Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: Edycja> Kopiuj i wklej

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-10

Kopiuj formatowanie komórek

Jak skopiować format komórki z jednej komórki (jednego arkusza) do innej komórki (arkusza)?

Jak skopiować reguły formatowania warunkowego do innego arkusza / skoroszytu?

Jak skopiować jeden wypełniony kolor tylko do zakresu w programie Excel?

Jak skopiować tylko granice wybranego zakresu w programie Excel?

Jak skopiować formatowanie źródłowe komórki odnośnika podczas korzystania z Vlookup w programie Excel?

Jak skopiować określone formatowanie komórek z jednej komórki do innych komórek w programie Excel?

Jak skopiować wartości i formatowanie z zakresu do innego w programie Excel?

Jak sformatować zakresy takie same jak w innej komórce w programie Excel?

Jak zachować formułę i formatowanie podczas kopiowania i wklejania w programie Excel?

Jak skopiować tylko formatowanie z zakresu do innego w programie Excel?

Jak odwołać się do formatu i wartości z innej komórki w programie Excel?

Jak odwołać się do formatu i wartości z innej komórki w programie Excel?

Kopiuj wartość komórki

Jak zawsze uzyskać wartość z powyższej komórki podczas wstawiania lub usuwania wiersza w programie Excel?

Jak automatycznie skopiować komórkę do schowka za pomocą jednego kliknięcia w programie Excel?

Jak skopiować kolumnę i wkleić tylko unikalne rekordy w programie Excel?

Jak skopiować i wkleić wartości pomijając duplikaty w programie Excel?

Jak skopiować komórkę powyżej lub komórkę po lewej stronie za pomocą klawisza skrótu w programie Excel?

Jak skopiować dane z chronionego arkusza?

Jak skopiować dane z / do wielu arkuszy w programie Excel?

Jak skopiować dane do innego arkusza roboczego za pomocą filtru zaawansowanego w programie Excel?

Jak skopiować dane do następnego pustego wiersza innego arkusza roboczego w programie Excel?

Jak skopiować dane programu Excel do słowa bez tabeli?

Jak skopiować rozwijaną listę programu Excel do dokumentu Word?

Jak skopiować wartości i formatowanie z zakresu do innego w programie Excel?

Jak powtórzyć wartość komórki x razy w programie Excel?

Kopiuj rozmiar komórki (szerokość kolumny lub wysokość wiersza)

Jak skopiować i wkleić rozmiary komórek (szerokości kolumn i wysokości wierszy) w programie Excel?

Jak skopiować i wkleić wysokość wiersza tylko w programie Excel?

Jak skopiować dane komórek z wysokością wiersza i szerokością kolumny w programie Excel?

Jak skopiować szerokość kolumny w programie Excel?