Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Kutools for Word: Potężny zestaw narzędzi Office Word

Kutools for Word to potężny dodatek do Worda, który uwalnia Cię od czasochłonnych operacji, które większość użytkowników Word musi wykonywać codziennie! Zawiera grupy narzędzi, dzięki którym oszczędzasz godziny! Obsługiwane wersje programu Word: Microsoft 365 i Word 2021 - 2003.

Zasubskrybuj Newsletter:

Czekamy na wszystkie pytania, opinie i zgłoszenia błędów. Zwykle potrzebujemy następujących informacji: Formularz
  • Krótki opis problemu i sposobu jego odtworzenia.
  • Twój system operacyjny (Windows 11, Windows 10 itd.) oraz informacje o wersji pakietu Microsoft Office.
  • Zrzuty ekranu ilustrujące problem - Jak zrobić zrzut ekranu?

Kutools for Word Lista funkcji
Wpisz nazwę funkcji w poniższym polu wyszukiwania, aby uzyskać dostęp do samouczka funkcji. Na przykład, jeśli chcesz wiedzieć, jak korzystać z funkcji „Organizuj grupę dokumentów”, wprowadź nazwę funkcji lub słowo kluczowe, takie jak „organizuj” w polu wyszukiwania.
  filet
Migawka dokumentu: Tymczasowo twórz kopie zapasowe lub zapisuj dokumenty i przywracaj dokumenty
Dodaj dokument do grupy (w Ulubionych): Szybko dodawaj i otwieraj wiele dokumentów w grupie
Organizuj grupę dokumentów (w sekcji Ulubione): Zarządzaj wszystkimi dokumentami zgrupowanymi w grupach dokumentów w programie Word
Załaduj ponownie bieżący dokument: Przywróć lub ponownie załaduj bieżący dokument do poprzedniej zapisanej wersji
Zmień nazwę bieżącego dokumentu: Zmień nazwę bieżącego dokumentu bez zamykania go
Kopiuj bieżący plik: Szybko kopiuj aktualnie otwarte pliki lub dokumenty
Skopiuj wszystkie otwarte pliki: Szybko kopiuj wszystkie aktualnie otwarte pliki lub dokumenty
Otwórz bieżącą lokalizację dokumentu: Szybko otwórz folder dla bieżącego dokumentu Word
Otwórz domyślną lokalizację zapisu: Otwórz domyślny folder zapisywania w programie Word
Otwórz lokalizację automatycznego odzyskiwania: Otwórz folder automatycznego odzyskiwania w programie Word
Otwórz lokalizację szablonów użytkownika: Otwórz folder szablonów użytkownika programu Word
Otwórz lokalizację startową programu Word: Otwórz lub uzyskaj dostęp do lokalizacji folderu startowego w programie Word
  wstawka
Automatyczne okienko tekstowe: Łatwo zapisuj, wyświetlaj i wstawiaj wpisy autotekstu w programie Word
Pole wyboru: Wstaw pole wyboru, listę pól wyboru lub aktywne pole wyboru (formant activeX) w programie Word
Przycisk radiowy (pod polem wyboru): Szybko wstawiaj wiele przycisków opcji naraz
Pogrupuj przyciski radiowe (w polu wyboru): Łatwe grupowanie przycisków radiowych w dokumentach
Wstaw wiele obrazów: Szybko wstawiaj lub importuj wiele zdjęć lub obrazów jednocześnie do dokumentu
Rama: Szybko wstaw ramkę w programie Word
Usuń ramki: Szybko usuń wszystkie ramki i zachowaj tekst z dokumentu
Formatuj ramki: Szybko formatuj ramki w programie Word
Konwertuj pole tekstowe na ramkę: Szybko konwertuj pola tekstowe na ramki
Okienko zakładek: Szybko wymień wszystkie nazwy zakładek i nawiguj między zakładkami
Wstaw zakładkę: Łatwo wstawiaj zakładki do dokumentu
Usuń zakładki: Usuń lub usuń wszystkie zakładki z dokumentu
Pokaż/ukryj symbole zakładek: Ukryj lub pokaż wszystkie symbole zakładek w dokumencie
Wstaw kod kreskowy: Wstaw lub utwórz kod kreskowy do dokumentu
Wstaw kod QR: Wstaw lub utwórz kod QR do dokumentu
Wstaw ze skanera lub aparatu fotograficznego: Szybko importuj lub wstawiaj zdjęcia ze skanera lub aparatu do dokumentu  Uwaga: dostępne tylko w programach Word 2007 i 2010
Wstaw informacje o pliku: Szybko wstaw informacje o pliku (nazwa pliku, ścieżka pliku) do nagłówka lub stopki programu Word
Dodaj separator tysięcy: Szybko dodaj separator tysięcy dla wielu liczb w dokumencie programu Word
Przeliteruj liczby: Szybko konwertuj wiele liczb na walutę angielską lub chińską w dokumencie programu Word
  Usunąć
Usuń odstępy przed akapitem: Usuń odstępy przed akapitem w dokumencie programu Word
Usuń odstępy po akapicie: Usuń odstępy po akapicie w dokumencie programu Word
Usuń odstępy między akapitami: Usuń odstępy między akapitami w dokumencie Word
Usuń separator tysięcy: Łatwo usuń separator tysięcy z liczb
Wyczyść linie nagłówka: Szybko usuń poziome linie z nagłówka dokumentu Word
(Usuń) dodatkowe spacje: Usuń lub usuń dodatkowe spacje między słowami
(Usuń) Pozioma linia: Usuń wszystkie poziome linie z dokumentu Word
Usuń przypisy: Usuń wszystkie przypisy z dokumentu
Usuń przypisy końcowe: Usuń lub usuń wszystkie przypisy końcowe z dokumentu
Usuń ukryty tekst: Usuń wszystkie ukryte dane lub tekst z dokumentu
Usuń zdjęcia: Usuń wszystkie zdjęcia z dokumentu
Usuń komentarze: Usuń wszystkie komentarze z części dokumentu
Usuń inicjał: Usuń wszystkie inicjały wpuszczane z dokumentu
Usuń ramki: Usuń wszystkie ramki i zachowaj tekst z dokumentu
Usuń kontrolki HTML: Usuń kontrolki HTML z dokumentu
Usuń tabele: Usuń lub usuń wszystkie tabele jednym kliknięciem
Usuń wszystkie zakładki: Usuń lub usuń wszystkie zakładki z dokumentu
Usuń wszystkie pola tekstowe: Usuń wszystkie pola tekstowe i zachowaj teksty
Usuń wszystkie makra: Usuń wszystkie makra z dokumentu
Usuń podziały stron: Usuń wszystkie podziały stron z dokumentu
Usuń podziały kolumn: Usuń wszystkie podziały kolumn z dokumentu
Usuń podziały sekcji: Usuń wszystkie podziały sekcji z dokumentu
Usuń wszystkie przerwy: Usuń wszystkie przerwy w programie Word jednym kliknięciem
Usuń wszystkie spacje / wcięcia tabulatorów: Szybko usuń wszystkie wcięcia lewych tabulatorów / spacji
Usuń wszystkie wcięcia pierwszego wiersza: Usuń wszystkie wcięcia pierwszego wiersza
Usuń wszystkie wcięcia z lewej strony: Usuń wszystkie lewe wcięcia
Usuń wszystkie wcięcia z prawej strony: Usuń wszystkie prawe wcięcia
Usuń wszystkie wcięcia: Usuń wszystkie wcięcia z bieżącego dokumentu
Usuń puste ręczne podziały wierszy: Usuń wszystkie puste lub puste wiersze
Usuń puste znaki akapitu: Usuń wszystkie puste akapity
  Wybierz
Wybierz bieżącą stronę: Szybko wybierz bieżącą stronę
Wybierz strony nieparzyste: Szybko wybierz wszystkie nieparzyste strony dokumentu
