Przejdź do głównej zawartości

Porady dotyczące programu Excel: wstawianie> tabeli przestawnej i wykresu przestawnego

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-11

Stół obrotowy

Źródło danych tabeli przestawnej

Jak połączyć wiele arkuszy w tabelę przestawną w programie Excel?

Jak skonsolidować wiele zakresów w jedną tabelę przestawną w programie Excel?

Jak utworzyć tabelę przestawną z pliku tekstowego w programie Excel?

Jak zaktualizować zakres tabeli przestawnej w programie Excel?

Dodaj lub usuń pola

Jak dodać pole obliczeniowe do tabeli przestawnej?

Jak dodać wiele pól do tabeli przestawnej?

Jak usunąć pole obliczeniowe z tabeli przestawnej?

Suma całkowita lub suma częściowa

Jak dodać procent sumy całkowitej / sumy częściowej w tabeli przestawnej programu Excel?

Jak wyświetlić sumę końcową u góry w tabeli przestawnej?

Jak ukryć sumę końcową w tabeli przestawnej programu Excel?

Jak ukryć sumy częściowe w tabeli przestawnej?

Jak wyświetlić całkowitą sumę jako procent w tabeli przestawnej programu Excel?

Jak wyświetlić wiele sum końcowych w tabeli przestawnej?