Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: Edycja> Kopiuj i wklej

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-10

wklej specjalnie

Wklej jako obrazek

Jak łatwo skopiować i wkleić zakres lub wykres jako obraz w programie Excel?

Jak wkleić zakres komórek do treści wiadomości jako obraz w programie Excel?

Wklej transpozycję

Jak wkleić transponowane i zachować odniesienie do formuły w programie Excel?

Jak transponować i połączyć komórki w jedną kolumnę z separatorem w programie Excel?

Jak transponować i łączyć wartości w programie Excel?

Jak transponować komórki w jednej kolumnie na podstawie unikatowych wartości w innej kolumnie?

Jak transponować kolumny do wierszy i wstawiać nowe wiersze, aby wypełnić dane w programie Excel?

Jak przetransponować dane z kolumny do jednej komórki w programie Excel?

Jak transponować zduplikowane wiersze do kolumn w programie Excel?

Jak transponować odniesienie podczas automatycznego wypełniania / w prawo w programie Excel?

Zakres transformacji

Jak zmienić wiersz na kolumnę w programie Excel?

Jak przekonwertować pojedynczy wiersz na wiele kolumn i wierszy w programie Excel?

Jak przekonwertować listę poziomą na listę pionową w programie Excel?

Jak przekonwertować macierz na wektor lub pojedynczą kolumnę w programie Excel?

Jak przekonwertować wiele wierszy na kolumny i wiersze w programie Excel?

Jak przekonwertować wektor / pojedynczy wiersz lub kolumnę na macierz w programie Excel?

Jak przekonwertować listę pionową na poziomą lub odwrotnie w programie Excel?

Jak skopiować poziome wklejanie w pionie lub odwrotnie w programie Excel?

Jak utworzyć listę z zakresu w programie Excel?

Jak połączyć dwie kolumny w jedną z naprzemiennymi wartościami w programie Excel?

Jak przenieść komórki z poziomu do pionu lub odwrotnie?

Jak przenieść dane z kolumn do wierszy lub odwrotnie w programie Excel?

Jak przenieść co drugi wiersz do kolumny w programie Excel

Jak szybko ułożyć wiele kolumn w jednej kolumnie w programie Excel?

Jak szybko transponować listę adresów z wierszy do kolumn w programie Excel?

Jak szybko transponować bloki danych z wierszy do kolumn w programie Excel?

Jak szybko transponować zakresy i pomijać puste komórki w programie Excel?

Jak podzielić według separatora i transponować komórki w programie Excel?

Jak układać kolumny od lewej do prawej w jednej kolumnie w programie Excel?

Jak przetransponować / przekonwertować kolumny i wiersze na jedną kolumnę?

Jak przetransponować / przekonwertować kolumny i wiersze na jeden wiersz?

Jak transponować kolumny i wiersze podczas wklejania danych w programie Excel?

Jak przetransponować co 5 lub n wierszy z jednej kolumny do wielu kolumn?

Transpozycja wymiarów tabeli

Jak przekonwertować tabelę krzyżową (tabelę 2-wymiarową) na listę w programie Excel?

Jak przekonwertować płaską listę na 2-wymiarową tabelę krzyżową w programie Excel?

Jak przekonwertować tabelę stylu macierzy na trzy kolumny w programie Excel?

Jak łatwo i szybko transponować zakres i układać dane w programie Excel?

Jak przetransponować / przekonwertować pojedynczą kolumnę na wiele kolumn w programie Excel?

Pozostałe

Jak transponować i łączyć wartości w programie Excel?

Jak używać klawiszy skrótu do wklejenia specjalnego do programu Excel?