posortować w Kolumna sekcja, i wybierz Nazwisko z Sortuj według rozwijanej listy, na koniec określ kolejność sortowania według potrzeb w Zamówienie Sekcja. Zobacz zrzut ekranu:

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Następnie kliknij OK przycisk, kolumna z imieniem i nazwiskiem została od razu posortowana według nazwisk.


3.4 Sortuj adresy e-mail według domeny

Jeśli masz listę adresów e-mail, które mają być sortowane według domeny, a nie tylko według pierwszej litery adresu, jak możesz to zrobić w programie Excel? W tej sekcji omówimy kilka szybkich metod sortowania adresów e-mail według domen.

 Sortuj adresy e-mail według domeny z kolumną pomocnika

Tutaj możesz utworzyć formułę, aby wyodrębnić domeny e-mail do innej kolumny, a następnie posortować oryginalne adresy e-mail na podstawie nowej kolumny domeny.

1. Wpisz następującą formułę w pustą komórkę obok adresu e-mail, w tym przykładzie wprowadzę tę formułę do komórki C2, a następnie przeciągnę uchwyt wypełniania do zakresu, w którym chcesz zastosować tę formułę. Wszystkie domeny e-mail zostaną następnie wyodrębnione z adresów, zobacz zrzut ekranu:

=RIGHT(B2,LEN(B2)-FIND("@",B2))

2. Pozostaw zaznaczone komórki formuły, a następnie kliknij Dane > Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A jak potrzebujesz, w Ostrzeżenie sortowania okno dialogowe, zaznacz Rozwiń wybórzobacz zrzut ekranu:

3. A następnie kliknij Sortuj przycisk, aby posortować dane według domen e-mail w kolejności rosnącej lub malejącej, jak określono.

4. Po posortowaniu możesz usunąć kolumnę pomocnika według potrzeb.


 Sortuj adresy e-mail według domeny za pomocą kilku kliknięć

Jeśli Kutools dla programu Excel, Z siedzibą w Zaawansowane sortowanie funkcja, adresy e-mail mogą być sortowane alfabetycznie według nazw domen za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, zrób tak:

1. Wybierz cały zakres danych, który chcesz posortować, a następnie kliknij Kutools Plus > Sortuj > Zaawansowane sortowanie.

2, w Zaawansowane sortowanie w oknie dialogowym wybierz kolumnę, którą chcesz posortować w Kolumna sekcja, i wybierz Domena pocztowa z Sortuj według rozwijanej listy, na koniec określ kolejność sortowania, której potrzebujesz w Zamówienie Sekcja. Zobacz zrzut ekranu:

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Kliknij OK, a zakres danych został posortowany według domen e-mail, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:


3.5 Sortuj jedną kolumnę, aby pasowała do drugiej

Jeśli masz dwie kolumny z danymi, które są dokładnie takie same lub prawie takie same, ale w innej kolejności, teraz może być konieczne posortowanie tych dwóch kolumn tak, aby te same wartości były wyrównane w tych samych wierszach w dwóch kolumnach. W tym rozdziale przedstawię dwa przypadki dla tego typu sortowania.

 Posortuj dwie kolumny z dokładnie tymi samymi elementami, aby dopasować

Na przykład mam dwie kolumny zawierające te same elementy, ale w różnych kolejnościach, tutaj chcę posortować drugą kolumnę, aby pasowała do pierwszej kolumny, jak pokazano na zrzucie ekranu.

1. Wpisz poniższą formułę w pustą komórkę obok oryginalnych danych, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania, aby zastosować tę formułę do wszystkich komórek na liście, co zwróci pozycję każdej wartości w kolumnie B w kolumnie A, patrz zrzut ekranu :

=MATCH(B2,$A$2:$A$10,0)

2. Następnie wybierz kolumnę B i nową kolumnę pomocniczą i kliknij Dane > Sortuj , aby przejść do Sortuj okno dialogowe w Sortuj w oknie dialogowym wykonaj następujące operacje:

 • Wybierz kolumnę pomocnika, na podstawie której chcesz posortować dane z Kolumna Sekcja;
 • Następnie wybierz Wartości komórek Sortuj według Sekcja;
 • W końcu wybierz Najmniejszy do największego opcja w Zamówienie

3. A następnie kliknij OK przycisk. Teraz otrzymasz dwie kolumny dopasowane dokładnie tak, jak pokazano na zrzucie ekranu. W razie potrzeby możesz usunąć kolumnę z formułą.


 Posortuj dwie kolumny z niezupełnie takimi samymi elementami, aby dopasować

Czasami pozycje w dwóch kolumnach mogą nie być dokładnie takie same. Na przykład chcę posortować dane w drugiej kolumnie, aby dopasować je do pierwszej kolumny, aby te same wartości były wyrównane w tych samych wierszach, co pokazano na zrzucie ekranu.

1. Wstaw nową pustą kolumnę między dwiema kolumnami.

2. Wprowadź poniższą formułę do komórki B2, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania, aby wypełnić tę formułę do potrzebnych komórek. A teraz możesz zobaczyć, że dane w kolumnie C zostały posortowane tak, aby pasowały do ​​danych w kolumnie A.

=IF(ISNA(MATCH(A2,$C$2:$C$8,0)),"",INDEX($C$2:$C$8,MATCH(A2,$C$2:$C$8,0)))


3.6 Sortowanie i wyodrębnianie unikalnych wartości z listy danych

Jeśli masz listę wartości, które zawierają pewne duplikaty, teraz po prostu chcesz wyodrębnić unikalne wartości i posortować je alfabetycznie, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, tutaj przedstawię kilka formuł do radzenia sobie z tym rodzajem sortowania.

1. Wprowadź poniższą formułę do pustej komórki – C2, a następnie naciśnij Ctrl + Shift + Enter klucze, aby uzyskać pierwszy wynik, zobacz zrzut ekranu:

=IFERROR(INDEX($A$2:$A$12,MATCH(0,COUNTIF($A$2:$A$12,"<"&$A$2:$A$12)-SUM(COUNTIF($A$2:$A$12,"="&C$1:C1)),0)),"")

Note: We wzorze A2: A12 to lista danych, z której chcesz wyodrębnić unikalne wartości, C1 to komórka nad wprowadzoną formułą. Zmień je zgodnie z potrzebami.

