Przejdź do głównej zawartości

Odpowiadaj na e-maile w Outlooku

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-12-11

Ogólnie rzecz biorąc, możemy łatwo odpowiedzieć na wiadomość e-mail, wybierając wiadomość e-mail i klikając Strona główna > Odpowiedz or Odpowiedz wszystkim w programie Outlook. Czasami jednak musimy odpowiadać w specjalny sposób, taki jak pozostałe załączniki oryginalnych wiadomości e-mail w odpowiedziach, odpowiadanie na wszystkie, w tym nas samych, automatyczne odpowiadanie małą / dużą czcionką w różnych kolorach itp. Tutaj ten samouczek pokaże rozwiązania do rozwiązania te problemy jeden po drugim.

Spis treści

Note: Metody przedstawione na tej stronie dotyczą programu Microsoft Outlook 2019 na komputer w systemie Windows 10. Instrukcje mogą się znacznie lub nieznacznie różnić w zależności od wersji programu Microsoft Outlook i środowiska Windows.


1. Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim

W programie Outlook możesz łatwo odpowiedzieć na wiadomość e-mail w następujący sposób:

Jeśli jesteś przyzwyczajony do czytania wiadomości e-mail w okienku odczytu, możesz wybrać wiadomość e-mail, na którą odpowiesz, na liście wiadomości, a następnie kliknąć Strona główna > Odpowiedz aby odpowiedzieć tylko nadawcy, lub kliknij Strona główna > Odpowiedz wszystkim aby odpowiedzieć nadawcy i wszystkim odbiorcom razem.

Jeśli wolisz czytać wiadomości e-mail w oknie wiadomości, możesz kliknąć Wiadomość > Odpowiedz aby odpowiedzieć tylko nadawcy, lub kliknij Wiadomość > Odpowiedz wszystkim aby odpowiedzieć nadawcy i wszystkim odbiorcom jednocześnie.


2. Odpowiedz za pomocą skrótów klawiaturowych

Aby pracować wydajniej, niektórzy użytkownicy chcieliby zastosować skróty klawiaturowe w Outlooku. Możemy również używać skrótów klawiaturowych, aby szybko odpowiadać na wiadomości e-mail w Outlooku.

Po wybraniu wiadomości e-mail na liście wiadomości lub otwarciu wiadomości w oknie wiadomości możemy:
A. naciśnij Ctrl + R klucze razem, aby odpowiedzieć na wybrany lub otwierający e-mail tylko do nadawcy;
B. naciśnij Ctrl + Shift + R klucze razem, aby odpowiedzieć na wybraną lub otwierającą wiadomość e-mail do nadawcy i wszystkich odbiorców w pliku Do i Cc pola.


3. Ogólne ustawienia odpowiadania

Domyślnie podczas odpowiadania na wiadomość e-mail odpowiadająca wiadomość zawiera oryginalną wiadomość bez wcięcia. Możemy jednak skonfigurować opcje odpowiedzi i zmienić ustawienia odpowiadania zgodnie z potrzebami.

1. Kliknij filet > Opcje aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Outlook.

2. W oknie dialogowym Opcje programu Outlook kliknij Poczta na lewym pasku bocznym przejdź do Odpowiedzi i do przodu i wybierz opcję z Odpowiadając na wiadomość Lista rozwijana.

3, Kliknij OK przycisk.

Uwagi:

(1) Jeśli wybierzesz Nie dołączaj oryginalnej wiadomości z Odpowiadając na wiadomość listy rozwijanej w oknie dialogowym Opcje programu Outlook, wiadomość z odpowiedzią zostanie utworzona bez treści wiadomości.

(2) Jeśli wybierzesz Załącz oryginalną wiadomość z Odpowiadając na wiadomość listy rozwijanej w oknie dialogowym Opcje programu Outlook, oryginalna wiadomość zostanie dodana jako załącznik do wiadomości będącej odpowiedzią.

(3) Jeśli wybierzesz Dołącz oryginalny tekst wiadomości z Odpowiadając na wiadomość listy rozwijanej w oknie dialogowym Opcje programu Outlook, oryginalna wiadomość e-mail (zawierająca treść i nagłówek wiadomości) zostanie dodana do treści wiadomości odpowiadającej.

