Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Wskazówki dotyczące programu Excel: Dane> Filtr

Pozostałe

Filtruj unikalne wartości

Jak filtrować lub wybierać unikalne rekordy z wybranego zakresu w programie Excel?

Jak odfiltrować duplikaty i zachować unikalne wartości w programie Excel?

Zakres filtru

Jak zastosować ten sam filtr do wielu arkuszy w programie Excel?

Jak zastosować ten sam filtr do wielu tabel przestawnych?

Pozostałe

Jak przeprowadzić natychmiastowe wyszukiwanie filtrowane podczas pisania w komórce w programie Excel?

Jak przefiltrować listę i usunąć pozostałe ukryte lub widoczne wiersze w programie Excel?

Jak filtrować wszystkie komórki za pomocą podziału wiersza lub powrotu karetki w programie Excel?

Jak filtrować wszystkie powiązane dane ze scalonych komórek w programie Excel?

Jak filtrować komórki według długości tekstu w programie Excel?

Jak filtrować komórki z rozróżnianiem wielkości liter w programie Excel?

Jak filtrować komórki za pomocą komentarzy w programie Excel?

Jak filtrować komórki za pomocą formuł w programie Excel?

Jak filtrować dane na podstawie pola wyboru w programie Excel?

Jak filtrować dane na podstawie rozwijanej listy w arkuszu Google?

Jak filtrować dane z wykluczeniem dolnego wiersza sumy w programie Excel?

Jak filtrować dane z listy rozwijanej w programie Excel?

Jak dynamicznie filtrować dane z jednego arkusza do drugiego w programie Excel?

Jak filtrować dane zawierające puste wiersze w programie Excel?

Jak filtrować dane, klikając zawartość komórki w programie Excel?

Jak filtrować dane za pomocą hiperłączy w programie Excel?

Jak filtrować dane za pomocą zdjęć w programie Excel?

Jak filtrować co drugi wiersz (parzyste / nieparzyste) w programie Excel?

Jak filtrować wiele kolumn na podstawie pojedynczych kryteriów w programie Excel?

Jak filtrować wiele kolumn jednocześnie w programie Excel?

Jak filtrować tabelę przestawną na podstawie określonej wartości komórki w programie Excel?

Jak ukryć strzałki / przyciski filtrów podczas filtrowania w programie Excel?

Jak nie ignorować pustych wierszy podczas filtrowania w programie Excel?

Jak odwrócić (usunąć) przefiltrowane wiersze w programie Excel?

Jak zapisać niestandardowe kryteria / widok filtra w programie Excel?

Jak automatycznie zaktualizować zaawansowany wynik filtru w programie Excel?

Bądż na bieżąco

Prawa autorskie © 2009 - www.extendoffice.com. | Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasilany przez ExtendOffice, | Mapa strony
Microsoft i logo Office są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Chronione przez Sectigo SSL