2. Następnie przeciągnij uchwyt wypełniania, aby wyodrębnić wartości, aż pojawią się puste komórki, wszystkie unikalne wartości zostaną wyodrębnione i posortowane w kolejności rosnącej, patrz zrzut ekranu:

Tips:

1. Jeśli chcesz, aby wyodrębnione unikalne wartości zostały posortowane w kolejności malejącej, zastosuj poniższą formułę: (Pamiętaj, aby nacisnąć Ctrl + Shift + Enter Klucze)

=IFERROR(INDEX($A$2:$A$12,MATCH(0,COUNTIF($A$2:$A$12,">"&$A$2:$A$12)-SUM(COUNTIF($A$2:$A$12,"="&C$1:C1)),0)),"")

2. Jeśli lista danych zawiera komórkę spacji, wartości liczbowe, powyższa formuła nie zadziała, w takim przypadku należy użyć następujących formuł: (Pamiętaj, aby nacisnąć Ctrl + Shift + Enter Klucze)

=IFERROR(SMALL(IF((COUNTIF($C$1:C1,$A$2:$A$12)=0)*ISNUMBER($A$2:$A$12),$A$2:$A$12,"A"),1),INDEX($A$2:$A$12,MATCH(SMALL(IF(ISTEXT($A$2:$A$12)*(COUNTIF(C1:$C$1,$A$2:$A$12)=0),COUNTIF($A$2:$A$12,"<"&$A$2:$A$12),""),1),IF(ISTEXT($A$2:$A$12),COUNTIF($A$2:$A$12,"<"&$A$2:$A$12),""),0)))


3.7 Sortuj wiele wierszy lub kolumn niezależnie naraz

Łatwo jest nam sortować zakres danych na podstawie jednego wiersza lub kolumny, ale czasami możesz chcieć ułożyć alfabetycznie każdy wiersz lub kolumnę w zakresie niezależnie, jak możesz osiągnąć to zadanie w programie Excel?

 Sortuj wiele wierszy indywidualnie

Załóżmy, że masz szereg danych, które powinny być uporządkowane alfabetycznie w każdym wierszu, tak jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, aby rozwiązać ten problem, oto dwie szybkie sztuczki.

Sortuj wiele wierszy niezależnie od razu za pomocą formuły

1. Skopiuj etykiety wierszy do innej lokalizacji, w której chcesz uzyskać posortowany wynik.

2. A następnie skopiuj lub wprowadź poniższą formułę do pustej komórki – H2, a następnie naciśnij Ctrl + Shift + Enter klucze razem, aby uzyskać pierwszy wynik, patrz zrzut ekranu:

=INDEX($B2:$E2, MATCH(COLUMNS($B2:B2), COUNTIF($B2:$E2, "<="&$B2:$E2), 0))

3. Następnie wybierz komórkę formuły H2 i przeciągnij uchwyt wypełniania w prawo, aby skopiować formułę do innych komórek pierwszego rzędu, w tym przykładzie przeciągnij do komórki K2, zobacz zrzut ekranu:

4. Kontynuuj wybieranie komórek formuły w pierwszym wierszu (H2: K2) i przeciągnij uchwyt wypełniania w dół, aby skopiować formułę do innych wierszy. Teraz możesz zobaczyć, że wartości w każdym wierszu zostały posortowane indywidualnie w kolejności rosnącej.


Sortuj wiele wierszy niezależnie na raz za pomocą kodu VBA

Poniższy kod VBA może również pomóc z łatwością sortować dane w każdym wierszu alfabetycznie. Proszę wykonać następujące czynności:

1. Wybierz dane, które chcesz posortować w każdym wierszu.

2. Przytrzymaj ALT + F11 klawisze, aby otworzyć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

3. Następnie kliknij wstawka > Modułi wklej następujący kod w Moduł Okno.

Kod VBA: Sortuj wiele wierszy niezależnie naraz

Sub SortIndividualR()
'Updateby Extendoffice
  Dim xRg As Range, yRg As Range
  If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
  Set xRg = Selection
  If xRg.Count = 1 Then
    MsgBox "Select multiple cells!", vbExclamation, "Kutools for Excel"
    Exit Sub
  End If
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
    .Calculation = xlCalculationManual
  End With
  Application.ScreenUpdating = False
  For Each yRg In xRg.Rows
    yRg.Sort Key1:=yRg.Cells(1, 1), _
    Order1:=xlAscending, _
    Header:=xlNo, _
    Orientation:=xlSortRows
  Next yRg
  With Application
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
  End With
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

4. Następnie naciśnij F5 klucz, aby uruchomić ten kod, dane w każdym wierszu zostały natychmiast posortowane w kolejności rosnącej, patrz zrzut ekranu:


 Sortuj wiele kolumn indywidualnie

Aby posortować dane w każdej kolumnie osobno, następujące dwie metody mogą wyświadczyć ci przysługę.

Sortuj wiele kolumn niezależnie od razu za pomocą formuły

1. Skopiuj etykiety kolumn do innej lokalizacji, w której chcesz uzyskać posortowany wynik.

2. A następnie wprowadź poniższą formułę do pustej komórki - F3 i naciśnij Ctrl + Shift + Enter klawisze razem, aby uzyskać pierwszy wynik, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół, aby skopiować tę formułę do innych wierszy, patrz zrzut ekranu:

=INDEX(A$3:A$6,MATCH(ROWS(A$3:A3),COUNTIF(A$3:A$6,"<="&A$3:A$6),0))

3. Kontynuuj wybieranie komórek formuły w pierwszym wierszu (F3: F6) i przeciągnij uchwyt wypełniania w prawo, aby skopiować formułę do innych kolumn. Teraz wartości w każdej kolumnie zostały posortowane indywidualnie w kolejności rosnącej, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:


Sortuj wiele kolumn niezależnie jednocześnie za pomocą kodu VBA

Aby posortować dane w wielu kolumnach niezależnie, poniższy kod VBA może również wyświadczyć ci przysługę, wykonaj następujące czynności:

1. Przytrzymaj ALT + F11 klawisze, aby otworzyć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2. Następnie kliknij wstawka > Modułi wklej następujący kod w Moduł Okno.

Kod VBA: Sortuj wiele kolumn niezależnie naraz

Sub SortIndividualJR()
'Updateby Extendoffice
  Dim xRg As Range
  Dim yRg As Range
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = ActiveSheet
  On Error Resume Next
  Set xRg = Application.InputBox(Prompt:="Range Selection:", _
                  Title:="Kutools for excel", Type:=8)
  Application.ScreenUpdating = False
  For Each yRg In xRg
    With ws.Sort
      .SortFields.Clear
      .SortFields.Add Key:=yRg, Order:=xlAscending
      .SetRange ws.Range(yRg, yRg.End(xlDown))
      .Header = xlNo
      .MatchCase = False
      .Apply
    End With
  Next yRg
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Następnie naciśnij F5 klucz, aby uruchomić ten kod, a pojawi się okno dialogowe, wybierz zakres danych, który chcesz posortować, patrz zrzut ekranu:

4. A następnie kliknij OK, każda kolumna została szybko posortowana indywidualnie.


3.8 Sortuj dane losowo w Excelu

Często zdarza się, że sortujemy dane alfabetycznie w porządku rosnącym lub malejącym, ale czy kiedykolwiek próbowałeś losowo sortować dane w wybranym zakresie? W tej sekcji omówię, jak tasować zakres komórek w losowej kolejności.

