Przejdź do głównej zawartości

Jak wdrożyć pakiet MSI przy użyciu usługi Active Directory

Autor: Wsparcie techniczne Ostatnia modyfikacja: 2020-02-21

Jeśli używasz Microsoft SCCM do wdrażania oprogramowania i zarządzania nim nie jest potrzebny ten artykuł. Pakiet Exe i MSI jest właśnie dla Ciebie.
Jeśli chcesz wdrożyć oprogramowanie na wszystkich komputerach w firmie lub organizacji przy użyciu Active Directory, pobierz najpierw pakiet instalacyjny MSI.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wdrażania pakietu MSI, przejdź do Jak używać zasad grupy do zdalnego instalowania oprogramowania w systemie Windows Server.

Zobacz zrzuty ekranu dotyczące wdrażania


Wdróż MSI w systemie Windows Server 2019 (lub nowszym), 2016, 2012, 2008 i 2003

 • Krok 1: Utwórz punkt dystrybucji
 • Zaloguj się do systemu Windows Server przy użyciu konta administratora.
 • Utwórz udostępniony folder sieciowy. Na przykład utwórz folder udostępniony d: \ wdróż na serwerze.
 • Włącz uprawnienia d: \ wdróż aby wszyscy użytkownicy mogli czytać.
 • Skopiuj plik MSI (na przykład: KonfiguracjaOfficeTabMSI.msi) do d: \ deploy.

 • Krok 2: Edytuj właściwości pakietu MSI
 • Musisz zainstalować Narzędzie Orca zanim będzie można edytować właściwości pakietu MSI. Nie musisz instalować Orca jeśli używasz Server 2003 SP1 lub nowszych wersji. Jeśli nie masz narzędzia Orca, możesz kliknij tutaj, aby pobrać i zainstalować go.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik MSI w d: \ wdróżi wybierz „Edytuj w Orca”z menu podręcznego.
 • Wybierz Właściwość w Tabelach po lewej stronie. Wprowadź nazwę i kod licencji w „NAZWA_LICENCJI PROP"I"PROP_LICENSKOD”. Żaden użytkownik w Twojej organizacji nie musi wpisywać licencji po wdrożeniu.
 • Wskazówka: Musisz połączyć kilka linii kodu licencji w jedną linię, ponieważ we właściwości „PROP_LICENSECODE” zachowywany jest tylko jeden wiersz treści.

 • Krok 3: Przypisz pakiet
  Następujące metody są odpowiednie dla przypadków bez SCCM (System Center Configuration Manager) i SMS (Systems Management Server)
 • Zacząć Przystawka Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij Start, wskaż Narzędzia administracyjne, A następnie kliknij Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 • W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij Właściwości.
 • Kliknij Zasady grupy kartę, wybierz Domyślne zasady domeny lub inny żądany obiekt zasad grupy, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 • Pod Konfiguracja komputera, rozwiń Ustawienia oprogramowania.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy instalacja oprogramowania, wskaż Nowości, A następnie kliknij Pakiet.
 • W Otwarte W oknie dialogowym wpisz pełną ścieżkę Universal Naming Convention (UNC) udostępnionego pakietu instalatora, który chcesz. Na przykład, \\ MyServer \ share \ SetupOfficeTabMSI.msi („MyServer” to nazwa serwera w sieci. „Share” to nazwa udziału sieciowego d: \ wdróż). Ważne: upewnij się, że używasz ścieżki UNC do udostępnionego pakietu instalatora.
 • Kliknij Otwarte.
 • Kliknij Przydzielony, A następnie kliknij OK. Pakiet zostanie wyświetlony w prawym okienku pliku Okno Zasady grupy.
 • Zamknij Przystawka Zasady grupykliknij OK, a następnie zamknij Przystawka Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 • Po uruchomieniu komputerów klienckich w firmie / organizacji oprogramowanie zostanie zainstalowane automatycznie.