Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Zaloguj Się  \/ 
x
or
x
Rejestruję się  \/ 
x

or

ostrzeżenie

JUser:: _load: Nie można załadować użytkownika o identyfikatorze: 8858

Jak utworzyć listę rozwijaną z wieloma polami wyboru w programie Excel?

Wielu użytkowników programu Excel ma tendencję do tworzenia listy rozwijanej z wieloma polami wyboru, aby wybrać wiele pozycji z listy na raz. W rzeczywistości nie można utworzyć listy z wieloma polami wyboru z funkcją Walidacja danych. W tym samouczku pokażemy dwie metody tworzenia rozwijanej listy z wieloma polami wyboru w programie Excel.

Użyj pola listy, aby utworzyć listę rozwijaną z wieloma polami wyboru
O: Utwórz pole listy z danymi źródłowymi
B: Nazwij komórkę, w której zlokalizujesz wybrane elementy
C: Wstaw kształt, aby pomóc w wyprowadzeniu wybranych elementów
Z łatwością twórz rozwijaną listę z polami wyboru za pomocą niesamowitego narzędzia
Więcej samouczków dla rozwijanej listy ...


Użyj pola listy, aby utworzyć listę rozwijaną z wieloma polami wyboru

Jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, w bieżącym arkuszu wszystkie nazwy w zakresie A2: A11 będą danymi źródłowymi pola listy. Kliknij przycisk w komórce C4, aby wyświetlić wybrane elementy, a wszystkie wybrane elementy w polu listy zostaną wyświetlone w komórce E4. Aby to osiągnąć, wykonaj następujące czynności.

A. Utwórz pole listy z danymi źródłowymi

1. kliknij Deweloper > wstawka > Pole listy (aktywna kontrolka X). Zobacz zrzut ekranu:

2. Narysuj pole listy w bieżącym arkuszu, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Właściwości z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

3. w Właściwości W oknie dialogowym należy skonfigurować w następujący sposób.

 • 3.1 W ListaWypełnij Zakres wpisz zakres źródłowy, który będziesz wyświetlać na liście (tutaj wpisuję zakres A2: A11);
 • 3.2 W Styl listy pole, wybierz 1 - Opcja stylu listy fmList;
 • 3.3 W Wielokrotny wybór pole, wybierz 1 - fmMultiSelectMulti;
 • 3.4 Zamknij plik Właściwości Okno dialogowe. Zobacz zrzut ekranu:

B: Nazwij komórkę, w której zlokalizujesz wybrane elementy

Jeśli chcesz wyprowadzić wszystkie wybrane elementy do określonej komórki, takiej jak E4, wykonaj następujące czynności.

1. Wybierz komórkę E4, wprowadź ListBoxOutput do Nazwa Box i naciśnij wchodzić klawisz.

C. Wstaw kształt, aby pomóc wyprowadzić wybrane elementy

1. kliknij wstawka > Kształty > Prostokąt. Zobacz zrzut ekranu:

2. Narysuj prostokąt w swoim arkuszu (tutaj rysuję prostokąt w komórce C4). Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy prostokąt i wybierz Przypisz makro z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

3. w Przypisz makro okno dialogowe, kliknij przycisk Nowy przycisk.

4. W otwarciu Microsoft Visual Basic for Applications oknie, proszę zastąpić oryginalny kod w Moduł okno z poniższym kodem VBA.

