Przejdź do głównej zawartości

Pobierz i wstaw czas utworzenia i ostatniej modyfikacji w komórkach

W tym artykule omówiono sposoby uzyskania czasu utworzenia i czasu ostatniej modyfikacji aktualnych informacji ze skoroszytu oraz wstawienia czasu utworzenia i czasu ostatniej modyfikacji aktualnych informacji ze skoroszytu w komórkach w programie Excel.

Uzyskaj czas utworzenia i czas ostatniej modyfikacji w programie Excel za pomocą polecenia Informacje

Uzyskaj czas utworzenia i czas ostatniej modyfikacji w programie Excel dzięki funkcji Właściwości zaawansowane

Wstaw czas utworzony i czas ostatniej modyfikacji w komórkach w Excelu z kodem VBA

Wstaw utworzony czas i czas ostatniej modyfikacji w komórkach/nagłówku/stopce za pomocą Kutools for Excel dobry pomysł 3


strzałka niebieski prawy bąbelek Uzyskaj czas utworzenia i czas ostatniej modyfikacji w programie Excel za pomocą polecenia Informacje

Dokładny czas utworzenia i ostatniej modyfikacji bieżącego skoroszytu możemy sprawdzić w widoku backstage programu Microsoft Excel 2010/2013.

Kliknij filet > Informacia, a po prawej stronie widoku za kulisami wyświetla plik Powiązane daty Informacja. Pod Powiązane daty tytuł, wyświetla czas ostatniej modyfikacji, czas utworzenia i czas ostatniego wydruku. Zobacz poniższy zrzut ekranu:

-2

 

Uwaga: Ta metoda jest dostępna tylko w programie Microsoft Excel 2010/2013. Jest nieprawidłowy w programie Excel 2007.


strzałka niebieski prawy bąbelekUzyskaj czas utworzenia i czas ostatniej modyfikacji w programie Excel dzięki funkcji Właściwości zaawansowane

W rzeczywistości możemy uzyskać zarówno czas utworzenia, jak i czas ostatniej modyfikacji bieżącego skoroszytu w oknie dialogowym Właściwości dokumentu.
Krok 1: Otworzyć Właściwości zaawansowane Okno dialogowe:

W programie Excel 2007 kliknij plik Office przycisk> Przygotować > WłaściwościI Właściwości dokumentu pasek zostanie wyświetlony poniżej paska narzędzi, kliknij Właściwości dokumentu > Właściwości zaawansowanezobacz zrzuty ekranu:

czas-wstaw-modyfikacji-dokumentu-dokumentu-3-3
-1
czas-wstaw-modyfikacji-dokumentu-dokumentu-4-4

 

W programie Excel 2010/2013 kliknij plik filet > Informacia > Właściwości > Właściwości zaawansowane.

czas-wstaw-modyfikacji-dokumentu-dokumentu-4-4

Krok 2: W Właściwości zaawansowane w oknie dialogowym, zobaczysz czas utworzenia i czas ostatniej modyfikacji w zakładce Statystyki. Zobacz poniższy zrzut ekranu:

czas-wstaw-modyfikacji-dokumentu-dokumentu-4-4


strzałka niebieski prawy bąbelek Wstaw czas utworzony i czas ostatniej modyfikacji w komórkach w Excelu z kodem VBA

Poniższe makra VBA pomogą Ci wstawić czas utworzenia i czas ostatniej modyfikacji aktualnych informacji ze skoroszytu bezpośrednio do komórek.

Wstaw czas utworzenia i czas ostatniej modyfikacji w programie Excel

Krok 1: Przytrzymaj ALT + F11 keys i otwiera okno Microsoft Visual Basic for Applications.

Krok 2: Kliknij wstawka >> Modułi wklej następujące makro w oknie modułu.

Kod VBA: Wstaw czas utworzenia i czas ostatniej modyfikacji w programie Excel

Sub Workbook_Open()
Range("A1").Value = Format(ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Creation Date"), "short date")
Range("A2").Value = Format(ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Save Time"), "short date")
End Sub

Krok 3:Wciśnij F5 klucz do uruchomienia tego makra. Następnie data utworzenia i data ostatniej modyfikacji zostaną wstawione osobno do komórki A1 i A2.

Uwagi: możesz zmodyfikować komórkę docelową w VB zgodnie ze swoimi potrzebami.

Wstaw czas ostatniej modyfikacji skoroszytu w programie Excel

Krok 1: Przytrzymaj ALT + F11 keys i otwiera okno Microsoft Visual Basic for Applications.