(4) Jeśli wybierzesz Dołącz oryginalny tekst wiadomości i wróć do niej z Odpowiadając na wiadomość listy rozwijanej w oknie dialogowym Opcje programu Outlook, oryginalny e-mail (zawierający nagłówek i treść wiadomości) zostanie dodany do treści wiadomości odpowiadającej z lewym wcięciem.

(5) Jeśli wybierzesz Przedrostek każdej linii oryginalnej wiadomości z Odpowiadając na wiadomość listy rozwijanej w oknie dialogowym Opcje programu Outlook, oryginalna wiadomość e-mail (w tym nagłówek i treść wiadomości) zostanie dodana do treści wiadomości będącej odpowiedzią, a przedrostek niebieskiej pionowej linii zostanie również dodany po lewej stronie treści.


4. Wyskakuj odpowiedzi

Od programu Outlook 2013, kiedy czytamy wiadomość e-mail i odpowiadamy na nią bezpośrednio w okienku odczytu, wiadomość z odpowiedzią jest automatycznie osadzana w okienku odczytu. Niektórzy użytkownicy Outlooka mogą potrzebować wyskoczyć z odpowiedzią w nowym oknie. Tutaj ta sekcja pokaże Ci rozwiązania umożliwiające wyświetlenie jednej lub wszystkich odpowiedzi w oknach wiadomości.

4.1 Wyskocz jedną odpowiadającą wiadomość

Gdy wiadomość z odpowiedzią jest osadzona w okienku odczytu, możemy kliknąć plik Wyskoczyć w lewym górnym rogu okienka odczytu, aby otworzyć odpowiadającą wiadomość bezpośrednio w oknie nowej wiadomości.

4.2 Zawsze wyskakuj wszystkie odpowiedzi

Możesz także skonfigurować opcje programu Outlook, aby zawsze automatycznie pojawiały się odpowiedzi w nowych oknach wiadomości.

1. Kliknij filet > Opcje aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Outlook.

2. W oknie dialogowym Opcje programu Outlook kliknij Poczta w lewym pasku przejdź do Odpowiedzi i do przodu sekcji i zaznacz Otwórz odpowiedzi i prześlij dalej w nowym oknie opcja.

3, Kliknij OK przycisk.

Odtąd wszystkie wiadomości z odpowiedziami będą automatycznie otwierane w nowych oknach wiadomości w Outlooku.

Uwagi:
(1) Jeśli Otwórz odpowiedzi i prześlij dalej w nowym oknie jest włączona, wszystkie wiadomości przekazywane dalej będą automatycznie otwierane również w nowych oknach wiadomości.
(2) Jeśli najpierw otworzymy wiadomość e-mail w oknie wiadomości, odpowiedz na nią, klikając Wiadomość > Odpowiedz or Odpowiedz wszystkim, wiadomość z odpowiedzią otworzy się bezpośrednio w nowym oknie.


5. Odpowiedz małą / dużą czcionką lub innym kolorem

Czasami, aby odróżnić odpowiedzi od innych e-maili, mówi się o nowych e-mailach lub przekazujących wiadomościach e-mail, chcemy ustawić różne kolory lub rozmiary czcionek dla tekstu wiadomości w wiadomości odpowiadającej. Ta sekcja pokaże szczegółowe wskazówki, jak to zrobić.

1. Kliknij filet > Opcje aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Outlook.

2. W oknie dialogowym Opcje programu Outlook kliknij Poczta na lewym pasku, a następnie kliknij Artykuły papiernicze i czcionki przycisk w Skomponuj wiadomości

3. W oknie dialogowym Podpisy i artykuły papiernicze kliknij plik chrzcielnica przycisk w Odpowiadanie lub przekazywanie wiadomości

4. W oknie dialogowym Czcionka możemy ustawić czcionkę według potrzeb:
(1) Aby odpowiedzieć większym lub mniejszym tekstem, wybierz odpowiedni rozmiar czcionki w Rozmiar skrzynka na listy;
(2) Aby odpowiedzieć tekstem w innym kolorze, wystarczy określić kolor czcionki z pliku Kolor czcionki Lista rozwijana;
(3) Możemy również ustawić inne style czcionek według potrzeb, mówi pogrubienie, kursywa, podkreślenie, wielkie litery, przekreślenie itp.