Kod VBA: utwórz listę z wieloma polami wyboru

Sub Rectangle1_Click()
'Updated by Extendoffice 20200730
Dim xSelShp As Shape, xSelLst As Variant, I, J As Integer
Dim xV As String
Set xSelShp = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
Set xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
If xLstBox.Visible = False Then
  xLstBox.Visible = True
  xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Pickup Options"
  xStr = ""
  xStr = Range("ListBoxOutput").Value
  
  If xStr <> "" Then
     xArr = Split(xStr, ";")
  For I = xLstBox.ListCount - 1 To 0 Step -1
    xV = xLstBox.List(I)
    For J = 0 To UBound(xArr)
      If xArr(J) = xV Then
       xLstBox.Selected(I) = True
       Exit For
      End If
    Next
  Next I
  End If
Else
  xLstBox.Visible = False
  xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Select Options"
  For I = xLstBox.ListCount - 1 To 0 Step -1
    If xLstBox.Selected(I) = True Then
    xSelLst = xLstBox.List(I) & ";" & xSelLst
    End If
  Next I
  If xSelLst <> "" Then
    Range("ListBoxOutput") = Mid(xSelLst, 1, Len(xSelLst) - 1)
  Else
    Range("ListBoxOutput") = ""
  End If
End If
End Sub

Uwaga: W kodzie Prostokąt 1 to nazwa kształtu; Pole listy1 jest nazwą pola listy; Wybierz opcje i Opcje odbioru są wyświetlanymi tekstami kształtu; i ListBoxOutput to nazwa zakresu komórki wyjściowej. Możesz je zmienić w zależności od potrzeb.

5. naciśnij inny + Q klawisze jednocześnie, aby zamknąć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

6. Kliknięcie przycisku prostokąta spowoduje zawinięcie lub rozwinięcie pola listy. Gdy pole listy się rozwija, zaznacz elementy w polu listy, a następnie ponownie kliknij prostokąt, aby wyprowadzić wszystkie wybrane elementy do komórki E4. Zobacz poniżej demo:

7. Następnie zapisz skoroszyt jako plik Skoroszyt programu Excel MacroEnable do ponownego wykorzystania kodu w przyszłości.


Utwórz listę rozwijaną z polami wyboru za pomocą niesamowitego narzędzia

Powyższa metoda jest zbyt wieloetapowa, aby łatwo ją obsłużyć. Tutaj bardzo polecam Lista rozwijana z polami wyboru użyteczność Kutools dla przewyższać aby pomóc Ci łatwo utworzyć listę rozwijaną z polami wyboru w określonym zakresie, bieżący arkusz roboczy, bieżący skoroszyt lub wszystkie otwarte skoroszyty w zależności od potrzeb. Zobacz poniższe demo:
Pobierz i wypróbuj teraz! (30-dniowy darmowy szlak)

Oprócz powyższej wersji demonstracyjnej zapewniamy również przewodnik krok po kroku, aby zademonstrować, jak zastosować tę funkcję, aby wykonać to zadanie. Wykonaj następujące czynności.

1. Otwórz arkusz roboczy, w którym ustawiłeś listę rozwijaną sprawdzania poprawności danych, kliknij Kutools > Lista rozwijana > Lista rozwijana z polami wyboru > Ustawienia. Zobacz zrzut ekranu:

2. w Lista rozwijana z ustawieniami pól wyboru okno dialogowe, skonfiguruj w następujący sposób.

 • 2.1) W Stosuje się do określ zakres stosowania, w którym utworzysz pola wyboru dla elementów na liście rozwijanej. Możesz określić plik pewien zakres, aktualny arkusz roboczy, aktualny skoroszyt or wszystkie otwarte skoroszyty w zależności od potrzeb.
 • 2.2) W Moda wybierz styl, w którym chcesz wyprowadzić wybrane elementy;
 • Tutaj trwa modyfikować Jako przykład, jeśli wybierzesz tę opcję, wartość komórki zostanie zmieniona na podstawie wybranych elementów.
 • 2.3) W Separator pole, wprowadź separator, którego będziesz używać do oddzielania wielu elementów;
 • 2.4) W Kierunek tekstu sekcja, wybierz kierunek tekstu w zależności od potrzeb;
 • 2.5) Kliknij OK przycisk.

3. Ostatni krok, kliknij Kutools > Lista rozwijana > Lista rozwijana z polami wyboru > Włącz rozwijaną listę pól wyboru aby aktywować tę funkcję.

