Przejdź do głównej zawartości

Formuła programu Excel: wyodrębnij imię i nazwisko z adresu e-mail

Ten samouczek przedstawia formuły wyodrębniania imienia i nazwiska z podanych adresów e-mail do oddzielnych komórek, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, a także zawiera przykład wyjaśniający argumenty i części formuł.
doc wyodrębnia rozszerzenie z nazwy pliku 5

Wyodrębnij imię

Wzór ogólny:

LEFT(e_address,FIND("separator",)-1)

Argumenty

E_address: the email address you want to extract the first name.
Separator: the delimiter between first name and last name.

Jak działa ta formuła

Aby wyodrębnić imię z adresu e-mail w komórce B3, użyj poniższego wzoru:

=LEFT(B3,FIND("_",B3)-1)

Naciśnij przycisk Wchodzę klawisz.
doc wyodrębnij imię i nazwisko email 2

Wyjaśnienie

FIND funkcjonować: aby znaleźć pozycję początkową znaku lub tekstu w danym ciągu tekstowym. Formuła ZNAJDŹ („_”, B3) znajduje pozycję znaku „_” w komórce B3, zwraca 4.

LEFT funkcjonować: wyodrębnia tekst z lewej strony podanego ciągu tekstowego na podstawie podanej długości tekstu. Formuła L.EFT (B3, ZNAJDŹ ("_", B3) -1) można postrzegać jako LEWY (B3,4-1), wyodrębnij pierwsze 3 znaki z tekstu w komórce B3.

Wyodrębnij nazwisko

Formuła ogólna

LEFT(RIGHT(e_address,LEN(e_address)-FIND("separacter",e_address)),FIND("@",RIGHT(e_address,LEN(e_address)-FIND("separator",e_address)))-1)

Argument

E_address: the email address you want to extract the first name.
Separator: the delimiter between first name and last name.

Jak działa ta formuła

Aby wyodrębnić nazwisko z adresu e-mail w komórce B3, użyj poniższej formuły:

=LEFT(RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)),FIND("@",RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)))-1)

Naciśnij przycisk Wchodzę klawisz.
doc wyodrębnij imię i nazwisko email 3

Wyjaśnienie

FIND funkcjonować: aby znaleźć pozycję początkową znaku lub tekstu w danym ciągu tekstowym.

LEN funkcjonować: policz liczbę ciągu tekstowego.

RIGHT funkcjonować: aby wyodrębnić tekst z prawej strony.

Formula PRAWO (B3, LEN (B3) -FIND ("_", B3)) można postrzegać jako:
= PRAWA (B3, DŁ (B3) -4)
= PRAWO (B3,17)
=""

Następnie ZNAJDŹ ("@", PRAWO (B3, DŁ (B3) -ZNAJDŹ ("_", B3))) można postrzegać jako
=ZNAJDŹ("@","")
= "6"

LEFT funkcjonować: wyodrębnia tekst z lewej strony podanego ciągu tekstowego na podstawie podanej długości tekstu. Formuła LEFT(RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)),FIND("@",RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)))-1) można postrzegać jako:
=LEFT(RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)),6-1)
=LEWO("",5)
= „Kowalski”

Uwaga

Jeśli chcesz wyodrębnić imię i nazwisko z wielkimi literami pierwszej litery, możesz dodać funkcję WŁAŚCIWA na początku powyższych formuł, takich jak:

= WŁAŚCIWA (LEWA (B3; ZNAJDŹ ("_"; B3) -1))
=PROPER(LEFT(RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)),FIND("@",RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND("_",B3)))-1))
doc wyodrębnij imię i nazwisko email 4

Przykładowy plik

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik


Wzory względne


Funkcje względne

 • Funkcja PRAWO
  Wyodrębnij tekst z prawej strony.
 • LEWA funkcja
  Wyodrębnij tekst z lewej strony ciągu tekstowego.
 • DŁ, funkcja
  Uzyskaj liczbę znaków w tekście.
 • Funkcja SZUKAJ
  Znajdź pozycję określonego znaku lub podciągu z podanego ciągu tekstowego.
 • ZNAJDŹ
  Znajdź ciąg w innym ciągu