 Sortuj losowo kolumnę danych za pomocą kolumny pomocniczej

Zwykle możesz użyć funkcji RAND, aby uzyskać losowe liczby, a następnie posortować dane na podstawie tej losowej listy, wykonaj następujące czynności:

1. Wprowadź tę formułę: = LOS () do pustej komórki obok danych i przeciągnij uchwyt wypełniania w dół, aby wypełnić listę liczb losowych, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

2. Kontynuuj wybieranie komórek formuły, a następnie kliknij DAta > Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A jak potrzebujesz, w wyskakującym okienku Ostrzeżenie sortowania okno dialogowe, wybierz Rozwiń wybórzobacz zrzut ekranu:

3. A następnie kliknij Sortuj przycisk, lista danych została przetasowana od razu, patrz zrzut ekranu:


 Sortuj komórki, wiersze lub kolumny losowo dzięki niesamowitej funkcji

Kutools dla programu Excel obsługuje potężną funkcję – Sortuj zakres losowo, za pomocą tej funkcji można losować dane w zakresie komórek, w każdej kolumnie / wierszu zaznaczenia lub losować całe wiersze lub kolumny jednocześnie.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, zrób tak:

1. Wybierz zakres danych, który chcesz posortować losowo, a następnie kliknij Kutools Plus > Sortuj > Sortuj zakres losowo. Zobacz zrzut ekranu:

2, w Sortuj / wybierz zakres losowo okno dialogowe w obszarze Sortuj wybierz jedną z następujących opcji, których potrzebujesz:

 • Całe rzędy: Losowo przetasuj całe wiersze w wybranym zakresie.
 • Całe kolumny: Losowo przetasuj całe kolumny w wybranym zakresie.
 • Komórki w każdym rzędzie: Potasuj komórki w każdym rzędzie osobno.
 • Komórki w każdej kolumnie: Potasuj komórki w każdej kolumnie osobno.
 • Wszystkie komórki w zakresie: Losuj wszystkie komórki w wybranym zakresie.

3. Następnie kliknij Ok przycisk, dane są natychmiast losowane.


3.9 Sortuj listę dat według miesiąca , dnia lub miesiąca i dnia

Podczas sortowania dat w programie Excel funkcja sortowania domyślnie sortuje listę dat według roku, miesiąca i dnia, ale w niektórych przypadkach może być konieczne rozmieszczenie dat według miesiąca lub dnia lub miesiąca i dnia, ignorując rok. Jak rozwiązać ten problem w programie Excel?

 Sortuj listę dat według miesiąca lub dnia za pomocą kolumny pomocniczej

Aby posortować daty w oparciu o tylko miesiąc lub dzień, możesz wyodrębnić liczby miesięcy lub dni z dat, a następnie posortować daty według wyodrębnionej kolumny liczb miesięcy lub dni.

1. Wprowadź poniższą formułę do pustej komórki obok danych, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół, aby skopiować tę formułę do innych komórek, patrz zrzut ekranu:

=MONTH(B2)        (extract month number)
= DZIEŃ (B2)             
(wyodrębnij numer dnia)

2. Po zwróceniu liczb miesiąca lub dnia kontynuuj wybieranie komórek formuły, a następnie kliknij Dane > Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A jak potrzebujesz, w wyskakującym okienku Ostrzeżenie sortowania okno dialogowe, wybierz Rozwiń wybórzobacz zrzut ekranu:

3. Następnie kliknij Sortuj przycisk daty są teraz sortowane według miesięcy, ignorując lata i dni. Zobacz zrzut ekranu:


 Sortuj listę dat według miesiąca lub dnia za pomocą kilku kliknięć

Jeśli Kutools dla programu Excel, Z siedzibą w Zaawansowane sortowanie funkcja, możesz posortować listę dat tylko według miesiąca lub dnia za pomocą kilku kliknięć.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz zakres danych, który chcesz posortować, a następnie kliknij Kutools Plus > Sortuj > Zaawansowane sortowanie.

2, w Zaawansowane sortowanie w oknie dialogowym wybierz kolumnę, którą chcesz posortować w Kolumna sekcja, i wybierz Miesiąc or Dzień z Sortuj według rozwijanej listy, na koniec określ kolejność sortowania, której potrzebujesz w Zamówienie

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Następnie kliknij OK przycisk, dane zostały posortowane na podstawie podanego miesiąca lub dnia, ignorując rok, patrz zrzut ekranu:


 Sortuj listę dat według miesiąca i dnia za pomocą kolumny pomocniczej

Teraz, jeśli chcesz posortować listę dat według miesiąca i dnia tylko bez roku, funkcja TEKST może pomóc w konwersji daty na ciąg tekstowy w określonym formacie, a następnie zastosować funkcję Sortuj zgodnie z potrzebami.

1. Wprowadź poniższą formułę do pustej komórki obok danych, a następnie skopiuj tę formułę na dół danych, miesiąc i dzień zostały wyodrębnione jako ciąg tekstowy, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

=TEXT(B2,"MMDD")

2. Pozostaw zaznaczone komórki formuły, a następnie kliknij Dane > Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A jak potrzebujesz, w wyskakującym okienku Ostrzeżenie sortowania okno dialogowe, wybierz Rozwiń wybórzobacz zrzut ekranu:

3. Następnie kliknij Sortuj przycisk, a teraz Twoje dane są sortowane tylko według miesiąca i dnia.


3.10 Sortuj listę dat na podstawie dni tygodnia

Aby posortować listę dat na podstawie dni tygodnia, co oznacza sortowanie dat od poniedziałku do niedzieli lub od niedzieli do soboty. W tej sekcji przedstawię dwie metody zakończenia tego zadania w Excelu.

 Sortuj listę dat według dni tygodnia za pomocą kolumny pomocniczej

Sortując daty według dni tygodnia, będziesz potrzebować również kolumny pomocniczej, aby zwrócić liczbę odpowiadającą dniom tygodnia, a następnie posortuj daty według kolumny pomocniczej.