Wybierz strony parzyste: Szybko wybierz wszystkie parzyste strony dokumentu
Wybierz strony: Szybko wybierz dowolne strony
Wybierz tabele: Zaznacz wszystkie tabele w dokumencie programu Word
Wybierz tabele jednorzędowe: Wybierz wszystkie tabele jednorzędowe
Wybierz tabele jednokolumnowe: Wybierz wszystkie tabele jednokolumnowe
Wybierz tabele pojedynczych komórek: Wybierz wszystkie tabele z pojedynczą komórką
Wybierz pierwsze wiersze: Zaznacz wszystkie pierwsze wiersze tabel w programie Word
Wybierz ostatnie wiersze: Zaznacz wszystkie ostatnie wiersze tabel w programie Word
Wybierz pierwsze kolumny: Zaznacz wszystkie pierwsze kolumny tabel w programie Word
Wybierz ostatnie kolumny: Zaznacz wszystkie ostatnie kolumny tabel w programie Word
Tabela następnych stron: Wybierz tabelę, która obejmuje więcej niż jedną stronę
(Wybierz) Kształty: Zaznacz wszystkie gotowe kształty w całym dokumencie
Wybierz akapity: Z łatwością zaznaczaj wszystkie rodzaje akapitów
Wybierz puste akapity: Zaznacz wszystkie puste / puste akapity
Wybierz krótsze akapity: Zaznacz wszystkie krótkie akapity
Wybierz akapity nagłówków: Zaznacz wszystkie akapity nagłówków
Wybierz akapity bez nagłówków: Wybierz akapity bez nagłówków
Wybierz równania: Wybierz wszystkie równania dokumentu
Wybierz Osadź akapity obiektu Word: Wybierz osadzone akapity obiektu słownego
Wybierz Osadź akapity obiektów Visio: Wybierz wszystkie akapity, które mają osadzone projekty Visio
Wybierz osadzone akapity obiektów: Zaznacz wszystkie akapity, które mają osadzone obiekty
Wybierz akapity pojedynczego obiektu: Wybierz akapity pojedynczego obiektu osadzonego z dokumentu Word
Wybierz akapit ostatni wiersz: Zaznacz wszystkie ostatnie wiersze lub akapity z dokumentu
  konwertować
Konwertuj kody pól na tekst: Drukowanie kodów pól poprzez konwersję kodów pól na zwykły tekst
Konwertuj przypisy końcowe na tekst: Przekonwertuj wszystkie przypisy końcowe na zwykły tekst
Znaki akapitu: Zamień lub przekonwertuj miękkie zwroty (ręczne łamanie wierszy) na twarde zwroty (znaczniki akapitu)
Ręczne łamanie wiersza: Zamień lub przekonwertuj twarde zwroty (znaczniki akapitu) na miękkie zwroty (ręczne łamanie wierszy)
Chińska interpunkcja: Łatwo sprawdzaj interpunkcje i konwertuj wszystkie angielskie znaki interpunkcyjne na chiński
Angielska interpunkcja: Z łatwością sprawdzaj interpunkcje i konwertuj wszystkie chińskie znaki interpunkcyjne na angielski
Konwertuj równania na obrazy: Konwertuj wszystkie równania na obrazy lub obrazy
Konwertuj obrazy na równania: Konwertuj obrazy na równania
(Konwertuj) Lista na tekst: Konwertuj numerację, punktory lub listy wielopoziomowe na zwykły tekst
(Konwertuj) tabelę na tekst: Konwertuj wiele tabel w dokumencie na zwykły tekst
(Konwertuj) Tabulator na spację: Konwertuj wszystkie znaki tabulacji na znaki spacji
  Zasoby i dokumenty
Komentarze eksportowe: Drukuj komentarze, eksportując wszystkie komentarze do dokumentu
(Eksport/Import) Słowniki niestandardowe: Szybko importuj lub eksportuj i ustaw domyślny słownik niestandardowy
