Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: obliczenia i formuły> Funkcje matematyczne

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-23

Funkcja ABS

Jak obliczyć bezwzględną różnicę między dwiema wartościami / czasami w programie Excel?

Jak uzyskać przeciwieństwo wartości ABS w Excelu?

Funkcja SQRT

Jak szybko obliczyć pierwiastek kwadratowy wartości w programie Excel?

Funkcja SUMA.JEŻELI

Jak podsumować, czy sąsiednia komórka jest równa, pusta lub zawiera tekst w programie Excel?

Jak podsumować na podstawie częściowego dopasowania w programie Excel?

Jak zsumować wartości komórek między dwiema podanymi datami w arkuszach Google?

Jak podsumować komórki zaczynające się od określonej liczby lub tekstu w programie Excel?

Jak sumować komórki, jeśli zawierają część ciągu tekstowego w arkuszach Goolge?

Jak zsumować komórki nie równe określonej wartości w programie Excel?

Jak podsumować, czy data jest mniejsza / większa niż dzisiaj w programie Excel?

Jak sumować z odniesieniem 3D do sumowania na kartach na podstawie kryteriów w programie Excel?

Jak podsumować wiele kryteriów w jednej kolumnie?

Jak podsumować z liczbami przechowywanymi jako tekst w programie Excel?

Jak podsumować jedno lub więcej kryteriów w programie Excel?

Funkcja SUMPRODUCT

Jak pomnożyć dwie kolumny, a następnie zsumować w programie Excel?

Jak szybko obliczyć pierwiastek kwadratowy wartości w programie Excel?