Najlepsze narzędzia biurowe

Kutools dla programu Excel - pomaga wyróżnić się z tłumu

Popularne funkcje: Znajdź, wyróżnij lub zidentyfikuj duplikaty  |  Usuń puste wiersze  |  Łącz kolumny lub komórki bez utraty danych  |  Okrągły bez wzoru ...
Super VLookup: Wiele kryteriów  |  Wiele wartości  |  W wielu arkuszach  |  Wyszukiwanie rozmyte...
Adw. Lista rozwijana: Łatwa lista rozwijana  |  Zależna lista rozwijana  |  Lista rozwijana wielokrotnego wyboru...
Menedżer kolumn: Dodaj określoną liczbę kolumn  |  Przesuń kolumny  |  Przełącz stan widoczności ukrytych kolumn  Porównaj kolumny z Wybierz Te same i różne komórki ...
Polecane funkcje: Fokus siatki  |  Widok projektu  |  Duży pasek formuły  |  Menedżer skoroszytów i arkuszy | Biblioteka zasobów (Automatyczny tekst)  |  Selektor dat  |  Połącz arkusze  |  Szyfruj/odszyfruj komórki  |  Wysyłaj e-maile według listy  |  Super filtr  |  Specjalny filtr (filtruj pogrubienie/kursywa/przekreślenie...) ...
15 najlepszych zestawów narzędzi12 Tekst Tools (Dodaj tekst, Usuń znaki ...)  |  50 + Wykres rodzaje (Wykres Gantta ...)  |  40+ Praktyczne Wzory (Oblicz wiek na podstawie urodzin ...)  |  19 Wprowadzenie Tools (Wstaw kod QR, Wstaw obraz ze ścieżki ...)  |  12 Konwersja Tools (Liczby na słowa, Przeliczanie walut ...)  |  7 Połącz i podziel Tools (Zaawansowane wiersze łączenia, Podziel komórki Excela ...)  |  ... i więcej

Kutools dla programu Excel oferuje ponad 300 funkcji, Pewność, że to, czego potrzebujesz, jest w zasięgu jednego kliknięcia...


Karta Office - Włącz czytanie i edycję na kartach w Microsoft Office (w tym Excel)

 • Jedna sekunda, aby przełączać się między dziesiątkami otwartych dokumentów!
 • Zmniejsz liczbę kliknięć myszą każdego dnia, pożegnaj się z dłonią myszy.
 • Zwiększa produktywność o 50% podczas przeglądania i edytowania wielu dokumentów.
 • Wprowadza wydajne karty do pakietu Office (w tym programu Excel), podobnie jak przeglądarki Chrome, Edge i Firefox.
Comments (5)
Rated 5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
<body><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4">
 <tbody style="font-family:sans-serif">
  <tr bgcolor="#999999" style="color:#ffffff;">
   <td>Email Address</td>
   <td>First Name</td>
   <td>Last Name</td>
   <td>Domain</td>
   <td>Separator</td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td>
   <td>Jane</td>
   <td>Doe</td>
   <td>abc.com</td>
   <td>“_”</td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#eeeeee">
   <td></td>
   <td>John</td>
   <td>Smith</td>
   <td>cbs.com</td>
   <td>“.”</td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td>
   <td>G</td>
   <td>Jones</td>
   <td>nbc.com</td>
   <td>none</td>
  </tr>
 </tbody>
This comment was minimized by the moderator on the site
<html>

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered)">
<style id="email_address_parser_18438_Styles">
<!--
col
	{mso-width-source:auto;}

 /* Font Definitions */
 @font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin-right:0in;
	margin-left:0in;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;
	color:black;}
.MsoChpDefault
	{font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
	{size:8.5in 11.0in;
	margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=EN-US link="#0563C1" vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'>

<div class=WordSection1>

<p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='font-family:"Times New Roman",serif;
color:windowtext'>&nbsp;&nbsp; </span></p>

<!--The following information was generated by Microsoft Excel's Publish as Web
Page wizard.--><!--If the same item is republished from Excel, all information between the DIV
tags will be replaced.--><!-----------------------------><!--START OF OUTPUT FROM EXCEL PUBLISH AS WEB PAGE WIZARD --><!----------------------------->

