Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: Edycja> Kopiuj i wklej

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-10

Kopiuj z kryteriami

Jak skopiować komórki, jeśli kolumna zawiera określoną wartość / tekst w programie Excel?

Jak skopiować kolumnę na podstawie wartości komórki do innego arkusza?

Jak skopiować wiersz do innego arkusza na podstawie wartości komórki w arkuszu Google?

Jak skopiować wiersze i wkleić do innego arkusza na podstawie daty w programie Excel?

Jak skopiować wiersze, jeśli kolumna zawiera określony tekst / wartość w programie Excel?

Jak skopiować wiersze do nowego arkusza na podstawie kryteriów kolumn w programie Excel?

Jak powielić wiersze na podstawie wartości komórki w kolumnie?

Kopiuj z formułami

Jak skopiować komórkę jako wartość tekstową, a nie formułę w programie Excel?

Jak skopiować formułę komórki tylko bez formatowania w programie Excel?

Jak skopiować formuły i wkleić do innego arkusza roboczego jako tekst w programie Excel?

Jak skopiować formuły z jednego skoroszytu do drugiego bez linku?

Jak skopiować liczby lub wartości bez formuł w programie Excel?

Jak zachować formułę i formatowanie podczas kopiowania i wklejania w programie Excel?

Jak wkleić wszystkie oprócz formuł w programie Excel?

Pozostałe

Jak automatycznie skopiować i wkleić komórkę w bieżącym arkuszu lub z jednego arkusza do drugiego w programie Excel?

Jak skopiować wybrany zakres do nowego skoroszytu w programie Excel?

Jak skopiować i wkleić scalone komórki do pojedynczych komórek w programie Excel?

Jak skopiować i wkleić tylko niepuste komórki w programie Excel?

Jak skopiować i wkleić pominąć puste komórki w programie Excel?

Jak kopiować i wklejać bez granic w programie Excel?

Jak skopiować komórkę bez nowego podziału wiersza w programie Excel?

Jak skopiować aktualny adres komórki do innej lokalizacji w programie Excel?

Jak skopiować ustawienia strony programu Excel do innych arkuszy w programie Excel?

Jak skopiować hiperłącze tylko z jednej komórki do drugiej w programie Excel?

Jak skopiować jeden format wykresu do innych w programie Excel?

Jak skopiować tylko widoczne komórki w programie Excel?

Jak skopiować nagłówki wierszy i kolumn w programie Excel?

Jak skopiować sumy częściowe tylko w programie Excel?

Jak skopiować sumę wybranych komórek tylko w programie Excel?

Jak skopiować tekst z okna wiadomości w programie Excel?

Jak wyłączyć funkcje wycinania, kopiowania i wklejania w programie Excel?

Jak przeglądać pliki w katalogu i kopiować dane do arkusza wzorcowego w programie Excel?

Jak wkleić dane w alternatywnych pustych wierszach w programie Excel?

Jak wkleić tabelę programu Excel do słowa i dopasować zawartość tabeli do strony?

Jak wkleić zawartość zewnętrzną do programu Excel zawsze zgodne z formatowaniem docelowym?

Jak wkleić zakres do jednej komórki w programie Excel?

Jak zapobiec kopiowaniu i wklejaniu komórek za pomocą rozwijanej listy w programie Excel?

Jak szybko zamienić zawartość dwóch komórek w programie Excel?

Jak zmienić kolejność pozycji kolumn w tabeli w programie Excel?

Jak ograniczyć wklejanie tylko wartości (zapobieganie formatowaniu) w programie Excel?

Jak ustawić wartości wklejania jako domyślne wklejanie, gdy używasz Ctrl + V w programie Excel?

Jak przesunąć komórki i wkleić skopiowane wartości w programie Excel?

Jak zamienić wiersze lub kolumny w programie Excel?