Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Zaloguj Się  \/ 
x
or
x
Rejestruję się  \/ 
x

or

Kutools dla programu Excel: Potężny zestaw narzędzi programu Excel

Kutools dla programu Excel to potężny zestaw narzędzi programu Excel, który uwalnia Cię od wykonywania czasochłonnych operacji w programie Excel. Zestaw narzędzi zawiera ponad 300 zaawansowanych funkcji dla programów Excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 i Office 365.

Najnowsza aktualizacja:  Kutools dla programu Excel 25.00
Data: czerwiec 08, 2021
Czekamy na wszystkie pytania, opinie i zgłoszenia błędów. Zwykle potrzebujemy następujących informacji: Kontakt
 • Krótki opis problemu i sposobu, w jaki można go powtórzyć (jeśli dotyczy).
 • Twój system operacyjny (Windows 10, 8, Windows 7 itp.) I informacje o wersji pakietu Microsoft Office.
 • Zrzuty ekranu ilustrujące problem - jak zrobić zrzut ekranu? http://www.take-a-screenshot.org

Zasubskrybuj Newsletter:


Kutools dla samouczków funkcji programu Excel:


Możesz szybko uzyskać dostęp do samouczków funkcji, wpisując nazwę funkcji w poniższym polu wyszukiwania. Na przykład, jeśli chcesz wiedzieć, jak używać Czytanie widoku układuwystarczy wpisać czytanie słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Wyświetl grupę:

Śledź Snap (kopia zapasowa bieżącego skoroszytu): Tymczasowo wykonaj kopię zapasową bieżącego skoroszytu w dowolnym momencie
Okienko nawigacji: Wypisz wszystkie arkusze, skoroszyty, kolumny i nazwy
Zaawansowane wyszukiwanie i zamienianie: Łatwo znajduj i zamieniaj w wielu arkuszach i skoroszytach
Rozmiar obszaru roboczego: Szybko zmień rozmiar obszaru roboczego
Czytanie widoku układu: Łatwe czytanie / przeglądanie dużej liczby wierszy i kolumn
Pokaż kolumny: Przełącz wszystkie ukryte kolumny, aby były widoczne lub niewidoczne
Pokaż arkusze: Przełącz wszystkie ukryte arkusze, aby były widoczne lub niewidoczne
Ukryj / odkryj skoroszyty i arkusze: Ukryj lub odkryj skoroszyty i arkusze
Wyświetl opcje: Przełącz ustawienia skoroszytu i arkusza
Ustaw obszar przewijania: Ustaw obszar przewijania (ukryj niezaznaczone kolumny i wiersze jednocześnie)
Ukryj niewybrane arkusze: Ukryj wszystkie nieaktywne (lub wszystkie niewybrane) arkusze
Ukryj nieaktywne okna: Ukryj inne skoroszyty (wszystkie nieaktywne okna)
Odkryj wszystkie zakresy: Odkryj wszystkie wiersze i kolumny
Odkryj wszystkie arkusze: Pokaż wszystkie ukryte arkusze
Odkryj wszystkie okna: Odkryj wszystkie ukryte okna skoroszytów

Zakres i grupa komórek:

Dostosuj rozmiar komórki: Ustaw wysokość wiersza lub szerokość kolumny w calach, funtach, centymetrach lub pikselach
Scal te same komórki: Scal sąsiednie komórki w kolumnie z tymi samymi danymi / wartością
Rozłącz komórkę: Rozdziel komórki i wypełnij wartości
Odwróć zakres poziomy: Odwróć (odwróć) kolejność danych w kolumnach lub wierszach
Odwróć zakres pionowy: Odwróć (odwróć) kolejność danych w kolumnach lub wierszach
Wymiary tabeli transpozycji: Konwertuj tabelę 2-wymiarową / krzyżową na listę
Zakres transformacji: Transponuj (konwertuj) pojedynczą kolumnę lub wiersz do zakresów
Zakresy wymiany: Zamień wiersze, kolumny lub zakresy
Sortuj zakres losowo: Sortuj lub zaznacz losowo komórki, wiersze i kolumny
Porównaj komórki: Łatwo porównaj dwa zakresy komórek, jeśli są równe lub różne
Wybierz te same i różne komórki: Porównanie dwóch zakresów w celu wybrania zduplikowanych lub unikalnych wartości
Zapobiegaj duplikowaniu: Zapobiegaj zduplikowanym wpisom w kolumnie
Zapobiegaj pisaniu: Z łatwością zapobiegaj wpisywaniu specjalnych lub określonych znaków w komórkach
Zezwalaj tylko na wprowadzanie określonych znaków w zakresie komórek
Kopiuj zakresy: Skopiuj wiele zaznaczeń lub zakresów
Konwertuj między tekstem a liczbą: Konwertuj / wymuszaj tekst na liczbę lub liczbę na tekst
Konwertuj między rzymską a liczbą: Konwertuj między cyframi rzymskimi i liczbami
Konwertuj formułę na tekst: Szybko konwertuj formuły komórek na ciągi tekstowe
Konwertuj tekst na formułę: Szybko przekonwertuj ciąg tekstowy na formułę
Konwertuj na datę: Zidentyfikuj i przekonwertuj format daty
Konwertuj czas: Konwertuj czas na sekundy / minuty / godziny
Wymiana walut: Przelicz walutę (USD na EURO / USD na GBP)
Konwersja jednostek: Konwertuj jednostki miary
Konwersja systemów liczbowych: Konwertuj między różnymi systemami liczbowymi bez używania formuły
Przeliteruj liczby: Zamień lub przeliteruj liczbę na angielskie słowa
Zmień znak wartości: Zmień znaki liczb (Napraw końcowe znaki ujemne / Zmień wszystkie wartości ujemne na dodatnie)
Zaawansowane wiersze łączenia: Szybko łącz wiersze na podstawie tej samej wartości
Konwertuj liczbę na porządkową: Szybko konwertuj liczby na liczebniki porządkowe
Rzeczywiste: Zastąp formuły obliczonymi wartościami / wynikami w komórkach
Okrągły (bez wzoru): Wartości w okrągłych komórkach bez formuły
Połącz (wiersze i kolumny): Połącz (scal) wiele kolumn lub wierszy

Grupa edytująca:

Super znalezisko:
Znajdź określone ciągi tekstowe tylko w komentarzach
Znajdź określony ciąg tekstowy tylko w wartości komórki
Znajdź określone ciągi tekstowe tylko w formułach
Znajdź komórki zawierające wartości typu daty na podstawie kryteriów
Znajdź liczby na podstawie kryteriów
Przeszukuj określone wartości tekstowe tylko w hiperłączach
Znajdź wszystkie komórki z określonym formatowaniem
Rozmyte wyszukiwanie: Znajdź i zamień podobne rekordy z listy wartości komórek
Wybierz pomocnika zasięgu: Zaznacz, odznacz i odwróć wiele zakresów
Wybierz wiersze i kolumny przedziałów: Wybierz interwał (co drugi) wiersze lub kolumny
Wybierz scalone komórki: Znajdź i wybierz scalone komórki
Wybierz ostatnie komórki: Aby zaznaczyć ostatnią komórkę z używanego zakresu lub ostatnią komórkę z danymi ostatniego wiersza lub kolumny
Wybierz komórki z wartością maksymalną lub minimalną: Wybierz komórkę wartości maksymalnej lub minimalnej (najmniejszej lub największej)
Wybierz komórki z wartością błędu: Wybierz komórki z wartościami błędów
Wybierz określone komórki: Wybierz określone komórki, wiersze i kolumny
Wybierz komórki z formatem: Wybierz komórki na podstawie formatowania
Wybierz odblokowane komórki: Szybko wybierz wszystkie odblokowane komórki
Wybierz Unblank Cells: Z łatwością wybierz niepuste lub niepuste komórki
Wybierz zduplikowane i unikalne komórki: Znajdź zduplikowane lub unikalne komórki / wiersze w zakresie
Wstaw wiersze tytułów: Wstaw wiersze tytułów do zakresu
Wstaw puste wiersze i kolumny: Wstaw puste wiersze lub kolumny co pozostałe wiersze / kolumny
Wstaw datę: Wstaw datę z formatowaniem daty
Pole wyboru wstawiania wsadu: Szybko wstawiaj wiele pól wyboru jednocześnie
Przycisk opcji wstawiania wsadu: Szybko wstawiaj wiele przycisków opcji jednocześnie
Wstaw znak wodny: Szybko wstawiaj i usuwaj znaki wodne
Automatyczny tekst: Z łatwością twórz i wstawiaj automatyczne wpisy tekstowe
Wstaw numery sekwencji: Utwórz i wstaw unikalne numery sekwencji
Znajdź brakujący numer kolejny: Szybko znajduj i uzupełniaj brakujące liczby po kolei
Wypełnij listy niestandardowe: Twórz własne listy i wypełniaj nimi komórki
Wyświetl wszystkie kombinacje: Szybkie generowanie / wyświetlanie wszystkich możliwych kombinacji określonych list
Wstaw punktor lub numerację: Szybkie wstawianie punktorów lub numeracji w wielu komórkach w programie Excel
Wstaw losowe dane: Używanie generatora liczb losowych do generowania liczb i hasła
Wypełnij puste komórki: Wypełnij puste komórki wartością powyżej lub 0
Usuń puste wiersze: Usuń lub usuń wszystkie puste wiersze od dołu / zakresu
Usuń wiersze i kolumny: Usuń puste lub ukryte wiersze (kolumny)
Usuń narzędzia: Usuń wszystkie wykresy, pola tekstowe i osadzone obiekty OLE
Usuń kontrolki internetowe: Usuń wszystkie obiekty html, takie jak pole wyboru
Pole wyboru usuwania partii: Usuń / usuń wiele pól wyboru
Przycisk opcji usuwania partii: Przyciski opcji usuwania partii
Usuń wszystkie makra: Usuń wszystkie makra w arkuszu lub skoroszycie
Wsadowo usuń wszystkie makra: Zbiorcze usuwanie lub usuwanie wszystkich makr ze skoroszytów
Usuń spacje: Usuń spacje przed / po tekście lub usuń dodatkowe spacje z tekstu
Zmień wielkość liter: Zmień wielkość liter tekstu na wielkie litery, małe i właściwe
Numery indeksów dolnych we wzorach chemicznych: Prawidłowo indeksuj wszystkie liczby w równaniach chemicznych
Usuń według pozycji: Usuń lub usuń znaki z początku / końca ciągów tekstowych
Odwróć kolejność tekstową: Odwróć ciąg tekstowy lub kolejność słów
Zastąp znaki akcentowane: Zastąp wiele znaków akcentowanych zwykłymi znakami
Wyodrębnij tekst: Szybko wyodrębnij określony tekst z komórek
Wyodrębnij adres e-mail: Wyodrębnij adres e-mail z ciągu tekstowego
Dodaj tekst: Dodaj ten sam tekst w zakresie komórek
Nazwy podzielone: Podziel imię, drugie imię i nazwisko
Podział komórki: Szybko podziel zawartość komórki za pomocą spacji lub innych ograniczników
Usuń znaki: Usuń z komórek znaki numeryczne, alfabetyczne, niedrukowalne lub alfanumeryczne
Alternatywne cieniowanie wierszy / kolumn: Zacieniuj co drugi wiersz / kolumnę
Indeks górny / dolny (formatowanie): Sformatuj tekst jako indeks górny lub dolny
Zastosuj formatowanie daty: Zastosuj formatowanie daty do zakresu dat
Kopiuj formatowanie komórek: Skopiuj formatowanie komórki z jednej komórki do innych komórek
Wyczyść formatowanie wszystkich komórek: Całkowicie wyczyść całe formatowanie komórek zakresu
Konwertuj hiperłącza: Wyodrębnij linki URL z hiperłączy lub przekonwertuj zwykłe linki tekstowe na hiperłącza
Znajdź i zepsuj uszkodzone linki: Znajdź i zepsuj uszkodzone linki (odniesienia zewnętrzne)
Usuń hiperłącza: Usuń wszystkie hiperłącza do zakresów, arkuszy i skoroszytu
Kalkulator Kutools: Pobiera wartości z komórek do operacji i wkleja wyniki do komórek
Narzędzia operacyjne: Zastosuj operacje matematyczne do zakresu bez formuły
Zmień kształt komentarza: Zmień kształt pola komentarza
Narzędzia komentarzy do komórek: Modyfikuj komentarze w wielu komórkach
Utwórz listę komentarzy: Szybko wyodrębnij i wyświetl wszystkie komentarze do nowego arkusza lub skoroszytu
Komentarz dotyczący formatu: Szybko formatuj wszystkie komentarze na podstawie komentarza
Znajdź / zamień tekst komentarza: Szybko znajduj i zamieniaj tekst w komentarzach
Usuń / dodaj nazwę użytkownika w komentarzu: Szybko zmień / usuń / dodaj nazwisko autora w komentarzach
Konwertuj komentarz i komórkę: Szybko konwertuj zawartość komórki i komentarze
Komentarz autodopasowania: Automatycznie zmieniaj rozmiar pól komentarzy, aby dopasować je do zawartości

