Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: zabezpieczenia> Chroń skoroszyty

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-13

Chroń skoroszyty

Jak dodać podpis cyfrowy w programie Excel?

Jak oznaczyć jako ostateczne w programie Excel?

Jak zapobiec zmianom w całym skoroszycie?

Jak zapobiec lub wyłączyć tryb edycji, klikając dwukrotnie komórkę w programie Excel?

Jak uniemożliwić innym wstawianie arkusza roboczego w programie Excel?

Jak jednocześnie chronić wszystkie skoroszyty w folderze w programie Excel?

Jak chronić strukturę skoroszytu w programie Excel?

Jak zabezpieczyć / zablokować nadpisanie szablonu Excela hasłem?

Udostępnij skoroszyty

Jak anulować udostępniony skoroszyt?

Jak utworzyć / utworzyć udostępniony skoroszyt w programie Excel?

Jak zapobiec usuwaniu wierszy lub kolumn w udostępnionym niezabezpieczonym skoroszycie?

Jak udostępnić tylko jeden określony arkusz innym osobom w arkuszu Google?