Krok 2: Kliknij wstawka >> Modułi wklej następujące makro w oknie modułu.

Public Function ModDate()
ModDate = Format(FileDateTime(ThisWorkbook.FullName), "m/d/yy h:n ampm")
End Function

Krok 3: Następnie zapisz i zamknij ten kod i wróć do arkusza roboczego, w pustej komórce wprowadź formułę = ModDate ()i naciśnij Wchodzę klucz. Następnie wstawia czas ostatniej modyfikacji w komórce.

-2

Wstaw utworzony czas skoroszytu w programie Excel

Krok 1: Przytrzymaj ALT + F11 keys i otwiera okno Microsoft Visual Basic for Applications.

Krok 2: Kliknij wstawka >> Modułi wklej następujące makro w oknie modułu.

Function CreateDate() As Date
CreateDate = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Creation Date")
End Function

Krok 3: Zapisz i zamknij ten kod, wróć do arkusza, w pustej komórce wprowadź formułę = CreateDate ()i naciśnij Wchodzę key. a data utworzenia zostanie wstawiona do komórki, jak pokazano na poniższych zrzutach ekranu:

-2

Uwaga: Jeśli komórka nie ma formatu daty, może wyświetlać dziwną liczbę. Po prostu sformatuj tę komórkę jako Data format, będzie wyświetlana jako normalna data.


strzałka niebieski prawy bąbelek Wstaw utworzony czas i czas ostatniej modyfikacji w komórkach/nagłówku/stopce za pomocą Kutools for Excel

Czy mogę przedstawić przydatne narzędzie -Kutools for Excel które z ponad 300 przydatnych funkcji mogą zwiększyć Twoją wydajność pracy? Z jego Wstaw informacje ze skoroszytu możesz szybko wstawić ścieżkę do skoroszytu, nazwę skoroszytu / arkusza, nazwę użytkownika lub czas utworzenia i czas ostatniej modyfikacji do komórek lub nagłówka lub stopki.

Kutools for Excel, ponad 300 przydatne funkcje, ułatwiają pracę. 

Po bezpłatna instalacja Kutools for Excel, wykonaj poniższe czynności:

1. kliknij Kutools Plus > skoroszyt > Wstaw informacje ze skoroszytu. Zobacz zrzut ekranu:
ostatnia modyfikacja dokumentu nazwa2

2. Następnie w Wstaw informacje ze skoroszytu w oknie dialogowym zaznacz informacje, które chcesz wstawić w sekcji Informacje, a następnie przejdź do określenia lokalizacji, do której chcesz wstawić, możesz wybrać komórki, stopkę (lewa stopka, środkowa stopka, prawa stopka) lub nagłówek (lewy nagłówek, środkowy nagłówek, prawy nagłówek). Zobacz zrzut ekranu:
doc insert utworzony zmodyfikowany czas 1

3. kliknij Ok, a sprawdzane informacje zostały wstawione do określonej lokalizacji.

Wskazówka. Jeśli chcesz mieć bezpłatną wersję próbną funkcji Wstaw informacje ze skoroszytu, przejdź do bezpłatnego pobierania Kutools for Excel najpierw, a następnie przejdź do wykonania operacji zgodnie z powyższymi krokami.

strzałka niebieski prawy bąbelek Wstaw informacje ze skoroszytu


Najlepsze narzędzia biurowe

Popularne funkcje: Znajdź, wyróżnij lub zidentyfikuj duplikaty   |  Usuń puste wiersze   |  Łącz kolumny lub komórki bez utraty danych   |   Okrągły bez wzoru ...
Super wyszukiwanie: Wiele kryteriów VLookup    Wiele wartości VLookup  |   Przeglądanie pionowe na wielu arkuszach   |   Wyszukiwanie rozmyte ....
Zaawansowana lista rozwijana: Szybko twórz listę rozwijaną   |  Zależna lista rozwijana   |  Lista rozwijana wielokrotnego wyboru ....
Menedżer kolumn: Dodaj określoną liczbę kolumn  |  Przesuń kolumny  |  Przełącz stan widoczności ukrytych kolumn  |  Porównaj zakresy i kolumny ...
Polecane funkcje: Fokus siatki   |  Widok projektu   |   Duży pasek formuły    Menedżer skoroszytów i arkuszy   |  Biblioteka zasobów (Automatyczny tekst)   |  Selektor dat   |  Połącz arkusze   |  Szyfruj/odszyfruj komórki    Wysyłaj e-maile według listy   |  Super filtr   |   Specjalny filtr (filtruj pogrubienie/kursywa/przekreślenie...) ...
15 najlepszych zestawów narzędzi12 Tekst Tools (Dodaj tekst, Usuń znaki, ...)   |   50 + Wykres rodzaje (Wykres Gantta, ...)   |   40+ Praktyczne Wzory (Oblicz wiek na podstawie urodzin, ...)   |   19 Wprowadzenie Tools (Wstaw kod QR, Wstaw obraz ze ścieżki, ...)   |   12 Konwersja Tools (Liczby na słowa, Przeliczanie walut, ...)   |   7 Połącz i podziel Tools (Zaawansowane wiersze łączenia, Podział komórki, ...)   |   ... i więcej

