Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: deweloper> formanty

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-23

Przycisk opcji

Jak pogrupować wiele przycisków opcji / opcji w programie Excel?

Jak ukryć przycisk opcji podczas ukrywania wiersza w programie Excel?

Jak wstawić przyciski radiowe lub przyciski opcji w programie Excel?

Jak usunąć lub ukryć obramowania z pól grup w programie Excel?

Jak używać przycisku do pokazywania ukrytych kolumn w programie Excel?

Pozostałe

Jak wstawić kontrolę obrazu w programie Excel?

Jak wstawić lub osadzić wideo z YouTube w arkuszu programu Excel?