Odtąd, po kliknięciu komórek z rozwijaną listą w określonym zakresie, pojawi się pole listy, wybierz elementy, zaznaczając pola wyboru, aby wyprowadzić do komórki, jak pokazano poniżej (weź tryb modyfikacji jako przykład ).

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, odwiedź tutaj.

  Jeśli chcesz mieć bezpłatny okres próbny (30-dniowy) tego narzędzia, kliknij, aby go pobrać, a następnie przejdź do wykonania operacji zgodnie z powyższymi krokami.


Podobne artykuły:

Autouzupełnianie podczas pisania w rozwijanej liście programu Excel
Jeśli masz listę rozwijaną do sprawdzania poprawności danych z dużymi wartościami, musisz przewinąć listę tylko po to, aby znaleźć właściwą, lub wpisać całe słowo bezpośrednio w polu listy. Jeśli istnieje metoda pozwalająca na automatyczne uzupełnianie podczas wpisywania pierwszej litery z rozwijanej listy, wszystko stanie się łatwiejsze. W tym samouczku przedstawiono metodę rozwiązania problemu.

Utwórz listę rozwijaną z innego skoroszytu w programie Excel
Utworzenie listy rozwijanej sprawdzania poprawności danych w arkuszach roboczych w skoroszycie jest dość łatwe. Ale jeśli lista danych potrzebnych do weryfikacji danych znajduje się w innym skoroszycie, co byś zrobił? W tym samouczku dowiesz się, jak szczegółowo utworzyć listę rozwijaną z innego skoroszytu w programie Excel.

Utwórz listę rozwijaną z możliwością wyszukiwania w programie Excel
W przypadku listy rozwijanej z wieloma wartościami znalezienie odpowiedniej nie jest łatwą pracą. Wcześniej wprowadziliśmy metodę automatycznego uzupełniania listy rozwijanej po wpisaniu pierwszej litery w rozwijanym polu. Oprócz funkcji autouzupełniania, możesz również umożliwić przeszukiwanie listy rozwijanej, aby zwiększyć wydajność pracy w znajdowaniu odpowiednich wartości na liście rozwijanej. Aby umożliwić przeszukiwanie listy rozwijanej, wypróbuj metodę opisaną w tym samouczku.

Automatycznie wypełniaj inne komórki podczas wybierania wartości na liście rozwijanej programu Excel
Załóżmy, że utworzyłeś listę rozwijaną na podstawie wartości w zakresie komórek B8: B14. Po wybraniu dowolnej wartości z listy rozwijanej chcesz, aby odpowiednie wartości w zakresie komórek C8: C14 były automatycznie wypełniane w wybranej komórce. Aby rozwiązać problem, skorzystaj z metod przedstawionych w tym samouczku.

Więcej samouczków dla rozwijanej listy ...


Najlepsze narzędzia biurowe

Kutools for Excel rozwiązuje większość twoich problemów i zwiększa wydajność o 80%