1. Wprowadź lub skopiuj poniższą formułę do pustej komórki, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół, aby skopiować tę formułę do innych komórek, zobacz zrzut ekranu:

=WEEKDAY(B2)           (Start from Sunday (1) to Saturday(7))
= DZIEŃ.TYG (B2,2)       
(Początek od poniedziałku (1) do niedzieli (7))

2. Pozostaw zaznaczone komórki formuły, a następnie kliknij Dane > Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A jak potrzebujesz, w wyskakującym okienku Ostrzeżenie sortowania okno dialogowe, wybierz Rozwiń wybórzobacz zrzut ekranu:

3. A następnie kliknij Sortuj przycisk, aby uzyskać wynik sortowania, którego potrzebujesz, zobacz zrzut ekranu:


 Sortuj listę dat według dni tygodnia z łatwą opcją

Dzięki Kutools dla programu Excel'S Zaawansowane sortowanie funkcja, możesz rozwiązać ten problem tak szybko, jak to możliwe, bez formuły pomocniczej.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, zrób tak:

1. Wybierz zakres danych, który chcesz posortować, a następnie kliknij Kutools Plus > Sortuj > Zaawansowane sortowanie.

2, w Zaawansowane sortowanie w oknie dialogowym wybierz kolumnę, którą chcesz posortować w Kolumna sekcja, i wybierz Dzień tygodnia z Sortuj według rozwijanej listy, na koniec określ kolejność sortowania, której potrzebujesz w Zamówienie

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Następnie kliknij OK przycisk, dane zostały posortowane według dni tygodnia według potrzeb. Zobacz zrzut ekranu:


3.11 Sortuj listę dat według kwartału

W tej sekcji omówimy, jak posortować listę dat według kwartału, ignorując rok, zapewnimy dwie sztuczki.

 Sortuj listę dat według kwartału z kolumną pomocnika

Podobnie jak w przypadku powyższych rozwiązań, należy utworzyć kolumnę pomocnika formuł, aby wyodrębnić numer kwartału z podanych dat, a następnie posortować daty na podstawie tej nowej kolumny pomocnika.

1. Wprowadź lub skopiuj poniższą formułę do pustej komórki, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół, aby skopiować tę formułę do innych komórek, zobacz zrzut ekranu:

=ROUNDUP(MONTH(B2)/3,0)

2. Kontynuuj wybieranie komórek formuły, a następnie kliknij Dane > Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A jak potrzebujesz, w wyskakującym okienku Ostrzeżenie sortowania okno dialogowe, wybierz Rozwiń wybórzobacz zrzut ekranu:

3. A następnie kliknij Sortuj przycisk, zakres danych został posortowany według kwartału, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:


 Sortuj listę dat według kwartału z przydatną funkcją

Jeśli Kutools dla programu Excel zainstalowany, plik Zaawansowane sortowanie funkcja może pomóc w rozwiązaniu tego zadania za pomocą kilku kliknięć.

1. Wybierz zakres danych, który chcesz posortować, a następnie kliknij Kutools Plus > Sortuj > Zaawansowane sortowanie.

2, w Zaawansowane sortowanie w oknie dialogowym wybierz kolumnę, którą chcesz posortować w Kolumna sekcja, i wybierz Kwartał z Sortuj według rozwijanej listy, na koniec określ kolejność sortowania, której potrzebujesz w Zamówienie

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Na koniec kliknij OK przycisk, a wybrany zakres jest sortowany według ćwiartek według potrzeb.


3.12 Sortowanie danych na podstawie nazw miesięcy lub nazw dni tygodnia

Załóżmy, że masz listę nazw miesięcy jako tekst, podczas sortowania nazw miesięcy zostaną one ułożone alfabetycznie zamiast sortowania według kolejności miesięcy od stycznia do grudnia. Jeśli chcesz posortować nazwy miesięcy od stycznia do grudnia, niestandardowe sortowanie w ramach funkcji sortowania może wyświadczyć ci przysługę.

1. Wybierz zakres danych, który chcesz posortować na podstawie nazw miesięcy, a następnie kliknij Dane > Sortuj , aby przejść do Sortuj okno dialogowe.

2, w Sortuj okno dialogowe w Kolumna sekcji, wybierz nazwę kolumny zawierającą nazwy miesięcy, w Sortuj według Sekcja, wybierz Wartości komórek, wreszcie w Zamówienie sekcja, wybierz Lista niestandardowazobacz zrzut ekranu:

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Następnie wyskoczył Lista niestandardowa w oknie dialogowym wybierz pełne nazwy miesięcy (styczeń, luty, marzec…) lub krótkie nazwy (styczeń, luty, marzec…) w zależności od tego, jak miesiące są wymienione w arkuszu, zobacz zrzut ekranu:

4. A następnie kliknij OK > OK aby zamknąć okna dialogowe, a teraz twoje dane zostały posortowane według nazwy miesiąca w kolejności chronologicznej, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Tips: Aby posortować według nazw dni tygodnia, wybierz pełne nazwy (Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, …) lub krótkie nazwy (Nd, Pon, Wt…) w Listy niestandardowe okno dialogowe, jak potrzebujesz.


3.13 Sortuj dane na podstawie liczb nieparzystych lub parzystych

Może nam być łatwo sortować liczby w kolejności rosnącej lub malejącej w programie Excel, ale czy kiedykolwiek próbowałeś posortować liczby od nieparzystych do parzystych lub nawet nieparzystych na liście? W tej sekcji przedstawię kilka metod wykonania tego zadania.

 Sortuj dane według liczb nieparzystych lub parzystych za pomocą kolumny pomocniczej

Sortując listę liczb według liczb nieparzystych lub parzystych, należy utworzyć formułę identyfikującą liczby nieparzyste lub parzyste, a następnie zastosować funkcję Sortuj.

1. Obok listy liczb wpisz ten wzór = ISODD (A2) w pustej komórce, a następnie przeciągnij, aby skopiować formułę do innych komórek, teraz możesz zobaczyć wyświetlane PRAWDA i FAŁSZ, PRAWDA oznacza liczby nieparzyste, a FAŁSZ oznacza liczby parzyste.

2. Kontynuuj wybieranie komórek formuły, a następnie kliknij Dane > Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A jak potrzebujesz, w wyskakującym okienku Ostrzeżenie sortowania okno dialogowe, wybierz Rozwiń wybórzobacz zrzut ekranu:

3. Następnie kliknij Sortuj przycisk, wszystkie liczby parzyste zostały posortowane razem, a po nich następują liczby nieparzyste lub odwrotnie. Zobacz zrzut ekranu:


 Sortuj dane według liczb nieparzystych lub parzystych dzięki przydatnej funkcji

Dzięki Kutools dla programu Excel'S Zaawansowane sortowanie Funkcja umożliwia szybkie sortowanie liczb od nieparzystych do parzystych lub odwrotnie.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, zrób tak:

1. Wybierz zakres danych, który chcesz posortować, a następnie kliknij Kutools Plus > Sortuj > Zaawansowane sortowanie.

2, w Zaawansowane sortowanie w oknie dialogowym kliknij kolumnę, w której chcesz posortować Kolumna sekcji, a następnie wybierz Nieparzysta i parzysta liczba z Sortuj według sekcji, a następnie określ porządek sortowania (A do Z sortuj od parzystych do nieparzystych i Z do A sortuj od nieparzystych do parzystych), zobacz zrzut ekranu:

Tips: Jeśli w Twoich danych są nagłówki, upewnij się Moje dane mają nagłówki sprawdzone. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. A następnie kliknij OK przycisk, otrzymasz następujące wyniki:


3.14 Sortuj dane na podstawie wartości bezwzględnych

Jeśli w kolumnie występują zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne, podczas sortowania liczby będą domyślnie ułożone w kolejności rosnącej lub malejącej w programie Excel. Ale w niektórych przypadkach możesz chcieć zignorować znak minus podczas sortowania danych, co oznacza sortowanie liczb według wartości bezwzględnych. Jak wykonać to zadanie w Excelu?