(Eksport/Import) Autokorekta: Szybko importuj lub eksportuj i dostosuj wpisy Autokorekty
Eksportuj dokument jako obrazy: Szybko konwertuj lub zapisuj dokumenty jako obrazy w formatach .jpeg, .png lub innych
Eksportuj obraz/tabelę do obrazów: Szybko eksportuj i zapisuj wszystkie tabele, wykresy i zdjęcia z dokumentu jako obrazy
Eksportuj zakres do pliku: Łatwo eksportuj wybrane zakresy/strony do nowego pliku
Podziel dokument: Podziel dokument na wiele dokumentów według nagłówków lub podziałów sekcji
Scal dokumenty: Scal lub połącz wiele dokumentów w jeden dokument
Konwerter Doc / Docx: Konwertuj wszystkie pliki DOC (.docx) z folderu na pliki DOC (.doc) lub pliki PDF (.pdf)
Znajdź i zamień wsadowo: Wyszukuj i zamieniaj ciągi w wielu dokumentach programu Word, w tym w zamkniętych
Drukowanie wsadowe: Drukuj zbiorczo wiele dokumentów programu Word lub ich formacje dokumentów
  Podpisy
Okienko z napisami: Szybko wymień, przeglądaj i odsyłaj wszystkie napisy
Wiele podpisów: Wstaw podpisy do wszystkich tabel, rycin i równań jednocześnie
(Wstaw) Podpis tabeli: Wstaw lub dodaj podpis do tabeli i zmień format podpisu tabeli
(Wstaw) Podpis rysunku: Wstaw lub dodaj podpis obrazu (rysunku) i zmień styl podpisu rysunku
(Wstaw) Podpis równania: Wstaw lub dodaj wyrównany do prawej podpis do równań
Wybierz akapity podpisów tabeli: Wybierz wszystkie podpisy tabel
Wybierz akapity podpisu rysunku: Wybierz podpisy wszystkich rycin
Wybierz akapity podpisów równania: Wybierz wszystkie podpisy równań
Odbuduj podpis tabeli: Łatwo konwertuj teksty do podpisów dla wszystkich tabel
Odbuduj podpis rysunku: Łatwo przekonwertuj teksty na podpisy dla wszystkich rycin
Odbuduj podpis równania: Szybko konwertuj teksty do podpisów równań
Odniesienie (podpis): Z łatwością wstawiaj lub twórz podpisy z odsyłaczami
Odśwież napisy: Szybko poprawiaj lub aktualizuj błędną numerację podpisów jednym kliknięciem
Podnieś podpis: Łatwo krzyżuj tabele referencyjne, rysunki i podpisy równań
Odniesienie do odłożenia: Łatwo krzyżuj tabele referencyjne, rysunki i podpisy równań
Odsyłacz błędów: Usuń wszystkie odniesienia do błędów jednym kliknięciem
  Hiperłącze
Menedżer hiperłączy: Przeglądaj, edytuj i usuwaj wszystkie hiperłącza w bieżącym dokumencie programu Word
Utwórz (wiele hiperłączy): Utwórz wiele hiperłączy, wstawiając ten sam adres do wszystkich tych samych tekstów
Usuń (hiperłącza): Szybko usuwaj lub usuwaj wszystkie hiperłącza z tekstu
Kopiuj hiperłącze: Skopiuj i wklej wszystkie hiperłącza lub adresy
  Stół
Usuń wiersze/kolumny: Szybko usuń wszystkie puste / zduplikowane wiersze lub kolumny z tabel
(Konwertuj) tabelę na tekst: Szybko przekonwertuj wiele tabel w dokumencie na zwykły tekst
Nagłówek ukośny: Formatuj nagłówki ukośne i zapisuj tekst ukośny w tabelach
Tabela transpozycji: Transpozycja danych w wierszach i kolumnach tabeli w programie Word
  układ
Krótka ostatnia linia: Szybko oszczędzaj dokumenty, dostosowując odstępy między wyrazami
Zmień rozmiar (obrazy): Szybko zmień rozmiar / kompresuj wszystkie obrazy lub wiele obrazów jednocześnie