 • Ponowne użycie: Szybko włóż złożone wzory, wykresy i wszystko, czego używałeś wcześniej; Szyfruj komórki z hasłem; Utwórz listę mailingową i wysyłaj e-maile ...
 • Pasek Super Formula (łatwo edytować wiele wierszy tekstu i formuły); Układ do czytania (łatwe odczytywanie i edytowanie dużej liczby komórek); Wklej do filtrowanego zakresu...
 • Scal komórki / wiersze / kolumny bez utraty danych; Podziel zawartość komórek; Połącz zduplikowane wiersze / kolumny... Zapobiegaj zduplikowanym komórkom; Porównaj zakresy...
 • Wybierz Duplikat lub Unikalny Wydziwianie; Wybierz puste wiersze (wszystkie komórki są puste); Super Find i Fuzzy Find w wielu zeszytach ćwiczeń; Losowy wybór ...
 • Dokładna kopia Wiele komórek bez zmiany odwołania do formuły; Automatyczne tworzenie odniesień do wielu arkuszy; Wstaw punktory, Pola wyboru i nie tylko ...
 • Wyodrębnij tekst, Dodaj tekst, Usuń według pozycji, Usuń przestrzeń; Tworzenie i drukowanie podsumowań stronicowania; Konwertuj zawartość komórek i komentarze...
 • Super filtr (zapisz i zastosuj schematy filtrów do innych arkuszy); Zaawansowane sortowanie według miesiąca / tygodnia / dnia, częstotliwości i innych; Specjalny filtr pogrubieniem, kursywą ...
 • Połącz skoroszyty i arkusze robocze; Scal tabele na podstawie kluczowych kolumn; Podziel dane na wiele arkuszy; Konwersja wsadowa xls, xlsx i PDF...
 • Ponad 300 zaawansowanych funkcji. Obsługuje Office / Excel 2007-2019 i 365. Obsługuje wszystkie języki. Łatwe wdrażanie w przedsiębiorstwie lub organizacji. Pełne funkcje 30-dniowy bezpłatny okres próbny. 60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.
karta kte 201905

Karta Office wprowadza interfejs z zakładkami do pakietu Office i znacznie ułatwia pracę

 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i zmniejsza setki kliknięć myszą każdego dnia!
officetab dół
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Morgane K · 3 months ago
  Bonjour,
  Je suis plus que novice sur excel étant sur mac je ne peux utiliser l'outil Kutools j'ai donc tenté de créer une liste déroulante où l'on peut cocher plusieurs items mais je bloque dès le début dans l'onglet développeur puisque je n'ai pas du tout l'outil "insert".
  Merci pour votre aide
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gowtham · 9 months ago
  Hi I am newbie to VBA. I tried to execute the code but i get the following error "Run-time error '-2147024809 (80070057)': The Item with the specified name wasn't found". Can you help me with this
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 8 months ago
   Hi Gowtham,
   It seem that this error occurs when you running the code directly in the Code editor (the Microsoft Visual Basic for Applications window).
   After adding the code, please press the Alt + Q keys to close the Microsoft Visual Basic for Applications window.
   Go back to the worksheet and execute the code by clicking the rectangle button (see the .gif picture in step 6).
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    minapnh · 13 days ago
    Hi Crystal, even after your tip am getting same error as Gowtham. My error is right after protect my sheet.  Would you please help me with this issue?
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Mina · 13 days ago
    Hi Crystal, Even After your tip I am getting same error as Gowtham.

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  fbjr · 10 months ago
  Hello,
  I added this code to an existing macro template and it is loading the selections correctly, but it is NOT clearing out the x on the selected items..
  This will be used on/in a template worksheet that has submit button/macro to load the worksheet answers into a hidden worksheet with a data table.
  And am happy to say the field data loaded to the cell, transferred into my variable, and loaded to the data table as expected.

  This code was a HUGE blessing!

  I use excel 2016

  How do I fix this. I am using this version from below.

  Sub Rectangle1_Click()
  'Updated by Extendoffice 20200730
  Dim xSelShp As Shape, xSelLst As Variant, I, J As Integer
  Dim xV As String
  Set xSelShp = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
  Set xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
  If xLstBox.Visible = False Then
  xLstBox.Visible = True
  xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Pickup Options"
  xStr = ""
  xStr = Range("ListBoxOutput").Value

  If xStr <> "" Then
  xArr = Split(xStr, ";")
  For I = xLstBox.ListCount - 1 To 0 Step -1
  xV = xLstBox.List(I)
  For J = 0 To UBound(xArr)
  If xArr(J) = xV Then
  xLstBox.Selected(I) = True
  Exit For
  End If
  Next
  Next I
  End If
  Else
  xLstBox.Visible = False
  xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Select Options"
  For I = xLstBox.ListCount - 1 To 0 Step -1
  If xLstBox.Selected(I) = True Then
  xSelLst = xLstBox.List(I) & ";" & xSelLst
  End If
  Next I
  If xSelLst <> "" Then
  Range("ListBoxOutput") = Mid(xSelLst, 1, Len(xSelLst) - 1)
  Else
  Range("ListBoxOutput") = ""
  End If
  End If
  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ben · 11 months ago
  Hello,

  I'm having a similar problem to Tom from 2 months ago. When I try to share my file with a colleague, the multi-select droplist list isn't working. However, I used the Kutools add-on to create this as opposed to creating it myself. I've also saved it as macro-enabled.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 11 months ago
   Hi ben,
   The multi-select drop down list feature of Kutools only works in the Excel that installed our Kutools. We are working on this issue, sorry for the inconvenience.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tom · 1 years ago
  Hello I looking the resolve for problem with saving choosing on drop down list
  when i choose something on list and send file to my colleague, then when he open file and want to check my list then list has cleared and cell "ListBoxOutput" was cleared too.
  help please :)
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi Tom,
   Please save the workbook as an "Excel MacroEnable Workbook" and then send this .xlsm file to your colleague.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Tom · 1 years ago
    hello i save this file in this format from beginning ;), but without effect. still when i fill file and send to someone then when he opened file and click to "shape" then macro started from begin and cleared list

    • To post as a guest, your comment is unpublished.
     crystal · 1 years ago
     Hi Tom,
     I am sorry for the mistake. The code has been updated again. Please have a try.

     Sub Rectangle1_Click()
     'Updated by Extendoffice 20200730
     Dim xSelShp As Shape, xSelLst As Variant, I, J As Integer
     Dim xV As String
     Set xSelShp = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
     Set xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
     If xLstBox.Visible = False Then
     xLstBox.Visible = True
     xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Pickup Options"
     xStr = ""
     xStr = Range("ListBoxOutput").Value

     If xStr <> "" Then
     xArr = Split(xStr, ";")
     For I = xLstBox.ListCount - 1 To 0 Step -1
     xV = xLstBox.List(I)
     For J = 0 To UBound(xArr)
     If xArr(J) = xV Then
     xLstBox.Selected(I) = True
     Exit For
     End If
     Next
     Next I
     End If
     Else
     xLstBox.Visible = False
     xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Select Options"
     For I = xLstBox.ListCount - 1 To 0 Step -1
     If xLstBox.Selected(I) = True Then
     xSelLst = xLstBox.List(I) & ";" & xSelLst
     End If
     Next I
     If xSelLst <> "" Then
     Range("ListBoxOutput") = Mid(xSelLst, 1, Len(xSelLst) - 1)
     Else
     Range("ListBoxOutput") = ""
     End If
     End If
     End Sub
     • To post as a guest, your comment is unpublished.
      Tom · 1 years ago
      Now it's working perfectly.
      Many thanks for your help
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Lesley Cantu · 1 years ago
  Hi! What would I need to do if I want to place multiple drop down lists on one sheet?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Good day,
   You can browse the below page to find the solution.
   https://www.extendoffice.com/documents/excel/915-excel-insert-drop-down-list.html

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Elston Hynd · 1 years ago
  Hi, I have used your code below to create a multiple drop down box in excel that is also able to work when the worksheet is in protected mode. However, it only works in the one ListOutputBox (cell O38). I want it to work in a range of cells (O38:O239). What do I need to change?


  Sub Rectangle3_Click()
  'Updated by Extendoffice 20191114
  Dim xSelShp As Shape, xSelLst As Variant, i As Integer
  Set xSelShp = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
  Set xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
  If xLstBox.Visible = False Then
  xLstBox.Visible = True
  xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Pickup Options"
  Else
  xLstBox.Visible = False
  xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Select Options"
  For i = xLstBox.ListCount - 1 To 0 Step -1
  If xLstBox.Selected(i) = True Then
  xSelLst = xLstBox.List(i) & ", " & xSelLst
  End If
  Next i
  If xSelLst <> "" Then
  Range("ListBoxOutput") = Mid(xSelLst, 1, Len(xSelLst) - 1)
  Else
  Range("ListBoxOutput") = ""
  End If
  End If
  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chez Baker · 2 years ago
  How would you make the output names display to different cells instead of being put together in one? Thank you!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi Chez Baker,
   With the below VBA code, you can fill the multiselection in different cells on the same row. Please have a try.

   Sub Rectangle2_Click()
   'Updated by Extendoffice 20190924
   Dim xSelShp As Shape, xSelLst As Variant, I As Integer
   Dim xRg As Range
   Set xSelShp = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
   Set xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
   If xLstBox.Visible = False Then
   xLstBox.Visible = True
   xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Pickup Options"
   Else
   xLstBox.Visible = False
   xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Select Options"
   Set xRg = Range("ListBoxOutput")
   For I = 0 To xLstBox.ListCount - 1
   If xLstBox.Selected(I) = True Then
   xSelLst = xLstBox.List(I)
   xRg.Value = Mid(xSelLst, 1, Len(xSelLst))
   Set xRg = xRg.Offset(0, 1)
   End If
   Next I
   End If
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gustav Benz · 2 years ago
  Thank you so much for this, now how do I put multiple checkbox menus with different macros (as this one only applies to adding one in the excel file)?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Good day,
   Sorry can't help you with that. Thank you for your comment.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jorge Valdes · 2 years ago
  hello Crystal, how Can I use this VBA code in order to fill diferents cells, this article is only to fill the multiselection in the same cell... could you help me please?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi Jorge Valdes,
   With the below VBA code, you can fill the multiselection in different cells on the same row. Please have a try.

   Sub Rectangle2_Click()
   'Updated by Extendoffice 20190924
   Dim xSelShp As Shape, xSelLst As Variant, I As Integer
   Dim xRg As Range
   Set xSelShp = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
   Set xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
   If xLstBox.Visible = False Then
   xLstBox.Visible = True
   xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Pickup Options"
   Else
   xLstBox.Visible = False
   xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Select Options"
   Set xRg = Range("ListBoxOutput")
   For I = 0 To xLstBox.ListCount - 1
   If xLstBox.Selected(I) = True Then
   xSelLst = xLstBox.List(I)
   xRg.Value = Mid(xSelLst, 1, Len(xSelLst))
   Set xRg = xRg.Offset(0, 1)
   End If
   Next I
   End If
   End Sub
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Amy · 1 years ago
    too cool! Thank you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jimmy · 2 years ago
  Como puedo replicar éste ejercicio en las filas inferiores ?
  How can I replicate this exercise in the rows below?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  alcatel · 2 years ago
  HELP!!! how output in different ranges (vertically)?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Jea Perez · 1 years ago
   Sub Rectangle2_Click()
   'Updated by Extendoffice 20190924
   Dim xSelShp As Shape, xSelLst As Variant, I As Integer
   Dim xRg As Range
   Set xSelShp = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
   Set xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
   If xLstBox.Visible = False Then
   xLstBox.Visible = True
   xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Pickup Options"
   Else
   xLstBox.Visible = False
   xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Select Options"
   Set xRg = Range("ListBoxOutput")
   For I = 0 To xLstBox.ListCount - 1
   If xLstBox.Selected(I) = True Then
   xSelLst = xLstBox.List(I)
   xRg.Value = Mid(xSelLst, 1, Len(xSelLst))
   Set xRg = xRg.Offset(1, 0)
   End If
   Next I
   End If
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  alcat · 2 years ago
  Добрый день! Прошу помочь.
  Как сделать так чтобы каждое значение выходило на новой клетке? чтобы по выходило по вертикали?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  binoy · 2 years ago
  It is working fine, thanks a lot for your help. I have one issue here is that, all the output is coming in the same cell E4, how can we get the output in different cells Eg: output for C4 in E4, C5 in E5 ,C6 in E6 etc.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Good Day,
   The problem you mentioned can't be solve yet.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  LizKats · 3 years ago
  Hello,

  I am wondering if there is a way to direct the pickup options to more than one cell (not just E4), or make the selections a dropdown checklist so that I can select multiple options off a checklist, but do so repeatedly and independent of the other selections I've made. For example, how would I go about using the same list of pickup options to input a different selection of items to E5, E6, E7, etc. from the same pickup list.