Tips: Możemy bezpośrednio wyświetlić podgląd tekstu z całym formatowaniem określonym w Podgląd w oknie dialogowym Czcionka.

5, Kliknij OK kolejno, aby zapisać zmiany i zamknąć wszystkie okna dialogowe.

Odtąd, gdy będziemy wpisywać tekst w odpowiadającej wiadomości, wpisany tekst zostanie automatycznie sformatowany do określonego koloru, rozmiaru czcionki lub innych stylów czcionki. Zobacz zrzut ekranu:

Uwagi: Ta operacja spowoduje również zmianę stylów i kolorów czcionek w wiadomościach e-mail przekazujących.


6. Odpowiedz po prawej stronie

Niektórzy użytkownicy Outlooka zauważają, że na prawym pasku bocznym okienka odczytu znajduje się grupa szybkich poleceń, jak pokazano poniżej. Ten pionowy pasek pozwala nam szybko usuwać, przenosić, odpowiadać lub otwierać wiadomości e-mail tak szybko, jak to możliwe. Możemy również włączyć ten pionowy pasek, aby szybko odpowiadać na wiadomości e-mail w Outlooku.

1, Kliknij Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp strzałka na pasku narzędzi szybkiego dostępu> Tryb dotykowy / mysz.

Uwagi:

W niektórych wersjach programu Outlook Tryb dotykowy / mysz wspólny nie jest wyświetlany w Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp menu rozwijane. Możemy dodać elementy wspólne do paska narzędzi szybkiego dostępu w następujący sposób:
1. kliknij Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp strzałka > Więcej poleceń;
2. Teraz otwiera się okno dialogowe Opcje programu Outlook z rozszerzeniem Pasek narzędzi szybkiego dostępu włączone na lewym pasku. Musimy (1) wybierać Wszystkie polecenia z Wybierz polecenia z Lista rozwijana, (2) kliknij, aby zaznaczyć Tryb dotykowy / mysz w lewym polu listy, (3) kliknij Dodaj przycisk, (4) Kliknij OK przycisk.

2. A później Tryb dotykowy / mysz polecenie jest dodawane do paska narzędzi szybkiego dostępu. Kliknij Tryb dotykowy / mysz przycisk , A następnie wybierz dotknąć z rozwijanego menu.

Teraz grupa szybkich poleceń jest dodawana pionowo po prawej stronie okienka odczytu.

3. Na liście wiadomości kliknij, aby wybrać wiadomość e-mail, na którą odpowiesz, kliknij ikonę Odpowiedź przycisk po prawej stronie okienka odczytu, a następnie wybierz Odpowiedz or Odpowiedz wszystkim z rozwijanego menu.

4. Następnie wiadomość z odpowiedzią jest osadzana w okienku odczytu. Skomponuj i wyślij według potrzeb.

Uwagi:
(1) Możesz kliknąć Tryb dotykowy / mysz > Tryb myszy na pasku narzędzi szybkiego dostępu, aby ukryć grupę szybkiego dostępu po prawej stronie okienka odczytu.
(2) W takim przypadku, jeśli chcesz wyświetlić wiadomość z odpowiedzią, kliknij Wyskoczyć przycisk grupy szybkich poleceń, aby otworzyć go w oknie wiadomości.


7. Automatyczna odpowiedź

Jeśli nowe wiadomości e-mail przychodzą do naszego Outlooka, gdy jesteśmy poza biurem, mówią, że jesteśmy na wakacjach, poza domem na lunch itp., Możemy włączyć automatyczne odpowiedzi, aby odpowiedzieć na te e-maile na czas.

7.1 Wysyłaj automatyczne odpowiedzi z funkcją automatycznych odpowiedzi

W przypadku typów kont wymiany możemy włączyć rozszerzenie Automatyczne odpowiedzi funkcja umożliwiająca łatwe reagowanie na nowe nadchodzące wiadomości e-mail w programie Outlook.

1. Kliknij filet > Informacia > Automatyczne odpowiedzi.

2. W oknie dialogowym Automatyczne odpowiedzi na zwolnienia należy:
(1) Sprawdź Wysyłaj automatyczne odpowiedzi opcja;
(2) Jest to opcjonalne. Zaznacz Wysyłaj tylko w tym przedziale czasowym opcję, a następnie określ czas rozpoczęcia i czas zakończenia zgodnie z potrzebami.
(3) Pod Wewnątrz mojej organizacji wpisz treść wiadomości automatycznych odpowiedzi.

Uwagi: Jeśli musimy automatycznie odpowiadać na wszystkie otrzymane wiadomości e-mail, możesz włączyć rozszerzenie Poza moją organizacją sprawdź Tylko moje kontakty or Każdy spoza mojej organizacji w razie potrzeby, a następnie wpisz treść wiadomości.

3. Kliknij OK przycisk.

Odtąd, kiedy otworzymy foldery pocztowe określonego konta wymiany, pokaże się pozioma notatka pod Wstążką przypominająca nam „Wysyłane są automatyczne odpowiedzi na to konto”. I możemy kliknąć wyłączać przycisk, aby bezpośrednio wyłączyć automatyczne odpowiedzi, i kliknij przycisk x po prawej stronie, aby ukryć notatkę.

7.2 Wysyłaj automatyczne odpowiedzi z regułą e-mail

O ile nam wiadomo, konta e-mail POP3 lub IMAP nie obsługują automatycznych odpowiedzi w Outlooku. Jeśli typ naszego konta e-mail to POP3 lub IMAP, możemy utworzyć regułę e-mail, aby włączyć automatyczne odpowiedzi w Outlooku.

Po pierwsze, musimy utworzyć szablon wiadomości e-mail dla reguły automatycznych odpowiedzi.

1. Stwórz Strona główna > nowy e-mail aby utworzyć nową wiadomość e-mail i wpisać treść automatycznej odpowiedzi w treści wiadomości.

2. W nowym oknie tworzenia wiadomości kliknij filet > Zapisz jako.

3. W oknie dialogowym Zapisz jako wpisz nazwę szablonu, wybierz Szablon Outlooka z Zapisz jako typ listę rozwijaną i kliknij przycisk Zapisz przycisk.

Teraz tworzony jest szablon automatycznej odpowiedzi. Możemy przejść dalej, aby utworzyć regułę automatycznej odpowiedzi.

4. Kliknij Strona główna > Zasady > Zarządzaj regułami i alertami.

5. W oknie dialogowym Reguły i alerty w obszarze Reguły e-mail Kliknij kartę Nowa zasada przycisk.

6. W Kreatorze reguł kliknij, aby podświetlić plik Zastosuj regułę do otrzymywanych wiadomości opcję i kliknij przycisk Następna przycisk.

7. W drugim Kreatorze reguł określ warunki, według których będziesz filtrować otrzymane wiadomości e-mail (w moim przypadku zaznaczam wyślij tylko do mnie opcja) i kliknij Następna przycisk.

8. W trzecim kreatorze zaznacz odpisz, używając konkretnego szablonu opcja w Krok 1 , a następnie kliknij podkreślony tekst określony szablon Krok 2

9. W otwartym oknie dialogowym Wybierz szablon odpowiedzi wybierz Szablony użytkownika w systemie plików z Zaglądać z listy rozwijanej, kliknij, aby wybrać szablon automatycznej odpowiedzi, który właśnie utworzyliśmy, i kliknij Otwarte przycisk.

10. Powróci do trzeciego kreatora reguł, kliknij Następna przycisk.

11. W czwartym Kreatorze reguł określ wyjątki zgodnie z potrzebami lub nie ustawiaj żadnych wyjątków i kliknij przycisk Następna przycisk.

12. W ostatnim Kreatorze reguł nazwij regułę w Krok 1 w polu, zaznacz opcje działania w razie potrzeby w Krok 2 sekcję i kliknij przycisk koniec przycisk.

13. W wyskakującym oknie dialogowym ostrzeżenia programu Microsoft Outlook kliknij plik OK przycisk, aby przejść dalej.

14. Następnie wraca do okna dialogowego Reguły i alerty. Upewnij się, że nowo utworzona reguła automatycznej odpowiedzi została zaznaczona i kliknij OK aby zamknąć okno dialogowe.

Odtąd wszystkie nowe nadchodzące wiadomości e-mail, które spełniają określone warunki, będą automatycznie odpowiadane za pomocą wstępnie ustawionego szablonu odpowiedzi.

7.3 Wysyłaj automatyczne odpowiedzi przez dodatek innej firmy

W tej sekcji przedstawiono dodatek innej firmy, Kutools dla programu Outlook, aby szybko włączyć automatyczne odpowiedzi z wstępnie ustawioną treścią odpowiadającą na jedno lub wiele kont e-mail, bez względu na ich typ!

Kutools dla programu Outlook: Doładuj program Outlook za pomocą ponad 100 niezbędnych narzędzi. Przetestuj go ZA DARMO przez 60 dni, bez żadnych zobowiązań!   Czytaj więcej...   Pobierz teraz!

1. Po zainstalowaniu Kutools dla programu Outlookkliknij Kutools > Odpowiedz > Menedżer automatycznych odpowiedzi w programie Outlook.

2. W oknie dialogowym Menedżer automatycznych odpowiedzi możemy wykonać następujące czynności:
(1) Zaznacz konta e-mail, dla których włączymy automatyczne odpowiedzi;
(2) W Prefiks tematu automatycznej odpowiedzi w polu wpisz słowa, które zostaną dodane przed tematami oryginalnych wiadomości e-mail;
(3) W Tekst automatycznej odpowiedzi wpisz treść automatycznej odpowiedzi.

3. Kliknij OK przycisk. Następnie funkcja automatycznej odpowiedzi jest włączona dla określonych kont e-mail. Odtąd, gdy nowe wiadomości e-mail pojawią się na tych kontach e-mail, będą odpowiadać automatycznie z określoną treścią odpowiedzi.

Uwagi: Możemy łatwo wyłączyć funkcję automatycznej odpowiedzi, klikając Kutools > Odpowiedz > Włącz automatyczną odpowiedź ponownie.


8. Odpowiedz z załącznikami

Podczas odpowiadania na wiadomość e-mail w programie Outlook załączniki z oryginalnej wiadomości e-mail nie zostaną domyślnie dodane do wiadomości z odpowiedzią. Aby pozostać załącznikami w odpowiadającej wiadomości, możemy zastosować funkcję dodawania lub wklejania innej firmy, aby to zrobić.

8.1 Odpowiadanie z załącznikami poprzez kopiowanie i wklejanie

Aby odpowiedzieć z załącznikami w Outlooku, możemy skopiować wszystkie załączniki z oryginalnej wiadomości e-mail, a następnie wkleić je do odpowiadającej wiadomości.

1. Kliknij, aby otworzyć wiadomość e-mail, na którą odpowiemy w okienku odczytu.

2. Kliknij prawym przyciskiem dowolny z załączników i wybierz Zaznacz wszystko z menu kontekstowego.

3. naciśnij Ctrl + C klucze do skopiowania wybranych załączników.

4. Kliknij Strona główna > Odpowiedz or Odpowiedz wszystkim odpowiedzieć na e-mail.

5. Teraz otwiera się wiadomość z odpowiedzią. Umieść kursor w treści wiadomości i naciśnij Ctrl + V klucze do wklejenia załączników. Wtedy zobaczymy, że wszystkie załączniki są dodane do paska załączników.

6. Utwórz wiadomość z odpowiedzią i wyślij ją w razie potrzeby.

8.2 Odpowiedz z załącznikiem przez zewnętrzny dodatek

Możemy również skorzystać z dodatku innej firmy, Kutools dla programu Outlook, aby szybko odpowiedzieć na wiadomość e-mail z pozostałymi załącznikami oryginalnej wiadomości e-mail w programie Outlook.

Kutools dla programu Outlook: Doładuj program Outlook za pomocą ponad 100 niezbędnych narzędzi. Przetestuj go ZA DARMO przez 60 dni, bez żadnych zobowiązań!   Czytaj więcej...   Pobierz teraz!

1. Wybierz e-mail, na który odpowiemy, i kliknij Kutools > Odpowiedz > Odpowiedz z załącznikiem or Odpowiedz wszystkim z załącznikiem.

2. Następnie otwiera się wiadomość z odpowiedzią z pozostałymi wszystkimi załącznikami oryginalnej wiadomości e-mail. Utwórz wiadomość z odpowiedzią i wyślij ją w razie potrzeby.


9. Odpowiedz wszystkim, w tym mnie

Kiedy stosujemy Odpowiedz wszystkim aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail do nadawcy i innych odbiorców, mój adres e-mail nie jest uwzględniany jako adresat w odpowiadającej wiadomości. Tutaj, ta sekcja przedstawi dwa rozwiązania, aby odpowiedzieć wszystkim, w tym mnie.