<div align=center>

<table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=659
 style='width:494.0pt;border-collapse:collapse'>
 <col width=148 span=2 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:4736;
 width:111pt'><col width=99 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:3157;width:74pt'><col width=96 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:3072;width:72pt'><col width=77 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:2474;width:58pt'><col width=91 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:2901;width:68pt'>
 <tr style='height:16.0pt'>
 <td width=148 nowrap valign=bottom style='width:111.0pt;border:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-right:none;background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;
 height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>Subscriber
 Key</span></b></p>
 </td>
 <td width=148 nowrap valign=bottom style='width:111.0pt;border-top:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-left:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;
 background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>Email
 Address</span></b></p>
 </td>
 <td width=99 nowrap valign=bottom style='width:74.0pt;border-top:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-left:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;
 background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>First Name</span></b></p>
 </td>
 <td width=96 nowrap valign=bottom style='width:1.0in;border-top:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-left:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;
 background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>Last Name</span></b></p>
 </td>
 <td width=77 nowrap valign=bottom style='width:58.0pt;border-top:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-left:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;
 background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>Domain</span></b></p>
 </td>
 <td width=91 nowrap valign=bottom style='width:68.0pt;border:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-left:none;background:#A5A5A5;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:
 16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><b><span style='color:white'>Separator</span></b></p>
 </td>
 </tr>
 <tr style='height:16.0pt'>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;background:#EDEDED;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt;box-sizing: border-box'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'></span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>Jane</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt;box-sizing: border-box'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>Doe</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>abc.com</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:solid #C9C9C9 1.0pt;background:#EDEDED;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>“_”</span></p>
 </td>
 </tr>
 <tr style='height:16.0pt'>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;
 height:16.0pt;box-sizing: border-box'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'></span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>John</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt;box-sizing: border-box'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>Smith</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>cbs.com</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:solid #C9C9C9 1.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;
 height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>‘,”</span></p>
 </td>
 </tr>
 <tr style='height:16.0pt'>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:solid #C9C9C9 1.0pt;
 border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:none;background:#EDEDED;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt;box-sizing: border-box'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'></span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>G</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>Jones</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border:none;border-bottom:solid #C9C9C9 1.0pt;
 background:#EDEDED;padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>nbc.com</span></p>
 </td>
 <td nowrap valign=bottom style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 solid #C9C9C9 1.0pt;border-right:solid #C9C9C9 1.0pt;background:#EDEDED;
 padding:.75pt .75pt 0in .75pt;height:16.0pt'>
 <p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='color:#A6A6A6'>none</span></p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=148 nowrap valign=bottom style='width:111.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 <td width=148 nowrap valign=bottom style='width:111.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 <td width=99 nowrap valign=bottom style='width:74.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 <td width=96 nowrap valign=bottom style='width:1.0in;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 <td width=77 nowrap valign=bottom style='width:58.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 <td width=91 nowrap valign=bottom style='width:68.0pt;padding:.75pt .75pt 0in .75pt'></td>
 </tr>
</table>

</div>

<p class=MsoNormal style='margin:0in'><span style='font-family:"Times New Roman",serif;
color:windowtext'>&nbsp;</span></p>

<!-----------------------------><!--END OF OUTPUT FROM EXCEL PUBLISH AS WEB PAGE WIZARD--><!-----------------------------></div>

</body>

</html>
This comment was minimized by the moderator on the site
This supports any separator by simply adding or replacing the MIN array. It also proper cases the name:

** First Name **

=PROPER(
  LEFT(
    LEFT(
      [@[Email Address]],
      FIND(
        "@",
        [@[Email Address]]
      ) - 1
    ),
    MIN(
      IFERROR(
        FIND(
          {
           ".",
           "_"
          },
          LEFT(
            [@[Email Address]],
            FIND(
              "@",
              [@[Email Address]]
            ) - 1
          )
        ),
        ""
      )
    ) - 1
  )
)


** Last Name **

=PROPER(
  RIGHT(
    LEFT(
      [@[Email Address]],
      FIND(
        "@",
        [@[Email Address]]
      ) - 1
    ),
    LEN(
      LEFT(
        [@[Email Address]],
        FIND(
          "@",
          [@[Email Address]]
        ) - 1
      )
    ) -
    MIN(
      IFERROR(
        FIND(
          {".","_"},
          LEFT(
            [@[Email Address]],
            FIND(
              "@",
              [@[Email Address]]
            ) - 1
          )
        ),
        ""
      )
    )
  )
)
This comment was minimized by the moderator on the site
I realized using the @ within the command also helped but did not isolate the first and last name where applicable.
=PROPER(LEFT(A4,FIND("@",A4)-1))

I will keep researching and hopefully be able to fine tune better

Thank you very much for this article.
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you very much for this article. I have another question regarding these formula.
- Say I have these scenarios - I want to separate FNAME & LNAME from this email
With this command =PROPER(LEFT(A4,FIND("_",A4)-1)); I will be able to produce Ann Bee, but this sign "__ must be changed to "." ,

How do I fix this when this happens say I have - this previous command will produce abee@yahoo as the first name when I am looking to achieve Abee....please can you help.
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations