Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: Dane> Filtr

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-11

Filtruj według formatowania

Jak filtrować komórki pogrubionymi znakami w programie Excel?

Jak filtrować dane na podstawie rozmiaru czcionki w programie Excel?

Jak filtrować dane według wielu kolorów w programie Excel?

Jak filtrować lub wybierać komórki według koloru komórki w programie Excel?

Jak filtrować wiersze na podstawie koloru komórki w arkuszu Google?

Jak szybko znaleźć i przefiltrować komórki kursywą w programie Excel?

Jak sortować lub filtrować dane przez przekreślenie w programie Excel?

Filtruj według listy niestandardowej

Jak przefiltrować arkusz roboczy na podstawie zakresu komórek w innym arkuszu w programie Excel?

Jak filtrować wiersze na podstawie wyboru listy w innym arkuszu?

Jak filtrować wiersze według listy wartości w programie Excel?

Filtruj według wielu kryteriów

Jak filtrować dane według wielu warunków w arkuszach Google?

Jak filtrować dane według wielu kryteriów w programie Excel?

Jak filtrować za pomocą wielu kryteriów lub symboli wieloznacznych w programie Excel?

Wyczyść filtr

Jak wyczyścić pamięć podręczną filtrów (stare elementy) z tabeli przestawnej w programie Excel?

Jak wyczyścić filtry ze wszystkich arkuszy w aktywnym skoroszycie w programie Excel?

Jak wyczyścić filtry podczas otwierania, zapisywania lub zamykania skoroszytu w programie Excel?