Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: Edycja> Kopiuj i wklej

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-10

Kopiuj ilustracje i obiekty

Jak skopiować wykres z polami tekstowymi w programie Excel?

Jak skopiować wartość pola kombi do aktywnej komórki w programie Excel?

Jak skopiować obraz z arkusza do formularza użytkownika w programie Excel?

Jak kopiować tylko komentarze z komórek do innych w programie Excel?

Skopiuj wiele zakresów

Jak skopiować i wkleić wiele niesąsiadujących komórek / wierszy / kolumn w programie Excel?

Jak skopiować wiele zaznaczeń lub zakresów w programie Excel?

Jak szybko skopiować co drugi wiersz w programie Excel?

Kopiuj arkusze

Jak skopiować ukryty arkusz w programie Excel?

Jak skopiować wiele arkuszy z innych skoroszytów do nowego skoroszytu?

Jak wielokrotnie kopiować wiele arkuszy w programie Excel?

Jak skopiować arkusz i automatycznie zmienić nazwę w programie Excel?

Jak skopiować arkusz i zmienić nazwę na podstawie wartości komórki w programie Excel?

Jak skopiować arkusze do innego arkusza w programie Excel?

Jak skopiować arkusz roboczy na koniec skoroszytu w programie Excel?