Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: Plik> Pokaż lub ukryj

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-09

Pokaż i ukryj

Jak wyłączyć okienko zadań badawczych w programie Excel?

Jak wyświetlać / wyświetlać karty arkusza roboczego pionowo po lewej stronie programu Excel?

Jak wyświetlić puste, jeśli suma wynosi zero w programie Excel?

Jak wyświetlić lub ukryć nagłówki wierszy i kolumn w programie Excel?

Jak wyświetlić lub ukryć karty arkuszy i pasek kart arkusza w programie Excel?

Jak wyświetlić lub ukryć pasek stanu w programie Microsoft Excel?

Jak wyświetlić lub ukryć wartości zerowe w komórkach w programie Microsoft Excel?

Jak wyświetlić okienko wyboru w programie Microsoft Excel?

Jak ukryć lub wyświetlić komórki o zerowej wartości w arkuszu kalkulacyjnym w programie Excel?

Jak ukryć nagłówki wierszy i kolumn ze wszystkich arkuszy?

Jak zminimalizować lub ukryć wstążkę w programie Excel?

Jak szybko wyświetlać i ukrywać linie siatki w programie Excel?

Jak szybko przełączać się między formułą a wartością za pomocą skrótu w programie Excel?

Jak wyświetlić wszystkie okna programu Excel na pasku zadań?

Jak wyświetlić odwołanie do komórki (jako tekst) zamiast wartości i odwrotnie w programie Excel?

Jak wyświetlić wiele wierszy zakładek arkusza w programie Excel?

Jak wyświetlić okienko nawigacji w programie Excel?

Jak wyświetlić lub ukryć pasek formuły w programie Excel?

Jak wyświetlić lub ukryć formuły w komórkach określonego zakresu / aktywnego arkusza / wszystkich arkuszy w programie Excel?

Jak wyświetlić lub ukryć poziomy i pionowy pasek przewijania w programie Microsoft Excel?

Jak wyświetlić lub ukryć symbole konspektu w programie Excel?

Jak pokazać lub odkryć ukryte skoroszyty w programie Excel?

Jak wyświetlać karty arkuszy pionowo w programie Excel?

Jak wyświetlić / wyświetlić kartę programisty na wstążce programu Excel 2007/2010/2013?