 Sortuj dane według wartości bezwzględnych za pomocą kolumny pomocniczej

Aby posortować liczby według wartości bezwzględnych, zwykle należy najpierw utworzyć formułę konwertującą wszystkie wartości na wartości bezwzględne, a następnie zastosować funkcję Sortuj, aby posortować liczby.

1. W sąsiedniej pustej komórce, na przykład B2, wprowadź tę formułę = ABS (A2), a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania, aby skopiować tę formułę do innych komórek. Teraz możesz zobaczyć, że wszystkie wartości zostały przekonwertowane na wartości bezwzględne:

2. Pozostaw zaznaczone komórki formuły, a następnie kliknij Dane > Sortuj od A do Z or Sortuj od Z do A jak potrzebujesz, w wyskakującym okienku Ostrzeżenie sortowania okno dialogowe, wybierz Rozwiń wybórzobacz zrzut ekranu:

3. Następnie kliknij Sortuj przycisk, a wszystkie liczby zostały posortowane według wartości bezwzględnych, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:


 Sortuj dane według wartości bezwzględnych z poręczną opcją

Jeśli jesteś zmęczony tworzeniem kolumny pomocniczej, tutaj polecam Kutools dla programu Excel, Z siedzibą w Zaawansowane sortowanie funkcja, możesz sortować liczby według wartości bezwzględnych bezpośrednio i prosto.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz zakres danych, który chcesz posortować, a następnie kliknij Kutools Plus > Sortuj > Zaawansowane sortowanie.

2, w Zaawansowane sortowanie w oknie dialogowym kliknij kolumnę, w której chcesz posortować Kolumna sekcji, a następnie wybierz bezwzględny wartość z Sortuj według sekcji, a następnie określ porządek sortowania, zobacz zrzut ekranu:

Tips: Jeśli w Twoich danych znajdują się nagłówki, upewnij się, że opcja Moje dane ma nagłówki jest zaznaczona. Jeśli Twoje dane nie mają nagłówków, odznacz to.

3. Następnie kliknij OK, wszystkie liczby zostaną posortowane od najmniejszej do największej lub od największej do najmniejszej wartości, z pominięciem znaku minus.


Sortuj dane automatycznie podczas wprowadzania lub zmiany danych

Funkcja sortowania w programie Excel nie jest dynamiczna, będziesz musiał ponownie posortować dane po każdej zmianie lub po dodaniu nowych danych. W tej sekcji omówię, jak automatycznie sortować dane za każdym razem, gdy do zakresu danych zostanie dodana nowa wartość.


4.1 Automatyczne sortowanie wartości liczbowych w kolumnie z formułami

Aby automatycznie posortować listę liczb w kolejności rosnącej lub malejącej, możesz użyć formuł opartych na funkcjach LERGE, SMALL i ROW.

1. Wprowadź lub skopiuj poniższą formułę do pustej komórki obok danych źródłowych, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół do komórek, w których chcesz zastosować tę formułę, a liczby zostaną następnie ułożone od najmniejszych do największych wartości, patrz zrzut ekranu:

=IFERROR(SMALL($A$2:$A$100,ROWS(B$2:B2)),"")

Note: W tym wzorze A2: A100 to lista numerów, którą chcesz sortować automatycznie, zawierająca puste komórki na nowe wpisy, B2 to komórka, w której wprowadzasz formułę.

2. Teraz podczas zmiany danych źródłowych lub wprowadzania nowych danych posortowana lista zostanie automatycznie odświeżona, jak pokazano poniżej:

Tips: Aby automatycznie posortować liczby w kolejności malejącej, zastosuj poniższy wzór:

=IFERROR(LARGE($A$2:$A$100,ROWS(B$2:B2)),"")


4.2 Automatyczne sortowanie wartości tekstowych w kolumnie z formułami

Jeśli chcesz automatycznie posortować wartości tekstowe w kolumnie, powyższa formuła nie zadziała, tutaj inna formuła może ci pomóc, wykonaj następujące czynności:

1. Wprowadź lub skopiuj poniższą formułę do pustej komórki obok kolumny danych, a następnie naciśnij Ctrl + Shift + Enter klawisze razem, aby uzyskać pierwszy tekst, a następnie wybierz komórkę z formułą i przeciągnij uchwyt wypełniania w dół do komórek, które chcesz posortować, zobacz zrzut ekranu:

=IFERROR(INDEX($A$2:$A$100,MATCH(ROWS($A$2:A2),COUNTIF($A$2:$A$100,">="&$A$2:$A$100),0)),"")

2. Od teraz, podczas wprowadzania wartości lub zmiany oryginalnych danych w kolumnie A, ciągi tekstowe w kolumnie B będą automatycznie sortowane w kolejności rosnącej, patrz poniżej demo:

Tips: Aby automatycznie posortować ciągi tekstowe w kolejności malejącej, zastosuj poniższą formułę (pamiętaj, aby nacisnąć Ctrl + Shift + Enter Klucze):

=IFERROR(INDEX($A$2:$A$100,MATCH(ROWS($A$2:A2),COUNTIF($A$2:$A$100,">="&$A$2:$A$100),0)),"")


4.3 Automatyczne sortowanie mieszanki wartości numerycznych i tekstowych w kolumnie z kodem VBA

Jeśli w kolumnie znajdują się zarówno wartości liczbowe, jak i tekstowe, aby automatycznie posortować listę danych, poniższy kod VBA może wyświadczyć ci przysługę.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, w której chcesz automatycznie sortować dane, a następnie wybierz Wyświetl kod z menu kontekstowego, w wyskakującym okienku Microsoft Visual Basic for Applications okno, skopiuj i wklej następujący kod w puste miejsce Moduł okno, patrz zrzut ekranu:

Kod VBA: automatyczne sortowanie po wprowadzeniu lub zmianie danych w kolejności rosnącej:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updateby Extendoffice
  On Error Resume Next
  If Application.Intersect(Target, Application.Columns(1)) Is Nothing Then Exit Sub
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  Range("A1").Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, _
                    OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
End Sub

Note: W powyższym kodzie wprowadzone dane zostaną automatycznie posortowane w kolumnie A. A1 jest nagłówkiem i A2 to pierwsza komórka listy danych.

