Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: Edycja> Wybierz

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-10

Zmień wybór

Jak łatwo odwrócić zaznaczenie wybranych zakresów w programie Excel?

Jak rozszerzyć zaznaczenie do końca kolumny lub całego wiersza w programie Excel?

Jak szybko odznaczyć komórki z wybranych zakresów w programie Excel?

Pozostałe

Jak automatycznie zaznaczyć tekst pola tekstowego, gdy jest on wybrany w programie Excel?

Jak zidentyfikować brakującą sekwencję liczb w programie Excel?

Jak rozpoznać wielkie i małe litery i odpowiednie przypadki w programie Excel?

Jak zaznaczyć wszystkie pola wyboru za pomocą jednego pola wyboru w programie Excel?

Jak łatwo wybrać wszystkie obiekty (obrazy i wykresy) w programie Excel?

Jak wybrać wiele elementów z rozwijanej listy do komórki w programie Excel?

Jak używać klawiszy skrótów do wybierania wierszy / kolumn / danych / kart w programie Excel?