  Thank you
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 1 years ago
   Hi LizKats,
   Please try the below code. Hope I can help. Thank you.

   Sub Rectangle2_Click()
   'Updated by Extendoffice 20200529
   Dim xSelShp As Shape, xSelLst As Variant, i As Integer
   Set xSelShp = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
   Set xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
   Dim xRg As Range
   Dim xCount, xFNum, xR, xC As Integer
   Dim xStr As String
   If xLstBox.Visible = False Then
   xLstBox.Visible = True
   xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Pickup Options"
   Else
   xLstBox.Visible = False
   xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Select Options"
   Set xRg = Range("ListBoxOutput")
   xCount = xLstBox.ListCount - 1
   xStr = ""
   For i = xLstBox.ListCount - 1 To 0 Step -1
   If xLstBox.Selected(i) = True Then
   xStr = xLstBox.List(i) & ";" & xStr
   End If
   Next i

   If xRg.Value = "" Then
   xRg.Value = xStr
   Else
   Set xRg = xRg.Offset(1, 0)
   Do While xRg.Value <> ""
   Set xRg = xRg.Offset(1, 0)
   Loop
   xRg.Value = xStr
   End If
   End If
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  mark · 3 years ago
  amazing its working but i have one issue after i save the file and open it again the all check from the checkbox list is all gone
  can you help me to this one thank you so much
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Dear mark,
   We have published an article "How to save or retain selections of ActiveX list boxes in Excel?" which introduces method of saving the selections of list boxes after close and reopen the workbook.
   You can follow this link to get more information: https://www.extendoffice.com/documents/excel/5051-excel-listbox-save-selection.html
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   mark · 3 years ago
   also, it changes the size of the list box and shape always after save and open again the file if someone has a solution for this issue please help me

   thank you so much
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Angel · 3 years ago
  AMAZING its working but after i close the excel and open it again the check from the checkbox is gone so if i click the button all list will be gone any solution for this
  please someone help me
  Thank you so much in advanced
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Dear Angel,
   We have published an article "How to save or retain selections of ActiveX list boxes in Excel?" which introduces method of saving the selections of list boxes after close and reopen the workbook.
   You can follow this link to get more information: https://www.extendoffice.com/documents/excel/5051-excel-listbox-save-selection.html
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  milindghadi07@gmail.com · 3 years ago
  i want automatically update names in different columns. is it possible if possible kindly share me the code.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  · 3 years ago
  "I have created a file using ActiveX list box as you are explained,there i have entered some data and and added some properties too.i have checked some data using the checkbox in the list ,and saved & exit from the file. But while re-opening the file it's not showing any checked data..can anybody give me a suggestion to save those updationes."
  Can anybody help me please.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Besides, you need to save the workbook as an Excel Macro-enabled Workbook, and activate the code every time you change the selections of the list box.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Good Day,
   Please place the below VBA code into ThisWorkbook code window.
   In the code, Sheet6 is the default name of the worksheet which contains the List Box you want to retain the selections as below screenshot shown. And ListBox1 is the name of the list box. Please change them as you need.

   Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
   Call SaveSelections
   End Sub

   Private Sub Workbook_Open()
   Call RestoreSelections
   End Sub

   Private Sub SaveSelections()

   Dim arr() As Variant, i As Long, j As Long

   With Sheet6.OLEObjects("ListBox1").Object
   If .ListIndex > 0 Then
   For i = 0 To .ListCount - 1
   If .Selected(i) Then
   j = j + 1
   ReDim Preserve arr(1 To j)
   arr(j) = i
   End If
   Next
   Names.Add Name:="Selections", RefersTo:=arr, Visible:=False
   End If
   End With

   End Sub

   Private Sub RestoreSelections()

   Dim arr As Variant, i As Integer

   arr = [Selections]

   With Sheet6.OLEObjects("ListBox1").Object
   For i = 1 To UBound(arr)
   .Selected(arr(i)) = True
   Next
   End With

   End Sub
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    · 3 years ago
    Thank you for the reply sir ,but its not working in the case of my file , can u please send your mail id , so that i can mail you my file to you.
    Thanks in advance
    • To post as a guest, your comment is unpublished.
     crystal · 3 years ago
     Dear manjusha isac,
     Please send your file to zxm@addin99.com. Hope I can help.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  amit7138@yahoo.com · 3 years ago
  Work perfectly as per the Instructions. But, How can I use this on a Protected sheet. Currently If I use this after protecting the sheet It gives me and error "Run-time error '-2147024809 (80070057)': The Specified Value is out of Range"
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Dear Amit Sood,
   Before protecting the worksheet, please format the Output cell as unlocked and then apply the below VBA code. Thank you for your comment.

   Sub Rectangle2_Click()
   Dim xSelShp As Shape, xSelLst As Variant, I As Integer
   On Error Resume Next
   Set xSelShp = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
   Set xLstBox = ActiveSheet.ListBox1
   If xLstBox.Visible = False Then
   xLstBox.Visible = True
   xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Pickup Options"
   Else
   xLstBox.Visible = False
   xSelShp.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Select Options"
   For I = xLstBox.ListCount - 1 To 0 Step -1
   If xLstBox.Selected(I) = True Then
   xSelLst = xLstBox.List(I) & ";" & xSelLst
   End If
   Next I
   If xSelLst <> "" Then
   Range("ListBoxOutput") = Mid(xSelLst, 1, Len(xSelLst) - 1)
   Else
   Range("ListBoxOutput") = ""
   End If
   End If
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Amit Sood · 3 years ago
  It works perfectly as per the instructions, However if I protect the sheet it gives and error. Any workaround for this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  gohardrgohome · 3 years ago
  I'm a newbie to this but can anyone tell me how to create a mult-selection ListBox that will open, e.g., when I select a name. I want the list box to fit in a single.
  EXAMPLE: I have a list of names with contact info, etc. I want to create a duplicate Listbox for each name in my list. I'd like it to open automatically when I select a name and collapse back into the cell when I go to another row of info. Please advise. Thanks in advance.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 3 years ago
   Dear Randy,
   Sorry can't solve this probem.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  MartSkot · 4 years ago
  Thank you! It is great and it works!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  VBR looser · 4 years ago
  Once the output is done and press the button again, the previous selected items in the list box cannot be changed. How to resolve?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  gimmic · 4 years ago
  could you please explain how can i easily copy this listbox for 100 rows? (seperate listboxes for each of 100 rows)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  gimmic · 4 years ago
  Hello
  How can copy this listbox for multi cells. Just copy and paste is not working. Could you please explain for example in each cells (E5,E6,E7,E8,...) how can i put this selection box?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  harshit · 4 years ago
  can you please explain how you have added ListBoxOutput on E4 cell
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chris M · 4 years ago
  This is just what i have been looking fo, is there a modification to the code that will put the next selection from the listbox in the next line. for eg
  one
  two
  three
  Instead of :
  one, two, three
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chris M · 4 years ago
  This is exactly what I have been looking for, can the code be modified to allow the selected data to display in separate cells down the column? so instead of:
  Monday, Tuesday, Wednesday,
  display as.
  Monday
  Tuesday
  Wednesday
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gazali Yakubu · 4 years ago
  This is fantastic. But will be better if the multi selection can be placed at where the cursor is active. Not necessarily what the code specifies.