Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: Edycja> Zamień

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-10

Zastąp zakres

Jak znaleźć i zamienić zawartość w scalonych komórkach w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić w nagłówku lub stopce w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić nazwy kart arkuszy w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić określony tekst w polach tekstowych?

Jak znaleźć i zamienić ciąg w formułach tylko w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić tekst w tytułach wykresów w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić tekst w komentarzach w programie Excel?

Jak szybko znaleźć i zamienić w wielu arkuszach lub w całym skoroszycie?

Jak szybko znaleźć i zamienić w wielu otwartych plikach Excel?

Jak wyszukiwać / znajdować i zamieniać wartości w zaznaczeniu lub wybranych komórkach w programie Excel?

Pozostałe

Jak znaleźć i zamienić dokładne dopasowanie w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić wiele wartości jednocześnie w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić wartości większe niż / mniejsze niż określona wartość w programie Excel?

Jak wymienić przefiltrowane dane bez wyłączania filtra w programie Excel?

Jak zamienić niepuste komórki na określoną wartość w programie Excel?

Jak zamienić nazwy zakresów na odwołania do komórek w programie Excel?

Jak zamienić tekst na odpowiednie obrazy w programie Excel?