Grupa formuł:

   Funkcje:

Policz według koloru komórki: Używanie funkcji do liczenia / sumowania komórek według wypełnienia lub koloru czcionki
Hrabia Char: Policz wystąpienia znaku w ciągu
Wyodrębnij liczby: Wyodrębnij liczby z mieszanego ciągu tekstowego za pomocą funkcji
Odwróć tekst: Łatwo odwróć kolejność znaków w komórce z funkcjami
Suma pogrubioną czcionką: Szybko sumuj tylko pogrubione wartości / liczby
Policz pogrubioną czcionką: Z łatwością policz liczbę tylko pogrubionych komórek w zakresie
WIDOCZNE: Z łatwością sumuj / licz / średnie tylko widoczne komórki, wiersze lub kolumny

   Formuły:

Dodaj godziny / minuty / sekundy do tej pory: Z łatwością dodawaj godziny / minuty / sekundy do daty i godziny
Dodaj lata / miesiące / dni / tygodnie do tej pory: Dodaj lata / miesiące / dni / tygodnie do tej pory
Oblicz wiek na podstawie urodzin: Oblicz wiek według daty urodzenia
Sumuj liczby w komórce: Zsumuj wszystkie cyfry / liczby w komórce
Suma wartości bezwzględnych: Z łatwością sumuj wartości bezwzględne w zakresie
Poszukaj wartości na liście: Szybko wyszukaj wartość i zwróć inną komórkę z tabeli
Policz weekendy między dwiema datami: Szybko policz liczby weekendów / dni tygodnia / określonego dnia tygodnia między dwiema datami
Znajdź n-te wystąpienie znaku: Łatwo znajdź pozycję n-tego wystąpienia znaku w ciągu tekstowym
Policz słowa w zakresie: Szybko policz liczbę słów
Znajdź najczęstszą wartość: Szybko policz liczbę słów
Usuń czas od daty: Szybko usuń czas z formatu daty i godziny na stałe

Dokładna kopia wzoru: Kopiuj dokładne formuły bez zmiany odwołań do komórek
Konwertuj odniesienia: Konwertuj odwołanie do komórki na odniesienie względne / bezwzględne
Zastąp nazwy zakresów: Zastąp nazwę w formułach odwołaniem do komórki
Ukryj / odkryj nazwę zakresu: Łatwo ukryj lub odkryj nazwany zakres
Kreator warunków błędu: Zastąp komunikaty o błędach w formułach zerowymi, pustymi komórkami lub dostosuj tekst
Dynamicznie odwołuj się do arkuszy roboczych: Szybko wypełniaj odwołania do komórek z wielu arkuszy
Śledzenie precedensów i zależności: Szybko prześledź wszystkie zależności lub precedensy

Grupa skoroszytów i arkuszy:

Narzędzia skoroszytu

Podziel skoroszyt: Podziel lub zapisz każdy arkusz / arkusz roboczy ze skoroszytu jako jeden oddzielny plik Excel
Konwerter formatu pliku: Konwertuj wiele plików XLSX na pliki XLS lub PDF
Wstaw informacje ze skoroszytu: Wstaw nazwę pliku lub ścieżkę do komórki / nagłówka lub stopki
Otwórz folder zawierający: Otwórz bieżący katalog / folder aktywnego skoroszytu
Kopiuj pełną ścieżkę: Skopiuj i wstaw nazwę i ścieżkę do aktywnego pliku skoroszytu
Następnym razem automatycznie otwórz te skoroszyty: Automatycznie otwieraj określone skoroszyty podczas uruchamiania programu Excel
Połącz arkusze robocze:


Połącz wiele arkuszy roboczych / zakresów ze skoroszytów w jeden arkusz roboczy
Połącz / scal wszystkie arkusze robocze o tej samej nazwie w skoroszytach w jeden arkusz roboczy
Połącz / scal arkusze lub skoroszyty w jeden skoroszyt
Podsumuj i oblicz dane z wielu arkuszy roboczych w jednym arkuszu

Narzędzia arkusza roboczego

Synchronizuj arkusze: Synchronicznie zaznacz te same komórki we wszystkich arkuszach
Sortuj arkusze: Sortuj lub układaj arkusze / arkusze alfabetycznie
Zablokuj okienka Wiele arkuszy roboczych: Zablokuj okienka w wielu arkuszach
Odblokuj okienka Wiele arkuszy roboczych: Odblokuj okienka w wielu arkuszach
Zmień nazwę wielu arkuszy roboczych: Zmień nazwę wielu arkuszy
Utwórz listę nazw arkuszy: Utwórz indeks arkuszy w aktywnym skoroszycie
Kopiuj wiele arkuszy roboczych: Skopiuj lub wstaw wiele arkuszy
Utwórz Arkusze Sekwencji: Utwórz nowy skoroszyt z niestandardowymi nazwami arkuszy
Wieczny kalendarz: Wstaw kalendarz miesięczny lub roczny w programie Excel
Podziel dane: Podziel dane na wiele arkuszy
Usuń puste arkusze: Usuń wszystkie puste arkusze za pomocą jednego kliknięcia
Usuń wszystkie ukryte arkusze: Usuń wszystkie ukryte arkusze za pomocą jednego kliknięcia
Usuń wszystkie nieaktywne arkusze: Usuń wszystkie arkusze z wyjątkiem bieżącego / aktywnego ze skoroszytu
Połącz arkusze robocze: Scal wiele arkuszy lub skoroszytów w jeden skoroszyt
Scalanie tabel: Aktualizuj lub scalaj tabele, dopasowując kolumny z dwóch arkuszy roboczych / skoroszytów
Eksportuj zakres do pliku: Eksportuj lub zapisz zakres jako CSV, HTML i skoroszyt
Zakres eksportu jako grafikę: Zakres eksportu jako plik obrazu
Eksportuj grafikę: Zapisuj i eksportuj wykresy wykresów (obrazy lub kształty) jako pliki obrazów JPEG
Wstaw plik do kursora: Wstaw zawartość plików CSV, Excel, Text lub PRN w pozycji kursora
Lista nazw plików: Pobierz i utwórz listę nazw plików w folderze lub katalogu
Utwórz foldery na podstawie zawartości komórki: Twórz foldery na podstawie wartości komórek
Kreator drukowania wielu skoroszytów: Wydrukuj wiele skoroszytów z katalogu
Drukuj Kreatora wielokrotnego wyboru: Drukuj wiele zakresów / zaznaczeń na jednej stronie
Drukuj strony w odwrotnej kolejności: Łatwe drukowanie stron w odwrotnej kolejności
Wstaw podział strony w każdym wierszu: Szybko wstawiaj podział strony co x wierszy w arkuszu programu Excel
Dodaj obramowanie do każdej strony: Szybko dodaj i wydrukuj obramowanie wokół każdej strony
Kopiuj ustawienia strony: Skopiuj i zastosuj ustawienia konfiguracji strony z jednego arkusza do innych
Podsumowanie stronicowania: Wstawianie i drukowanie podsumowań na każdej drukowanej stronie
Wydrukuj pierwszą stronę każdego arkusza roboczego: Szybko wydrukuj pierwszą stronę każdego arkusza
Importować zdjęcia: Wstaw wiele zdjęć do komórek i starannie je ułóż
Dopasuj importowane zdjęcia: Importuj obrazy do komórek na podstawie wartości komórki
Drukuj wiele kolumn: Drukowanie listy w wielu kolumnach w celu dopasowania do każdej drukowanej strony
Wydrukuj bieżącą stronę: Wydrukuj bieżącą wydrukowaną stronę aktywnej komórki

Grupa bezpieczeństwa:

Szyfruj komórki: Zaszyfruj i odszyfruj wybrane wartości lub zawartość komórek
Odszyfruj komórki: Zaszyfruj i odszyfruj wybrane wartości lub zawartość komórek
Chroń arkusz roboczy: Chroń wiele arkuszy / arkuszy jednocześnie
Nie chroń arkusza roboczego: Wyłącz ochronę wielu arkuszy / arkuszy jednocześnie
Utwórz listę mailingową: Z łatwością twórz listy mailingowe w programie Excel
Wysyłać emaile: Wysyłaj wiadomości e-mail na podstawie listy mailingowej w programie Excel

Grupa mailingowa:

Utwórz listę mailingową: Szybko utwórz listę odbiorców w tabeli programu Excel
Wysyłać emaile: Wysyłaj spersonalizowane e-maile do wielu odbiorców zbiorczo

Grupa filtrów i statystyk:

Policz według koloru: Oblicz wartość komórek na podstawie tła komórki lub koloru cieniowania
Podsumowanie stronicowania: Wstawianie i drukowanie podsumowań na każdej drukowanej stronie
Sortowanie zaawansowane: Łatwe sortowanie danych według nazwiska / miesiąca / częstotliwości / długości tekstu
Super filtr: Filtruj dane na podstawie wartości komórki z wieloma kryteriami
Filtruj pogrubioną czcionką: Filtruj wszystkie komórki pogrubionymi znakami
Filtruj kursywa: Filtruj wszystkie komórki kursywą
Filtr Przekreślenie: Filtruj komórki za pomocą przekreślenia
Komentarz filtra: Filtruj wszystkie komórki za pomocą komentarzy
Formuła filtra: Filtruj wszystkie komórki zawierające formułę
Filtr połączony: Filtruj scalone komórki
Filtr specjalny:
Filtruj komórki według wielkich / małych liter
Filtruj komórki według długości tekstu
Filtruj komórki według dnia roboczego / weekendu / określonego dnia tygodnia
Filtruj komórki według koloru czcionki
Filtruj komórki według koloru tła
Wklej w widocznym zakresie: Skopiuj dane i wklej tylko do widocznych komórek / przefiltrowanej listy
Blokada wyboru: Z łatwością konfiguruj komórki do zablokowania lub odblokowania
Wybór odblokowania: Z łatwością konfiguruj komórki do zablokowania lub odblokowania
Podświetl odblokowane: Szybko zaznacz / pokoloruj wszystkie odblokowane komórki
Formuły Ukryj: Szybko ukrywaj lub odkrywaj formuły
Formuły Odkryj: Szybko ukrywaj lub odkrywaj formuły
Podświetl ukryte: Szybko zaznaczaj komórki za pomocą ukrytych formuł
Wyróżnij formuły: Szybko zaznacz wszystkie komórki formuły
Podświetl nazwy: Szybko zaznacz wszystkie nazwane zakresy
Pokaż nagłówki: Szybko ukrywaj i pokazuj nagłówki kolumn i wierszy
Pokaż formuły: Z łatwością pokazuj lub wyświetlaj wszystkie formuły komórek
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sean Tarantino · 4 years ago
  Fantastic plugin!
  I am having one odd issue that maybe you could help with.
  I have a sheet with data out to column w and almost 12,000 rows. I am splitting the data by a value of one of the columns and naming the sheets after the name of the data in those columns and it ALMOST works perfectly. Its splitting out all the data as it should into the properly named new sheets, but what is happening is I am getting about 30 sheets not named properly and named as the default sheet name. Those sheets have the data they should, but are just not taking the name of the column values like all the others. Is this just too big of an operation and it is having errors, or is there something I could do to the master sheet to help fix what may be happening because it seems to be the same data groups doing it each time.
  Thank you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ajaz · 4 years ago
  Dear, i have values in a range of cell, say fromA1: A100. In another cell C1 i have value 200. Now i will start adding A1 with A2 if the result value is less than C1 i will again add A1 to A3 if the sum is less than C1 i will again add A1:A4 and so on untill the sum is more or equal to C1. How can i do that
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Ajaz"]Dear, i have values in a range of cell, say fromA1: A100. In another cell C1 i have value 200. Now i will start adding A1 with A2 if the result value is less than C1 i will again add A1 to A3 if the sum is less than C1 i will again add A1:A4 and so on untill the sum is more or equal to C1. How can i do that[/quote]
   Please try to use this formula: =IF(SUM(INDIRECT("B1"))>=$C$1,"",A2)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ram · 4 years ago
  I just wish to find sum of best of two questions using a single formula in total column
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jenny · 4 years ago
  Since I purchased this software it never worked for me, every time I try to do something with kutools it always frozen my excel, it is horrible and I can not get any support from the kutools team. Very disappointing!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Jenny"]Since I purchased this software it never worked for me, every time I try to do something with kutools it always frozen my excel, it is horrible and I can not get any support from the kutools team. Very disappointing![/quote]
   Please try to contact us with your order informaiton. You can contact me via jaychivo@extendoffice.com. :-)
   We will solve it for you.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  marco · 4 years ago
  I had problem to register the product (Kutools for excel) but after having solved this issue I can't use the tools becuase every time I' trying to use a Kutools task the Excel closed.
  Please help me
  Thanks

  Marco
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="marco"]I had problem to register the product (Kutools for excel) but after having solved this issue I can't use the tools becuase every time I' trying to use a Kutools task the Excel closed.
   Please help me
   Thanks

   Marco[/quote]
   Please try to contact us with your order information via jaychivo@extendoffice.com.

   We will solve it for you. :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  I N · 4 years ago
  Hello, I am using the file list function and finding that Kutools can only import 32,767 lines of data. Why is this the case and is there a way to generate the file list with more than 32,767 rows?

  Also, I am finding that after a few uses of this function, Kutools and my other add-ins disappear. Is there a way to fix this?

  Thank you,
  I N
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="I N"]Hello, I am using the file list function and finding that Kutools can only import 32,767 lines of data. Why is this the case and is there a way to generate the file list with more than 32,767 rows?

   Also, I am finding that after a few uses of this function, Kutools and my other add-ins disappear. Is there a way to fix this?

   Thank you,
   I N[/quote]

   Please try to contact us via jaychivo@extendoffice.com with detailed information about the issue.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jodi Smith · 4 years ago
  I need my registration code and I submitted the form and have not received the email Can you help?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Jodi Smith"]I need my registration code and I submitted the form and have not received the email Can you help?[/quote]
   Please contact us via jaychivo@extendoffice.com with your order information.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nikosjc · 4 years ago
  Hi, I am using the "match import pictures" and works fine if I have unique names/path in the cells and unique photos. But I would like to import a photo more than one time if there is the same name/path in the path column. Is this possible? Thanks!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Nikosjc"]Hi, I am using the "match import pictures" and works fine if I have unique names/path in the cells and unique photos. But I would like to import a photo more than one time if there is the same name/path in the path column. Is this possible? Thanks![/quote]
   Hello, you should try: https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-insert-multiple-pictures.html
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Nikosjc · 4 years ago
    [quote name="admin_jay"][quote name="Nikosjc"]Hi, I am using the "match import pictures" and works fine if I have unique names/path in the cells and unique photos. But I would like to import a photo more than one time if there is the same name/path in the path column. Is this possible? Thanks![/quote]
    Hello, you should try: https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-insert-multiple-pictures.html[/quote]

    Hi, Im' sorry but this link doesn't answer in my question. I am using "match import pictures", but as you can see in photo from the bellow link, it load only the first photo with the same name/path and nothing else. Any solution for this please? Thanks.

    https://www.dropbox.com/s/zhsp0h0y0oe2ert/example.jpg?dl=0
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ken · 4 years ago
  Do you have a version of the range swap that only swaps the contents of the cells and not the formatting?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Herman · 4 years ago
   I do not understand your question, I use version 7.5.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Herman · 4 years ago
   Hi Ken,

   I do not understand your question, I use version 7.5 of Kutools.

   Regards
   Herman
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Herman · 4 years ago
  I use a Mac machine and have installed Microsoft Office 2007 on it, running under Crossover virtual machine. I have also installed Kutool on the virtual machine, but how do I get excel to work with Kutools?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mark Grosart · 4 years ago
  Hi - I'd like to use Kutools for Excel to prepare worksheets my customer can upload images to
  The display of the images needs to be constrained to the cell, but when downloaded the full image downloads
  1. Is this possible
  2. I intend to use this for a large number of customers - do they all need to buy Kutools, or can I prepare a worksheet they complete?
  Thanks
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Mark Grosart"]Hi - I'd like to use Kutools for Excel to prepare worksheets my customer can upload images to
   The display of the images needs to be constrained to the cell, but when downloaded the full image downloads
   1. Is this possible > Sorry, we don't have such function.
   2. I intend to use this for a large number of customers - do they all need to buy Kutools, or can I prepare a worksheet they complete? >> They don't need to install the Kutools for Excel.
   Thanks[/quote]

   1. Is this possible > Sorry, we don't have such function.
   2. I intend to use this for a large number of customers - do they all need to buy Kutools, or can I prepare a worksheet they complete? >> They don't need to install the Kutools for Excel.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sayb Sourchi · 4 years ago
  I have just installed this tool for Excel 2016, I have registered the product but cant use it at all.

  everytime I try a function the excel sheet, shuts down and closes, I have tried to restart the computer, uninstall and reinstall and re-register the license code but no go.
  can anyone help. do these guys have a support phone?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Sayb Sourchi"]I have just installed this tool for Excel 2016, I have registered the product but cant use it at all.

   everytime I try a function the excel sheet, shuts down and closes, I have tried to restart the computer, uninstall and reinstall and re-register the license code but no go.
   can anyone help. do these guys have a support phone?[/quote]
   Please try to contact me via jaychivo@extendoffice.com with your order information. We will fix it for you.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  AS · 4 years ago
  Hi - I have purchased license but i have not got any license code. I also checked my spam folder. Where will i get the code?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="AS"]Hi - I have purchased license but i have not got any license code. I also checked my spam folder. Where will i get the code?[/quote]
   Please contact me via jaychivo@extendoffice.com with your order information. We will resend you the license information.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sam · 4 years ago
  I installed "Kutools For Excel 16.00" in Win10,and selected language Chinese,but when I open Excel2016 the language is still English,and there is no item in language lists(Help>Languages).the language folder (C:\Users\Public\Documents\Kutools for Excel\Languages) has many languages such as 简体中文[SimpChinese],Dansk[Danish] etc.
  Can you tell me what's the problem?
  Any help would be great!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Sam"]I installed "Kutools For Excel 16.00" in Win10,and selected language Chinese,but when I open Excel2016 the language is still English,and there is no item in language lists(Help>Languages).the language folder (C:\Users\Public\Documents\Kutools for Excel\Languages) has many languages such as 简体中文[SimpChinese],Dansk[Danish] etc.
   Can you tell me what's the problem?
   Any help would be great![/quote]
   This is very special issue. We will try to fix it in upcoming versions. It only happens under certain circumstance. :sad:
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Taylor · 4 years ago
  If I buy a license, do I get free updates to the software?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Taylor"]If I buy a license, do I get free updates to the software?[/quote]
   It's lifetime license with 2-year free update support. After the 2-year free update support, you cannot update to any new versions, but you can still use the software.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Charles · 4 years ago
  I have requested 2 separate times for license retrieval and I have received no response. Is there a way to escalate this issue?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Charles"]I have requested 2 separate times for license retrieval and I have received no response. Is there a way to escalate this issue?[/quote]
   Please contact me with following informaiton via jaychivo@extendoffice.com

   Please send me the order id or the email address you use to place the order.

   If you have purchased the software via PayPal, please send me the email address of your PayPal account.

   Thanks in advance.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tony · 4 years ago
  I'm working on Solid Edge files with embedded excel files but when I try to edit an embedded excel file the active cell jumps from the embedded file to a separate excel workbook I have open. Can you tell me how to stop this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Adam Dicker · 4 years ago
  So i have this file with numbers in column n B and an image path in column I.
  What I want to do is have the files in column I rename themselves to the files in column B

  example column b is 34567 , column I is some image URL bit I want the name of the image to match the newly formed column which in a perfect world would download all files and rename this file to 34567.jog and save all files in one folder after being renamed.

  Any help would be great!
  Adam
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Adam Dicker"]So i have this file with numbers in column n B and an image path in column I.
   What I want to do is have the files in column I rename themselves to the files in column B

   example column b is 34567 , column I is some image URL bit I want the name of the image to match the newly formed column which in a perfect world would download all files and rename this file to 34567.jog and save all files in one folder after being renamed.

   Any help would be great!
   Adam[/quote]

   Sorry, we don't have such function yet. :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Greg · 4 years ago
  There is an error in the calculations when using the "Operation / Multiplication" function. It rounds to 2 if you select a column and if you do multiple selections (holding the Ctrl Key) it miscalculates all of the fields after the initial area selected. This function worked fine about two upgrades ago. Having to use ASAP Tools right now, but prefer Kutools when it worked.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  FAWAD · 7 years ago
  Hi,
  I am using KU Tool for excel for import of image and matching them with JPEG files in Desktop. However it does not skip pictures of images not found in the folder.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gordon · 7 years ago
  I noticed that when I protect worksheets, opening them in other computers will not permit to do simple formatting, such as freeze panes, the entire ribbon is greyed out, well most of it.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Yves Delafonteyne · 7 years ago
  Hi,

  Can I call Kutools commandos in my VBA modules.
  Something like :
  call kutools_commando

  Thanks,

  Yves
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dave · 7 years ago
  Hello,

  I'm running both Excel 2010 and 2013. I'm trying to view two workbooks side by side. The option is available in 2010, but not in 2013. Is there a setting that I have to set in 2013?

  I'm running Windows 7, Office 2010 & Office 365.

  Thanks,
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Peter Pardoe · 7 years ago
  Hi, is it possible to conbine a .xlsx workbook into a .xlsm workbook?
  Thanks
  Peter
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Peter · 7 years ago
  How do you protect formulas? I did a Protect Worksheet but then it wouldn't allow any data entry into non-formula cells.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  mohit · 7 years ago
  Hi. I have just installed this tool today. It successfully installed and the kutools tab appears but it's not working. Whenever I click on any function tab inside the tool, a small error window shows up.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="mohit"]Hi. I have just installed this tool today. It successfully installed and the kutools tab appears but it's not working. Whenever I click on any function tab inside the tool, a small error window shows up. I am attaching the screenshot here :[/quote]
   Please tell me the version information of your Office and computer system by sending email to jaychivo#extendoffice.com. Please replace # with @.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kent · 7 years ago
  Hi:

  I have 50 worksheets with a piece of data in A42 on each spreadsheet. How do I use KU Tools to get the piece of data on A42 from all of my worksheets to show up on one page?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Yoseph · 7 years ago
  It is really helpful.
  Thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Richjobur · 7 years ago
  I'm not sure if Kutools will do this for me but I need a utility to expand cell contents containing a range indicated by a hyphen. Cell contents would be for example "7-11". For vertically represented columns the utility would expand the "7-11" so that "7", "8", "9", "10" and "11" would each be in a single cell in a column.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  chris74 · 7 years ago
  Hi can you help please.
  I am trying to use the "fill worksheet references" tool. But it will not fill with a subtotal value that is calculated from a sheet. What do I need to do to overcome this issue? Thanks. E.g
  Worksheet 1
  A B C D
  Item quantity x rate = total
  Insulation 50 £2.50 £125.00
  Insulation 50 £2.50 £125.00
  Insulation 50 £2.50 £125.00
  Insulation 50 £2.50 £125.00
  Subtotal £500.00 (I want this cell total to auto fill list from each sheet on to the master sheet) e.g
  Work sheet 1 - £500.00
  work sheet 2 - £750.00
  work sheet 3 - £750.00
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Joel · 7 years ago
  If I purchase and install will functionality only work on my computer that I would like other to see after everything has been calculated?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Alan Downie · 7 years ago
  I see there is an option to change range name to their corresponding cell references. Is there a way to change cell references, i.e.A1,A2 etc. to their corresponding names i.e, REV_WK_TOT etc. in formulae. I have a horizontal row of cells containing formulae using cell references. I later created unique names for each cell and want to convert all the cell references to their names. I have several thousand formulae to convert
  Kind regards in advance
  Alan
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Alan Downie"]I see there is an option to change range name to their corresponding cell references. Is there a way to change cell references, i.e.A1,A2 etc. to their corresponding names i.e, REV_WK_TOT etc. in formulae. I have a horizontal row of cells containing formulae using cell references. I later created unique names for each cell and want to convert all the cell references to their names. I have several thousand formulae to convert
   Kind regards in advance
   Alan[/quote]
   Hello Alan, we don't have such feature or utility right now. :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Venkat · 7 years ago
  Hi i have a spanish excel file.
  My requirement is to translate the complete content to english.
  Right now i couldnt see any translation option.Please advice.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Venkat"]Hi i have a spanish excel file.
   My requirement is to translate the complete content to english.
   Right now i couldnt see any translation option.Please advice.[/quote]
   Hello, Please try to create some sample data in a workbook, and send it to me at jaychivo#extendoffice.com, please replace # with @.

   Please tell me what do you want to accomplish. :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Manobala · 7 years ago
  How to auto increment after x amount of rows using kutool?

  example:
  A B
  1 1 3
  2
  3
  4 3
  5 6
  6
  7 5
  8
  9 9
  10 7

  In A column I have incremented with the interval of 2rows and in B column 3rows.

  How to do with Kutools?


  Thanks!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Manobala"]How to auto increment after x amount of rows using kutool?

   example:
   A B
   1 1 3
   2
   3
   4 3
   5 6
   6
   7 5
   8
   9 9
   10 7

   In A column I have incremented with the interval of 2rows and in B column 3rows.

   How to do with Kutools?


   Thanks![/quote]

   Please take a look at: http://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-fill-blank-cells.html

   If that is no the feature you are looking for, please try to contact me at jaychivo#extendoffice.com. Please replace # with @.

   :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  andy · 7 years ago
  on the enterprise /combine tab, is it possible to edit a saved scenario, for the addition of an extra worksheet rather than have to type everything in again? Excel 2013
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="andy"]on the enterprise /combine tab, is it possible to edit a saved scenario, for the addition of an extra worksheet rather than have to type everything in again? Excel 2013[/quote]
   Yes, you can. Please try to upgrade to the latest version.
   :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  C. Manzano · 7 years ago
  I have a field with data to separate into three different fields.

  Last Name, First Name, Middle Initial (all in one)

  Some records no not have middle initial.

  Does anyone know if I can do it using this great tool?

  Thanks,
  C. Manzano
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sam, · 7 years ago
  I need to use the format tools function for all cells in a workbook. I have 40 spreadsheets. Can the formatting - including cell width be copied?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  SueB · 7 years ago
  Hi Am using the Kutools Content Converter > Advanced Combined Rows> Key Column (A) - B to H Combined Operations > Only Combine with Separator > New Line. When the function has finished most dates within the columns convert to US dates (want UK dates i.e. 18/09/2014 (18th September 2014). Using the Date Conversion function appears not to apply anything at all.

  Any ideas what the problem may be?? Please advice
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="SueB"]Hi Am using the Kutools Content Converter > Advanced Combined Rows> Key Column (A) - B to H Combined Operations > Only Combine with Separator > New Line. When the function has finished most dates within the columns convert to US dates (want UK dates i.e. 18/09/2014 (18th September 2014). Using the Date Conversion function appears not to apply anything at all.

   Any ideas what the problem may be?? Please advice[/quote]
   :-) Hello, please try to contact me at jaychivo#extendoffice.com with your sample data.

   Please replace # with @.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Yitzhak · 7 years ago
  I'm trying to get a list of exe files from a directory but I get this message :"There are more than 10000 files in the directory , please specify other directory. "

  Is there any other way to get the list of files ?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Yitzhak"]I'm trying to get a list of exe files from a directory but I get this message :"There are more than 10000 files in the directory , please specify other directory. "

   Is there any other way to get the list of files ?[/quote]
   Hello, we will try to enhance this feature in upcoming versions.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ashwin · 7 years ago
  I have installed my registered version on a system which requires Admin access for updating/installing. I do not wish to bother my Admin every time I update the software. Any solution?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Ashwin"]I have installed my registered version on a system which requires Admin access for updating/installing. I do not wish to bother my Admin every time I update the software. Any solution?[/quote]
   Sorry, the installation requires Admin account. :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ashwin · 7 years ago
  I wish that: [b]Workbook Split window should have[/b
  (1) facility to organise worksheet names alphabatically or as displayed in workbook.
  (2)facility to Select All/Deselect All Worksheet. (it becomes difficult to select a single worksheet from many withing a Workbook.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Ashwin"]I wish that: [b]Workbook Split window should have[/b
   (1) facility to organise worksheet names alphabatically or as displayed in workbook.
   (2)facility to Select All/Deselect All Worksheet. (it becomes difficult to select a single worksheet from many withing a Workbook.[/quote]

   You can get it done as follows:
   [img]http://www.extendoffice.com/images/stories/comments/split-workbook.png[/img]
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Ashwin · 7 years ago
    I do not have any checkbox near "Worksheet Name". Perhaps I have got older version 7.0 installed on my machine. That is why I aksed you for updating to new version without Admin Account (in my another query.) but as you say, Admin Account is a must, I will have to do without older version.

    Anyway, thanks,
    Regards,
    Ashwin

    [quote name="admin_jay"][quote name="Ashwin"]I wish that: [b]Workbook Split window should have[/b
    (1) facility to organise worksheet names alphabatically or as displayed in workbook.
    (2)facility to Select All/Deselect All Worksheet. (it becomes difficult to select a single worksheet from many withing a Workbook.[/quote]

    You can get it done as follows:
    [img]http://www.extendoffice.com/images/stories/comments/split-workbook.png[/img][/quote]
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Shahari · 7 years ago
  Hi, I'm trying to batch convert my xls files to pdf using the file format converter option, but even after adding the files that require to be converted and I press okay, the screen remains there without converting any files. Please assist.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Shahari"]Hi, I'm trying to batch convert my xls files to pdf using the file format converter option, but even after adding the files that require to be converted and I press okay, the screen remains there without converting any files. Please assist.[/quote]
   Hello, please uninstall the software from Control Panel.

   and to reinstall the software by using EXE installation package.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  admin-jay · 7 years ago
  Hello, please uninstall the software from Control Panel.

  and to reinstall the software by using EXE installation package.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rajesh · 7 years ago
  [b]whenever i click on text tools on Kutools Menu it says Kutools for excel is loading and no window opens as shown in help.please let me know[/b]
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   :-) Please contact me at jaychivo#extendoffice.com, please replace # with @.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jim Stinson · 7 years ago
  I still have not figured out what this is supposed to do. Got any ideas?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin-jay · 7 years ago
   Hello, please contact me with your issue at jaychivo#extendoffice.com
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Woza · 7 years ago
  Hi there - I love the add-in but wanted to know why the navigation pane opens up every time I open an excel file. I'd like to opt in manually rather than have it open up every time. Is there a way to manually activate so it doesn't open up by default?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin-jay · 7 years ago
   :-) Hello,

   You can disable the Navigation Pane by clicking on Kutools > Navigation. It will not automatically open again after that.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  David Borean · 7 years ago
  I am leaving the company I am with and Kutools is installed on their computer. Can you remove it from their computer and I reinstall it on the computer at my new compnay-for free? Keeping the same license?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="David Borean"]I am leaving the company I am with and Kutools is installed on their computer. Can you remove it from their computer and I reinstall it on the computer at my new compnay-for free? Keeping the same license?[/quote]
   Yes, you can install it in your computer with same license.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jeremy · 7 years ago
  Please please pleeeeease make a version that runs on OSX, I would buy all of your products and love you forever. Seriously though, this is a great excel add-in, even if you know formulas/macros to do everything, kutools makes it so much faster and easier.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chris Chambers · 7 years ago
  Is there is a version of this plugin for use on Macs?

  c
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Chris Chambers"]Is there is a version of this plugin for use on Macs?

   c[/quote]
   Sorry, we don't have a version for Mac. :-)