2. Następnie zapisz i zamknij okno kodu. Teraz, gdy wprowadzisz nowe dane lub zmienisz oryginalne dane w kolumnie A, dane zostaną automatycznie posortowane w kolejności rosnącej. Zobacz poniżej demo:

Tips: Jeśli chcesz posortować listę danych w kolejności malejącej, zastosuj następujący kod:

Kod VBA: automatyczne sortowanie po wprowadzeniu lub zmianie danych w kolejności malejącej:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updateby Extendoffice
  On Error Resume Next
  If Application.Intersect(Target, Application.Columns(1)) Is Nothing Then Exit Sub
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  Range("A1").Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes, _
                    OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
End Sub

Inne przypadki sortowania

W codziennej pracy możesz cierpieć z powodu innych różnych wymagań dotyczących sortowania. W tej sekcji przedstawię kilka innych typów sortowania, takich jak sortowanie danych w komórce, sortowanie danych w kolumnie lub wierszu w odwrotnej kolejności i tak dalej.


5.1 Sortuj dane w komórce

Aby posortować ciąg tekstowy w jednej komórce w kolejności alfabetycznej, na przykład posortować tekst „HDAW” jako „ADHW”; Lub sortować wiele słów oddzielonych przecinkami w komórce, na przykład sortować „słowo, perspektywa, Excel, dostęp” jako „dostęp, Excel, perspektywy, słowo”. W tej sekcji omówimy, jak rozwiązać ten rodzaj sortowania w programie Excel.

 Sortuj wartość ciągu w komórce w kolejności alfabetycznej

Sortując wartość ciągu w komórce w kolejności alfabetycznej, należy utworzyć funkcję zdefiniowaną przez użytkownika. Proszę zrób tak:

1. Przytrzymaj ALT + F11 klawisze, aby otworzyć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2. Kliknij wstawka > Modułi wklej następujący kod w Moduł Okno.

Kod VBA: Sortuj wartość tekstową w komórce

Function SortCellContents(xRange As Range)
'Updateby Extendoffice
Dim xArr
Dim xF1, xF2 As Integer
Dim xStrValue As String
Dim xStrT As String
If xRange.Count <> 1 Then
  Exit Function
End If
xStrValue = xRange.Value
ReDim xArr(1 To Len(xStrValue))
For xF1 = 1 To UBound(xArr)
  xArr(xF1) = Mid(xStrValue, xF1, 1)
Next
For xF1 = 1 To UBound(xArr)
  For xF2 = xF1 To UBound(xArr)
    If Asc(xArr(xF2)) < Asc(xArr(xF1)) Then
      xStrT = xArr(xF2)
      xArr(xF2) = xArr(xF1)
      xArr(xF1) = xStrT
    End If
  Next xF2
Next xF1
SortCellContents = Join(xArr, "")
End Function

3. Następnie zapisz i zamknij ten kod, wróć do arkusza roboczego. A następnie wprowadź tę formułę =Sortuj zawartośćkomórek(A2) do pustej komórki, w której chcesz zwrócić wynik, i przeciągnij uchwyt wypełniania w dół, aby skopiować formułę do innych komórek, a następnie wszystkie wartości tekstowe w komórkach zostaną posortowane w kolejności alfabetycznej, patrz zrzut ekranu:


 Sortuj ciągi tekstowe oddzielone ogranicznikiem w komórce w kolejności alfabetycznej

Jeśli w komórce znajduje się wiele słów oddzielonych określonymi ogranicznikami, aby posortować je w kolejności alfabetycznej w komórce, może ci pomóc poniższa funkcja zdefiniowana przez użytkownika.

1. Przytrzymaj ALT + F11 klawisze, aby otworzyć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2. Kliknij wstawka > Modułi wklej następujący kod w Moduł Okno.

Kod VBA: Sortuj ciągi tekstowe oddzielone przecinkiem w komórce

Function SortCellWithSeparator(CellAddress As Range, DelimiterChar As String, IncludeSpaces As Boolean) As String
'Updateby Extendoffice
Dim xRg As Range
Dim xString As String
Dim xF1, xF2 As Integer
Dim xSArr
Dim xStrT As String
Dim xStrValue As String
Set xRg = CellAddress
xStrValue = WorksheetFunction.Substitute(xRg.Value, " ", "")
xSArr = Split(xStrValue, DelimiterChar)
  For xF1 = 0 To UBound(xSArr)
    For xF2 = xF1 + 1 To UBound(xSArr)
        If xSArr(xF2) < xSArr(xF1) Then
          xStrT = xSArr(xF2)
          xSArr(xF2) = xSArr(xF1)
          xSArr(xF1) = xStrT
        End If
    Next xF2
  Next xF1
xStrValue = ""
For xF1 = 0 To UBound(xSArr)
  xStrValue = xStrValue & xSArr(xF1) & DelimiterChar
Next xF1
SortCellWithSeparator = xStrValue
SortCellWithSeparator = Left(SortCellWithSeparator, Len(SortCellWithSeparator) - 1)
If IncludeSpaces = True Then SortCellWithSeparator = WorksheetFunction.Substitute(SortCellWithSeparator, ",", ", ")
End Function

3. Następnie zapisz i zamknij ten kod, wróć do arkusza roboczego, wprowadź tę formułę =SortujKomórkęZSeparatorem(A2,",",PRAWDA) do pustej komórki, w której chcesz zwrócić wynik, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół, aby skopiować formułę do innych komórek, wszystkie ciągi tekstowe w komórkach zostaną posortowane w kolejności alfabetycznej, patrz zrzut ekranu:

Note: Jeśli ciągi tekstowe są oddzielone innymi ogranicznikami, wystarczy zmienić przecinek w tej formule na własny separator.


5.2 Odwróć / odwróć kolejność danych w kolumnie lub wierszu

Czasami może być konieczne odwrócenie kolejności danych do góry nogami w pionowym zakresie danych lub od lewej do prawej w poziomym zakresie danych. W tej sekcji przedstawimy trzy metody rozwiązania tego zadania w programie Excel.

