Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: Wstawianie> Wiersze i kolumny

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2019-07-16

Wstaw wiersze

Jak dodać sumy częściowe i całkowity wiersz w tabeli w programie Excel?

Jak automatycznie wstawić wiersz na podstawie wartości komórki w programie Excel?

Jak automatycznie wstawiać wiersze w programie Excel?

Jak wielokrotnie kopiować i wstawiać wiersz lub powielać wiersz x razy w programie Excel?

Jak automatycznie wstawić pusty nowy wiersz za pomocą przycisku polecenia w programie Excel?

Jak wstawić pusty wiersz nad określonym tekstem w programie Excel?

Jak wstawić pusty wiersz na podstawie powyższej wartości komórki w programie Excel?

Jak wstawiać puste wiersze, gdy zmienia się wartość w programie Excel?

Jak szybko wstawić wiele wierszy lub kolumn w arkuszach Google?

Jak wstawić liczby lub wiersze dla brakujących liczb sekwencyjnych w programie Excel?

Jak wstawić lub usunąć częściowy wiersz w programie Excel?

Jak wstawiać lub usuwać wiersze w chronionym arkuszu?

Jak wstawić określoną liczbę wierszy w ustalonych odstępach czasu w programie Excel?

Jak szybko wstawić puste / puste wiersze w programie Excel?

Jak szybko wstawić wiele pustych wierszy lub kolumn w programie Excel jednocześnie?

Jak szybko wstawić spację między każdym wierszem w programie Excel?

Jak powtórzyć wiersz nagłówka co n-ty wiersz w programie Excel?

Jak powtórzyć wiersze określoną liczbę razy na podstawie innej kolumny w programie Excel?

Jak użyć makra, aby wstawić wiersz poniżej tabeli w programie Excel?

Wstaw kolumny

Jak wstawić kolumny po lewej stronie tabeli w programie Excel?

Jak szybko wstawić pustą kolumnę między każdą inną kolumną w programie Excel?

Jak szybko wstawić wiele wierszy lub kolumn w arkuszach Google?

Jak szybko wstawić wiele pustych wierszy lub kolumn w programie Excel jednocześnie?

Pozostałe

Jak wyłączyć możliwość wstawiania wiersza i kolumny w programie Excel?

Jak używać klawiszy skrótów do wstawiania lub usuwania wiersza / kolumny / karty w programie Excel?