Przejdź do głównej zawartości

Porady dotyczące programu Excel: Wstawianie> Punktory i numeracja

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2019-07-16

Wstaw punktory lub numerację

Jak dodać unikalną kolumnę z numerem identyfikacyjnym dla zduplikowanych wierszy w programie Excel?

Jak wstawić punktory do komórek arkusza Google?

Jak wstawiać / stosować punktory i numerację do wielu komórek w programie Excel?

Jak numerować wiersze po automatycznym wstawieniu lub usunięciu wierszy w programie Excel?

Jak numerować co drugi wiersz w programie Excel?

Jak numerować komórki literami alfabetycznymi w programie Excel?

Automatyczna numeracja

Jak automatycznie numerować kolumnę na podstawie wartości komórki w innej kolumnie w programie Excel?

Jak automatycznie numerować kolumnę w programie Excel?

Jak automatycznie numerować scalone komórki w programie Excel?

Jak automatycznie numerować lub przenumerować po filtrze w programie Excel?

Jak automatycznie numerować wiersze, jeśli sąsiednia komórka nie jest pusta w programie Excel?