Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: obliczenia i formuły> Data i godzina

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-23

Oblicz wiek

Jak obliczyć wiek przed 1 w programie Excel?

Jak obliczyć wiek od daty urodzenia w arkuszu Google?

Jak obliczyć wiek na podstawie numeru identyfikacyjnego w programie Excel?

Jak obliczyć wiek w latach i miesiącach i dniach od daty urodzenia w programie Excel?

Jak obliczyć wiek w konkretnej lub przyszłej dacie w programie Excel?

Jak obliczyć następny wiek urodzin osoby w programie Excel?

Jak szybko przekonwertować datę urodzenia na wiek w programie Excel?

Oblicz różnicę dat

Jak obliczyć nakładanie się daty / godziny w dniach lub godzinach w programie Excel?

Jak obliczyć dni, godziny i minuty między dwiema datami w programie Excel?

Jak obliczyć pozostałe dni w miesiącu lub roku w programie Excel?

Jak obliczyć dni pozostałe do terminu w programie Excel?

Jak obliczyć dni do następnych urodzin w programie Excel?

Jak obliczyć upływający czas / dni / miesiące / lata między dwoma datami w programie Excel?

Jak obliczyć minione lata, miesiące lub dni od określonej daty w programie Excel?

Jak obliczyć dni / tygodnie / miesiące / lata między dwiema datami w programie Excel?

Jak obliczyć liczbę dni w miesiącu lub roku w programie Excel?

Jak obliczyć liczbę dni roboczych pozostałych w bieżącym miesiącu w programie Excel?

Jak obliczyć kwartał i rok od daty w programie Excel?

Jak obliczyć staż pracownika w miesiącach lub latach w Excelu?

Jak obliczyć czas trwania usługi od daty wynajmu w Excelu?

Jak liczyć / obliczać kwartały między dwiema datami w programie Excel?

Jak liczyć / obliczać tygodnie / miesiące / lata między dwiema datami w programie Excel?

Jak liczyć dni między dwiema datami, w tym datę rozpoczęcia w programie Excel?

Jak policzyć lata przestępne między dwiema datami w programie Excel?

Jak liczyć dni z wyłączeniem niedziel między dwiema datami w programie Excel?

Jak policzyć liczbę dni / dni roboczych / weekendów między dwiema datami w programie Excel?

Jak policzyć liczbę dni z wyjątkiem niedziel / weekendów w programie Excel?

Jak policzyć liczbę dni lub dni roboczych w miesiącu w programie Excel?

Jak policzyć liczbę weekendów / dni tygodnia między dwiema datami w programie Excel?

Oblicz różnicę czasu

Jak obliczyć nakładanie się daty / godziny w dniach lub godzinach w programie Excel?

Jak obliczyć dni, godziny i minuty między dwiema datami w programie Excel?

Jak obliczyć upływający czas / dni / miesiące / lata między dwoma datami w programie Excel?

Jak obliczyć godziny między godzinami po północy w programie Excel?

Jak obliczyć przepracowane godziny bez przerwy na lunch w programie Excel?

Jak obliczyć godziny pracy netto między dwiema datami, z wyłączeniem weekendów lub świąt w programie Excel?

Jak obliczyć różnicę czasu między dwoma czasami lub datami?

Jak obliczyć różnicę czasu z milisekundami w programie Excel?

Jak obliczyć godziny pracy miesięcznie w programie Excel?

Jak sprawdzić, czy różnica czasu jest większa niż określony czas?

Jak przekonwertować różnicę czasu między dwoma czasami na liczbę (godziny / minuty / sekundy) w programie Excel?

Jak policzyć liczbę półgodzinnych interwałów w Excelu?

Jak liczyć lub obliczać godziny przepracowane między czasami w Excelu?