  Zobacz i wysłuchaj
Ustawienia wyświetlania: Pokaż / ukryj lub przełącz znaczniki formatowania (znaczniki akapitu i ukryty tekst)
Przełącz Windows: Szybko przełącza się między wszystkimi otwartymi oknami dokumentów
Połącz Windows: Połącz lub scal wiele dokumentów w jednym oknie  Uwaga: dostępne tylko w programie Word 2010
Zamknij inne okna: Szybko zamknij wszystkie okna dokumentów oprócz bieżącego dokumentu
Zamknij nad oknami: Szybko zamknij wszystkie okna dokumentów nad bieżącym dokumentem
Zamknij poniżej okien: Szybko zamknij wszystkie okna dokumentów poniżej bieżącego dokumentu
  Przerobić
Ponów ostatnie polecenie: Szybko powtórz ostatnią czynność lub polecenie
  Pomoc
Język: Ustaw język Kutools for Word
Zarejestrować: Zarejestruj dodatek z zakupioną licencją
O: Szczegółowe informacje o Kutools for Word, takie jak wersja, informacje o licencji
Sortuj komentarze według
Komentarze (32)
Brak ocen. Oceń jako pierwszy!
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Pobrałem twoją wersję próbną, mam 1900-stronicowy dokument tekstowy z 1400 sekcjami. Próbowałem użyć opcji „usuń sekcje” i nie usunąłem ani jednej sekcji.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
W końcu jesteśmy gotowi i korzystamy z wersji próbnej do połączenia. Po wybraniu podziału sekcji podczas scalania dodaje podział sekcji (ciągły). Czy istnieje możliwość dodania sekcji na następnej stronie?
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Kupiłem pakiet 2 lata i nie otrzymałem żadnego kodu, tylko recepturę.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Uruchomiłem Kutools Doc/Docx w folderze zawierającym podkatalogi i DUŻO plików Word 97. Nawet połowa nie została wymieniona. Wygląda na to, że teraz w ogóle nie działa. Lokalizuję podfolder z plikami doc i wybieram konwersję, a on nie konwertuje. The kutools for excel w ogóle nie działa konwertowanie starych plików na nowe.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Cześć, to jest Kutools for Word. Upewnij się, że zainstalowałeś najnowszą wersję. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt jaychivo@extendoffice. Com.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
[cytat]Cześć, jest Kutools for Word. Upewnij się, że zainstalowałeś najnowszą wersję. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt jaychivo@extendoffice. Com.przez admin-jay[/quote] Pobrałem dowolną wersję dostępną online...
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
proszę, czy możesz uzyskać mi nazwę licencji i kod Kutools dla MS Word?
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Zainstalowałem dla pakietu Office 2003. Nie widzisz, gdzie jest opcja eksportu wpisów Autotekstu?
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Co za rozczarowanie! Program nie działa. Mieć Word 2013, Windows 8.1. Pobrano właściwy link do słowa i próbuję usunąć pola tekstowe i zachować tekst. ZA KAŻDYM CZASEM wyniki mówią „O”. Próbowałem też innego dokumentu, bez powodzenia. Jaki jest sens produktu, który nie robi tego, co mówisz, że powinien????
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
[cytat]Co za rozczarowanie! Program nie działa. Mieć Word 2013, Windows 8.1. Pobrano prawidłowy link do słowa i próbuję usunąć pola tekstowe i zachować tekst. ZA KAŻDYM CZASEM wyniki mówią „O”. Próbowałem też innego dokumentu, bez powodzenia. Jaki jest sens produktu, który nie robi tego, co mówisz, że powinien????przez Shirley Roman[/cytat] :-) Witam, spróbuj skontaktować się ze mną pod adresem jaychivo#extendoffice.com, zastąp # znakiem @.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
byłam tak zainteresowana Kutools for Excel ale kiedy próbowałem zainstalować twoją wersję próbną, mój system bezpieczeństwa ostrzegł mnie, że oprogramowanie może spowodować poważne uszkodzenie mojego komputera. Ponadto, biorąc pod uwagę wszystkie negatywne opinie tych, którzy próbowali, jestem sceptycznie nastawiony do wypróbowania twojego produktu, chociaż miałem tyle nadziei, kiedy przeczytałem wszystkie funkcje, które powinien mieć.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Zainstalowałem oprogramowanie na Win7 w/Office 2010. Otrzymałem błąd podczas instalacji w stylu „nie można przenieść pliku”. Zignorowałem błąd, kontynuowałem instalację. Próbowano wyeksportować plik doc jako obrazy, ale żadne obrazy nie zostały wyeksportowane. Czy istnieje maksymalny dopuszczalny rozmiar strony? Mam strony ustawione na 17.125 "x 22" z szerokością 3 kolumn. Po niepowodzeniu próbowałem odinstalować i pojawił się kolejny błąd „Błąd wewnętrzny: nie można znaleźć rekordu utCompiledCode dla tej wersji dezinstalatora... Co teraz?
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
[cytat]Zainstalowałem oprogramowanie na Win7 w/Office 2010. Otrzymałem błąd podczas instalacji w stylu „nie można przenieść pliku”. Zignorowałem błąd, kontynuowałem instalację. Próbowano wyeksportować plik doc jako obrazy, ale żadne obrazy nie zostały wyeksportowane. Czy istnieje maksymalny dopuszczalny rozmiar strony? Mam strony ustawione na 17.125 "x 22" z szerokością 3 kolumn. Po niepowodzeniu próbowałem odinstalować i pojawił się kolejny błąd „Błąd wewnętrzny: nie można znaleźć rekordu utCompiledCode dla tej wersji dezinstalatora... Co teraz?Autor: Robert_Sumex[/quote] Witam, spróbuj zainstalować oprogramowanie z http://cdn.extendoffice.com/downloads/WordKutools.exe<br /> Jeśli problem będzie się powtarzał, spróbuj skontaktować się ze mną pod adresem jaychivo#extendoffice.com, zastąp # znakiem @. :-)
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Witam, pobrałem Kutools for word ponieważ myślałem, że znajdę funkcję, która pozwoli mi błyskawicznie skopiować lub zmodyfikować ten sam tekst, ale zlokalizowany na kilku stronach. Na przykład, aby napisać i zmodyfikować tekst na stronie 1, a tekst ten zostanie przepisany lub skopiowany bezpośrednio na stronie 6 w wybranym miejscu. Bonjour, J'ai téléchargé Kutools pour word car je penais trouver une funkction qui me Permettrait de copy oru modyfikator instantanément le meme texte mais situé plusieurs pages . par exemple écrire et modyfikator un texte sur la page N°1 et ce texte se transcrit ou se copydirectement sur la page n° 6 à l'emplacement retenu.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
[quote]Witam, pobrałem Kutools for word ponieważ myślałem, że znajdę funkcję, która pozwoli mi błyskawicznie skopiować lub zmodyfikować ten sam tekst, ale zlokalizowany na kilku stronach. Na przykład, aby napisać i zmodyfikować tekst na stronie 1, a tekst ten zostanie przepisany lub skopiowany bezpośrednio na stronie 6 w wybranym miejscu. Bonjour, J'ai téléchargé Kutools pour word car je penais trouver une funkction qui me Permettrait de copy oru modyfikator instantanément le meme texte mais situé plusieurs pages . par exemple écrire et modyfikator un texte sur la page N°1 et ce texte se transcrit ou se copydirectement sur la page n° 6 à l'emplacement retenu.przez ZAZZI[/quote] Przepraszamy, nie mamy takiej funkcji.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Cześć Od czasu do czasu (i teraz częściej) stwierdzam, że moje karty programu Word — Word 2003, Windows 7 — są rzeczywiście otwarte z plikami, ale karty nie reagują na kliknięcie. Pasek narzędzi/menu u góry ekranu jest wyszarzony. Kliknięcie jednej zakładki pyta mnie, czy chcę zapisać inną! Muszę zapisać wszystkie pliki, zamknąć program Word, a następnie ponownie go uruchomić. Wdzięczny za radę, dzięki.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
[quote]Cześć Czasami (i teraz częściej) stwierdzam, że moje karty programu Word — Word 2003, Windows 7 — są rzeczywiście otwarte z plikami, ale karty nie reagują na kliknięcie. Pasek narzędzi/menu u góry ekranu jest wyszarzony. Kliknięcie jednej zakładki pyta mnie, czy chcę zapisać inną! Muszę zapisać wszystkie pliki, zamknąć program Word, a następnie ponownie go uruchomić. Wdzięczny za radę, dzięki.przez Douglasa dEnno[/quote] Skontaktuj się z nami, podając szczegółowe informacje o problemie za pośrednictwem jaychivo@extendoffice. Com.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Zapłacono, ale nie otrzymałem identyfikatora i hasła.........Dave C.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
[cytat]Zapłaciłem, ale nie otrzymałem identyfikatora + hasła ............Dave C.Autor: David W. Cunningham[/cytat] Skontaktuj się z nami, podając informacje o zamówieniu za pośrednictwem jaychivo@extendoffice. Com.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Próbuję Extend Office, aby móc konwertować dokumenty Word do JPG. Pobrałem darmową wersję, ale nie widzę, jak przeprowadzić konwersję.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Jak aktywować bezpłatną wersję próbną do pobrania?
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Korzystanie z usługi Office 365 w systemie Windows 10 Home 64-Bit
Kupiłem Kutools w zeszłym roku dla pakietu Office 2010, ale niedawno zaktualizowałem do 365.
Kiedy próbuję użyć Kutool, prosi o mój login i klucz, które wprowadzam. Kiedy próbuję użyć funkcji, ponownie prosi o mój login i klucz, ale nie wykonuje tej funkcji.
Proszę doradź.
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Witam, testuję wasze oprogramowanie i jeśli uda nam się sprawić, by to zadziałało, kupilibyśmy dużo miejsc. Musimy scalić dokumenty Worda, zachowując formatowanie. To nie działa? Kiedy scalam ze sobą dwa dokumenty, usuwane są nagłówki, strony są pomijane?
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
kutools nie pojawia się w słowie 2016
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
jak usunąć wszystkie pierwsze wiersze tabel
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Cześć, mam wiele plików tekstowych, które są osadzone w wielu tabelach programu Excel. Czy istnieje jakaś funkcja kutools-word, dzięki której mogę jednocześnie przekonwertować osadzoną tabelę programu Excel na tabelę słów w pliku tekstowym?
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Cześć, mam kilka plików tekstowych, które są osadzone w tabelach programu Excel. Czy istnieje jakaś funkcja, którą mogę przekonwertować wszystkie osadzone tabele programu Excel na tabele wyrazów naraz, zamiast kopiować i wklejać jeden po drugim?
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Próbowałem Kutools, ale nie spełnia wymagań, więc poruszam problem, który mi się przytrafił w Excelu i proszę o uwzględnienie go w następnej wersji, a problem polega na tym, że mam plik Excel zawierający 15 arkuszy, a następnie przez błąd Usunąłem 10 arkuszy myśląc, że pracuję w kopii A, zapisałem plik i zamknąłem następnego dnia. Wykryłem błąd i nie mogłem odzyskać utraconych arkuszy.
Czy Twój program może zapisać kopię po dodaniu każdego arkusza i pobrać kopię w dowolnym momencie?
Na przykład plik Excel zawierający 2 arkusze: Mam dwie kopie, które są:
Pierwsza kopia: zawiera Arkusz1
Druga kopia: zawiera Arkusz1 + Arkusz2
Z góry dziękuję ...
Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy
Pokaż więcej

Bądż na bieżąco

Prawa autorskie © 2009 - www.extendoffice.com. | Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasilany przez ExtendOffice, | Mapa strony
Microsoft i logo Office są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Chronione przez Sectigo SSL