9.1 Odpowiedz wszystkim, w tym mnie, za pomocą reguły e-mailowej

Możemy utworzyć regułę e-mail, aby zawsze kopiować do siebie nasze odpowiedzi w programie Outlook, aby łatwo rozwiązać problem.

1. Kliknij Strona główna > Zasady > Zarządzaj regułami i alertami.

2. W oknie dialogowym Reguły i alerty w obszarze Reguły e-mail Kliknij kartę Nowa zasada przycisk.

3. W Kreatorze reguł kliknij, aby podświetlić plik Zastosuj regułę do wiadomości, które wysyłam opcję i kliknij przycisk Następna przycisk.

4. W drugim Kreatorze reguł zaznacz opcję z określonymi słowami w temacie opcja w Krok 1 , a następnie kliknij podkreślony tekst konkretne słowa Krok 2

5. W pojawiającym się oknie dialogowym Wyszukaj tekst wpisz RE: w pierwszym polu kliknij Dodaj , a następnie kliknij przycisk OK przycisk. Zobacz zrzut ekranu:

6. Następnie wraca do drugiego Kreatora reguł, kliknij Następna przycisk.

7. W trzecim Kreatorze reguł zaznacz opcję Cc wiadomość do osób lub grupy publicznej opcja w Krok 1 i kliknij podkreślony tekst ludzie lub grupa publiczna Krok 2

8. W pojawiającym się oknie dialogowym Adres reguły wpisz nasze adresy e-mail w Do i kliknij przycisk OK przycisk.

Tips:
(1) Jeśli musimy skopiować odpowiedzi do wielu kontaktów, wpisz adresy e-mail tych kontaktów i oddziel je średnikami.
(2) Możemy również kliknąć, aby wybrać kontakty, a następnie kliknąć Do aby dodać te kontakty jako odbiorców.

9. Następnie wraca do trzeciego Kreatora reguł i kliknij plik Następna przycisk, aby przejść dalej.

10. W czwartym Kreatorze reguł określ lub nie określaj żadnych wyjątków w razie potrzeby, a następnie kliknij Następna przycisk.

11. Teraz otwiera się ostatni Kreator reguł. Możemy wykonać następujące czynności:
(1) Wpisz nazwę nowej reguły w Krok 1 pudełko;
(2) W Krok 2 w sekcji, sprawdź opcje działania w razie potrzeby;
(3) Kliknij koniec przycisk.

12. W wyskakującym oknie dialogowym ostrzeżenia programu Microsoft Outlook kliknij plik OK przycisk.

13. Następnie powraca do okna dialogowego Reguły i alerty. Upewnij się, że nowa reguła e-mail jest zaznaczona, i kliknij OK aby zamknąć okno dialogowe.

Od teraz wszystkie wysłane przez nas odpowiedzi będą automatycznie kopiowane do nas.

Uwagi:
(1) Zasada ta nie tylko będzie dotyczyła odpowiedzi Cc, na które odpowiadamy wszystkim odbiorcom, ale także odpowiedzi Cc, na które odpowiadamy tylko nadawcom.
(2) Nawet jeśli w programie Outlook jest wiele kont e-mail, reguła nie może zidentyfikować konta e-mail, na którym e-maile pozostają, i prześle odpowiedzi tylko na określone konto e-mail.

9.2 Odpowiedz wszystkim, w tym mnie, za pomocą niesamowitego narzędzia

Możemy również skorzystać z dodatku innej firmy, Kutools dla programu Outlook, aby włączyć Uwzględnij mnie, gdy odpowiadam wszystkim i zawsze dodawaj moje konto e-mail jako adresata do wiadomości z odpowiedzią.

Kutools dla programu Outlook: Doładuj program Outlook za pomocą ponad 100 niezbędnych narzędzi. Przetestuj go ZA DARMO przez 60 dni, bez żadnych zobowiązań!   Czytaj więcej...   Pobierz teraz!

1. Po zainstalowaniu Kutools dla programu Outlookkliknij Kutools > Opcje.

2. Teraz pojawia się okno dialogowe Opcje. Włącz Odpowiedz zaznacz kartę Uwzględnij mnie, gdy odpowiadam wszystkim opcję i kliknij przycisk OK przycisk.

Od teraz, gdy wybieramy e-mail i klikamy Strona główna > Odpowiedz wszystkim, Nasz adres e-mail zostanie automatycznie dodany jako adresat do wiadomości z odpowiedzią.

Uwagi: Jeśli w naszym Outlooku istnieje wiele kont e-mail, tylko konto e-mail, na którym znajduje się aktualnie odpowiadająca wiadomość e-mail, zostanie dodane jako adresat do wiadomości z odpowiedzią.


10. Odpowiedz w formacie HTML lub zwykłym tekstem

Zwykle otrzymujemy wiadomości e-mail w różnych formatach wiadomości, a odpowiedzi domyślnie dziedziczą format wiadomości oryginalnych wiadomości e-mail. Możemy jednak zmienić format wiadomości dla jednej wiadomości z odpowiedzią lub zawsze odpowiadać na e-maile w ustalonym formacie wiadomości. Kwestie te zostały omówione w innych tematach i kliknij odpowiednie łącza, aby uzyskać szczegółowe informacje:

10.1 Zmień format wiadomości dla jednej wiadomości z odpowiedzią:
https://www.extendoffice.com/outlook-tutorials-edit-send-emails/advanced-compose-emails/outlook-message-formats.html#a2

10.2 Zawsze odpowiadaj w formacie zwykłego tekstu:
https://www.extendoffice.com/outlook-tutorials-edit-send-emails/advanced-compose-emails/outlook-message-formats.html#a5

10.3 Zawsze odpowiadaj w formacie HTML:
https://www.extendoffice.com/outlook-tutorials-edit-send-emails/advanced-compose-emails/outlook-message-formats.html#a6


11. Odpowiedz z innym podpisem

O ile wiemy, możemy określić różne podpisy dla kont e-mail, a także umożliwić określenie różnych podpisów dla nowych e-maili i odpowiedzi / przesłanych dalej. Kliknij poniższe hiperłącze, aby wyświetlić szczegółowe informacje:
https://www.extendoffice.com/outlook-tutorials-edit-send-emails/advanced-compose-emails/email-signatures.html#insert-automatically


Więcej artykułów ...


Najlepsze narzędzia biurowe

Kutools dla programu Outlook - Ponad 100 zaawansowanych funkcji, które usprawnią Twoje perspektywy

🤖 Asystent poczty AI: Natychmiastowe profesjonalne e-maile z magią AI — genialne odpowiedzi jednym kliknięciem, doskonały ton, biegła znajomość wielu języków. Zmień e-mailing bez wysiłku! ...

📧 Automatyzacja poczty e-mail: Poza biurem (dostępne dla POP i IMAP)  /  Zaplanuj wysyłanie wiadomości e-mail  /  Automatyczne CC/BCC według reguł podczas wysyłania wiadomości e-mail  /  Automatyczne przewijanie (Zasady zaawansowane)   /  Automatyczne dodawanie powitania   /  Automatycznie dziel wiadomości e-mail od wielu odbiorców na pojedyncze wiadomości ...

📨 Zarządzanie e-mail: Łatwe przywoływanie e-maili  /  Blokuj oszukańcze wiadomości e-mail według tematów i innych  /  Usuń zduplikowane wiadomości e-mail  /  Wiecej opcji  /  Konsoliduj foldery ...

📁 Załączniki ProZapisz zbiorczo  /  Odłącz partię  /  Kompresuj wsadowo  /  Automatyczne zapisywanie   /  Automatyczne odłączanie  /  Automatyczna kompresja ...

🌟 Magia interfejsu: 😊Więcej ładnych i fajnych emotikonów   /  Zwiększ produktywność programu Outlook dzięki widokom na kartach  /  Zminimalizuj program Outlook zamiast go zamykać ...

>> Cuda jednym kliknięciem: Odpowiedz wszystkim, dodając przychodzące załączniki  /   E-maile chroniące przed phishingiem  /  🕘Pokaż strefę czasową nadawcy ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Kontakty i kalendarz: Grupowe dodawanie kontaktów z wybranych e-maili  /  Podziel grupę kontaktów na pojedyncze grupy  /  Usuń przypomnienia o urodzinach ...

O Cechy 100 Poczekaj na eksplorację! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

 

Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations