Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Porównaj dwie kolumny pod kątem dopasowań i różnic w programie Excel

W tym samouczku omówiono, jak porównać dwie kolumny w programie Excel, co jest normalną pracą programu Excel w naszej codziennej pracy. Porównywanie dwóch kolumn można przeprowadzić na różne sposoby w programie Excel, na przykład porównując dwie kolumny wiersz po wierszu lub komórki według komórek, porównując dwie kolumny w celu wyróżnienia dopasowań lub różnic itp. W tym artykule omówiono większość możliwych scenariuszy porównywania dwóch kolumn, które można spotkać się i mieć nadzieję, że może ci pomóc.

Ten samouczek obejmuje

1. Porównaj dwie kolumny wiersz po wierszu

1.1 Porównaj komórki w tym samym wierszu, aby uzyskać dokładne dopasowanie

1.2 Porównaj komórki w tym samym wierszu, aby uzyskać dopasowanie dokładne lub bez uwzględniania wielkości liter (używając formuły JEŻELI)

1.3 Porównaj komórki w tym samym wierszu i zaznacz pasujące lub niezgodne dane (używając formatowania warunkowego)

1.4 Porównaj dwie kolumny wiersz po wierszu i zaznacz wartości niezgodności (używając VBA)

2. Porównaj dwie kolumny w komórkach i zaznacz lub zaznacz zduplikowane lub unikalne dane

2.1 Porównaj dwie kolumny komórek według komórek i wyświetl porównanie wyniku w innej kolumnie (używając formuły)

2.2 Porównaj i wyróżnij zduplikowane lub unikalne dane (używając formatowania warunkowego)

2.3 Porównaj i wybierz lub zaznacz zduplikowane lub unikalne dane (za pomocą poręcznego narzędzia)

2.4 Porównaj dwie kolumny i wymień dokładne duplikaty w innej kolumnie (używając kodu VBA)

2.5 Porównaj dwie kolumny i zaznacz duplikaty (używając kodu VBA)

3.Porównaj wiele kolumn w tym samym wierszu

3.1 Znajdź pełne dopasowania we wszystkich komórkach w tym samym wierszu (używając formuły JEŻELI)

3.2 Znajdź dopasowane w dowolnych dwóch komórkach w tym samym wierszu (używając formuły JEŻELI)

3.3 Znajdź pełne dopasowania we wszystkich komórkach w tym samym wierszu i zaznacz (używając formatowania warunkowego)

3.4 Porównaj wiele kolumn i zaznacz różnice między wierszami

4. Porównaj dwie kolumny i znajdź brakujące punkty danych

4.1 Porównaj i znajdź brakujące punkty danych (za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub PODAJ.

4.2 Porównaj dwie kolumny i wypisz brakujące dane poniżej (używając wzoru INDEKSU)

4.3 Porównaj i znajdź brakujące punkty danych i wypisz je w innej kolumnie (używając poręcznego narzędzia)

4.4 Porównaj dwie kolumny i wymień brakujące dane poniżej (używając VBA)

5. Porównaj dwie kolumny (daty), jeśli są większe lub mniejsze niż

5.1 Porównaj dwie kolumny, jeśli większe lub mniejsze niż (używając formuły)

5.2 Porównaj dwie kolumny, jeśli są większe lub mniejsze niż formatowanie (przy użyciu formatowania warunkowego)

6. Porównaj dwie kolumny i zwróć wartość w innej kolumnie

6.1 Wyciągnij dokładne pasujące dane (używając wzoru lub poręcznego narzędzia)

6.2 Wyciągnij dane częściowego dopasowania (używając wzoru)

7. Porównaj dwie kolumny i policz dopasowania lub różnice

7.1 Porównaj dwie kolumny i policz dopasowania (używając formuły SUMPRODUCT)

7.2 Porównaj dwie kolumny i policz dopasowania lub różnice (za pomocą poręcznego narzędzia)

8. Porównaj dwie kolumny z symbolem wieloznacznym

9. Usuń różnice lub dopasowania

10. Porównaj dwie kolumny i oblicz zmianę procentową między

11. Porównaj dwa zakresy

11.1 Porównaj dwa zakresy według komórki

11.2 Porównaj dwa zakresy, jeśli dane są w tej samej kolejności

Uwagi

W tym samouczku przedstawiono przykładowe dane, które pozwalają lepiej wyjaśnić metody porównywania dwóch kolumn w różnych przypadkach. Na podstawie zbioru danych może zajść potrzeba zmiany lub dostosowania niektórych treści (odniesień), jednak podstawowe zasady pozostaną takie same. Lub bezpośrednio pobierz próbki każdego przypadku, jeśli chcesz tylko sprawdzić, czy metody działają, czy nie.


1. Porównaj dwie kolumny wiersz po wierszu

Poniżej znajduje się zestaw danych, w którym muszę sprawdzić w tym samym wierszu, czy nazwy w kolumnie A są takie same jak w kolumnie B, czy nie.
doc porównaj kolumny 1.1 1

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik

1.1 Porównaj komórki w tym samym wierszu, aby uzyskać dokładne dopasowanie


Generalnie, jeśli chcesz porównać dwie kolumny wiersz po wierszu, aby uzyskać dokładne dopasowanie, możesz użyć poniższej formuły:

= B2 = C2

doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Wchodzę i przeciągnij uchwyt wypełniania w dół do komórki D8. Jeśli formuła zwraca PRAWDA, wartości w dwóch kolumnach są całkowicie takie same, jeśli zwraca FAŁSZ, są różne.
doc porównaj kolumny 1.1 1

1.2 Porównaj komórki w tym samym wierszu, aby uzyskać dopasowanie dokładne lub bez uwzględniania wielkości liter (używając formuły JEŻELI)


Jeśli chcesz porównać dwie kolumny wiersz po wierszu, aby nie uwzględniać wielkości liter, lub uzyskać więcej opisów, takich jak Dopasowanie, Niezgodność, możesz użyć funkcji JEŻELI.

Porównywanie komórek w tym samym wierszu w celu uzyskania dokładnego dopasowania

Jeśli chcesz użyć tekstów „Dopasowanie” i „Niezgodność” do opisania wyników porównania, użyj poniższego wzoru:

=IF(EXACT(B2,C2),"Match","Mismatch")

doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Wchodzę aby uzyskać pierwszy wynik, a następnie przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania do komórki D8.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Porównywanie komórek w tym samym wierszu pod kątem dopasowania bez rozróżniania wielkości liter

Jeśli chcesz porównać komórki pod kątem wielkości liter, możesz użyć poniższej formuły:

=IF(B2=C2,"Match","Mismatch")

doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Wchodzę aby uzyskać pierwszy wynik, a następnie przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania do komórki E8.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

W powyższych wzorach możesz zmienić tekst „Dopasuj” i „Niezgodność” na własny opis.

1.3 Porównaj komórki w tym samym wierszu i zaznacz pasujące lub niezgodne dane (używając formatowania warunkowego)


Jeśli chcesz wyróżnić pasujące lub różne wartości, rozszerzenie Formatowanie warunkowe funkcja może ci pomóc.

1. Wybierz dwie kolumny, które mają być porównywane z (B2: C8, z wyłączeniem nagłówków kolumn), a następnie kliknij Strona główna > Formatowanie warunkowe > Nowa zasada.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. W poppingu Nowa reguła formatowania kliknij, aby wybrać Użyj formuły, aby określić, które komórki należy sformatować Wybierz typ reguły sekcję, a następnie wpisz = $ B2 = $ C2 w polu tekstowym Formatuj wartości tam, gdzie ta formuła jest prawdziwa.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. Teraz kliknij utworzony wyświetlić Formatowanie komórek okno dialogowe, a następnie pod Wypełniać wybierz jeden kolor, który chcesz podświetlić dopasowania.

Możesz też zmienić rozmiar czcionki, rozmiar czcionki, obramowanie komórek lub format liczb, aby wyróżnić się dopasowaniami, zgodnie z potrzebami na innych kartach.
doc porównaj kolumny 1.1 1

4. kliknij OK > OK aby zamknąć okna dialogowe, komórki w tym samym wierszu zostaną podświetlone, jeśli są takie same.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Jeśli chcesz podświetlić niezgodne wartości, możesz użyć tego w = $ B2 <> $ C2 do Formatuj wartości tam, gdzie ta formuła jest prawdziwa pole tekstowe w Edytuj regułę formatowania dialog.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Następnie różnice między dwiema kolumnami w tym samym wierszu zostaną podświetlone określonym kolorem.
doc porównaj kolumny 1.1 1

1.4 Porównaj dwie kolumny wiersz po wierszu i zaznacz wartości niezgodności (używając VBA)


Jeśli chcesz porównać dwie kolumny wiersz po wierszu z kodem VBA, ten samouczek Cię zadowoli.

1. Włącz arkusz zawierający dwie kolumny używane do porównania, naciśnij Alt + F11 klawisze, aby włączyć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij wstawka > Moduł.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. Następnie skopiuj i wklej poniższe makro w nowym skrypcie modułu.

VBA: porównaj dwie kolumny wiersz po wierszu i zaznacz różnice

Sub ExtendOffice_HighlightColumnDifferences()
'UpdatebyKutools20201016
Dim xRg As Range

Dim xWs As Worksheet

Dim xFI As Integer

On Error Resume Next

SRg:

Set xRg = Application.InputBox("Select two columns:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRg Is Nothing Then Exit Sub

 

If xRg.Columns.Count <> 2 Then

  MsgBox "Please select two columns"

  GoTo SRg

End If

 

Set xWs = xRg.Worksheet

For xFI = 1 To xRg.Rows.Count

  If Not StrComp(xRg.Cells(xFI, 1), xRg.Cells(xFI, 2), vbBinaryCompare) = 0 Then

    xWs.Range(xRg.Cells(xFI, 1), xRg.Cells(xFI, 2)).Interior.ColorIndex = 7 'you can change the color index as you need.

End If

Next xFI

End Sub

doc porównaj kolumny 1.1 1

4. naciśnij F5 aby uruchomić kod, pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie dwóch kolumn.
doc porównaj kolumny 1.1 1

5. kliknij OK. Następnie różnice dwóch kolumn zostały wyróżnione kolorem tła.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Możesz zmienić kolor podświetlenia w zależności od własnych potrzeb, zmieniając indeks kolorów w kodzie, odniesienie do indeksu kolorów:
doc porównaj kolumny 1.1 1


2. Porównaj dwie kolumny w komórkach i zaznacz lub zaznacz zduplikowane lub unikalne dane

W tej części zestaw danych jest pokazany poniżej i chcesz znaleźć wszystkie wartości, które znajdują się jednocześnie w kolumnie B i C, lub znaleźć wartości tylko w kolumnie B.
doc porównaj kolumny 1.1 1

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik

2.1 Porównaj dwie kolumny komórek według komórek i wyświetl porównanie wyników w innej kolumnie (używając formuły)


Tutaj możesz użyć formuły połączonej z funkcją JEŻELI i LICZ.JEŻELI, aby porównać dwie kolumny i znaleźć wartości, które znajdują się w kolumnie B, ale nie w kolumnie C.

=IF(COUNTIF($C$2:$C$8, $B2)=0, "No in C", "Yes in C")

doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Wchodzę i przeciągnij uchwyt autouzupełniania do komórki D8.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

1. Ta formuła porównuje dwie kolumny bez rozróżniania wielkości liter.

2. Możesz zmienić opis „Nie w C” i „Tak w C” na inne.

3. Jeśli chcesz porównać dwie całe kolumny, zmień ustalony zakres 2 $ C $: 8 $ C na $ C: $ C.

2.2 Porównaj i wyróżnij zduplikowane lub unikalne dane (używając formatowania warunkowego)


W ramach projektu Formatowanie warunkowe Funkcja w programie Excel jest potężna, tutaj możesz jej użyć do porównania dwóch kolumn komórek według komórek, a następnie zaznacz różnice lub dopasowania, zgodnie z potrzebami.

Podświetl wszystkie duplikaty lub unikalne wartości w dwóch kolumnach

1. Wybierz dwie kolumny, z którymi chcesz porównać, a następnie kliknij Strona główna > Formatowanie warunkowe > Podświetl Zasady komórek > Zduplikowane wartości.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. W poppingu Zduplikowane wartości wybierz żądany format podświetlania z rozwijanej listy wartości za pomocą.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. kliknij OK. Następnie zaznaczono duplikaty w dwóch kolumnach.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Jeśli chcesz podświetlić unikalne wartości (różnice) w dwóch kolumnach, również kliknij Strona główna > Formatowanie warunkowe > Podświetl Zasady komórek > Zduplikowane wartości wyświetlić Zduplikowane wartości zmień plik Duplikat do Wyjątkowy na rozwijanej liście po lewej stronie, a następnie wybierz inny format z listy wartości, a następnie kliknij OK.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Unikalne wartości zostaną podświetlone.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Znajdź i zaznacz wartości w kolumnie B, jeśli znajdują się one również w kolumnie C.

Jeśli chcesz podświetlić wartości w kolumnie B, które również znajdują się w kolumnie C, Cdodatkowe formatowanie Funkcja może również wyświadczyć ci przysługę.

1. Wybierz kolumnę B2: B8, kliknij Strona główna > Formatowanie warunkowe > Nowa zasada.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. w Nowa reguła formatowania dialog, wybierz Użyj formuły, aby określić, które komórki należy sformatować z Wybierz typ reguły sekcję, a następnie wpisz = LICZ.JEŻELI (2 C $ 8: 2 C $, B0 $)> XNUMX w polu tekstowym Formatuj wartości tam, gdzie ta formuła jest prawdziwa.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. kliknij utworzony , aby przejść do Formatowanie komórek dialog, pod Wypełniać wybierz jeden kolor, aby wyróżnić dopasowania.

Możesz użyć innych formatów, aby wyróżnić wartości w zakładkach Czcionka, Numer, Obramowanie.
doc porównaj kolumny 1.1 1

4. kliknij OK > OK. Następnie wartości w kolumnie B, które istnieją również w kolumnie C, zostały podświetlone określonym kolorem.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Jeśli chcesz podświetlić wartości, które tylko w kolumnie B, ale nie w kolumnie C, powtórz powyższe kroki, ale zmień formułę w kroku 2 na = LICZ.JEŻELI (2 C $ 8: 2 C $, B0 $) = XNUMX Nowa reguła formatowania dialog.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Następnie wybierz inny kolor, aby sformatować wartości.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Tutaj formatowanie warunkowe porównuje dwie kolumny bez rozróżniania wielkości liter.

2.3 Porównaj i wybierz lub zaznacz zduplikowane lub unikalne dane (za pomocą poręcznego narzędzia)


Czasami po porównaniu dwóch kolumn możesz podjąć inne działania na dopasowaniach lub różnicach, takie jak zaznaczanie, usuwanie, kopiowanie i tak dalej. W tym przypadku przydatne narzędzie - Wybierz Te same i różne komórki of Kutools dla programu Excel może bezpośrednio wybrać dopasowania lub różnice w celu lepszego wykonania następnej operacji, a także może bezpośrednio podświetlić wartości.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Po bezpłatna instalacja Kutools dla programu Excel, wykonaj poniższe czynności:

1. kliknij Kutools > Wybierz > Wybierz Te same i różne komórki.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. Następnie w Wybierz Te same i różne komórki okno dialogowe, wykonaj poniższe czynności:

1) W Znajdź wartości w I Zgodnie z sekcje, wybierz dwie kolumny, z którymi chcesz porównać;

2) Wybierz Każdy rząd opcja;

3) Wybierz Te same wartości or Różne wartości tak jak potrzebujesz;

4) Jeśli chcesz wyróżnić wartości, wybierz odpowiedni kolor.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. kliknij Ok, pojawi się okno dialogowe przypominające o liczbie znalezionych wartości, kliknij OK aby zamknąć okno dialogowe. W tym samym czasie wartości zostały wybrane, teraz możesz usuwać lub kopiować lub wykonywać inne operacje.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Jeśli zaznaczysz Wypełnij kolor tła i Wypełnij kolor czcionki pola wyboru, wynik jest wyświetlany w następujący sposób:
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Jeśli chcesz porównać z rozróżnianiem wielkości liter, sprawdź Rozróżnianie wielkości liter opcja.

To narzędzie obsługuje porównywanie dwóch kolumn w różnych arkuszach.

2.4 Porównaj dwie kolumny i wymień dokładne duplikaty w innej kolumnie (używając kodu VBA)


Jeśli chcesz wyświetlić pasujące wartości w innej kolumnie po porównaniu dwóch kolumn komórka po komórce, tutaj może Ci pomóc poniższy kod makra.

1. Włącz arkusz, który chcesz porównać dwie kolumny, a następnie naciśnij Alt + F11 klawisze, aby wyświetlić Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2. kliknij wstawka > Moduł Microsoft Visual Basic for Applications okno.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. Następnie skopiuj i wklej poniższy kod do nowego pustego skryptu modułu.

VBA: Lista duplikatów w kolumnie obok po porównaniu dwóch kolumn

Sub ExtendOffice_FindMatches()
'UpdatebyKutools20201019
Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xRgF1, xRgF2 As Range

Dim xIntSR, xIntER, xIntSC, xIntEC As Integer

On Error Resume Next

SRg:

Set xRgC1 = Application.InputBox("Select first column:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC1 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC1.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select single column"

  GoTo SRg

End If

SsRg:

Set xRgC2 = Application.InputBox("Select the second column:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC2 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC2.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select single column"

  GoTo SsRg

End If

Set xWs = xRg.Worksheet

 

For Each xRgF1 In xRgC1

  For Each xRgF2 In xRgC2

    If xRgF1.Value = xRgF2.Value Then xRgF2.Offset(0, 1) = xRgF1.Value

  Next xRgF2

Next xRgF1

End Sub

doc porównaj kolumny 1.1 1

4. naciśnij F5 Aby uruchomić kod, po kolei pojawiają się dwa okna dialogowe umożliwiające osobne wybranie dwóch kolumn.

Uwagi: Najpierw wybierz lewą kolumnę, a następnie prawą kolumnę w drugim oknie dialogowym, w przeciwnym razie duplikaty zastąpią oryginalne dane w drugiej kolumnie.
doc porównaj kolumny 1.1 1doc porównaj kolumny 1.1 1

5. kliknij OK > OK, wówczas dopasowania zostały automatycznie wymienione w prawej kolumnie dwóch kolumn.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Kod VBA porównuje dwie kolumny z uwzględnieniem wielkości liter.

2.5 Porównaj dwie kolumny i zaznacz duplikaty (używając kodu VBA)


Jeśli chcesz porównać dwie kolumny komórka po komórce, a następnie zaznaczyć dopasowania, możesz wypróbować poniższy kod.

1. Włącz arkusz, który chcesz porównać dwie kolumny, a następnie naciśnij Alt + F11 klawisze, aby wyświetlić Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2. kliknij wstawka > Moduł Microsoft Visual Basic for Applications okno.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. Skopiuj poniższy kod makra i wklej je w nowym pustym miejscu Moduł skrypt.

VBA: porównaj dwie kolumny i zaznacz duplikaty

Sub ExtendOffice_CompareTwoRanges()
'UpdatebyKutools20201019

Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xRgF1, xRgF2 As Range

SRg:

Set xRgC1 = Application.InputBox("Select the column you want compare according to", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC1 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC1.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select a single column"

  GoTo SRg

End If

SsRg:

Set xRgC2 = Application.InputBox("Select the column you want to highlight duplicates in:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC2 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC2.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select a single column"

  GoTo SsRg

End If

 

  For Each xRgF1 In xRgC1

    For Each xRgF2 In xRgC2

      If xRgF1.Value = xRgF2.Value Then

        xRgF2.Interior.ColorIndex = 38 '(you can change the color index as you need)

      End If

    Next

  Next

End Sub

doc porównaj kolumny 1.1 1

4. naciśnij F5 klucz do uruchomienia kodu. W pierwszym wyskakującym oknie dialogowym wybierz kolumnę, według której chcesz porównać zduplikowane wartości.
doc porównaj kolumny 1.1 1

5. kliknij OK. W drugim oknie dialogowym wybierz kolumnę, w której chcesz podświetlić zduplikowane wartości.
doc porównaj kolumny 1.1 1

6. kliknij OK. Teraz duplikaty w drugiej kolumnie zostały wyróżnione kolorem tła po porównaniu z pierwszą kolumną.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

1. Kod porównuje kolumny z uwzględnieniem wielkości liter.

2. Możesz zmienić kolor podświetlenia w zależności od własnych potrzeb, zmieniając indeks kolorów w kodzie, odniesienie do indeksu kolorów:
doc porównaj kolumny 1.1 1


3. Porównaj wiele kolumn w tym samym wierszu

Czasami możesz chcieć porównać więcej niż dwie kolumny w tym samym wierszu, na przykład zestaw danych, jak pokazano na zrzucie ekranu. W tej sekcji wymieniono różne metody porównywania wielu kolumn.
doc porównaj kolumny 1.1 1

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik

3.1 Znajdź pełne dopasowania we wszystkich komórkach w tym samym wierszu (używając formuły JEŻELI)


Aby znaleźć pełne dopasowania między kolumnami w tym samym wierszu, może Ci pomóc poniższa formuła JEŻELI.

=IF(AND(B2=C2, B2=D2), "Full match", "Not")

 doc porównaj kolumny 1.1 1

Jeśli komórki w tym samym wierszu pasują do siebie, wyświetlany jest komunikat „Pełne dopasowanie” lub „Nie”.

Naciśnij przycisk Wchodzę , aby uzyskać pierwszy wynik porównania, a następnie przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania do komórki E7.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

1. Formuła porównuje kolumny bez rozróżniania wielkości liter.

2. Jeśli chcesz porównać więcej lub równych trzech kolumn, możesz użyć poniższej formuły:

=IF(COUNTIF($B2:$D2, $B2)=3, "Full match", "Not")

 doc porównaj kolumny 1.1 1

We wzorze 3 to liczba kolumn, możesz ją zmienić w zależności od potrzeb.

3.2 Znajdź dopasowane w dowolnych dwóch komórkach w tym samym wierszu (używając formuły JEŻELI)


Czasami chcesz się dowiedzieć, czy dowolne dwie kolumny w tym samym wierszu są dopasowane, możesz użyć poniższej formuły JEŻELI.

=IF(OR(B2=C2, C2=D2, B2=D2), "Match", "Not")

 doc porównaj kolumny 1.1 1

W tej formule musisz porównać dowolną parę komórek w tym samym wierszu. „Dopasuj” oznacza, że ​​są dopasowane dwie dowolne komórki. Jeśli nie ma pasujących komórek, formuła wyświetla „Nie”, możesz zmienić tekst według potrzeb.

Naciśnij przycisk Wchodzę i przeciągnij uchwyt wypełniania do komórki E7.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

1. Ta formuła nie obsługuje rozróżniania wielkości liter.

2. Jeśli jest wiele kolumn do porównania, porównanie dowolnej pary komórek w formule może być zbyt długie. W takim przypadku możesz rozważyć użycie poniższej formuły, która łączy funkcje JEŻELI i LICZ.JEŻELI.

=IF(COUNTIF(C11:E11,B11)+COUNTIF(D11:E11,C11)+(D11=E11)=0,"Not","Match")

 doc porównaj kolumny 1.1 1

3.3 Znajdź pełne dopasowania we wszystkich komórkach w tym samym wierszu i zaznacz (używając formatowania warunkowego)


Jeśli chcesz podświetlić wiersze, które pasują do wszystkich komórek, możesz użyć rozszerzenia Formatowanie warunkowe funkcja w programie Excel.

1. Wybierz zakres, którego używasz, a następnie kliknij Strona główna > Formatowanie warunkowe > Nowa zasada.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. w Nowa reguła formatowania dialog, wybierz Użyj formuły, aby określić, które komórki należy sformatować z Wybierz typ reguły , możesz użyć jednej z poniższych formuł w Formatuj wartości tam, gdzie ta formuła jest prawdziwa pole tekstowe.

=AND($B2=$C2, $B2=$D2)

Or

=COUNTIF($B2:$D2, $B2)=3

 doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwagi: Jeśli liczba kolumn jest większa niż trzy, zakładając, że jest to 5, formuły należy zmienić na:

=AND($B2=$C2, $B2=$D2, $B2=$E2, $B2=$F2)

Or

=COUNTIF($B2:$F2, $B2)=5

3. kliknij utworzony , aby przejść do okna dialogowego Formatowanie komórek, a następnie wybierz jeden kolor wypełnienia lub inne formatowanie komórek, aby wyróżnić się z wierszy.
doc porównaj kolumny 1.1 1

4. kliknij OK > OK, teraz tylko te wiersze, w których wszystkie komórki są zgodne, będą podświetlone.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Powyższe formuły nie obsługują rozróżniania wielkości liter.

3.4 Porównaj wiele kolumn i zaznacz różnice między wierszami


Jeśli chcesz podświetlić różnice między wierszami, co oznacza, że ​​porównuje komórki kolumn jeden po drugim i znajduje różne komórki według pierwszej kolumny, możesz użyć wbudowanej funkcji programu Excel -Przejdź do specjalnego.

1. Wybierz zakres, w którym chcesz zaznaczyć różnice w wierszach, i kliknij Strona główna > Znajdź i wybierz > Przejdź do specjalnego.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. W poppingu Przejdź do specjalnego okno dialogowe, sprawdź Różnice między wierszami opcja.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. kliknij OK. Teraz różnice w wierszach zostały wybrane.
doc porównaj kolumny 1.1 1

4. Teraz zaznacz komórki, kliknij Strona główna > Kolor wypełnienia aby wybrać jeden kolor z menu rozwijanego.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Ta metoda porównuje komórki bez rozróżniania wielkości liter.


4. Porównaj dwie kolumny i znajdź brakujące punkty danych

Przypuśćmy, że są dwie kolumny, kolumna B jest dłuższa, a kolumna C jest krótsza, jak pokazano poniżej. W porównaniu z kolumną B, jak znaleźć brakujące dane w kolumnie C?
doc porównaj kolumny 1.1 1

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik

4.1 Porównaj i znajdź brakujące punkty danych (za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub PODAJ.


Jeśli chcesz tylko określić, których danych brakuje po porównaniu dwóch kolumn, możesz użyć jednej z poniższych formuł:

=ISERROR(VLOOKUP(B2,$C$2:$C$10,1,0))

Or

=NOT(ISNUMBER(MATCH(B2,$C$2:$C$10,0)))

 doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Wchodzę , a następnie przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania na komórkę D10. Teraz, jeśli dane znajdują się zarówno w kolumnie B, jak i kolumnie C, formuła zwraca FALSE, jeśli dane znajdują się tylko w kolumnie B, ale brakuje w kolumnie C, formuła zwraca wartość TRUE.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Powyższe dwie formuły porównują dane bez rozróżniania wielkości liter.

4.2 Porównaj dwie kolumny i wypisz brakujące dane poniżej (używając wzoru INDEKSU)


Jeśli chcesz wyświetlić brakujące dane poniżej krótszej kolumny po porównaniu dwóch kolumn, może Ci pomóc formuła tablicowa INDEKS.

W poniższej komórce krótszej kolumny, zakładając, że komórka C7, wpisz poniższą formułę:

=INDEX($B$2:$B$10,MATCH(TRUE,ISNA(MATCH($B$2:$B$10,$C$2:C6,0)),0))

 doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Shift + Ctrl + Enter aby uzyskać pierwsze brakujące dane, a następnie przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania w dół, aż zwróci wartość błędu # N / A.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Następnie możesz usunąć wartość błędu, a wszystkie brakujące dane zostały wymienione poniżej krótszej kolumny.

Uwaga

Ta formuła porównuje komórki bez rozróżniania wielkości liter.

4.3 Porównaj i znajdź brakujące punkty danych i wypisz je w innej kolumnie (używając poręcznego narzędzia)


Jeśli chcesz wykonać dodatkowe operacje na brakujących danych po porównaniu dwóch kolumn, na przykład wypisanie brakujących danych w innej kolumnie lub uzupełnienie brakujących danych poniżej krótszej kolumny, możesz wypróbować przydatne narzędzie -Wybierz Te same i różne komórki of Kutools dla programu Excel.

1. kliknij Kutools > Wybierz > Wybierz Te same i różne komórki.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. w Wybierz Te same i różne komórki okno dialogowe, wykonaj poniższe czynności:

1 w Znajdź wartości w wybierz dłuższą kolumnę, która zawiera pełną listę.
In Zgodnie z wybierz krótszą kolumnę, w której brakuje niektórych danych.

2) Wybierz Każdy rząd opcja.

3) Wybierz Różne wartości opcja.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. kliknij Ok, pojawi się okno dialogowe przypominające o liczbie brakujących danych, kliknij OK zamknąć to. Następnie wybrano brakujące dane.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Teraz możesz nacisnąć Ctrl + C klawisze, aby skopiować wybrane brakujące dane i wkleić je, naciskając Ctrl + V klawisze poniżej krótszej kolumny lub innej nowej kolumny, jeśli potrzebujesz.
doc porównaj kolumny 1.1 1doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Zaznaczanie Niewrażliwa na wielkość liter Opcja w oknie dialogowym Wybierz te same i różne komórki porówna dwie kolumny z uwzględnieniem wielkości liter.

4.4 Porównaj dwie kolumny i wymień brakujące dane poniżej (używając VBA)


Oto kod makra, który może wypełnić brakujące dane poniżej dwóch kolumn.

1. Otwórz arkusz, którego używasz, naciśnij Alt + F11 klawisze, aby otworzyć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2. kliknij wstawka > Moduł aby utworzyć nowy moduł do umieszczenia poniżej kodu VBA w.
doc porównaj kolumny 1.1 1

VBA: porównaj dwie kolumny i uzupełnij brakujące dane

Sub ExtendOffice_PullUniques()
'UpdatebyKutools20201021

Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xFRg1, xFRg2 As Range

Dim xIntR, xIntSR, xIntER, xIntSC, xIntEC As Integer

Dim xWs As Worksheet

On Error Resume Next

SRg:

Set xRg = Application.InputBox("Select two columns:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRg Is Nothing Then Exit Sub

If xRg.Columns.Count <> 2 Then

  MsgBox "Please select two columns as a range"

  GoTo SRg

End If

Set xWs = xRg.Worksheet

 

xIntSC = xRg.Column

xIntEC = xRg.Columns.Count + xIntSC - 1

xIntSR = xRg.Row

xIntER = xRg.Rows.Count + xIntSR - 1

 

Set xRg = xRg.Columns

Set xRgC1 = xWs.Range(xWs.Cells(xIntSR, xIntSC), xWs.Cells(xIntER, xIntSC))

Set xRgC2 = xWs.Range(xWs.Cells(xIntSR, xIntEC), xWs.Cells(xIntER, xIntEC))

xIntR = 1

For Each xFRg In xRgC1

  If WorksheetFunction.CountIf(xRgC2, xFRg.Value) = 0 Then

    xWs.Cells(xIntER, xIntEC).Offset(xIntR) = xFRg

    xIntR = xIntR + 1

  End If

Next

xIntR = 1

For Each xFRg In xRgC2

  If WorksheetFunction.CountIf(xRgC1, xFRg) = 0 Then

    xWs.Cells(xIntER, xIntSC).Offset(xIntR) = xFRg

    xIntR = xIntR + 1

  End If

Next

End Sub

doc porównaj kolumny 1.1 1

3. Następnie naciśnij F5 aby uruchomić kod, pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie dwóch porównywanych kolumn.
doc porównaj kolumny 1.1 1

4. kliknij OK. Teraz brakujące dane zostały wymienione poniżej dwóch kolumn.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Kod porównuje komórki bez rozróżniania wielkości liter.


5. Porównaj dwie kolumny (daty), jeśli są większe lub mniejsze niż

Jeśli są dwie kolumny dat, jak pokazano na zrzucie ekranu, możesz porównać, która data jest później w tym samym wierszu.
doc porównaj kolumny 1.1 1

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik

5.1 Porównaj dwie kolumny, jeśli większe lub mniejsze niż (używając formuły)


Możesz użyć prostej formuły, aby szybko sprawdzić, czy data 1 jest późniejsza niż data 2 w każdym wierszu.

=IF(B2>C2,"Yes","No")

 doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Wchodzę aby uzyskać pierwszy porównywany wynik, a następnie przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania do komórki C6, aby uzyskać wszystkie wyniki.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

1. W programie Excel daty są przechowywane jako serie liczb, w rzeczywistości są to liczby. Dlatego możesz zastosować formułę do bezpośredniego porównywania dat.

2. Jeśli chcesz porównać, czy data 1 jest wcześniejsza niż data 2 w każdym wierszu, zmień symbol > do < we wzorze.

5.2 Porównaj dwie kolumny, jeśli są większe lub mniejsze niż formatowanie (przy użyciu formatowania warunkowego)


Jeśli chcesz podświetlić komórki w kolumnie Data 1, jeśli są większe niż Data 2, możesz użyć Formatowanie warunkowe funkcja w programie Excel.

1. Wybierz daty w kolumnie B (Data1), a następnie kliknij Strona główna > Formatowanie warunkowe > Nowa zasada.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. w Nowa reguła formatowania dialog, wybierz Użyj formuły, aby określić, które komórki należy sformatować Wybierz typ reguły , a następnie wpisz formułę = $ B2> $ C2 w polu tekstowym Formatuj wartości tam, gdzie ta formuła jest prawdziwa.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Jeśli chcesz podświetlić komórki w kolumnie B, które są mniejsze niż komórki w kolumnie C, użyj formuły = B2 $ <$ C2.

3. kliknij utworzony , aby otworzyć Formatowanie komórek a następnie wybierz odpowiedni typ formatu.
doc porównaj kolumny 1.1 1

4. kliknij OK > OK. Następnie zaznaczono komórki w kolumnie Data1, które są większe niż komórki w kolumnie Data2.
doc porównaj kolumny 1.1 1


6. Porównaj dwie kolumny i zwróć wartość w innej kolumnie

Na przykład istnieją dwie tabele, teraz chcesz porównać kolumnę B i kolumnę E, a następnie znaleźć ceny względne z kolumny C i zwrócić je w kolumnie F.
doc porównaj kolumny 1.1 1

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik

6.1 Wyciągnij dokładne pasujące dane (używając wzoru lub poręcznego narzędzia)


Tutaj wprowadza kilka pomocnych formuł i narzędzie do rozwiązania tego zadania.

Metoda formuł

W komórce F2 (komórce, w której chcesz umieścić zwracaną wartość) użyj jednej z poniższych formuł:

=VLOOKUP(E2,$B$2:$C$8,2,0)

Or

=INDEX($B$2:$C$8,MATCH(E2,$B$2:$B$8,0),2)

 doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Wchodzę key, a pierwsza wartość została znaleziona. Następnie przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania w dół do komórki F6, wszystkie wartości zostały wyodrębnione.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

1. W formułach nie jest uwzględniana wielkość liter.

2. Liczba 2 we wzorze wskazuje, że pasujące wartości znajdują się w drugiej kolumnie tablicy tabeli.

3. Jeśli formuły nie mogą znaleźć wartości względnej, zwraca wartość błędu # N / A.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Poręczna metoda narzędziowa

Jeśli jesteś zdezorientowany z formułami, możesz wypróbować przydatne narzędzie - Pomocnik formuły of Kutools dla programu Excel, który zawiera wiele formuł do rozwiązywania większości problemów w programie Excel. Dzięki niemu wystarczy wybrać zakres, ale nie musisz pamiętać, jak używają formuł.

Po bezpłatna instalacja Kutools dla programu Excel, wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz komórkę F2 (komórkę, w której chcesz umieścić zwracaną wartość) i kliknij Kutools > Pomocnik formuły > Wyszukiwanie i odniesienie > Poszukaj wartości na liście.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. w Pomocnik formuł dialog po prawej stronie Wprowadzanie argumentów wybierz zakres tablicy tabeli, wyszukaj wartość i określ kolumnę, w której chcesz znaleźć wartość zwracaną.

Wskazówka: Pamiętaj, aby zmienić bezwzględne odniesienie w Wyszukaj_wartość do względnej lub możesz znaleźć tylko pierwszą wartość.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. kliknij Ok, pierwsza wartość została znaleziona, a następnie przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania w dół do komórki F6.
doc porównaj kolumny 1.1 1

6.2 Wyciągnij dane częściowego dopasowania (używając wzoru)


Jeśli między dwiema porównywanymi kolumnami występują drobne różnice, jak pokazano na zrzucie ekranu, powyższe metody nie będą działać.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Wybierz jedną z poniższych formuł, aby rozwiązać to zadanie:

=VLOOKUP("*"&E2&"*",$B$2:$C$8,2,0)

Or

=INDEX($B$2:$C$8,MATCH("*"&E2&"*",$B$2:$B$8,0),2)

 doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Wchodzę , a następnie przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania w dół do komórki F5, wszystkie wartości zostały znalezione.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

1. W formułach nie jest uwzględniana wielkość liter.

2. Liczba 2 we wzorze wskazuje, że wartości zwracane znajdują się w drugiej kolumnie tablicy tabeli.

3. Jeśli formuły nie mogą znaleźć wartości względnej, zwraca wartość błędu # N / A.

4. * we wzorze jest symbolem wieloznacznym, który służy do wskazania dowolnego znaku lub ciągów znaków.


7. Porównaj dwie kolumny i policz dopasowania lub różnice

Poniższy zestaw danych jest przykładem porównywania i liczenia dopasowań lub różnic.
doc porównaj kolumny 1.1 1

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik

7.1 Porównaj dwie kolumny i policz dopasowania (używając formuły SUMPRODUCT)


Formuła SUMPRODUCT może szybko policzyć dopasowania w dwóch kolumnach.

=SUMPRODUCT(--(ISNUMBER(MATCH(B2:B8,C2:C8,0))))

 doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Wchodzę aby uzyskać wynik.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Formuła zlicza komórki bez rozróżniania wielkości liter.

7.2 Porównaj dwie kolumny i policz dopasowania lub różnice (za pomocą poręcznego narzędzia)


Jeśli chcesz policzyć dopasowania lub różnice między dwiema kolumnami, przydatne narzędzie - Wybierz Te same i różne komórki.

Po bezpłatna instalacja Kutools dla programu Excel, wykonaj poniższe czynności:

1. kliknij Kutools > Wybierz > Wybierz Te same i różne komórki.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. w Wybierz opcję Same & Difference Cells wybierz dwa zakresy kolumn w Znajdź wartości w i Zgodnie z sekcje oddzielnie, a następnie wybierz Każdy rządi wybierz Te same wartości or Różne wartości opcja, jak potrzebujesz.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. kliknij Ok. Pojawi się okno dialogowe z informacją, ile pasujących lub różnych komórek jest zaznaczonych.

Pasujące komórki
doc porównaj kolumny 1.1 1

Różne komórki
doc porównaj kolumny 1.1 1


8. Porównaj dwie kolumny z symbolem wieloznacznym

Przypuśćmy, że tutaj jest lista danych w kolumnie B i chcesz policzyć komórki zawierające „Apple” lub „Candy” w kolumnie D, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:
doc porównaj kolumny 1.1 1

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik

Aby policzyć, czy komórka zawiera co najmniej jedną wartość, możesz użyć formuły z symbolami wieloznacznymi, aby rozwiązać ten problem.

=SUM(COUNTIF(B2,"*" & $D$2:$D$3 & "*"))

 doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Shift + Ctrl + Enter aby uzyskać pierwsze sprawdzenie, a następnie przeciągnij uchwyt autouzupełniania w dół do komórki F8.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Teraz, jeśli powiązana komórka zawiera jedną lub więcej wartości w kolumnie D, wynik wyświetla liczbę większą niż 0, jeśli nie zawiera żadnej wartości w kolumnie D, zwraca 0.

Jeśli chcesz policzyć całkowitą liczbę komórek zawierających wartości z kolumny D, użyj formuły w komórce F8 poniżej:
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

1. Możesz również użyć formuły do ​​obliczenia, czy komórka zawiera wartości z innej kolumny

=SUMPRODUCT(COUNTIF(B2,"*" &$D$2:$D$3& "*"))

Ta formuła musi tylko nacisnąć Wchodzę a następnie przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania.

2. W formułach * jest symbolem wieloznacznym oznaczającym dowolny znak lub ciąg.


9. Usuń różnice lub dopasowania

Jeśli chcesz usunąć różnice lub dopasowania po porównaniu dwóch kolumn, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:
doc porównaj kolumny 1.1 1

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik

Możesz użyć wzoru, aby najpierw znaleźć różnicę lub dopasowania:

=IF(ISERROR(MATCH(B2,$D$2:$D$8,0)),"Difference","Match")

doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Wchodzę i przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania w dół do komórki D8.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Następnie zastosuj Filtruj funkcja w przewyższać aby odfiltrować różnice lub dopasować wartość.

Wybierz kolumnę z formułą, a następnie kliknij Dane > Filtruj.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Następnie przycisk filtru pojawi się w kolumnie C, kliknij przycisk filtru, aby rozwinąć menu rozwijane, wybierz Różnica or Mecz tak jak potrzebujesz. Następnie kliknij OK skończyć.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Teraz tylko różnice lub dopasowania zostały odfiltrowane. Możesz je wybrać i nacisnąć Usuń klucz, aby je usunąć.
doc porównaj kolumny 1.1 1doc porównaj kolumny 1.1 1

Teraz kliknij Dane > Filtruj ponownie, aby wyczyścić filtr.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Usuń kolumnę z formułą, jeśli już jej nie potrzebujesz.
doc porównaj kolumny 1.1 1


10. Porównaj dwie kolumny i oblicz zmianę procentową między

Istnieją dwie kolumny, jedna zawiera ceny oryginalne, a druga ceny sprzedaży. Teraz ta część wprowadza formułę do porównania tych dwóch kolumn, a następnie obliczenia procentowej zmiany między tymi dwiema kolumnami.
doc porównaj kolumny 1.1 1

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik

Możesz użyć poniższego wzoru, aby obliczyć procentową zmianę między dwiema cenami w tym samym wierszu.

=(C2-B2)/B2

 doc porównaj kolumny 1.1 1

Naciśnij przycisk Wchodzę aby uzyskać liczbę, a następnie przeciągnij uchwyt automatycznego wypełniania w dół do komórki D7.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Następnie sformatuj wynik formuły jako procent. Wybierz wyniki, kliknij Strona główna kartę i przejdź do Numer grupa do kliknięcia Styl procentowy.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Wyniki formuły zostały sformatowane jako procenty.
doc porównaj kolumny 1.1 1


11. Porównaj dwa zakresy

Teraz wiesz, jak porównać dwie kolumny po przeczytaniu powyższych metod. Jednak w niektórych przypadkach możesz chcieć porównać dwa zakresy (dwie serie z wieloma kolumnami). Możesz użyć powyższych metod (formuł lub formatowania warunkowego), aby porównać je kolumna po kolumnie, ale tutaj wprowadza przydatne narzędzie - Kutools dla programu Excel może szybko rozwiązać tę pracę w różnych przypadkach bez formuły.

przykładowy dokumentKliknij, aby pobrać przykładowy plik

11.1 Porównaj dwa zakresy według komórki


Oto dwa zakresy, które należy porównać według komórek, możesz użyć Wybierz Te same i różne komórki narzędzie Kutools for Excel do obsługi tego.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Po bezpłatna instalacja Kutools dla programu Excel, wykonaj poniższe czynności:

1. kliknij Kutools > Wybierz > Wybierz Te same i różne komórki.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. W poppingu Wybierz Te same i różne komórki okno dialogowe, wykonaj poniższe czynności:

1) W Znajdź wartości w wybierz zakres, dla którego chcesz znaleźć dopasowania lub różnice po porównaniu dwóch zakresów.

2) W Zgodnie z wybierz inny zakres używany do porównywania zakresu.

3 w Na podstawie Sekcja, wybierz Pojedyncza komórka.

4) Następnie w Znajdź wybierz typ komórek, które chcesz zaznaczyć lub wyróżnić.

5) W Przetwarzanie wyników sekcji, możesz podświetlić komórki przez wypełnienie kolorem tła lub kolorem czcionki, jeśli nie musisz wyróżniać, nie zaznaczaj pól wyboru.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. kliknij Ok. Pojawi się okno dialogowe z przypomnieniem, ile komórek / wierszy zostało wybranych, kliknij OK zamknąć to. Teraz komórki, które różnią się od komórek z innego zakresu, zostały wybrane i wyróżnione.
doc porównaj kolumny 1.1 1

Podświetlanie tych samych wartości
doc porównaj kolumny 1.1 1

Uwaga

Jeśli chcesz porównać dwa zakresy według wiersza, możesz również zastosować Wybierz Te same i różne komórki funkcja, ale w tym przypadku wybierz Każdy rząd opcja.
doc porównaj kolumny 1.1 1doc porównaj kolumny 1.1 1

11.2 Porównaj dwa zakresy, jeśli dane są w tej samej kolejności


Jeśli chcesz porównać dwa zakresy według wiersza, rozszerzenie Funkcja porównania komórek of Kutools for Excel może ci pomóc.

Po bezpłatna instalacja Kutools dla programu Excel, wykonaj poniższe czynności:

Przypuśćmy, że zakres F2: H7 jest modelem, teraz chcesz sprawdzić, czy dane w zakresie B2: D7 są we właściwej kolejności zgodnie z zakresem F2: H7.
doc porównaj kolumny 1.1 1

1. kliknij Kutools > Porównaj komórki.
doc porównaj kolumny 1.1 1

2. w Porównaj komórki okno dialogowe, ustawione jak poniżej:

1) Wybierz dwa zakresy w Znajdź wartości w i Zgodnie z pudełka oddzielnie.

2) Wybierz typ komórki, którą chcesz podświetlić w Znajdź Sekcja.

3) Wybierz typ podświetlenia w Przetwarzanie wyników Sekcja.
doc porównaj kolumny 1.1 1

3. kliknij Ok. Pojawi się okno dialogowe z przypomnieniem, ile komórek zostało zaznaczonych, kliknij OK zamknąć to. Teraz komórki, które różnią się od komórek z innego zakresu, zostały wybrane i wyróżnione.
doc porównaj kolumny 1.1 1


Możesz być także zainteresowany

Porównaj daty, jeśli są większe niż inna data w programie Excel
Zawiera formuły i przydatne narzędzie do porównywania dwóch dat i sprawdzania, czy są one większe od innych.

Porównaj dwa arkusze obok siebie
W tym artykule można szybko porównać dwa arkusze, aby znaleźć dopasowania i różnice.

Wyszukaj porównanie dwóch list w oddzielnych arkuszach roboczych
Tutaj wprowadzimy funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO, aby porównać dwie listy na różnych dwóch arkuszach.

Znajdź, zaznacz, filtruj, policz, usuń duplikaty w programie Excel
Jest to długi i szczegółowy samouczek, który zapewnia wiele różnych metod wyszukiwania, wyróżniania, filtrowania, liczenia i usuwania duplikatów. • Pasek Super Formula (łatwo edytować wiele wierszy tekstu i formuły); Układ do czytania (łatwe odczytywanie i edytowanie dużej liczby komórek); Wklej do filtrowanego zakresu...
 • Scal komórki / wiersze / kolumny i przechowywanie danych; Podziel zawartość komórek; Połącz zduplikowane wiersze i sumę / średnią... Zapobiegaj zduplikowanym komórkom; Porównaj zakresy...
 • Wybierz Duplikat lub Unikalny Wydziwianie; Wybierz puste wiersze (wszystkie komórki są puste); Super Find i Fuzzy Find w wielu zeszytach ćwiczeń; Losowy wybór ...
 • Dokładna kopia Wiele komórek bez zmiany odwołania do formuły; Automatyczne tworzenie odniesień do wielu arkuszy; Wstaw punktory, Pola wyboru i nie tylko ...
 • Ulubione i szybkie wstawianie formuł, Zakresy, wykresy i obrazy; Szyfruj komórki z hasłem; Utwórz listę mailingową i wysyłaj e-maile ...
 • Wyodrębnij tekst, Dodaj tekst, Usuń według pozycji, Usuń przestrzeń; Tworzenie i drukowanie podsumowań stronicowania; Konwertuj zawartość komórek i komentarze...
 • Super filtr (zapisz i zastosuj schematy filtrów do innych arkuszy); Zaawansowane sortowanie według miesiąca / tygodnia / dnia, częstotliwości i innych; Specjalny filtr pogrubieniem, kursywą ...
 • Połącz skoroszyty i arkusze robocze; Scal tabele na podstawie kluczowych kolumn; Podziel dane na wiele arkuszy; Konwersja wsadowa xls, xlsx i PDF...
 • Grupowanie tabel przestawnych według numer tygodnia, dzień tygodnia i więcej ... Pokaż odblokowane, zablokowane komórki w różnych kolorach; Podświetl komórki, które mają formułę / nazwę...
karta kte 201905
 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i redukuje setki kliknięć myszą każdego dnia!
officetab dół
Sortuj komentarze według
Komentarze (4)
Brak ocen. Oceń jako pierwszy!
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Witam,
ich hätte eine Frage zu den VBA-Code für:
„2.4 Vergleichen Sie zwei Spalten und Listen Sie genaue Duplikate in einer anderen Spalte auf (unter Verwendung von VBA-Code)”
Ich möchte als Output Spalte eine dritte Spalte per VBA Markieren und die doppelten Werte von Spalte1/ZelleX in Spalte3/ZelleX kopieren (również w gleiche Zelle wie in Spalte1).
Können Sie mir dabei behilflich sein?
Dzięki z góry.
Pozdrawiam
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Danke für nützliches Teilen! Mobdro apk
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Porfavor indicar como puedo comparar 2 celdas e identificar el porcentaje de specificitud, por ejemplo:

CELDA A : Zorza Polarna
CELDA B : Arora
Ten komentarz został zminimalizowany przez moderatora na stronie
Cześć, Roberto, nie rozumiem jasno twojego pytania, ale myślę, że ten samouczek może ci pomóc Jak porównać dwa ciągi pod kątem podobieństwa lub podkreślić różnice w programie Excel?
Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy
Zostaw swój komentarz
Publikowanie jako gość
×
Oceń ten post:
0   Postacie
Sugerowane lokalizacje