 Odwróć / odwróć kolejność danych w kolumnie lub wierszu za pomocą formuł

Poniższe formuły mogą pomóc w odwróceniu kolejności danych w kolumnie lub wierszu, wykonaj następujące czynności:

Odwróć kolejność danych w kolumnie

Wprowadź lub skopiuj następującą formułę do pustej komórki, w której chcesz umieścić wynik, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół do komórek, aby zwrócić wartości komórek w odwrotnej kolejności, patrz zrzut ekranu:

=OFFSET($A$10,-(ROW(A1)-1),0)

Note: W powyższym wzorze, A1 to pierwsza komórka i A10 to ostatnia komórka w kolumnie.


Odwróć kolejność danych w rzędzie

Zastosuj poniższą formułę, aby odwrócić kolejność danych w poziomie w rzędzie:

=OFFSET($A$1,,COUNTA(1:1)-COLUMN(A1),)

Note: W powyższym wzorze, A1 to pierwsza komórka w rzędzie, a 1:1 to numer wiersza, w którym znajdują się Twoje dane. Jeśli dane znajdują się w wierszu 10, zmień go na 10:10.

Następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w prawo do komórek, aż wszystkie wartości zostaną wyodrębnione, a wszystkie dane zostaną odwrócone w poziomie, patrz zrzut ekranu:


 Odwróć / odwróć kolejność danych w wielu kolumnach lub wierszach za pomocą kodu VBA

Powyższe formuły działają dobrze tylko dla pojedynczej kolumny lub wiersza, jeśli istnieje wiele kolumn lub wierszy z danymi do odwrócenia, pomocne mogą być następujące kody VBA.

Odwróć kolejność danych w zakresie komórek w pionie

1. Najpierw należy wykonać kopię zapasową oryginalnych danych, a następnie przytrzymać ALT + F11 klawisze, aby otworzyć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2. Kliknij wstawka > Modułi wklej następujący kod w Moduł Okno.

Kod VBA: Odwróć zakres komórek w odwrotnej kolejności w pionie

Sub Flipvertically()
'updateby Extendoffice
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
Dim Arr As Variant
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Arr = WorkRng.Formula
For j = 1 To UBound(Arr, 2)
  k = UBound(Arr, 1)
  For i = 1 To UBound(Arr, 1) / 2
    xTemp = Arr(i, j)
    Arr(i, j) = Arr(k, j)
    Arr(k, j) = xTemp
    k = k - 1
  Next
Next
WorkRng.Formula = Arr
End Sub

3. Następnie naciśnij F5 klucz, aby uruchomić ten kod, a pojawi się okno z prośbą o wybranie zakresu danych, który chcesz odwrócić w pionie, patrz zrzut ekranu:

4. Następnie kliknij OK przycisk, zakres danych zostanie odwrócony w pionie, jak pokazano na poniższych zrzutach ekranu:


Odwróć kolejność danych w zakresie komórek poziomo

Aby odwrócić zakres danych w kolejności poziomej, zastosuj poniższy kod VBA:

Kod VBA: Odwróć zakres komórek w odwrotnej kolejności w pionie

Sub Fliphorizontally()
'updateby Extendoffice
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
Dim Arr As Variant
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Arr = WorkRng.Formula
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
  k = UBound(Arr, 2)
  For j = 1 To UBound(Arr, 2) / 2
    xTemp = Arr(i, j)
    Arr(i, j) = Arr(i, k)
    Arr(i, k) = xTemp
    k = k - 1
  Next
Next
WorkRng.Formula = Arr
End Sub

Po uruchomieniu tego kodu dane w wierszach zostały odwrócone w poziomie, zobacz zrzuty ekranu:


 Odwróć / odwróć kolejność danych w kolumnach lub wierszach za pomocą jednego kliknięcia

Jeśli Kutools dla programu Excel, Z siedzibą w Odwróć zakres pionowy maszyn ciężkich Odwróć zakres poziomy funkcje, możesz odwrócić zakres komórek w pionie i poziomie za pomocą jednego kliknięcia.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, zrób tak:

Odwróć kolejność danych w zakresie komórek w pionie

1. Wybierz zakres danych, który chcesz odwrócić, a następnie kliknij Kutools > łodzie > Odwróć zakres pionowy > Wszystkie kategorie / Tylko odwracaj wartościzobacz zrzut ekranu:

Tips: Jeśli wybierzesz Wszystkie kategorie opcja, wszystkie formatowanie komórek zostanie odwrócone w tym samym czasie; Jeśli wybierzesz Tylko odwracaj wartości, tylko wartości komórek zostaną odwrócone.

2. A następnie zakres danych zostanie natychmiast odwrócony w pionie.


Odwróć kolejność danych w zakresie komórek poziomo

1. Wybierz zakres danych, a następnie kliknij Kutools > łodzie > Odwróć zakres poziomy > Wszystkie/Tylko odwróć wartościzobacz zrzut ekranu:

Tips: Jeśli wybierzesz Wszystkie kategorie opcja, wszystkie formatowanie komórek zostanie odwrócone w tym samym czasie; Jeśli wybierzesz Tylko odwracaj wartości, tylko wartości komórek zostaną odwrócone.

2. Następnie wszystkie wartości komórek w zaznaczeniu zostaną natychmiast odwrócone w poziomie, jak pokazano na poniższych zrzutach ekranu:


5.3 Sortuj karty arkusza roboczego w kolejności alfabetycznej lub w kolorze karty w programie Excel

Przypuśćmy, że w skoroszycie znajduje się duża liczba arkuszy roboczych, jeśli chcesz posortować karty arkuszy w kolejności alfabetycznej lub posortować karty arkuszy na podstawie koloru karty, normalna metoda - przeciąganie i upuszczanie kart arkuszy będzie marnować dużo czasu. W tej sekcji omówię kilka trików dotyczących rozmieszczania kart arkuszy w kolejności rosnącej lub malejącej.

 Sortuj karty arkusza roboczego w kolejności alfabetycznej za pomocą kodu VBA

Poniższy kod VBA może pomóc w sortowaniu kart arkuszy alfabetycznie w kolejności rosnącej lub malejącej, wykonaj następujące czynności:

1. Przytrzymaj ALT + F11 klawisze, aby otworzyć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2. Kliknij wstawka > Moduł, a następnie wklej następujące makro w Moduł Okno.

VBA: Sortuj wszystkie arkusze w kolejności alfabetycznej

Sub SortWorkBook()
'Updateby Extendoffice
Dim xResult As VbMsgBoxResult
xTitleId = "KutoolsforExcel"
xResult = MsgBox("Click Yes to sort sheets in ascending order;" & Chr(10) & "Click No will sort in descending order", vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton1, xTitleId)
For i = 1 To Application.Sheets.Count
  For j = 1 To Application.Sheets.Count - 1
    If xResult = vbYes Then
      If UCase$(Application.Sheets(j).Name) > UCase$(Application.Sheets(j + 1).Name) Then
        Sheets(j).Move after:=Sheets(j + 1)
      End If
      ElseIf xResult = vbNo Then
        If UCase$(Application.Sheets(j).Name) < UCase$(Application.Sheets(j + 1).Name) Then
          Application.Sheets(j).Move after:=Application.Sheets(j + 1)
      End If
    End If
  Next
Next
End Sub

3. Następnie naciśnij F5 aby uruchomić to makro, w następującym okienku kliknij Tak, wszystkie arkusze zostaną posortowane w rosnącej kolejności alfabetycznej; Kliknij Nie, wszystkie arkusze zostaną posortowane w malejącej kolejności alfabetycznej zgodnie z potrzebami.


 Sortuj karty arkusza roboczego w kolejności alfabetycznej / alfanumerycznej z potężną funkcją

Kutools dla programu Excel zapewnia potężną funkcję - Sortuj arkusze, dzięki tej funkcji możesz sortować arkusze w kolejności alfabetycznej lub alfanumerycznej, sortować arkusze na podstawie koloru zakładki lub odwracać zakładki arkuszy według potrzeb.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz skoroszyt, w którym chcesz posortować karty arkuszy, a następnie kliknij Kutools Plus > Ćwiczenie > Sortuj arkuszezobacz zrzut ekranu:

2, w Sortuj arkusze W oknie dialogowym wybierz jeden typ sortowania, którego potrzebujesz w prawym okienku, na przykład Sortowanie alfa, Sortowanie alfanumeryczne. Zobacz zrzut ekranu:

3. Następnie kliknij Ok przycisk, wszystkie arkusze zostaną posortowane na podstawie określonego typu sortowania. Zobacz zrzuty ekranu:


 Sortuj karty arkusza roboczego na podstawie koloru karty za pomocą kodu VBA

Często zdarza się, że sortujemy karty arkusza kalkulacyjnego alfabetycznie w programie Excel, ale czy kiedykolwiek próbowałeś posortować karty arkuszy na podstawie koloru karty? Poniższy kod VBA może pomóc rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

1. Przytrzymaj ALT + F11 klawisze, aby otworzyć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2. Kliknij wstawka > Moduł, a następnie wklej następujące makro w Moduł Okno.

VBA: Sortuj wszystkie arkusze na podstawie koloru karty

Sub SortWorkBookByColor()
'Updateby20140624
Dim xArray1() As Long
Dim xArray2() As String
Dim n As Integer
Application.ScreenUpdating = False
If Val(Application.Version) >= 10 Then
  For i = 1 To Application.ActiveWorkbook.Worksheets.Count
    If Application.ActiveWorkbook.Worksheets(i).Visible = -1 Then
      n = n + 1
      ReDim Preserve xArray1(1 To n)
      ReDim Preserve xArray2(1 To n)
      xArray1(n) = Application.ActiveWorkbook.Worksheets(i).Tab.Color
      xArray2(n) = Application.ActiveWorkbook.Worksheets(i).Name
    End If
  Next
  For i = 1 To n
    For j = i To n
      If xArray1(j) < xArray1(i) Then
        temp = xArray2(i)
        xArray2(i) = xArray2(j)
        xArray2(j) = temp
        temp = xArray1(i)
        xArray1(i) = xArray1(j)
        xArray1(j) = temp
      End If
    Next
  Next
  For i = n To 1 Step -1
    Application.ActiveWorkbook.Worksheets(CStr(xArray2(i))).Move after:=Application.ActiveWorkbook.Worksheets(Application.ActiveWorkbook.Worksheets.Count)
  Next
End If
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Następnie naciśnij F5 aby wykonać ten kod, arkusze z tym samym kolorem zakładek zostaną posortowane razem. Zobacz zrzuty ekranu:


 Sortuj karty arkusza roboczego na podstawie koloru karty z niesamowitą funkcją

Z Kutools dla programu Excel'S Sortuj arkusze funkcja, możesz również szybko i łatwo sortować karty arkusza według koloru.

Po zainstalowaniu Kutools dla programu Excel, zrób tak:

1. Kliknij Kutools Plus > Ćwiczenie > Sortuj arkusze iść do Sortuj arkusze okno dialogowe w Sortuj arkusze okno dialogowe, kliknij Sortowanie kolorów przycisk w prawym okienku, zobacz zrzut ekranu:

2. Następnie kliknij Ok przycisk, arkusze z tym samym kolorem karty zostaną ułożone razem, jak pokazano na poniższych zrzutach ekranu:


 • Pasek Super Formula (łatwo edytować wiele wierszy tekstu i formuły); Układ do czytania (łatwe odczytywanie i edytowanie dużej liczby komórek); Wklej do filtrowanego zakresu...
 • Scal komórki / wiersze / kolumny i przechowywanie danych; Podziel zawartość komórek; Połącz zduplikowane wiersze i sumę / średnią... Zapobiegaj zduplikowanym komórkom; Porównaj zakresy...
 • Wybierz Duplikat lub Unikalny Wydziwianie; Wybierz puste wiersze (wszystkie komórki są puste); Super Find i Fuzzy Find w wielu zeszytach ćwiczeń; Losowy wybór ...
 • Dokładna kopia Wiele komórek bez zmiany odwołania do formuły; Automatyczne tworzenie odniesień do wielu arkuszy; Wstaw punktory, Pola wyboru i nie tylko ...
 • Ulubione i szybkie wstawianie formuł, Zakresy, wykresy i obrazy; Szyfruj komórki z hasłem; Utwórz listę mailingową i wysyłaj e-maile ...
 • Wyodrębnij tekst, Dodaj tekst, Usuń według pozycji, Usuń przestrzeń; Tworzenie i drukowanie podsumowań stronicowania; Konwertuj zawartość komórek i komentarze...
 • Super filtr (zapisz i zastosuj schematy filtrów do innych arkuszy); Zaawansowane sortowanie według miesiąca / tygodnia / dnia, częstotliwości i innych; Specjalny filtr pogrubieniem, kursywą ...
 • Połącz skoroszyty i arkusze robocze; Scal tabele na podstawie kluczowych kolumn; Podziel dane na wiele arkuszy; Konwersja wsadowa xls, xlsx i PDF...
 • Grupowanie tabel przestawnych według numer tygodnia, dzień tygodnia i więcej ... Pokaż odblokowane, zablokowane komórki w różnych kolorach; Podświetl komórki, które mają formułę / nazwę...
karta kte 201905
 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i redukuje setki kliknięć myszką każdego dnia!
officetab dół
Comments (1)
Rated 4 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Cho mình hỏi Cách tạo thanh công ngày và giờ đến ngày và giờ
Và xuất dữ liệu
Rated 4 out of 5
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations