Przejdź do głównej zawartości

Porady dotyczące programu Excel: wstawianie> tabeli przestawnej i wykresu przestawnego

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-11

Wykres przestawny

Jak dodać średnią / wielką linię sumaryczną na wykresie przestawnym w programie Excel?

Jak dodać oś pomocniczą do wykresu przestawnego w programie Excel?

Jak zmienić format daty na osi wykresu / wykresu przestawnego w programie Excel?

Jak zmienić / edytować źródło danych / oś / legendy wykresu przestawnego w programie Excel?

Jak utworzyć wykres przestawny w programie Excel 2007/2010/2013?

Jak utworzyć skumulowany wykres kolumnowy z tabeli przestawnej w programie Excel?

Jak filtrować według miesiąca na wykresie przestawnym w programie Excel?

Jak filtrować zakres dat w tabeli przestawnej programu Excel?

Jak wyświetlić lub ukryć wypełnione przyciski na wykresie przestawnym w programie Excel?