Zwiększ swoje umiejętności Excela dzięki Kutools for Exceli doświadcz wydajności jak nigdy dotąd. Kutools for Excel Oferuje ponad 300 zaawansowanych funkcji zwiększających produktywność i oszczędzających czas.  Kliknij tutaj, aby uzyskać funkcję, której najbardziej potrzebujesz...

karta kte 201905


Office Tab Wprowadza interfejs z kartami do pakietu Office i znacznie ułatwia pracę

  • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
  • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
  • Zwiększa produktywność o 50% i redukuje setki kliknięć myszką każdego dnia!
Comments (21)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
I LOOOOOOOOVE YOU!!!! TKSSSSSSS
This comment was minimized by the moderator on the site
I want to automatically create a space between each customer in excel how do i do this??
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Team, I need your help. I am having an excel file, there i want to find the modified date of a particular cell. Please help me with the coding here, if possible. Thanks in advance.
This comment was minimized by the moderator on the site
I learned why "Last Save Time" was not working for me. I put my function in my .XLA file, and "ThisWorkbook" was referring to the .XLA file itself. Therefore I needed to get Application.ActiveWorkbook (presumably the location of the function call), ending up with: Function DocumentProperty(PropertyName As String) ' 'You can refer to document properties either by index value or by name. The following list shows the available built-in document property names: 'Title Subject Author 'Keywords Comments Template 'Last Author Revision Number Application Name 'Last Print Date Creation Date Last Save Time 'Total Editing Time Number of Pages Number of Words 'Number of Characters Security Category 'Format Manager Company 'Number of Bytes Number of Lines Number of Paragraphs 'Number of Slides Number of Notes Number of Hidden Slides 'Number of Multimedia Clips Hyperlink Base Number of Characters (with spaces) Call Application.Volatile(True) Dim ActiveUserWorkbook On Error Resume Next Set ActiveUserWorkbook = Application.ActiveWorkbook If Err.Number 0 Then DocumentProperty = "!!! Error getting Application.ActiveWorkbook: " & Err.Description Exit Function End If DocumentProperty = ActiveUserWorkbook.BuiltinDocumentProperties(PropertyName) If Err.Number 0 Then DocumentProperty = "!!! Unknown Property Name !!!" Exit Function End If End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
I see that "Last Save Time" is only referenced ONCE in the code. I'm using Excel 2010.When I put "Last Save Time" into a function, even with Application.Volatile(true), the value never updates. Then I noticed that the value returned by "Last Save Time" does not appear in the Excel 2010 "Properties" page NOR any of the tabs in the "Advanced Properties" dialog. Could "Last Save Time" be some relic?
This comment was minimized by the moderator on the site
Thanks for the help, but I also had a problem with the cell not updating after a save without having to first close and reopen the workbook. I added the following code to the workbook which refreshes after a save event: Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean) If Success Then ActiveSheet.Calculate End If End Sub That did the trick for me. Hope it helps.
This comment was minimized by the moderator on the site
Could this be modified to display the Created Date of other closed files? I'd like to compare the Created Date of a file on my Desktop to a file on a public web server. I could create the formula to use your functions...CreateDate() of local file to CreateDate() of web file...and alert me to a change. I appreciate your help. Bruce
This comment was minimized by the moderator on the site
very very very very very very very very helpful thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hiya Love love love this but sadly the date only is appearing in USA and in Australia we have dd/mm/yy I've tired changing it to this format using the "Date" section but have not had any luck. Any ideas?
This comment was minimized by the moderator on the site
Julie - in the VBA code use "dd/mm/yy hh:n" instead. That'll put the date in the "right" order! :lol:
This comment was minimized by the moderator on the site
Hey this was awesome. Is it possible to insert the created date and last modified date of a different workbook? I'm looking to create an index file that tells me when other documents were last updated. Thanks!!
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations