Przejdź do głównej zawartości

Z łatwością twórz i wstawiaj wpis Auto Text w programie Excel

Autor: Silvia Ostatnia modyfikacja: 2021-01-13

Kutools dla programu Excel

Zwiększa Excela o ponad 300
Potężne funkcje

Podczas korzystania z programu Microsoft Excel może być konieczne ponowne wpisywanie często używanych treści. Czy kiedykolwiek próbowałeś zapisać często używane treści w programie Excel i używać ich ponownie bez wielokrotnego wpisywania? Tutaj Biblioteka zasobów użyteczność Kutools dla programu Excel może zrobić ci przysługę. Możesz łatwo zapisywać swoje treści, takie jak zakresy, formuły, wykresy itp. Jako wpisy Auto Text, i używać ich w dowolnym momencie za pomocą jednego kliknięcia.

Użyj ponownie ulubionego wykresu, dodając wykres jako wpis Autotekstu

Ponownie użyj zakresu danych, dodając go jako wpis Autotekstu

Ponownie użyj dowolnych formuł, dodając je jako wpisy Autotekstu

Ponownie wykorzystaj obiekty clipart lub obrazy, dodając je jako Autotekst

Łatwo przenieś zapisane wpisy Autotekstu, eksportując lub importując funkcję


Kliknij Kutools > wstawka > Biblioteka zasobów. Zobacz zrzut ekranu:


Użyj ponownie ulubionego wykresu, dodając wykres jako wpis Autotekstu

Z Biblioteka zasobów użyteczność Kutools dla programu Excel, możesz zapisać swój ulubiony wykres jako wpis Autotekstu. Wykonaj następujące czynności.

1. kliknij Kutools > wstawka > Biblioteka zasobów włączyć Biblioteka zasobów szkło.

Note: Domyślnie Biblioteka zasobów okienko znajduje się po lewej stronie programu Excel.

2. Wybierz wykres, który chcesz zapisać jako automatyczny tekst, a następnie kliknij Dodaj wybraną zawartość do biblioteki zasobów  przycisk w Biblioteka zasobów szkło. Zobacz zrzut ekranu:

3. w Nowy wpis w bibliotece zasobów okno dialogowe, skonfiguruj w następujący sposób.

3.1) Wpisz nazwę wykresu w Imię pudełko;
3.2) Wybierz grupę z Zarządzanie Lista rozwijana;
3.3) Lub możesz utworzyć nową grupę lub podgrupę dla wybranej grupy, klikając Dodaj grupę listę rozwijaną i wybierając Dodaj grupę or Dodaj podgrupę z listy rozwijanej.
3.4) Kliknij Dodaj przycisk.

Note: Po kliknięciu Dodaj grupę or Dodaj podgrupę, A Kutools dla programu Excel pojawi się okno dialogowe, wpisz nazwę grupy, a następnie kliknij OK przycisk.

Następnie możesz zobaczyć, że wybrany wykres został pomyślnie dodany jako wpis Autotekstu.

4. Aby skorzystać z tego wykresu, możesz po prostu kliknąć ten wykres w Biblioteka zasobów okienko, aby wstawić go do dowolnego potrzebnego skoroszytu.

Poza tym, jeśli chcesz wstawić ten wykres jako obraz w programie Excel, umieść kursor na tym wykresie i kliknij ikonę rozwijaną, kliknij Wstaw jako a następnie wybierz typ obrazu z menu listy. Zobacz zrzut ekranu:


Ponownie użyj zakresu danych, dodając go jako wpis Autotekstu

W tej sekcji dowiesz się, jak utworzyć zakres danych jako wpis Autotekstu i łatwo używać go w programie Excel.

1. Po włączeniu Biblioteka zasobów okienku, klikając Kutools > wstawka > Biblioteka zasobów. Wybierz zakres danych, które chcesz dodać jako wpis Autotekstu.

2. Następnie utwórz automatyczny wpis tekstowy z wybranym zakresem w następujący sposób.

2.1) Kliknij Dodaj wybraną treść do biblioteki zasobów przycisk w Biblioteka zasobów szkło;
2.2) W Nowy wpis w bibliotece zasobów W oknie dialogowym wprowadź nazwę tego Autotekstu do pliku Imię pudełko;
2.3) Wybierz grupę w Zarządzanie Lista rozwijana;
2.4) Lub możesz utworzyć nową grupę lub podgrupę dla wybranej grupy, klikając Dodaj grupę listę rozwijaną i wybierając Dodaj grupę or Dodaj podgrupę z listy rozwijanej. Zobacz zrzut ekranu:
2.5) Kliknij Dodaj przycisk.

Note: Po kliknięciu Dodaj grupę or Dodaj podgrupę, A Kutools dla programu Excel pojawi się okno dialogowe, wpisz nazwę grupy, a następnie kliknij OK przycisk.

Następnie wybrany zakres jest dodawany jako wpis Autotekstu i znajduje się w określonej grupie.

4. Aby skorzystać z tego wpisu Autotekstu, wykonaj następujące czynności:

1). Aby wstawić go jako tekst, wybierz komórkę w arkuszu roboczym, aby wyświetlić zakres, wejdź do grupy, a następnie kliknij wpis bezpośrednio, aby go wstawić. Zobacz zrzut ekranu:

2). Aby wprowadzić go jako obrazek, umieść kursor na tym wpisie, kliknij ikonę rozwijania> Wstaw jako, A następnie kliknij Bitmap or Obraz (EMF) w menu listy.


Ponownie użyj dowolnych formuł, dodając je jako wpisy Autotekstu

Formuły są bardzo przydatne dla większości użytkowników programu Excel, jeśli w skoroszycie znajduje się wiele formuł i zawsze używasz ich w codziennej pracy. Możesz dodać formułę jako Autotekst i wstawić ją do arkusza w następujący sposób.

1. Po włączeniu Biblioteka zasobów kliknij komórkę z formułą, którą chcesz dodać jako wpis Autotekstu.

2. Teraz formuła komórki zostanie wyświetlona na pasku formuły, zaznacz ją na pasku formuły, a następnie kliknij Dodaj wybraną zawartość do biblioteki zasobów  w panelu Biblioteka zasobów. Zobacz zrzut ekranu:

3. w Dodaj pozycję biblioteki zasobów okno dialogowe, skonfiguruj w następujący sposób.

3.1) Wpisz nazwę wykresu w Imię pudełko;
3.2) Wybierz grupę z Zarządzanie Lista rozwijana;
3.3) Lub możesz utworzyć nową grupę lub podgrupę dla wybranej grupy, klikając Dodaj grupę listę rozwijaną i wybierając Dodaj grupę or Dodaj podgrupę z listy rozwijanej.
3.4) Kliknij przycisk Dodaj.

4. Aby użyć tego nowego wpisu Autotekstu, przejdź do grupy Formuły w Biblioteka zasobów okienku, a następnie kliknij je, aby wstawić do arkusza. Po wstawieniu formuły wystarczy zmienić odwołanie do komórki zgodnie z potrzebami.


Ponownie wykorzystaj obiekty clipart lub obrazy, dodając je jako Autotekst

Oprócz wykresów, zakresów i formuł, które można dodać jako wpis Autotekstu, obiekty clipart lub obrazy można również dodać jako wpis Autotekstu za pomocą Biblioteka zasobów użyteczność Kutools dla programu Excel.

Metoda dodawania i używania obiektów clipart lub obrazów jako wpisu Autotekstu jest taka sama, jak metoda, którą wprowadziliśmy powyżej. Możesz śledzić powyższe kroki aby zakończyć tworzenie tego klipu, grafiki lub obrazów, tworzenie i używanie pozycji Autotekstu.


Łatwo przenieś zapisane wpisy Autotekstu, eksportując lub importując funkcję

Jeśli musisz ponownie zainstalować komputer lub przejść na nowy komputer, aby zachować utworzony wpis Autotekstu, możesz skorzystać z funkcji eksportu i importu Biblioteki zasobów.

Otwórz okienko Autotekstu, klikając Kutools > wstawka > Biblioteka zasobów.

Wyeksportuj wpis Autotekstu

1. w Biblioteka zasobów okienko, kliknij  rozwijany przycisk, a następnie wybierz Eksportuj bibliotekę zasobów. Zobacz zrzut ekranu:

2. w Eksportuj bibliotekę zasobów okno dialogowe iw programie Wybierz grupę , zaznacz grupy bibliotek zasobów, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij przycisk.

  • Kliknij Wybierz wszystko przycisk wybierze jednocześnie wszystkie grupy bibliotek zasobów;
  • Kliknij Odwrotność przycisk natychmiastowo odwraca cały wybór.

3. W wyskakującym okienku Zapisz jako w oknie dialogowym wybierz folder do zapisania tekstu automatycznego, a następnie kliknij Zapisz przycisk. Zobacz zrzut ekranu:

4. Kiedy wraca do Eksportuj bibliotekę zasobów okno dialogowe, kliknij przycisk OK przycisk. Następnie Kutools dla programu Excel pojawi się okno dialogowe, kliknij OK.

Zaimportuj wpis Autotekstu

1. w Biblioteka zasobów okienko, kliknij  rozwijany przycisk, a następnie kliknij Importuj bibliotekę zasobówzobacz zrzut ekranu:

2. w Importuj bibliotekę zasobów okno dialogowe, kliknij przycisk przycisk.

Note: Możesz sprawdzić Usuń starą bibliotekę zasobów pole, aby usunąć oryginalną bibliotekę zasobów.

3. w Otwarte W oknie dialogowym wybierz wyeksportowany plik biblioteki zasobów, a następnie kliknij Otwarte przycisk.

4. Jeśli istnieją zduplikowane nazwy grup, pojawi się okno komunikatu ostrzegawczego przypominające o scaleniu zduplikowanej grupy bibliotek zasobów, czy nie. (Kliknij OK aby scalić grupę bibliotek zasobów o tej samej nazwie w jedną lub kliknij Anuluj aby zaimportować bibliotekę zasobów w normalny sposób.)

Tips:

1. Możesz dodać nową grupę lub podgrupę do wybranej grupy, klikając Dodaj grupę rozwijana lista, wybieranie Dodaj grupę główną or Dodaj podgrupę do wybranej grupy z listy rozwijanej, nadając nazwę grupie w wyskakującym oknie dialogowym, a następnie klikając OK , aby zapisać ustawienia.

2. Aby zmienić nazwę grupy biblioteki zasobów, wybierz ją w okienku, a następnie kliknij Zmień nazwę bieżącej biblioteki zasobów grupa przycisk. W wyskakującym oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij OK przycisk. Zobacz zrzut ekranu:

3. Aby zmienić nazwę pozycji biblioteki zasobów, kliknij ikonę rozwijaną pozycji biblioteki zasobów, wybierz przemianować na liście. w Kutools dla programu Excel wpisz nową nazwę, a następnie kliknij OK przycisk.

4. Aby usunąć jedną z bibliotek zasobów, wystarczy kliknąć przycisk zamykania obok nazw grup. Ale jeśli chcesz usunąć pozycję biblioteki zasobów, kliknij ikonę rozwijaną pozycji, a następnie kliknij Usuń w menu listy, zobacz zrzut ekranu:

5. Jeśli w grupie jest liczba pozycji biblioteki zasobów, możesz zastosować rozszerzenie FILTRY opcja szybkiego filtrowania potrzebnego, zaznaczając plik FILTRY a następnie wpisując nazwę wpisu w polu tekstowym. Zobacz zrzut ekranu:

6.  Pokaż podgląd na liście biblioteki zasobów Przycisk: kliknij ten przycisk, aby wyświetlić lub ukryć podgląd w Biblioteka zasobów pole listy, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

7.  Pokaż pływający podgląd pozycji biblioteki zasobów Przycisk: Po włączeniu tej funkcji, po najechaniu myszą na pozycję Biblioteki zasobów, pływający podgląd tego wpisu pojawi się automatycznie. Zobacz zrzut ekranu:

8.  Udostępnij tę funkcję swojemu przyjacielowi lub w mediach społecznościowych przycisk: Jeśli podoba Ci się ta funkcja i chcesz udostępnić ją znajomym lub innym mediom społecznościowym, kliknij ten przycisk, a udostępnisz ją szybko i łatwo. Zobacz zrzut ekranu:


Kutools dla programu Excel: z ponad 300 przydatnymi dodatkami do programu Excel, które można wypróbować bezpłatnie i bez ograniczeń w ciągu 30 dni. Pobierz i bezpłatną wersję próbną teraz!


Zalecane narzędzia zwiększające produktywność
Poniższe narzędzia mogą znacznie zaoszczędzić czas i pieniądze. Który z nich jest dla Ciebie odpowiedni?
Karta Office: Korzystanie z przydatnych kart w biurze, jak droga Chrome, Firefox i New Internet Explorer.
Kutools dla programu Excel: Ponad 300 zaawansowanych funkcji programu Excel 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 i Office 365.

Kutools dla programu Excel

Opisana powyżej funkcjonalność to tylko jedna z 300 potężnych funkcji Kutools for Excel.

Zaprojektowany dla programu Excel (Office) 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 i Office 365. Bezpłatne pobieranie i używanie przez 30 dni.

Zrzut ekranu Kutools dla programu Excel

btn czytaj więcej      pobieranie btn     zakup btn

Comments (1)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Can I create an Auto Text chart that will be updated depending on where it's pasted?
There are no comments posted here yet
Leave your comments
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations